Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Nagrody i wyróżnienia za rok 2012

W dniu 05.02.2013 r. Prezydent Miasta Szczecin przyznał nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2011/2012 na kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury oraz na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie następującym absolwentom:

Nagrodę przyznano:

 1. Pani Reginie Mowczan za pracę pt.: „Międzyuczelniany ośrodek konferencyjno-szkoleniowy i wdrożeń nowych technologii w Szczecinie – Nowym Mieście”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna za
  • atrakcyjną propozycję nowego kwartału zabudowy, jako współczesnego założenia urbanistycznego, umiejętnie wpisującą się w historyczny kontekst przestrzennej struktury śródmieścia,
  • czytelność układu funkcjonalno – przestrzennego, podkreśloną lokalizacją obiektów kubaturowych, które wraz z przypisanymi im funkcjami, tworzą skondensowaną, a jednocześnie otwartą przestrzeń we wzajemnej interakcji z otaczającą przestrzenią,
  • zrównoważenie skali nowej zabudowy, w nawiązaniu do istniejących obiektów historycznych, w aspekcie progresywnym kontynuacji przemian kulturowych i urbanistycznych miasta,
  • profesjonalną, merytoryczną koncepcję propozycji programowych wraz z rozwiązaniami  funkcjonalnymi, jako uzupełnienie istniejących funkcji w obrębie terenów sąsiednich,
  • wykreowanie jednorodnego założenia przestrzenno – programowego, które definiuje i podkreśla znaczenie spójności ośrodka akademickiego dla jego rozwoju,
  • niekonwencjonalną propozycję kształtowania współczesnej zabudowy pierzejowej,
  • propozycję układu zieleni podnoszącą walor i estetykę kwartału, a jednocześnie podkreślającą jego funkcjonalność (ciągi piesze).

 

Wyróżnienia przyznano

1. Panu Konradowi Zarembie za prace pt.: „Centrum Sztuk Audiowizualnych w Szczecinie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Jarosława Bondara na Wydziale Budownictwa i Architektury za

 • współczesną, indywidualną, dynamiczną, formę architektoniczną  umiejętnie i oryginalnie wkomponowaną w istniejącą strukturę zabudowy historycznej,
 • umiejętne i niekonwencjonalne kontynuowanie zabudowy pierzejowej w istniejącej tkance urbanistycznej,
 • intrygujące w strukturze przestrzennej wykształcenie dziedzińca wewnętrznego, zintegrowanego z przestrzenią ulicy,
 • zaproponowanie atrakcyjnych rozwiązań programowo – funkcjonalnych,
 • wyraz architektoniczny tworzący nowy walor estetyczny otoczenia.

 

2. Panu Bartoszowi Reutt za prace pt.: „PŁYWAJĄCA ARCHITEKTURA. Próba realizacji idei ‘Szczecin 2050-Floating Garden’ na Jeziorze Dąbie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Jarosława Bondara na Wydziale Budownictwa i Architektury za:

 • innowacyjną i atrakcyjną propozycję kreowania jednostki mieszkaniowej w niestandardowej lokalizacji,
 • propozycje nowatorskich form zamieszkania z wykorzystaniem nowoczesnych i ekologicznych technologii,
 • oryginalność rozwiązań funkcjonalnych.

 

plansza zbiorcza

3. Panu Adamowi Janisio za prace pt.: „Kształtowanie przestrzeni miejskiej na przykładzie Placu Solidarności oraz Placu Świętego Piotra i Pawła w Szczecinie”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama M. Szymskiego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa za:

 • ideę powiększenia placu, zwiększenie atrakcyjności obszaru,
 • lokalizację parkingu podziemnego z obsługą nie kolidującą z istniejącym głównymi ciągami komunikacyjnymi,
 • uniwersalność wielofunkcyjną placu,
 • propozycję zagospodarowania tworzącą zrównoważenie skali miejsca w odniesieniu do istniejącej zabudowy.

plansza

4. Pani Karolinie Piórkowskiej za prace pt.: „Projekt zagospodarowania przestrzennego ogrodu zoologicznego w Szczecinie - Podbórz”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Lechosława Czernika na Wydziale Budownictwa i Architektury za:

 • interesującą propozycję lokalizacji i wprowadzenia funkcji publicznych w terenie przygranicznym gmin jako element procesu rewitalizacji obszaru,
 • kompozycję przestrzenną podkreślającą walory krajobrazu, poprzez zastosowanie atrakcyjnych formy ukształtowania terenu,
 • umiejętne wkomponowanie założenia w istniejącą zieleń i wzbogacenie jej nowymi formami i nasadzeniami,
 • umiejętne rozpoznanie potrzeb społecznych,
 • ciekawy program funkcjonalny, jako alternatywa atrakcyjnej formy wypoczynku w mieście,
 • propozycje obiektów kubaturowych z odniesieniem do elementów etnograficznych.

 

udostępnił: , wytworzono: 2013/02/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Kakowski, dnia: 2013/02/07 08:58:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Kakowski 2013/02/07 08:58:38 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/02/07 08:50:25 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/02/07 08:40:33 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/02/07 08:30:56 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/02/07 08:04:27 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/02/06 15:26:57 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/02/06 15:10:06 nowa pozycja