Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Podział działki - Reczańska


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

Wykonanie map ze wstępnym projektem podziału i dokumentacji geodezyjnej do zatwierdzenia podziału nieruchomości (działki).

 Działka dzielona: nr 9/10 z obrębu ewidencyjnego nr 2133, położona w Szczecinie, częściowo w pasie drogowym ul. Reczańskiej, ujawniona w księdze wieczystej nr SZ1S/00194526/1, stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin.

 Z wnioskiem o wykonanie zamówienia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości tut. Urzędu pismem z dnia 21.10.2021r. znak: WMiRSPN-I.6841.4.2021.ŁT.

 Działki projektowane: A, B, C, D (4 projektowane działki). Ilość punktów granicznych do wznowienia (odszukania):  12.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat BGM lub skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 2 listopada  2021 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 2 listopada 2021 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2021/10/29, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2021/10/29 12:51:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2021/10/29 12:51:41 nowa pozycja