Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880880

Aktualna strona: 44253

Wydrukowano: 3289

Ogłoszenia Biura Geodety Miasta

Informacja o utworzeniu bazy GESUT dla obszaru miasta Szczecin


Informacja o utworzeniu bazy GESUT dla obszaru miasta Szczecin

 

Na podstawie art. 7 d, pkt 1, lit. a, tiret 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst  jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), w związku z art. 5 ust.1 pkt 4, ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz.897 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

informuje o  utworzeniu  z  dniem  18.12.2017 roku  powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla  jednostki ewidencyjnej 326201_1 m. Szczecin.

 

 

Szczecin, dnia 18.12.2017 r.

Prezydent Miasta

Piotr KrzystekLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin