Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80307977

Aktualna strona: 10909

Wydrukowano: 1176

Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin

Zestawienie przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin w krajowych związkach i stowarzyszeniach


 

Organizacja

Dziedziny działalności

Przedstawiciel

Unia Metropolii Polskich

Działalność fundacji opiera się na pracach w tematycznych komisjach i zespołach: ds. integracji europejskiej i spójności Polski z UE, ds. finansów, majątku i inwestycji publicznych, ds. edukacji i sportu oraz kultury i mediów, ds. ochrony zdrowia oraz polityki społecznej, ds. administracji miejskiej oraz bezpieczeństwa obywateli, ds. infrastruktury, rozwoju przestrzennego, polityki regionalnej oraz środowiska, ds. obszarów metropolitalnych, miast i dzielnic oraz Zespole ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Piotr Krzystek

Związek Miast i Gmin Morskich

Działalność związku opiera się na dążeniu do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego.

Michał Przepiera

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Działalność stowarzyszenia polega na podejmowaniu inicjatyw, promowaniu oraz aktywnym popieraniu wszelkich działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.

Krzysztof Soska, Bazyli Baran, Mariusz Bagiński, Tomasz Hinc, Daniel Wacinkiewicz, Aleksandra Piasecka

Stowarzyszenie na Rzecz Gmin Miast Nadodrzańskich

Statutowymi celami stowarzyszenia są m.in.: wspieranie rozwoju gospodarczego miast nadodrzańskich, kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich, podejmowanie działań skierowanych na rozwój korytarza transportowego północ – południe Europy, którego osią jest Odra, wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo – pasażerskiej.

Piotr Krzystek

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

Działania organizacji skupiają się na upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju.

Piotr Krzystek

 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Celem działalności organizacji jest kreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, integrowanie środowisk samorządu terytorialnego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji, zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa, zwiększenie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie, działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki.

Marcin Gregorczyk

Stowarzyszenie Konwent Gmin i Powiatów RP współpracujących  z samorządami Republiki Ukrainy

Celami Konwentu są: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz współpracy i realizacji wspólnych interesów członków Konwentu; inicjowanie i realizacja na obszarach gmin i powiatów – członków Konwentu projektów służących współpracy z samorządami Republiki Ukrainy; informowanie opinii publicznej o idei i praktyce współpracy polskich i ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego; pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł dla realizacji idei współpracy.

Piotr Krzystek


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin