Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

Z wizytą sąsiedzką w powiecie Uckermark

W dniu 13 marca prezydent Szczecina, pan Piotr Krzystek przebywał z roboczą wizytą w powiecie Uckermark, gdzie spotkał się ze starostą, panem Ditmar Schulze oraz burmistrzami największych miast tego powiatu: Prenzlau, Templin, Angermunde oraz Schwedt.

W drodze na spotkanie ze Starostą, Prezydent odwiedził przedszkole w Tantow, do którego licznie uczęszczają dzieci polskich rodzin, które w ostatnim okresie osiedliły się po niemieckiej części pogranicza. W trakcie krótkiej wizyty omówiono system edukacji przedszkolnej po niemieckiej stronie, funkcjonowanie samego przedszkola, jaki i zmiany społeczne i demograficzne jakie zaszły na obszarze transgranicznym od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Interesującą informacją świadczącą o skali integracji społecznej jest fakt, że blisko 43% dzieci uczęszczających do tego przedszkola, to polskie dzieci.

Następnie Prezydent pojechał do Prenzlau, gdzie z władzami powiatu oraz burmistrzami  następujących miast: Prenzlau, Schewdt  (zastępca), Templin oraz Angermunde omawiano zmiany jakie zaszły w ostatnich latach na terenie obszaru Euroregionu Pomerania. Rozmawiano o wyzwaniach, ale przede wszystkim o szansach jakie niesie ze sobą pogłębiona współpraca w takich obszarach jak edukacja, turystyka i transport publiczny. Prezentowano projekty, które są realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim. Zgodnie ustalono, że istnieje konieczność pogłębionej współpracy projektowej w nowym okresie finansowania 2014 -2020. Spójne stanowisko dotyczyło również obszarów tematycznych, czyli edukacji, turystyki i transportu.

Kolejnym przystankiem było miasto Angermunde, które jest istotnym węzłem komunikacyjnym w powiecie. To tam przesiadają się turyści w drodze ze Szczecina do Berlina oraz z Berlina do Szczecina. Miasto ważne jest również z punktu widzenia skomunikowani tego obszaru z Morzem Bałtyckim. Z burmistrzem rozmawiano o infrastrukturze turystycznej, szczególnie o ścieżce rowerowej ze Szczecina do Berlina. W trakcie rozmowy powrócono do tematów związanych z edukacją dwujęzyczną.

Ostatnim przystankiem była wizyta w Schwedt. W spotkaniu obok burmistrza uczestniczył prezes rafinerii PCK. Jako ważny impuls w bieżącej współpracy uznano zapowiedź zacieśnienia współpracy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ze szpitalem w Schwedt. W ramach realizowanej w przyszłości współpracy, studenci szczecińscy będą mieli możliwość odbywania praktyk w szpitalu Schwedt. Natomiast niemiecka kadra lekarska będzie mogła nabywać stopnie naukowe na PUM.
W ten sposób PUM chce kształtować niemieckojęzyczny kierunek studiów medycznych. Prezydent zapewnił o wsparciu samorządu dla tego rodzaju działań. Rozmawiano ponadto z przedstawicielem rafinerii o sytuacji w spółce. Prezes podkreślił, że dużym problem jest dziś nabór kadry z technicznym wykształceniem. W odniesieniu do tych informacji, zaproponowano (P.Krzystek) zintensyfikowanie rozmów o transgranicznym kształceniu zawodowym uwzględniającym potrzeby potencjalnych inwestorów. Ten aspekt pozwolił również na krótko odnieść się do zagadnienia transgranicznego rynku pracy. Dzisiejsze różnice w zarobkach są jeszcze barierą dla niektórych niemieckich obywateli w podjęciu pracy na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Sytuacja ta zmienia się jednak z roku na rok i w dającej się przewidzieć przyszłość można przyjąć, że tendencje te wpłyną pozytywnie na mobilność zawodową mieszkańców Euroregionu Pomerania. Prezydent podkreślił, że myśląc o takich zmianach warto dziś poszukać wspólnych projektów i przedsięwzięć.

udostępnił: RWMiR, wytworzono: 2013/03/15, odpowiedzialny/a: PCeran, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2013/05/02 12:36:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2013/05/02 12:36:15 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2013/05/02 12:15:54 nowa pozycja