Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 19/TBSP/2019 wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                                                                                                                       WYKAZ Nr 19/TBSP/2019

z dnia 01 sierpnia 2019 r.

 

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin:

 

 

 

L.p.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Czynsz  miesięczny netto

1.

 

22 (część)

1086 Śródmieście

Bulwar Gdański 7

SZ1S/00185702/3  

 

 

 

379,00 m²

 

 

ogólnie dostępne miejsca postojowe,

droga dojazdowa   

         

 

 

  116,44 zł miejsca postojowe

38 zł droga dojazdowa

 

 

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

 

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, umowa dzierżawy zostanie zawarta wg nowych stawek dzierżawy bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 07 sierpnia 2019 r. do dnia 27 sierpnia 2019 r.Data publikacji: 2019/08/07
Data wygaśnięcia: 2019/08/27
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2019/08/07 15:33:36, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2019/08/07 15:33:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2019/08/07 15:33:36 nowa pozycja