Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Rozgraniczenie - ul. Jagiellońska 37


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

  1. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – ustalenia przebiegu granicy dla działki ewidencyjnej nr 87 w obrębie ewidencyjnym 2148 (ul. Jagiellońska 37), z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek : 86 w obrębie ewidencyjnym 2148, 24 w obrębie ewidencyjnym 2153, 59 w obrębie ewidencyjnym 2148, 113/3 w obrębie ewidencyjnym 2148, 9/31 w obrębie ewidencyjnym 2148 w Szczecinie. Rozgraniczana nieruchomość jest współwłasnością Gminy Miasto Szczecin
    i osób trzecich.
  2. Aktualizację danych ewidencyjnych budynków położonych na działce nr 87 w obrębie  ewidencyjnym 2148,  o ID: 326201_1.2148.256_BUD, 326201_1.2148.257_BUD, 326201_1.2148.255_BUD w tym: pomiar budynków, określenie ich funkcji użytkowej, liczby kondygnacji i ich zasięgu.

Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 30 marca 2021 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 30 marca  2021 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Zaproszenia niniejszego nie kieruję sie do wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.


 


Załączniki:

udostępnił: B iuro Geodety Miasta, wytworzono: 2021/03/26, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2021/03/26 15:03:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2021/03/26 15:03:25 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/03/26 15:02:54 nowa pozycja