Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrola realizacji zadań publicznych

Arena Kobiet vol. 6 - „Szczecin tworzyMy”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2019 roku w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej, w miejscu realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie zwykłe nr 97, Kobietowo.pl
Kontrolę przeprowadziła:
• Renata Arent pracownik Biura Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.2019.AP z dnia 17.10.2019 r.
Kontrolą objęto zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. Arena Kobiet vol. 6 - „Szczecin tworzyMy”, w ramach umowy nr BPM-III.3037.25.2019.RA, CRU 19/0004192 z dnia 01.10.2019 r.
Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, zgodnie z harmonogramem realizowanego zadania przeprowadzono kontrolę zaplanowanych działań podczas - warsztatów „Arena Kobiet vol. 6 - „Szczecin tworzyMy”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Miasta pn. „Szczecin tworzMy” i miało miejsce w dniu 14 listopada 2019 roku w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gospodarzami spotkania były Panie Nina Kaczmarek i Anita Gałek zarządzające organizacją „Stowarzyszenie zwykłe nr 97, Kobietowo.pl”. Warsztaty zostały objęte wyróżnieniem, Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin. Ponadto wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez ogólnopolską telewizję internetową ATV. Wydarzenie promowały portale internetowe: Estetyka i chirurgia, Kobietowo.pl. Prelegentami podczas spotkania były kobiety – przedstawicielki różnych dziedzin życia, które dotykają znacząco kobiet. Referaty i wypowiedzi dotyczyły wybranych aspektów: w zakresie prawa, biznesu
i rozwoju osobistego.

Mój kawałek Kobiecości – Pola Szarwiło – Węgielska, Gabinety Szarwiło,Kobieta i Prawo - Kancelaria Prawno Podatkowa "Debet" Trochonowicz Paweł Trochonowicz”,
Kobiecy Biznes - Monika Banasiak,
Medycyny estetycznej - Ewelina Dymkowska, Dymkowska Clinik.

W spotkaniu wzięły udział kobiety z różnych środowisk, w różnej rozpiętości wiekowej i zarejestrowano 350 uczestniczek. W holu przed wejściem do sali wykładowej można było zapoznać się z ofertami dla kobiet, propozycjami przedstawicieli branży: kosmetycznej, jubilerskiej, modowej, zdrowego stylu życia. Warsztaty zostały zorganizowane z ogromną starannością i zaangażowaniem członków tej organizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Warsztaty zostały przyjęte z zadowoleniem wśród obecnych. Uczestnicy spotkania przekazali wyrazy uznania dla Organizatorów, a zadanie wpisało się w akcję „Szczecin tworzyMy”.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy i rozmowami prowadzonymi z Panią Prezes Stowarzyszenia na bieżąco podczas realizacji zadania.

1. W toku czynności kontrolnych odnośnie zadania: „Arena Kobiet vol. 6 - „Szczecin tworzyMy” wyjaśnienia złożyli:
brak
2. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody).
brak
3. Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)
brak
4. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.
brak

5. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni
od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

6. Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
brak
7. Protokół zawiera 2 strony.
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/12/09, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2019/12/09 10:01:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2019/12/09 10:01:27 nowa pozycja