Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79330037

Aktualna strona: 213468

Wydrukowano: 822

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 28/TBSP/2019 lokali użytkowych i pom.gosp. przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

                                                                                                                                                                                                         WYKAZ Nr 28/TBSP/2019

  z dnia 03 października 2019 r.

 

Na  podstawie  art.  25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

(zł/m2)

Wadium (zł)

1.

Mariacka 4a/U7

SZ1S/00131786/2

 

1037 Śródmieście,

dz. nr 18/19

 

piwnica

44,16

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        18,00

 

2.000,00

 

2.

Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie,

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący

141,36

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,00

1.000,00

3.

Koński Kierat 12/U2

KW 27259

 

1037 Śródmieście,

dz. nr 17/1

parter, piwnica

58,72

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,00

500,00

4.

Gdańska 16

SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

 

I piętro,   budynek D,

pomieszczenie 23

10,86

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

3,00

100,00

5.

Jagiellońska 95/U front

SZ1S/000036863/0

1035 Śródmieście,

dz. nr 131

piwnica

21,47

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         3,00

200,00

6.

Kaszubska 19 

SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście,

dz. nr 69

 

parter, podwórze

50,35

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         3,00

400,00

7.

Dmowskiego 21/1A/U

KW 25769

4135 Dąbie

dz. nr 15/2

       parter

61,16

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

         6,00

1.000,00

8.

Zwierzyniecka 27/1/U

SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie,           dz. nr 25

      parter,

     piwnica

parter- 86,22

piwnica- 20,00

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

10,00

3.000,00

9.

Mariacka 4a/U4

SZ1S/00131786/2

 

1037 Śródmieście

dz. nr 18/19

I piętro

46,71

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

22,00

 

3.000,00

 

10.

Kaszubska 3/U6

SZ1S/00036866/1

 

1035 Śródmieście

dz. nr 117

I piętro

135,92

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

11,00

 

4.000,00

 

11.

Panieńska 1/U

SZ1S/00060156/8

 

1037 Śródmieście

dz. nr 130

parter

14,68

handel, usługi, działalność nieuciążliwa-zgodnie z m.p.z.p*

najem

        10,00

 

400,00

 

12.

Dmowskiego 101A

SZ1S/00140147/7

4135 Dąbie

dz. nr 2/20

parter

8,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

13.

 

Krzemienna 24

SZS/00025633/9

 

4121 Dąbie

dz. nr 20

parter

11,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

         3,00

100,00

14.

Żwirowa 1

KW 25761

 

4133 Dąbie

dz. nr 9  

parter

16,50

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

15.

Zgierska 3

KW 3645

 

4139 Dąbie  dz. nr 1/2

parter

12,71

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

16.

Biała 5

KW 25761

4126 Dąbie

dz. nr 11

parter

9,80

pomieszczenie gospodarcze

najem

  3,00

 

100,00

 

*zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

    1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.

    2. W przypadku lokalu usytuowanego częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy (poz. nr 8 wykazu) licytacji podlega

    stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².

    3. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.

    4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

    5. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.

    6. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

    7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

    8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

    9. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.

   10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

   11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg

        zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 21 października 2019 r. do dnia 10 listopada 2019 r.Data publikacji: 2019/10/21
Data wygaśnięcia: 2019/11/10
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin