Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77332290

Aktualna strona: 36056

Wydrukowano: 3478

Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin

Informacja dot. prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Informacja w sprawie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na terenie Miasta Szczecina

 BGM-II.6640.5.2019.MP 

  1. Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz.1247) – z dniem 01 stycznia 2020r. na terenie miasta Szczecina obowiązującym geodezyjnym układem wysokościowym, będzie geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH będący matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS.
  2. Stosownie do zapisu § 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz.1572), z dniem 01 stycznia 2020r. na terenie miasta Szczecina, operaty powstałe w wyniku wykonania pomiarów geodezyjnych i przekazywane do zasobu, zawierać muszą pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 – cyt rozporządzenia i zapisane na nośniku informatycznym w formacie GIV systemu GEO-INFO lub wykonane zgodnie ze schematami GML.

Szczecin, dnia 29 października 2019 r.

Z up. Prezydenta Miasta

Wojciech Wnuk

Geodeta MiastaLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin