Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Mecenas osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 272/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.


Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2023 - przedłużony nabór kandydatur!

Do 20 października br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Tytuł może być nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób
z niepełnosprawnościami. Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób z niepełnosprawnościami, przez którą należy rozumieć szczególną wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami wyrażonych jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami, czynne w nich uczestnictwo, a także inną działalność rozumianą jako wzorcową i innowacyjną.

Tytuł nie może być nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”można złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: wss@um.szczecin.pl lub za pomocą platformy EPUAP.

Wniosek zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o honorowym tytule dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11648.asp/ZARZĄDZENIE NR 272/09Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”/Załącznik do zarządzeniaHonorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się:

 • 2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer – dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób z niepełnosprawnością;
 • 2010 r.: Elżbieta Linartowicz – pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;
 • 2011 r.: Joanna Hryniuk – surdopedagog, edukator języka migowego
  i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, założycielka Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;
 • 2012 r.: Jerzy Kałużny – tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;
 • 2013 r.: Andrzej Stecewicz – inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie;
 • 2014 r.: Barbara Jaskierska – autorka kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • 2015 r.: Alicja Zołotucho - prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza";
 • 2016 r.: Beata Andruszkiewicz – autorytet i osoba aktywnie działająca
  w dziedzinie wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia społecznego i zawodowego; inicjatorka takich m.in. przedsięwzięć jak: „Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 – 2015”, „Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;
 • 2017 r.: Beata Karlińska – prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.
 • 2018 r.:Justyna Markitoń – działaczka na rzecz poprawy jakości życia studentów  z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • 2019 r.:Krzysztof Lechniak –instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, za działalność na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwie samodzielnego i niezależnego życia;
 • 2020 r.:Maja Kamińska-Kołota – prezes Polskiego Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Związku Głuchych, która pracuje także jako tłumacz i wykładowca języka migowego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób z wadami słuchu zarówno w Szczecinie jak i w terenie. Od 2007 r. jest biegłym sądowym tłumaczem języka migowego.
 • 2022 r.: Maria Kurek – dyrektor Międzygminnego Zakładzu Aktywności Zawodowej, której cała aktywność społeczna związana jest ze wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia przez edukację do dorosłości. Współpracuje z Zarządem Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Szczecinie., podwyższając standard prowadzonego przez Stowarzyszenie systemu wsparcia „od maluszka do seniora”. Od wielu lat podejmuje inicjatywy wpływające na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, niosąc pomoc i wsparcie.
udostępnił: WSS, wytworzono: 2023/10/16, odpowiedzialny/a: Anna Gajewska, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2023/10/16 14:30:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2023/10/16 14:30:16 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/09/21 11:34:37 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/09/21 11:33:36 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/09/21 11:29:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/31 09:18:19 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/29 11:38:19 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/28 12:39:53 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/28 10:52:19 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/03/28 10:46:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/24 08:37:07 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/11/02 14:24:00 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/11/02 14:22:54 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:52:57 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/06/06 08:50:45 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/12/20 09:58:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/28 12:25:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:35:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:34:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2018/08/27 10:33:46 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/11/21 14:25:32 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/12/04 14:22:51 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/12/19 08:40:24 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/12/18 14:08:37 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/09/06 08:33:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2013/09/06 08:31:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/09/25 10:12:05 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/10 10:34:16 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/10 10:32:19 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/02 13:14:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/09 12:25:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/09 08:27:30 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2006/05/09 11:48:50 nowa pozycja