Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 30/TBSP/2020 lokale użytkowe


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

                                                                                                                                                                                                             WYKAZ Nr 30/TBSP/2020

  z dnia 14 września 2020 r.

 

Na  podstawie  art.  25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na  czas  nieoznaczony,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

(zł/m2)

Wadium (zł)

1.

 

Kaszubska 19

SZ1S/00027879/9

 

 

1041 Śródmieście,

dz. nr 69

 

 

piwnica,parter

50,01

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

22,00

 

3.000,00

 

2.

Bałtycka 36 (oficyna)

SZ1S/00021443/2

SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie,

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący

141,36

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,40

1.000,00

3.

Goleniowska 31/U2

SZ1S/00021830/2

 

 

4032 Dąbie,

dz. nr 11

parter, piwnica

parter-63,44

piwnica-8,91

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

7,00

1.300,00

4.

Gryfińska 131/1A/U1

SZ1S/00021939/6

4038 Dąbie,

dz. nr 21

parter, piwnica

parter-18,23

piwnica-22,09

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

11,00

1.000,00

5.

Jagiellońska 95/U front

SZ1S/000036863/0

1035 Śródmieście,

dz. nr 131

piwnica

21,47

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         3,40

200,00

6.

Mariacka 10A/U1,U3 

SZ1S/00031855/6

1037 Śródmieście,

dz. nr 137

 

I piętro, front

 

159,76

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         17,00

7.500,00

7.

Dmowskiego 21/1A/U

SZ1S/00025769/1

4135 Dąbie

dz. nr 15/2

       parter

61,16

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

500,00

8.

Zwierzyniecka 27/1/U

SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie,           dz. nr 25

      parter,

     piwnica

parter- 86,22

piwnica- 20,00

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

9,00

2.500,00

9.

Panieńska 1/U

SZ1S/00060156/8

 

1037 Śródmieście

dz. nr 130

parter

      14,68

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

8,00

 

300,00

 

10.

Bukszpanowa 2/U1

SZ1S/00080417/2

 

4168 Dąbie

dz. nr 70/1

parter,

2 pomieszczenia magazynowe

128,52

handel, usługi, magazyn, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

15,00

 

5.000,00

 

11.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

 

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 33

17,28

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        4,00

 

200,00

 

12.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

 

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 25

17,28

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

200,00

13.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

 

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 26

17,28

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         4,00

200,00

14.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

 

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 32

17,28

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

4,00

 

200,00

 

*zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

    

    1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.

    2. W przypadku lokalu usytuowanego częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy (poz. nr 3, 4 i 8 wykazu) licytacji podlega

    stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,40 zł/m².

    3. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.

    4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

    5. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.

    6. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

    7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

    8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

    9. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.

   10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

   11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg

        zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

UWAGI: dot. lokalu z pozycji 10 – w przypadku zainteresowania przyszłego najemcy bezpośrednim dojazdem do magazynu konieczne będzie uzyskanie zgody i podpisanie umowy dzierżawy działki nr 70/7, Obr. 4168 Dąbie z właścicielem (Gmina Miasto Szczecin, zarządca Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25).

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 11 października 2020 r.Data publikacji: 2020/09/21
Data wygaśnięcia: 2020/10/11
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2020/09/21 10:07:36, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/09/21 10:07:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/09/21 10:07:35 nowa pozycja