Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 18/TBSP/2019 garaż do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

                                                                                                                                                                                                    WYKAZ Nr 18/TBSP/2019

z dnia 30 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaż położony na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu

Pow.  garażu  (w m2)

Droga dojazdowa (w m2)

Sposób użytkowania 

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/m2

Wadium

w zł

Ograniczenia przetargu

1.

Bogurodzicy   

 

SZ1S/00116686/0

 

Obr. 1041 Śródmieście

działka nr 11/12  

brak

13,16

11,00

najem

4,50

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców                       Kaszubska 17

Stawki opłat ustalane są na podstawie Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (ze zm.).

Termin wnoszenia czynszu: do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 

UWAGI DODATKOWE:

 

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,40 zł/m2 za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub nabycia terenu przyległego przez wspólnotę mieszkaniową.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.
  7. W chwili obecnej garaż oferowany do wynajęcia jest w złym stanie technicznym, wymaga przemurowania dwóch ścian, wykonania dachu, posadzki i wymiany bramy. Remont garażu należy do przyszłego najemcy. Przyszły najemca przed wykonaniem remontu garażu winien wykonać projekt techniczny.

 

                                                                                        

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 08 sierpnia 2019 r. do dnia 28 sierpnia 2019 r.Data publikacji: 2019/08/08
Data wygaśnięcia: 2019/08/28
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2019/08/08 11:10:46, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2019/08/08 11:10:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2019/08/08 11:10:45 nowa pozycja