Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"

Realizacja projektu zakończona 31.07.2023 r.

Projekt „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 – 31 lipca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją „Pasja” z Łobza oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 07.2023.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
2. Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
3. Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
4. Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

Zadania przewidziane w projekcie:
1. Usługi opiekuńcze,
2. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
3. Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
4. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami ,
5. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie - opieka wytchnieniowa,
6. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie - usługi konsultacyjno - doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
7. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – opieka wytchnieniowa,
8. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,
9. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
10. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
11. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
12. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

W wyniku realizacji projektu powstanie 91 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie realizacji projektu.

Uczestnikami projektu będzie 1190 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) i 994 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Grupy, którym udzielone zostanie wsparcie, są szczególnie zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i ekonomicznym ze względu na dotykające ich ograniczenia i niewydolny system wsparcia osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych oraz obciążenie opiekuńcze (opiekunowie faktyczni).
Pierwszeństwo udziału mają osoby o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, tj.
a) dla osób samotnie gospodarujących 150% kryterium dochodowego wynosi 1164,00 zł,
b) dla osób w rodzinie 150% kryterium dochodowego wynosi 900,00 zł.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.

 

udostępnił: WSS, wytworzono: 2020/01/30, odpowiedzialny/a: Agnieszka Dyba, wprowadził/a: Joanna Kotkowiak, dnia: 2023/08/28 13:01:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kotkowiak 2023/08/28 13:01:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/08/23 12:10:03 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/08/23 12:09:22 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/08/23 12:02:56 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/08/23 11:58:16 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/07/08 15:16:15 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/07/07 11:42:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/07/07 11:40:49 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/07/07 09:22:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/06/24 11:13:45 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/06/24 10:55:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/04/23 11:01:11 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/04/23 11:00:09 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/04/21 07:44:00 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/02/11 12:54:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/02/11 12:52:25 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/01/30 15:37:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/01/30 15:26:20 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/01/30 15:07:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Dyba 2020/01/30 14:32:17 nowa pozycja