Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Poziom potrzeby wsparcia i świadczenie wspierające

Informacja dotyczące świadczenia wspierającego

W dniu 27 października 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Na mocy zmienionej ustawy, z dniem 1 stycznia 2024 r. wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności realizują:

-  zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności jako organ II instancji oraz

- zadania z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia jako organ I instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - jak organ II instancji.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się:

- do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo w postaci papierowej,

LUB

- za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który przekazuje wniosek do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku również w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo w postaci papierowej.

Do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia dołącza się kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Kwestionariusz służy dokonaniu samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, z uwzględnieniem oceny poszczególnych czynności wyrażonych w wartościach punktowych, oraz wskazaniem oczekiwanego wsparcia i jego częstotliwości.

 

Dane adresowe Wojewódzkiego Zepsołu ds Orzekania o Niepełnosprawności
Sekretariat pokój 529 telefon 91 43 03 193
e-mail wzoon@szczecin.uw.gov.pl

Adres siedziby:
ul. Stanisława Dubois 27
71-610 Szczecin


Adres do doręczeń:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin


Adres do doręczeń elektronicznych: /low5658fe1/skrytka

strona z informacjami Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dokumenty do pobrania)

https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/poziom-potrzeby-wsparcia

 

UWAGA!

Dopiero na podstawie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, osoba w wieku od ukończenia 18 roku życia, może ubiegać się o świadczenie wspierające.

Postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który również świadczenie to wypłaca.

Ogólnopolska infolinia ZUS 22 560 16 00

udostępnił: Wydzi8ał Spraw Społecznych, wytworzono: 2024/01/02, odpowiedzialny/a: Joanna Kotkowiak, wprowadził/a: Joanna Kotkowiak, dnia: 2024/01/05 11:13:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kotkowiak 2024/01/05 11:13:47 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 14:13:24 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 14:12:27 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2024/01/04 14:11:37 nowa pozycja