Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oddziaływanie Transgraniczne

Oddziaływanie transgraniczne

Referat Ochrony Środowiska
Kierownik: Barbara Stępień, tel. 091-42-45-633, e-mail: bstepien@um.szczecin.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 09 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. - Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227):

 

Art. 104. 1. W razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:
  1)   realizacji planowanych przedsięwzięć objętych:
a)  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)  decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  2)   realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 46 lub 47
- przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.

Art. 105. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium.

 

 

 

 

 

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2006/06/01, odpowiedzialny/a: Barbara Stępień, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2009/01/28 13:13:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2009/01/28 13:13:54 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2009/01/28 09:51:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/08/14 08:36:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/01/21 15:43:47 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/01/21 15:28:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/01/21 15:27:12 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/01 12:13:17 nowa pozycja