Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 15/STBS/2021 dot. bezprzetargowego oddania lokali użytkowych w najem


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 WYKAZ  nr 15/STBS/2021

z dnia 17 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), oraz  Uchwały Nr XXIX/845/21 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni, Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym w drodze konkursu, lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Forma oddania lokalu

Przeznaczenie oddania lokalu

Stawka czynszu netto w zł/m²

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

 

Piastów 62* SZ1S/00028016/9

 

Obręb 1034,

Dz. nr 41

Lokal użytkowy oznaczony numerem U2 o powierzchni 21,37 m2, front, piwnica

Oddanie w najem na maksymalnie 10 lat w trybie bezprzetargowym

artyści malarze, rzeźbiarze, fotograficy, graficy, artyści             w dziedzinie wzornictwa i form przemysłowych, tkaniny artystycznej, architektury wnętrz

 

 •  30% stawki podstawowej za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego dla przedsiębiorców (3,40 zł/m2), tj. 1,02 zł/m2 – dla pracowni twórczej     i pracowni twórczej otwartej                z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 10 % stawki podstawowej za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej (3,00 zł/m2), tj. 0,30 zł/m2 – dla pracowni twórczej otwartej bez możliwości prowadzenia działalności gospod.

 

 

Plan obowiązujący: ”Śródmieście Zachód”

2.

 

Jagiellońska 95

SZ1S/000036863/0

 

 

Obręb 1035 Śródmieście,

dz. nr 131

Lokal użytkowy oznaczony numerem U   o powierzchni 21,47 m2, front, piwnica

Oddanie w najem na maksymalnie 10 lat w trybie bezprzetargowym

Plan obowiązujący: Centrum-Plac Odrodzenia 3

 

 

 

*Lokal stanowiący własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Uwagi:

 1. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ. Na podstawie Zarządzenia nr 489/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych, od dnia 1 stycznia 2022 r. wysokość stawki podstawowej netto za najem 1 m2 powierzchni komunalnych lokali użytkowych dla:
  1. m.in. podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej ustalona została w wysokości 3,20 zł,
  2. przedsiębiorców ustalona została w wysokości 3,60 zł.
 2. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Do czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23 %) oraz opłaty za zużyte media.
 4. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 5. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

 1. Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin,  tel. 91 42 45 657

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS I Urzędu Miasta

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 18 listopada 2021 r. do dnia 9 grudnia 2021 r.Data publikacji: 2021/11/18
Data wygaśnięcia: 2021/12/09
IV
udostępnił: Mariusz Lewandowski, wytworzono: 2021/11/18 14:11:10, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2021/11/18 14:11:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2021/11/18 14:11:09 nowa pozycja