Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

WYKAZ NR 19/ZBiLK/DLU/19 z dnia 7 października 2019 r. dot. oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ  Nr 19/ZBiLK/DLU/19

z dnia 7 października 2019 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,niżej wymienione lokale użytkowe położone na terenie Gminy Miasto Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania
w najem

w m²

Sposób korzystania

Stawka

wywoławcza czynszu netto 
w zł/m²

Wadium

w zł

Informacja
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

 

 

ul. Bazarowa (Matejki 10)

KW SZ1S/00169163/4

Śródmieście 31

(1031)

Dz. nr 2/1

Piwnica

Front

39,52

 

Najem

3,50

600,00

Plan obowiązujący: „Śródmieście Północ – Centrum - Wyzwolenia”

2.

ul. Dworcowa 19

KW SZ1S/00167810/1

Śródmieście 39(1039)                Dz. nr 21/1

Piwnica

Front

Lok. U02

 

 

12,25

 

 

 

 

Najem

3,50

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Nowe Miasto –
3 Maja”

3.

ul. Dworcowa 19

KW SZ1S/00167810/1

Śródmieście 39(1039)                Dz. nr 21/1

Piwnica

Front

Lok. U04

 

8,10

 

 

 

Najem

3,50

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Nowe Miasto –
3 Maja”

4.

ul. Dworcowa 19

KW SZ1S/00167810/1

Śródmieście 39(1039)                Dz. nr 21/1

Piwnica

Front

Lok. U05

 

114,79

 

 

 

Najem

15,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Nowe Miasto –
3 Maja”

5.

ul. Dworcowa 19

KW SZ1S/00167810/1

Śródmieście 39(1039)                Dz. nr 21/1

Piwnica

Front

Lok. U2

 

327,20

 

 

 

Najem

5,00

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Nowe Miasto –
3 Maja”

6.

 

ul. Zygmunta Krasińskiego 103

KW SZ1S/00060169/2

 

Śródmieście 10

(1010)

Dz. nr 106

Piwnica

Front

Lok. U2

33,19

 

 

Najem

 

4,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Bolinko –Niemierzyńska”

7.

ul. Lipowa 21

KW SZ1S/00099294/9

Nad Odrą 73

(3073)

Dz. nr  21/4

Parter

Front

Lok. U2

 

18,80

 

 

 

Najem

10,00

 

600,00

 

Plan obowiązujący: „Golęcino – Gocław”

8.

ul. Władysława Łokietka 14

KW SZ1S/00027297/5

 

Nad Odrą 21

(3021)

Dz. nr  25/4

Parter

Piwnica

Front

 

28,00

117,60

 

 

Najem

10,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.17”

Plan wszczęty: „Śródmieście - Zachód”

9.

ul. Mazurska 22

KW SZ1S/00027334/7

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 137

Piwnica

Front

Lok. U1

 

 

 

26,75

 

 

 

 

 

Najem

3,50

 

 

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „Centrum – Plac Odrodzenia”, „Centrum – Plac Odrodzenia 2”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Odrodzenia 3”

10.

 

 

 

ul. Mazurska 23

KW SZ1S/00046815/2

Śródmieście 25(1025)

Dz. nr 130

Piwnica

Front

Lok. U2

 

 

 

24,62

 

 

 

 

 

Najem

 

4,00

 

 

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „Centrum – Plac Odrodzenia”, „Centrum  - Plac Odrodzenia 2”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Odrodzenia 3”

11.

ul. Mazurska 43

KW SZ1S/00046807/3

Śródmieście 32(1032)

Dz. nr 17/16

Przyziemie

Oficyna

Lok. U3

 

80,70

 

 

 

Najem

10,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.28”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Grunwaldzki”

12.

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 18

KW SZS1/00027372/5

Śródmieście 20

(1020)

Dz. nr 122

Piwnica

Front

Lok. U1

 

32,81

 

 

 

Najem

 

7,00

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Śródmieście Północ  - Felczaka”

13.

ul. Tomasza Nocznickiego 42

KW SZ1S/000235144/9

Nad Odrą 14

(3014)

Dz. nr 8/10

Piwnica

Front

Lok. U1

 

35,08

 

 

 

Najem

3,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Drzetowo –             1 Maja”

14.

Al. Papieża Jana Pawła II 17

KW SZ1S/00026953/5

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 66

Piwnica

Front

 

 

130,22

 

 

 

Najem

7,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.01”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Grunwaldzki”

15.

 

Plac Lotników 7,

Al. Papieża Jana Pawła II 50,                            

KW SZ1S/00091268/2

Śródmieście 36 (1036)

Dz. nr 12/6

Parter

Front

Al. Papieża Jana Pawła II 50 /U11

16,72

 

 

 

Najem

11,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Centrum A”

16.

Plac Lotników 7,

Al. Papieża Jana Pawła II 50,                            

KW SZ1S/00091268/2

Śródmieście 36 (1036)

Dz. nr 12/6

I Piętro

Front

Al. Papieża Jana Pawła II 50/U3

140,95

 

 

 

Najem

10,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Centrum A”

17.

