Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2018 r., poz.511 z późn. zm.) Osobą niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi.

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

 1. do celów rentowych - orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - związane ze świadczeniami rentowymi.

  Wnioski składamy i są one dostępne w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, ul Matejki 22, 70-530 Szczecin

  Należy jednak pamiętać, że orzecznictwo rentowe prowadzą także, oprócz ZUS, inne instytucje orzecznicze: komisja lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS); komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA.
   
 2. do celów pozarentowych - orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dotyczące uprawnień i ulg.

  Posiadanie orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
 • korzystania z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
 • w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej,
 • w zakresie pomocy społecznej,
 • korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
 • prawa do zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Aby uzyskać stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia należy złożyć wnioski do:

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2 , 70-506 Szczecin
pok. 415 (III piętro), tel. 91 48-85-379
(Wtorek- Piątek w godz. 8:00-14:30. Poniedz. 8:00-15:00 )

Przesłanie pisma do urzędu na platformie ePUAP

W miejscu "Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo" należy wpisać: POWIATOWY ZESPÓŁ DS.ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI(70-506 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie)

Adres skrytki EPUAP: /PZOONSzczecin/SkrytkaESP

Wnioski

 1. wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej (.doc) oraz zaświadczenie lekarskie dla osoby dorosłej (.doc)
 2. wniosek dla osoby do 16 roku życia (.doc) oraz zaświadczenie lekarskie dla osoby do 16 roku życia (.doc)

 dostępne są również w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć :

 1. Oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia (zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza)
 2. kopie dokumentacji medycznej dotyczącej schorzeń np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć RTG, EKG, EEG itd.,
 3. w przypadku gdy osoba posiada orzeczenie innego organu tzn. ZUS, KRUS, MSWiA również kopię tego orzeczenia,

ORYGINAŁY DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH, DOWODU ORAZ ORZECZENIA (z innego organu, jeżeli osoba takie orzeczenie posiada)  NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO WGLĄDU PRZY SKŁADANIU WNIOSKU.

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Szanowni Państwo,

W dniu 22 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służacych zachowaniu wazności niektórych orzeczeń o niepełsporawnosci oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.   

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo,  a mianowicie,  orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  którego okres ważności: 

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2024 r.- zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Utrata ważności  kart parkingowych,  będzie następowała etapowo,  a mianowicie karta parkingowa,  zachowuje ważnośc na czas ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności równoważne z orzeczeniami wydanymi przez inne organy rentowe:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki
udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/06/19, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Joanna Kotkowiak, dnia: 2024/03/15 11:24:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kotkowiak 2024/03/15 11:24:57 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 14:15:43 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 14:15:19 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 10:33:52 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 10:31:37 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/06/19 11:54:44 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/06/19 11:10:32 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/06/19 09:32:20 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/05/09 13:32:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/12/09 13:26:48 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/12/09 13:09:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/10/04 10:34:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:52:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:50:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:49:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:40:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/06/22 14:29:05 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/05/24 13:19:29 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:01:39 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/04/22 12:00:36 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:50:01 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:47:40 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/19 13:46:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 11:10:32 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 11:09:23 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 09:55:40 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2020/03/18 09:53:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2019/07/01 08:03:10 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/25 13:38:31 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2019/03/21 10:22:06 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/09/20 12:07:20 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 11:53:24 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 09:51:53 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2017/08/25 09:49:17 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/04/14 10:03:42 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2016/02/15 14:21:45 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/10/01 12:32:58 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/10/01 12:31:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:52:11 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:42:13 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/09/03 09:02:06 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 12:51:08 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 08:30:43 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/07/24 08:04:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/09 14:21:06 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/09 14:19:28 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/20 10:51:16 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/02/21 10:34:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/06/09 11:56:27 nowa pozycja