Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Połaczenie budynków - Śląska


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na

1.Połączenie budynków ewidencyjnych o identyfikatorach: 326201_1.1032.158_BUD (położony na działce nr 37 w obrębie ewidencyjnym nr 1032 przy ul. Śląskiej 12) 326201_1.1032.68_BUD, 326201_1.1032.69_BUD (położone na działce nr 15/23 w obrębie  ewidencyjnym 1032 przy ul. Śląskiej 12-oficyna), które zgodnie z dołączoną dokumentacją stanowią jeden budynek Działki nr 37, 15/23 stanowią współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych.

 2.Aktualizację danych ewidencyjnych wyżej wymienionych budynków (określenie funkcji użytkowych, liczby kondygnacji i ich zasięgu).

 

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Biura Geodety MIasta p.249FG.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: do dnia 23 czerwca 2022 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 23 czerwca 2022 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2022/06/21, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2022/06/21 12:20:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2022/06/21 12:20:30 nowa pozycja