Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

O transgranicznych obszarach metropolitalnych podczas IV Edycji Konferencji Transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"

29 listopada br. odbyła się czwarta edycja konferencji transgranicznej Nasze pogranicze - między wizją a praktyką w hotelu Radisson Blu w Szczecinie. W konferencji wzięło udział wielu wybitnych ekspertów i praktyków, którzy od samego początku współtworzyli obecny kształt współpracy transgranicznej nie tylko w obrębie Euroregionu Pomerania, ale przede wszystkim na całym polsko-niemieckim pograniczu.

Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję akcentował bardzo szczególnie Jubileusz 20 lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy, który jest do tej pory najważniejszym fundamentem współpracy transgranicznej - ilość i jakość zrealizowanych w tym okresie projektów zachęca nas do tego, by spojrzeć bardziej ambitnie w przyszłość, szczególnie mając na względzie propozycje Komisji Europejskiej w odniesieniu do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020. Jednocześnie zachęcał partnerów do intensyfikacji działań w oparciu o otwarty
i partnerski dialog stron.

Obecny na konferencji Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz wskazywał na zbliżający się nowy okres finansowania UE i szanse jakie otwiera on dla współpracy transgranicznej. Pani Karin Dörk, zastępca starosty powiatu Uckermak pozytywnie odniosła się do propozycji budowy funkcjonalnej przestrzeni współpracy transgranicznej.

W dalszej części szczególne miejsce zajął panel moderowany przez dr Marka Tałasiewicza pn.: „20 lat współpracy transgranicznej – wizje i ich realizacja, wnioski i zalecenia na przyszłość”, w którym uczestniczyli m.in.: dr Jacek Robak, były prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki i obecnie szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP
w Berlinie, pani Beate Schlupp, wiceprzewodnicząca Parlamentu Meklemburgii Pomorza Przedniego, pan Marko Buchta
z  Ministerstwa Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii oraz pan Paweł Bartnik dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Peter Heise dyrektor Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V.

W drugi bloku dyskusyjnym omawiane były tematy związane z obecną i przyszłą polityką Unii Europejskiej w części dotyczącej Europejskiej Współpracy Terytorialnej. O roli (transgranicznych) obszarów metropolitalnych referował dr Welf Selke, były współprzewodniczący polsko-niemieckiego Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. Najważniejsze zmiany wynikające ze znowelizowanego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, jak również możliwości i instrumenty przewidziane w propozycji rozporządzenia KE w sprawie Europejskiej Współpracy Terytorialnej prezentował Jens Gabbe, Prezes Kolegium Doradczego Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Przygranicznych (współzałożyciel pierwszego euroregionu w UE na pograniczu niemiecko-holenderskim). Całość kończyło wystąpienie pana Michała Urbańskiego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, który zaprezentował priorytety  rozwoju w polskiej części raportu końcowego Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina.

W panelu podsumowującym konferencję wszystkie strony wyraźnie akcentowały wolę zacieśnienia współpracy i skonkretyzowania dalszych działań, projektów i programów.

Załączniki:

udostępnił: RWM, wytworzono: 2011/12/02, odpowiedzialny/a: PC, wprowadził/a: Andrzej Rybacki, dnia: 2011/12/05 09:05:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Rybacki 2011/12/05 09:05:51 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2011/12/02 10:38:10 nowa pozycja