Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Rezolucja w sprawie priorytetowych kierunków rozwojowych w ramach przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 dla obszaru Euroregionu Pomerania

W dniu 22 marca 2013 roku odbyło się XVII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, podczas którego uchwałą został przyjęty tekst rezolucji dotyczącej priorytetowych kierunków rozwojowych w ramach przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 dla obszaru Euroregionu Pomerania.

Dokument ten powstał z inicjatywy Miasta Szczecin w związku z aktualnie prowadzonymi konsultacjami poświęconymi nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 -2020, w szczególności programowaniu przyszłej perspektywy w zakresie celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Rezolucja zawiera postulaty członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania dotyczące wskazania kluczowych dla przyszłości tego obszaru kierunków oraz konieczności ich ujęcia w programach dotyczących współpracy terytorialnej oraz w regionalnym programie operacyjnym.

Treść rezolucji dostępna jest w załączniku PDF w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2013/03/22, odpowiedzialny/a: Patrycjusz Ceran, wprowadził/a: Miriam Lam, dnia: 2013/04/17 15:30:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Miriam Lam 2013/04/17 15:30:57 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2013/03/22 15:33:08 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2013/03/22 15:20:25 nowa pozycja