Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Nagroda architektoniczna

Konkurs „Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin
za lata 2014 - 2018"

Szanowni Państwo,

Organizator Konkursu informuje, że w związku z przyjęciem do stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zmianie ulega Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz w Regulaminie Konkursu na Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Szczecin za lata 2014 – 2018 wprowadza się następującą zmianę:

 1. Zapis na stronie 9 Regulaminu Konkursu, pkt. 10.8 o brzmieniu:

„(...) Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922, ze zm.) wyłącznie w celu organizacji Konkursu "Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin”;

Zastępuje się zapisem:

„(...) Dane osobowe Zgłaszających i Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyłącznie w celu organizacji Konkursu "Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin”.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać zgodnie z zaktualizowanym na dzień 25.05.2018 r. Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu Konkursu i Załącznika nr 1 i nr 2 do Regulaminu znajduje się u dołu strony.

 


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie pn: „Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin za lata 2014 - 2018".

Pragnę poinformować, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 1130 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddział Szczecin, przy ul. Mariackiej 10 w Szczecinie, w trakcie konferencji, Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek ogłosił niniejszy Konkurs.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Szczecin - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Pion Architekta Miasta.
Inicjatorem, a także partnerem organizacyjnym i merytorycznym Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Szczecin.

Celem Konkursu jest:

 • wskazanie i promocja najwyższej jakości realizacji architektonicznych lub urbanistycznych na terenie Miasta Szczecin;

 • wskazanie i promocja architektury i urbanistyki jako sztuki kształtowania przestrzeni, dziedziny nauki i wiedzy, a także zespołu zagadnień będących w obszarze życia społecznego.

Przedmiotem Konkursu jest:

 • przyznanie Laureatowi Konkursu „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Prix",

 • przyznanie maksymalnie pięciu Nominowanym w Konkursie „Wyróżnień Architektonicznych Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Pro".

O przyznaniu „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Prix" oraz „Wyróżnień Architektonicznych Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Pro" zadecyduje siedmioosobowa Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wydziału Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Urzędu Miasta Szczecin.

Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest, by dokonanie Uczestnika, które jest podstawą do zgłoszenia w Konkursie: 

 • bezpośrednio dotyczyło Gminy Miasto Szczecin - w odniesieniu do architektury i przestrzeni zurbanizowanej;

 • realizacja obiektu/działania miała miejsce w okresie od 17.09.2014 r. do 02.07.2018 r.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • w odniesieniu do „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Prix – architekci i urbaniści bez względu na formę organizacyjno – prawną prowadzonej działalności, których efekt pracy można ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu na architekturę i przestrzeń zurbanizowaną,

 • w odniesieniu do „Wyróżnienia Architektonicznego Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Pro – osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne lub inne jednostki, tórych efekt pracy można ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu na architekturę i przestrzeń zurbanizowaną.

Terminy przewidziane w Konkursie:

 • zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie – do 02.07.2018 r. do godz. 1500.

 • ogłoszenie wyników Konkursu przez Prezydenta Miasta Szczecin – październik 2018 r.

Informacje związane z Konkursem można uzyskać:

 • telefonicznie pod nr tel.:
  91 4351148 – Pani Joanna Suchecka, Sekretarz Konkursu po stronie Urzędu Miasta Szczecin,
  91 4351121 – Pani Anna Fabiś, Zastępca Sekretarza Konkursu po stronie Urzędu Miasta Szczecin,
  506 045 601 – Pan Karol Nieradka,Sekretarz Konkursu po stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddział Szczecin.

 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: na@um.szczecin.pl, karol@nieradka.net

 • osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu, tj. w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – Pion Architekta Miasta, pokój 202, (II piętro, wejście od Placu Armii Krajowej) lub przy ul. Śląskiej 51b/2 w Szczecinie.

Załączniki:

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 i NR 2

udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, wytworzono: 2018/04/27, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Joanna Kaczor, dnia: 2018/05/24 14:46:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kaczor 2018/05/24 14:46:14 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/05/24 14:30:14 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/05/24 14:24:33 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/05/02 07:39:05 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/05/02 07:38:23 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/04/27 15:29:17 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/04/27 15:27:12 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/04/27 15:02:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/27 14:47:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/27 14:45:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/27 14:39:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/27 14:35:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/04/27 14:34:47 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/04/27 13:11:33 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/04/27 13:11:15 modyfikacja wartości
Joanna Kaczor 2018/04/27 13:04:50 nowa pozycja