Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Aktualizacja - Kordioana Kimnesa


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

Wykonanie czynności wznowienia i okazania znaków granicznych działek ewidencyjnych o nr 45/56 i 45/82, położonych w obrębie ewidencyjnym 3004 (Nad Odrą 4) w Szczecinie, w rejonie ul. Kordiana i Kimnesa, zbytych w drodze przetargu.

Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat BGM lub skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 17 sierpnia 2021 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 17 sierpnia 2021 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Zaproszenia niniejszego nie kieruję sie do wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2021/08/13, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2021/08/16 08:46:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2021/08/16 08:46:48 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/08/13 12:14:49 nowa pozycja