Plac Lotników 7,

Al. Papieża Jana Pawła II 50,                            

KW SZ1S/00091268/2

Śródmieście 36 (1036)

Dz. nr 12/6

Parter

Front

Pl. Lotników 7

Lok. U1

28,19

 

 

 

Najem

15,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Centrum A”

18.

Al. Piastów 51

KW SZ1S/00059541/4

Śródmieście 42(1042)

Dz. nr 201

Piwnica

Front

Lok. U3

 

34,09

 

 

 

Najem

7,00

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.17”

Plan wszczęty: „Śródmieście - Zachód”

19.

 

ul. Piłsudskiego 36

KW SZ1S/00040868/6

Śródmieście 32

(1032)

Dz. nr 51

Piwnica

Front

Lok. U1

 

 

 

26,57

 

 

 

 

 

Najem

3,50

 

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „Centrum –Piłsudskiego - Mazurska”

Plan obowiązujący: „S.28”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Grunwaldzki”

20.

ul. Władysława Sikorskiego 11

KW SZ1S/00063939/2

Pogodno 254

(2254)

Dz. nr 30

Parter Piwnica

Front

95,04

33,59

 

Najem

15,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Turzyn – Sikorskiego”

21.

ul. Sławomira 17

KW SZ1S/00038020/3

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  35

Parter

Front

29,15

 

Najem

10,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p.

22.

ul. Szarotki 1

KW SZ1S/00038362/2

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr 37

Parter

Piwnica

Front

Lok. U1

33,53

10,71

 

Najem

 

7,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p.

23.

ul. Szarotki 17

KW SZ1S/00035873/6

Śródmieście 28

(1028)

Dz. nr 42

Parter

Front

Lok. U2

33,58

 

Najem

7,00

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p.

24.

ul. Śląska 23

KW SZ1S/00026300/3

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 168

Parter

Front

Lok. U1

 

24,37

 

 

 

Najem

11,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.01”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Grunwaldzki”

25.

ul. Śląska 36a

KW SZ1S/00061246/3

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 127

Piwnica

Front

Lok. U1

szalet miejski

34,44

 

 

 

Najem

7,00

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.01”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Grunwaldzki”

26.

ul. Światowida 47

częściowo w granicach portu morskiego

KW SZ1S/00220569/6

Nad Odrą 90

(3090)

Dz. nr 22/1

Parter

Front

 

44,20

 

 

Najem

 

3,50

600,00

Plan obowiązujący: „Golęcino – Gocław Port”

27.

ul. Wielkopolska 43A

KW SZ1S/00063515/4

Śródmieście 25

(1025)

Dz. nr 39

Parter

Front

 

 

7,86

 

 

 

Najem

 

6,00

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.01”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Grunwaldzki”

28.

Al. Wojska Polskiego

KW SZ1S/00195417/1

Śródmieście 35

(1035)

Dz. nr 32/9

Parter

I piętro

Oficyna

Al. Wojska Polskiego 12

21,19

21,19

 

 

Najem

10,00

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Śródmieście – Zachód”

29.

Al. Wojska Polskiego

KW SZ1S/00126226/1

Śródmieście 35

(1035)

Dz. nr 32/15

Parter

Oficyna

Al. Wojska

Polskiego 16

Lok. U3

19,38

 

 

 

 

Najem

7,00

 

 

600,00

Brak obowiązującego m. p. z. p. Plan wszczęty: „Śródmieście – Zachód”

30.

Al. Wyzwolenia 7

KW 63941

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 60

III Piętro

Front

Lok. U13

 

100,83

 

 

 

Najem

 

10,00

 

 

600,00

Plan obowiązujący: „S.28”

Plan wszczęty: „Centrum – Plac Grunwaldzki”

31.

 

Al. Wyzwolenia 82

KW SZ1S/00131431/9

Śródmieście 9

(3009)

Dz. nr 10/2

 

Piwnica

Front

Lok. U2

22,91

 

 

Najem

3,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Bolinko – Niemierzyńska”

32.

Al. Wyzwolenia 82

KW SZ1S/00131431/9

Śródmieście 9

(3009)

Dz. nr 10/2

 

Piwnica

Front

Lok. U1

 

21,14

 

 

 

Najem

10,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Bolinko – Niemierzyńska”

33.

ul. Żubrów 1

KW SZ1S/00064844/6

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 82

Piwnica (Przyziemie)

Front

Lok. U1A

25,15

 

 

Najem

5,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Grabowo – Jana Kazimierza”

34.

ul. Żubrów 1

KW SZ1S/00064844/6

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 82

Piwnica

Front

 

26,36

 

 

Najem

5,00

 

600,00

Plan obowiązujący: „Grabowo – Jana Kazimierza”

Uwagi:

 1. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności
  nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.
 3. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².
 5. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 6. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
 8. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 9. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 10. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 12. Lokale użytkowe przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 13. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych, ul. Goszczyńskiego 4a, pok. 4, tel. 91/ 48 86 342

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 14 października 2019 r.  do dnia 4 listopada 2019 r.Data publikacji: 2019/10/14
Data wygaśnięcia: 2019/11/04
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH, wytworzono: 2019/10/14 09:30:40, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2019/10/14 09:34:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2019/10/14 09:34:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2019/10/14 09:33:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2019/10/14 09:30:40 nowa pozycja