Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wspieranie rodziny w kryzysie

wspieranie rodziny w kryzysie

 System wsparcia rodziny opiera się na stworzeniu całościowego systemu działań na rzecz dziecka i jego rodziny przy współpracy z instytuckimi  i innymi podmiotami pomagającymi dziecku i rodzinie na terenie Miasta Szczecin.

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza otwarte konkursy ofert w tym zakresie:
1. Szkoła dla rodziców
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy.
3. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecinaoraz środowisk rodzicielstwa zastępczego
4. Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Prezydent Miasta Szczecin powołuje: 
 1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22/23, 70-100 Szczecin
Działania:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, kierowanych lub zgłaszających się indywidualnie oraz motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia.

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie|
    al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
Działania:ZespółInterdyscyplinarny ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodziniepracuje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Wkażdym indywidualnymprzypadku prowadzone są działania w formie grup roboczych przez powoływany Zespół ds. procedury Niebieskiej Karty przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.   


 

udostępnił: WSS, wytworzono: 2019/07/16, odpowiedzialny/a: Edyta Stosik, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/07/31 08:53:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/07/31 08:53:35 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/24 11:44:25 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/19 13:47:15 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 15:06:34 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 15:04:00 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 14:04:26 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 13:15:46 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 13:14:48 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/18 12:03:01 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/16 16:05:10 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/16 16:04:06 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/07/16 16:02:58 nowa pozycja