Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji

Katalog dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji

 1. zdjęcia instalacji wykonane przed i po modernizacji źródła(eł) ciepła (wydrukowane lub wywołane w kolorze, format minimum 10 cm x 15 cm każde zdjęcie, w jakości pozwalającej na bezspornie zidentyfikowanie prezentowanego obiektu);
 2. oryginały dokumentów finansowych potwierdzające wydatkowanie środków na przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła w zgłaszanej do Program lokalizacji (oryginały faktur, rachunków wystawionych na osobę/podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu oraz na adres nieruchomości zgłoszonej do Programu). Paragony nie są akceptowane. Jeżeli na fakturach/rachunkach występują koszty inne niż wskazane w katalogu kosztów kwalifikowanych należy je wskazać lub uzasadnić konieczność ich poniesienia w związku
  z przeprowadzoną modernizacją. W przypadku braku wskazania lub przedłożenia stosownego uzasadnienia ww. koszty zostaną odliczone przez Gminę;
 3. potwierdzenie dokonania zapłaty za faktury, rachunki – w przypadku płatności gotówką potwierdzenie zapłaty musi być wystawione przez sprzedawcę towarów/usług, w przypadku płatności przelewem wymagane jest potwierdzenie wykonania przelewu;
 4. tytuł prawny do lokalu (kserokopia, oryginał do wglądu);
 5. umowa z wykonawcą robót  (oryginał + kserokopia);
 6. informacja o sposobie wyboru wykonawcy prac /usług /zakupów;
 7. projekt budowlany – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
 8. dziennik budowy z informacją o zakończeniu prac – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
 9. protokoły, opinie: protokół z próby szczelności (dotyczy instalacji gazowej), protokół
  z przekazania instalacji do eksploatacji (dotyczy instalacji innych niż gazowa) (oryginał + kserokopia);
 10. W przypadku modernizacji niezakończonych przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji, ostatecznym terminem realizacji zadania obejmującego trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewania proekologiczne
  i złożenie dokumentów wymienionych w pkt 1-9 powyżej jest dzień 29 października 2021 r.
udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2018/05/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor WOŚr, wprowadził/a: Agata Kowalczyk, dnia: 2021/02/08 08:39:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kowalczyk 2021/02/08 08:39:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/01/08 08:28:20 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/08 07:45:42 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:47:12 modyfikacja wartości
Agata Kowalczyk 2020/01/07 14:37:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2019/10/21 11:57:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2019/05/17 09:10:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/13 09:47:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/12/04 12:47:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/07/23 09:24:04 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2018/05/14 14:42:18 nowa pozycja