Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 23/TBSP/2019 dzierżawa tryb bezprzetargowy


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                                                                                                                     WYKAZ Nr 23/TBSP/2019

z dnia 05 września 2019 r.

 

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina  z  dnia  12  grudnia  1996 r.  w  sprawie  określenia  zasad  wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”  Sp.  z o.o.  w  Szczecinie  podaje  do  publicznej  wiadomości,  iż  działając  w  imieniu  Gminy  Miasto  Szczecin   przeznacza do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin:

 

 

 

L.p.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, Księga wieczysta)

Łączna powierzchnia

(m2)

Sposób zagospodarowania

Czynsz miesięczny netto

1.

 

31/10 (część)

4143 Dąbie

Mechaniczna 1, 3 

SZ1S/00108796/5  

 

 

 

90,00 m²

 

 

uprawa warzyw – 50 m²,

trawnik – 40 m²

 

         

 

 

  3,71 zł

 

 

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona  na  podstawie  Zarządzenia  nr  87/15  Prezydenta  Miasta  Szczecin  z  dnia  4  marca  2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

 

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, umowa dzierżawy zostanie zawarta wg nowych stawek dzierżawy bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 12 września 2019 r. do dnia 02 października 2019 r.Data publikacji: 2019/09/12
Data wygaśnięcia: 2019/10/02
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2019/09/13 15:24:09, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2019/09/13 15:24:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2019/09/13 15:24:09 nowa pozycja