Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58868190

Aktualna strona: 19042

Wydrukowano: 980

Współpraca Międzynarodowa Miasta Szczecin


Aktualności

Współpraca transgraniczna

Miasta partnerskie

Organizacje międzynarodowe

Wydarzenia cykliczne

Archiwum

Miasto Szczecin jest aktywnym podmiotem współpracy międzynarodowej. Na arenie kontaktów międzynarodowych uwidaczniają się trzy rodzaje kontaktów - jest to współpraca z miastami partnerskimi, udział w pracach organizacji międzynarodowych oraz współpraca transgraniczna w ramach Euroregionu Pomerania.

Szczecin ma podpisane umowy o współpracy partnerskiej z 12 miastami z Europy, Azji i Ameryki Północnej: Brema, Bremerhaven, Lubeka, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, Murmańsk, King-ston upon Hull, Esbjerg, Malmö, Kłajpeda, Dalian, St. Louis oraz Rostock (pierwsze kontakty partnerskie z tym miastem nawiązano już w 1957 roku).

Współpraca z miastami partnerskimi ma bardzo różne wymiary, począwszy od wymiany szkolnej do organizacji misji gospodarczych, od realizacji wspólnych projektów w zakresie turystyki po targi, wystawy, przedsięwzięcia kulturalne. Szczecin wraz ze swoimi partnerami jest aktywnym uczestnikiem prac nad projektami europejskimi.

Z każdym z miast współpraca wygląda inaczej. W kontaktach międzynarodowych Szczecina na przestrzeni 10 ostatnich lat obserwujemy ewolucję zarówno kontaktów oraz zasad finansowania wymian partnerskich. Początkowo współpracę inicjowali i realizowali urzędnicy samorządowi. Z czasem współpracę przejęły organizacje pozarządowe (NGOs) i kulturalne, a dziś są to grupy mieszkańców, którzy sami inicjują kontakty, nawiązują nowe znajomości i dążą do podpisania stosownych umów.

Z upływem czasu zmieniały się też zasady finansowania współpracy - początkowo współpracę finansowano z miejskiej kasy, dziś poszukuje się przede wszystkim funduszy zewnętrznych, w tym oczywiście w pierwszej kolejności z UE.

Dokonano weryfikacji partnerów jak i sfer oraz priorytetów współpracy: od spontanicznie zawieranych kontaktów na początku lat 90. do precyzyjnie wyselekcjonowanych partnerów, wobec których ma się szczególne oczekiwania.

W 2002 r. przedstawiciele władz samorządowych miast partnerskich wzięli udział w Dniach Morza na zaproszenie prezydenta Szczecina Edmunda Runowicza. W trakcie spotkań roboczych wypracowano katalog tematów i zakresów współpracy na najbliższe lata. Ustalono, że z każdym z partnerów odbędą się dodatkowe bilateralne konsultacje. W 2003 roku zawarto "Porozumienie o nawiązaniu przyjacielskiej współpracy między miastem Szczecin w Rzeczypospolitej i miastem Kłajpeda w Republice Litewskiej", które odtąd jest najmłodszym miastem partnerskim Szczecina.

Od początku lat 90. przywiązywano ogromną uwagę do prac w ramach organizacji międzynarodowych. Miasto jest członkiem Euro-cities - organizacji miast metropolii liczących ponad 200 tys. mieszkańców, Union of the Baltic Cities - Związek Miast Bałtyckich, LES RENCONTRES - Stowarzyszenia Europejskich Miast i Regionów dla Kultury, IACP - Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów, Stowarzyszenia METREX (Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych) oraz METROPOLIS - Światowego Stowarzyszenia Wielkich Metropolii (w ramach członkostwa stowarzyszonego Unii Metropolii Polskich). W Szczecinie ma swoją siedzibę także wielonarodowy Korpus NATO "Północ-Wschód".


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin