Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248306

Aktualna strona: 121543

Wydrukowano: 0

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie granic - Wesoła


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:  Wykonanie czynności odszukania (wznowienia) i okazania znaków granicznych nieruchomości gruntowej, stanowiącejdziałki nr 77/3, 172i 196/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4090 (Dąbie 90)w Szczecinie, w rejonie ul. Wesołeji Zaułka Sikoreczki, zbytej w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia w tym termin realizacji zamówienia zawarte są w notatce służbowej.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok 249FG.

Termin złożenia oferty: 17 grudnia  2018 r. godzina 14.00.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie.

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartogficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin