Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

II Seminarium: „Nowelizacja ustawy o VAT – Rewolucja w fakturowaniu, nowa podstawa prawna i inne zmiany w 2013 roku”

24 kwietnia 2013 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się seminarium pn. „Nowelizacja ustawy o VAT – Rewolucja w fakturowaniu, nowa podstawa prawna i inne zmiany w 2013 roku”.

 Ze względu na duże zainteresowanie tematem podatku od towarów i usług wśród przedsiębiorców ze Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego po raz drugi zostało zorganizowane seminarium dotyczące tych zagadnień. Celem było przybliżenie przedsiębiorcom, pracownikom biur rachunkowych, osób zajmujących się księgowością w firmach zmian w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, dla których problemy wynikające z konieczności interpretowania przepisów ustawy o VAT stanowią istotny element codziennej aktywności zawodowej.

 Spotkanie zostało poprowadzone przez doradcę podatkowego Pana Roberta Gocha, który omówił aktualne problemy w ustalaniu zobowiązań z tytułu VAT w odniesieniu do wprowadzonych zmian przepisów w roku 2013. Poruszył m.in. następujące kwestie:

  • Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów
  • Nieodpłatne wydanie towarów i świadczenie usług
  • Obowiązek podatkowy w WDT i WNT- pominięcie zaliczek nie potwierdzonych fakturami dostawcy
  • Dostawa gruntów- zmiana w sposobie kwalifikowania gruntów opodatkowanych VAT (grunty budowlane)
  • Rozliczenie podatku od importu towarów w deklaracji VAT-7 – import przez inny kraj członkowski UE
  • Odliczanie podatku naliczonego VAT z faktur związanych z  oszustwem podatkowym zmiana w treści art. 88 ust. 3a ustawy o VAT
  • Obowiązek zapłaty podatku od błędnie wystawionych faktur; nowe znaczenie faktur pro forma - skutki kilku sposobów doręczania faktur
  • Usługi i dostawy niepodlegające opodatkowaniu – „odwrotne obciążenie”
  • Wierzytelności nieściągalne – możliwość odzyskania VAT należnego od nieściągalnych wierzytelności

Pan Robert Goch wyjaśnił uczestnikom seminarium kwestie sporne zawarte w ustawie, sprawiające trudności w interpretacji. Spotkanie miało charakter praktyczny, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań.

 Seminarium zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu pn. „Transgranicza Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania“.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2013/04/30, odpowiedzialny/a: Patrycjusz Ceran, wprowadził/a: Miriam Lam, dnia: 2013/04/30 13:19:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Miriam Lam 2013/04/30 13:19:31 nowa pozycja