Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne

 

Nabór wniosków do Programu MEWA w 2021 roku

został zakończony

 

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 01.03.2021 do dnia 05.03.2021 r.:

 1. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 57, parter, wejście od ul. Felczaka (dawne wejście do Straży Miejskiej) w wyżej wymienionym terminie w godzinach 10.00 – 14.00,
 2. za pośrednictwem adresu e-mail poprzez wysłanie wypełnionego wniosku na adres: mewa@um.szczecin.pl. Wiadomości e-mail można wysyłać od dnia 01.03.2021 r. od godziny 10.00 do dnia 05.03.2021 r. do godziny 14.00 (zgłoszenia wysłane poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane). W jednej wiadomości e-mail można wysłać jeden wniosek. Wiadomości e-mail zawierające więcej niż jeden wniosek nie będą uwzględniane.

W załączeniu druki dla podmiotów innych niż osoby fizyczne:

- wniosek do Programu MEWA

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o pomocy de minimis,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY PRAC jeżeli podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub z wyboru wykonawców:

Wymagana jest dokumentacja przetargowa jeżeli podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych lub z wyboru wykonawców (zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności).

Kompletna dokumentacja z wyboru wykonawców powinna składać się z następujących dokumentów:

 1. potwierdzenia wysyłki zaproszeń do złożenia oferty do co najmniej 3 oferentów
  w formie korespondencji mailowej lub pocztowej. W przypadku wysyłki pocztą konieczne jest przedstawienie zwrotnych potwierdzeń odbioru wskazujących, iż zaproszenie do złożenia oferty wpłynęło w wyznaczonym terminie do potencjalnych oferentów,
 2. druk ze strony internetowej ogłoszenia o trwającym zapytaniu jeżeli podmiot umieszcza taką informację na stronie,
 3. notatka / protokół z wyłonienia wykonawcy,
 4. wszystkie złożone oferty.

 

Ponadto, w notatce służbowej/protokole należy określić:

 1. szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych i EURO, wg zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 2. informację o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej i/lub wyszczególnienie podmiotów do których skierowano zapytanie ofertowe,
 3. kryteria wyboru ofert,
 4. informację o złożonych ofertach  z podaniem cen ofertowych i spełnieniu warunków określonych w zapytaniu,
 5. informację o dokonanym wyborze oferty.

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, podmioty obowiązane są do przedłożenia dokumentów i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia  2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708, 2377) oraz w Rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/05/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor WGKiOŚ, wprowadził/a: Agata Kowalczyk, dnia: 2021/03/05 14:37:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kowalczyk 2021/03/05 14:37:57 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:09:04 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:06:23 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 10:04:40 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:57:21 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:54:14 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:39:00 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2021/02/08 09:32:43 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:25:13 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/02 09:00:13 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:41:32 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:41:03 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:40:37 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:39:15 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:38:58 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:38:06 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2019/12/30 08:31:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/17 08:17:41 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/15 13:31:27 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/14 14:43:39 nowa pozycja