Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Miasta partnerskie Miasta Szczecin

Greifswald, Niemcy

Greifswald, Niemcy

Powierzchnia: 50,33 km2
Liczba mieszkańców: 55.000 (2004)
Burmistrz: Dr. Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen)

Osoba do kontaktów: Anett Dahms
e-mail: international@greifswald.de
Internet: www.greifswald.de

Greifswald to hanzeatyckie miasto uniwersyteckie,  stolica powiatu Vorpommern-Greifswald w Niemczech, położone w północno-wschodniej części kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie między wyspami Rugia i Uznam, nad rzeką Ryck. Od 1947 miasto jest siedzibą władz, a od 1950 biskupów, Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego.
Historia Greifswaldu rozpoczęła się w 1199 roku wraz z założeniem klasztoru Eldena przez cystersów. W 1250 roku książę Warcisław III nadał osadzie prawa miejskie. Członkostwo w Hanzie sprawiło, że Greifswald stał się potężnym miastem handlowym. Kamienice w stylu hanzeatyckim na zabytkowej starówce świadczą do dnia dzisiejszego o ówczesnym rozkwicie tego miasta. Dzięki swoim licznym dobrze zachowanym budynkom z czerwonej cegły Greifswald zalicza się dzisiaj do najbardziej znaczących miast na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.
W 1774 w Greifswaldzie urodził się niemiecki malarz romantyczny Caspar David Friedrich. Wiele z dzieł tego artysty, głównie obrazy uwieczniające imponujące mury klasztoru Eldena, znajduje się dziś w zbiorach Pomorskiego Muzeum Krajowego w Greifswaldzie.
Greifswald to dzisiaj nowoczesny ośrodek uniwersytecki i naukowy. Decydującym wydarzeniem dla rozwoju miasta było założenie uniwersytetu w 1456 roku. Jest to drugi pod względem wieku uniwersytet w północnej Europie, liczący 12 000 studentów. Uniwersytet Greifswaldzki może się pochwalić m. in. najnowocześniejszą kliniką uniwersytecką w Niemczech. Z ducha innowacji korzysta ponadto około 70 instytutów naukowych, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, np. Federalny Instytut Badań nad Zdrowiem Zwierząt, Instytut Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka czy Instytut Leibniza ds. Badań Plazmowych i Technologii.

Miasta partnerskie:

  • Kotka, Finlandia
  • Lund, Szwecja
  • Hamar, Norwegia
  • Goleniów, Polska
  • Angers, Francja
  • Bryan, Stany Zjednoczone
  • Szczecin, Polska
  • Kristianstad, Szwecja
  • Newport News, Stany Zjednoczone

Film o mieście w języku niemieckim

w języku angielskim

 

Historia współpracy Szczecina i Greifswaldu

Współpraca Miasta Szczecin z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald rozwija się od początku lat 90. i stanowi rozszerzenie nawiązanych wcześniej i nadal utrzymywanych kontaktów między Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem w Greifswaldzie.

Do wiodących obszarów wzajemnych kontaktów odbywających się zarówno na płaszczyźnie administracji, jak i placówek naukowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych należą: nauka i edukacja, kultura i sprawy społeczne oraz kwestie marynistyczne i żeglarskie. Wiele z podejmowanych działań prowadzonych jest w ramach projektów unijnych dofinansowywanych z inicjatywy wspólnotowej INTERREG, co możliwe jest dzięki członkostwu obu miast w Euroregionie Pomerania. Równolegle z działaniami bezpośrednimi realizowanymi wspólnie, oba miasta współpracują także pośrednio poprzez ich członkostwo w tych samych organizacjach międzynarodowych, jak  Związek Miast Nowej Hanzy czy stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (EuRoB).

Niezwykle istotnym, wręcz sztandarowym elementem współpracy jest wspólna polsko-niemiecka nagroda „Pomerania Nostra”, przyznawana co dwa lata osobom szczególnie zasłużonym dla Pomorza w dziedzinie kultury, nauki, polityki, spraw społecznych i gospodarki. Nagroda została ustanowiona w roku 2003 przez dwa uniwersytety: Szczeciński i Greifswaldzki oraz przez dwa dzienniki ukazujące się na Pomorzu, „Kurier Szczeciński” i „Nordkurier”. W roku 2009 do grona fundatorów dołączyły oba miasta Greifswald i Szczecin, co podniosło rangę nagrody.
Innym, wartym odnotowania przedsięwzięciem, koordynowanym m.in. przez Pomorską Akademię Medyczną i Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, był projekt poświęcony telemedycynie, finansowany przez inicjatywę wspólnotową INTERREG IV A.

Oba miasta mogą także pochwalić się wspólnymi projektami dofinansowywanymi ze środków inicjatywy wspólnotowej INTERREG. W roku 2007 Miasto Szczecin realizowało przy współpracy z Miastem Greifswald projekt żeglarski, natomiast w 2010 roku był to projekt promujący muzykę Chopina wśród mieszkańców Greifswaldu i Szczecina. Z kolei Miasto Greifswald zainicjowało projekt związany z ochroną klimatu, w którym uczestniczą miasta partnerskie i zaprzyjaźnione Greifswaldu, w tym Szczecin. Ponadto przez kilka lat realizowany był – także z inicjatywy Greifswaldu - projekt poświęcony tematyce edukacji wczesnodziecięcej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Szczecina. Na lata 2018-2021 zaplanowana jest realizacja przez oba miasta projektu mającego na celu podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka sąsiada u młodych mieszkańców pogranicza, aby umożliwić im w przyszłości lepszy start zawodowy. Projekt pt. „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” jest dofinansowywany z programu Interreg VA. W ramach dwóch siostrzanych projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów oba miasta realizują w 2019 roku kursy języka polskiego w Greifswaldzie i niemieckiego w Szczecinie dla urzędników obu administracji. Ma to służyć ułatwieniu wzajemnych kontaktów w przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

Porozumienie 20.08.2010 de
Porozumienie 20.08.2010 pl
udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2010/05/28, odpowiedzialny/a: Miriam Lam, wprowadził/a: Miriam Lam, dnia: 2018/08/21 11:11:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Miriam Lam 2018/08/21 11:11:38 modyfikacja wartości
Miriam Lam 2018/08/21 11:10:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/02 11:52:51 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/08/26 11:18:11 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/08/26 11:17:31 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/06/07 11:54:44 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/06/07 11:54:23 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/06/07 11:37:52 modyfikacja wartości
Joanna Bonikowska 2010/05/28 11:45:49 nowa pozycja