Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej

Opracowanie przygotowane zostało jako materiał studialny, którego celem jest analiza zachowanych i możliwych do przywrócenia wartości kulturowych na obszarze historycznych, nadodrzańskich dzielnic Szczecina: Łasztowni i Kępy Parnickiej. Zawiera projekt wytycznych konserwatorskich, określa wstępne dyspozycje przestrzenne i propozycje zagospodarowania funkcjonalnego tych obszarów.

Opracowanie jest materiałem wyjściowym w zakresie ochrony dóbr kultury dla koncepcji i projektów rewitalizacji Łasztowni i Kępy Parnickiej. Przedstawia bogaty wybór archiwalnych materiałów kartograficznych i ikonograficznych, które ilustrują historię i zmiany układu przestrzennego wysp. Zawiera: szczegółową inwentaryzację wartoś­ci kulturowych, analizę stanu zachowania historycznego układu urbanis­tycznego, form architektonicznych, dawnych podziałów parcelacyjnych, zieleni, układu komunikacyj­nego oraz elementów o wyróżniających się wartościach kulturowych. Zanalizowana została także powojenna zabudowa i współczesny układ komunikacyjny - przedstawiono konieczne, ze względu na dysharmonię z krajobrazem, wyburzenia i niezbędny zakres prac rewitalizacyjnych oraz restrukturyzacji zainwestowania.

Na podstawie analizy historycznej struktury przestrzennej, wartości kulturowych obiektów i zespołów Łasztowni i Kępy Parnickiej przedstawione zostały wytyczne konserwatorskie, określające:

  • wskazane i możliwe do lokalizacji funkcje na tym obszarze,
  • zabytki i elementy o wartościach zabytkowych,
  • budynki i obiekty wskazane do zachowania, rewitalizacji i wyburzenia,
  • konieczne uzupełnienia i dopełnienia zabudowy,
  • zasady zachowania, ochrony oraz „przywrócenia” walorów historycznej przestrzeni, także
  • propozycje inwestycyjne i elementy promocyjne historycznych dzielnic przemysłowo-portowych Szczecina

Szczególną wartość krajobrazową przedwojennej Łasztowni stanowiła pierzeja spichlerzy wzdłuż nabrzeża Odry - proponuje się indywidualne, współczesne nawiązanie nową architekturą do jej historycznego układu i sylwety.

Postuluje się ukształtowanie na Łasztowni kompleksu funkcji miejskich: Nowoczesnego Centrum Kultury i Sztuki, Ośrodka Hotelowo-Kongresowego i Administracyjnego, Centrum Targowo-Wstawienniczego z funkcjami towarzyszącymi – wykorzystując eksponowaną lokalizację nabrzeża Łasztowni w widokach od strony Starego Miasta, Wałów Chrobrego oraz tras wjazdowych do miasta - Mostu Długiego i Trasy Zamkowej. Dla właściwego funkcjonowania Łasztowni, Kępy Parnickiej i Wyspy Grodzkiej celowe jest ich połączenie mostem i kładką pieszą z lewobrzeżną częścią Szczecina.

Powstała również idea zagospodarowania Wyspy Grodzkiej jako kompleksu sportowo-rekreacyjnego, terenu zieleni parkowej, przenikających się z harmonizującymi z unikalnym krajobrazem otoczenia obiektami o funkcjach usługowych, hotelowo-rekreacyjnych i rozrywkowo-gastronomicznych.

autor: dr inż arch. Piotr Fiuk

Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
Krajobraz kulturowy - oznaczenia na planszach
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2005/08/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Zimnicki, wprowadził/a: Grzegorz Zimnicki, dnia: 2005/08/29 14:58:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Zimnicki 2005/08/29 14:58:35 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/24 09:29:27 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/24 08:19:15 nowa pozycja