Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Nauczanie dwujęzyczne na Pograniczu

We wtorek, 2 grudnia br., odbyło się 76. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Nauczanie dwujęzyczne jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego Euroregionu Pomerania”. Podczas tegorocznej edycji, uczestnicy forum wymieniali się wiedzą, doświadczeniami i poglądami związanymi z nauczaniem dwujęzycznym w Euroregionie.

Forum otworzył Piotr Krzystek Prezydent Szczecina, który mówił o szansach jakie daje nauka języka najbliższego zagranicznego sąsiada. – Powinniśmy szukać metod jak osiągnąć cel, którym jest przezwyciężenie barier językowych. Wierzę że nauka języka może być doskonałym narzędziem i elementem współpracy na pograniczu polsko-niemieckim.

Podczas forum swoje referaty przedstawiali goście zarówno z Polski jak i Niemiec. Jacek Wasik z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce mówił o wsparciu jakie system nauczania dwujęzycznego uzyskuje dzięki programom unijnym. Thilo Streit z Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Kinga Hartmann-Wóycicka z Biura Koordynacyjnego Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz przedstawili jakie rozwiązania dotyczące nauczania dwujęzycznego zostały wprowadzone w Meklemburgii i Saksonii. O rozwiązaniach polskich, a konkretniej o nauce języków obcych w szczecińskich szkołach mówił natomiast Krzysztof Soska Zastępca Prezydenta Szczecina.

Obok referatów tematycznych w trakcie forum przeprowadzono moderowane dyskusje w grupach tematycznych z zakresu: nauczenie przedszkolne i wczesnoszkolne, kształcenie zawodowe i współpraca z biznesem, kształcenie akademickie i współpraca z biznesem.

Celem forum było poruszenie aspektu nauczania bilingwalnego po polskiej i niemieckiej stronie granicy na wszystkich etapach edukacji. Uczestnicy forum zgodnie wyrazili przekonanie, że potrzebna jest platforma współpracy, która pomoże wypracować wspólny projekt nauczania na obszarze Euroregionu Pomerania, co w perspektywie najbliższych lat może pozytywnie oddziaływać na wzrost gospodarczy regionu.

Nauczanie dwujęzyczne – CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. W ostatnich latach CLIL stało się słowem-kluczem w edukacji w Europie i na świecie, właśnie z powodu rosnącego zainteresowania takim nauczaniem w szkole podstawowej i średniej. Ciągły wzrost świadomości nauczania dwujęzycznego prowokuje do dyskusji na temat stanu edukacji bilingwalnej oraz jej wpływu na wzrost gospodarczy w regionie.

Omówienie powyższego tematu było zatem istotnym zadaniem dla osób i instytucji zaangażowanych w tworzenie systemu edukacji w regionie.

Forum jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA“ i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IVA.

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2014/12/19, odpowiedzialny/a: Patrycjusz Ceran, wprowadził/a: Miriam Lam, dnia: 2014/12/22 10:23:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Miriam Lam 2014/12/22 10:23:52 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2014/12/19 15:06:43 nowa pozycja