Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78059831

Aktualna strona: 1920379

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
1727   Dot. Nowych zadań wprowadzonych przez Prezydenta Miasta do budżetu miasta i WPI w okresie 01.07.2009-30.10.2010 Zapytanie   2010/11/09 08:00:00   Goc   Marek    
1726   Dot. Miejsc pracy w Szczecinie oraz wskaźników bezrobocia w mieście. Zapytanie   2010/11/09 08:00:00   Goc   Marek   2010/11/15  
1725   Dot. zaawansowania realizacji zadania"Uzbrojenie terenów Szczecińskiej Strefy Ekonomicznej- Trzebusz, Dunikowo" Zapytanie   2010/11/09 08:00:00   Goc   Marek   2010/11/17  
1724   Dot. inwestycji przy ul. Bronowickiej. Interpelacja   2010/11/04 08:15:00   Pańka   Urszula   2010/11/12  
1723   Dot. zablokowania sprzedaży mieszkań w zasobie mieszkaniowym Gminy. Interpelacja   2010/11/04 08:00:00   Pańka   Urszula   2010/11/22  
1722   Dot. uporządkowania placu przy ul. Iwaszkiewicza leżącego przy NZOZ- Rehabilitacja. Interpelacja   2010/11/04 08:00:00   Balicka   Jolanta   2010/11/19  
1721   Dot. zaplanowania wykonania wymiany bruku przy szynach tramwajowych na ulicy Potulickiej. Interpelacja   2010/11/04 08:00:00   Balicka   Jolanta   2010/11/22  
1720   Dot. możliwości utraty przez Gminę Miasto Szczecin dofinansowania unijnego w wysokości 99,3 min zł w ramach zadania POIŚ 7.3-24 „Zakup 28 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego" Zapytanie   2010/11/02 14:00:00   Goc   Marek    
1719   Dot. mieszkańców kamienicy przy ul. Malczewskiego 34 w Szczecinie. Zapytanie   2010/10/29 13:00:00   Baran   Bazyli   2010/11/08  
1718   Dot. wykładni prawnej definicji "płatnego parkowania" stosowanej przez Gminę Miasto Szczecin. Zapytanie   2010/10/28 12:00:00   Hinc   Tomasz   2010/11/08  
1717   Dot. podjęcia działań w sprawie naprawy sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Autostrada Poznańska z ul. Ustowską. Interpelacja   2010/10/26 12:00:00   Szałabawka   Artur   2010/11/09  
1716   Dot. ewentualnego stosowania mobbingu przez dyrektora szkoły wobec nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie Interpelacja   2010/10/26 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/11/03  
1715   Dot. powodów podwyższenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie na podstawie Uchwały Rady Miasta nr VI1I/N/1236/10 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela Zapytanie   2010/10/26 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/11/02  
1714   Dot. zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców baraku mieszkalnego przy ul. Tartacznej 7a. Zapytanie   2010/10/26 12:00:00   Karut   Andrzej   2010/11/19  
1713   Dot. samowoli budowlanej i zagrożenia bezpieczeństwa przez tzw. labirynty- stałe przeszkody przy sklepie monopolowym na Al. Wyzwolenia 105. Zapytanie   2010/10/26 12:15:00   Karut   Andrzej   2010/11/03  
1712   Dot. gospodarza boiska przy ul. Pomarańczowej. Zapytanie   2010/10/26 12:00:00   Karut   Andrzej   2010/11/03  
1711   Dot. sytuacji w ZDiTM. Zapytanie   2010/10/26 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/11/05  
1710   Dot. oczyszczalni ścieków. Interpelacja   2010/10/25 11:00:00   Lemm   Judyta   2010/11/10  
1709   Dot. informacji na temat szczecińskich schronisk i noclegowni Zapytanie   2010/10/25 11:00:00   Lemm   Judyta   2010/11/02  
1708   Dot. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Niemcewicza pomiędzy Rondem Sybiraków a ulicą Kadłubka. Interpelacja   2010/10/15 13:00:00   Goc   Marek   2010/10/29  
1707   Dot. warunków mieszkaniowych na ul. Tartacznej 7a. Interpelacja   2010/10/14 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/11/02  
1706   Dot. płyt granitowych pochodzących z rozrzedzania chodników. Interpelacja   2010/10/14 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/11/02  
1705   Dot. wyjazdów służbowych i szkoleń radnych Rady Miasta Szczecin Zapytanie   2010/10/06 09:00:00   Kęsik   Piotr   2010/10/13  
1704   Dot. wyegzekwowania dokonania napraw gwarancyjnych zmodernizowanych nawierzchni chodników w centrum Szczecina. Zapytanie   2010/09/29 11:00:00   Ruciński   Adam   2010/10/06  
1703   Dot. wydawania pozwoleń na sprzedaż środków odurzających tzw. DOPALACZY Interpelacja   2010/09/28 14:00:00   Biernat   Stefania   2010/10/01  
1702   Dot. punktów sprzedaży dopalaczy. Interpelacja   2010/09/28 14:00:00   Biernat   Stefania   2010/10/01  
1701   Dot. ścieżki dla rowerów wzdłuż ul. Przyjaciół Żołnierza. Zapytanie   2010/09/28 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/10/13  
1700   Dot. wykupu mieszkań przy ul. Przestrzennej. Zapytanie   2010/09/28 14:00:00   Biernat   Stefania   2010/10/05  
1699   Dot. działań pana Prezydenta związanych z wyprowadzeniem mieszkańców ul. Gdańskiej i Pieszej. Interpelacja   2010/09/28 14:00:00   Bartnik   Paweł   2010/11/02  
1698   Dot. działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących realizacji w latach 2009-2010 postanowień art. 4 ust. l pkt 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionymi w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Miasto Szczecin oraz skutków finansowych wprowadzenia w życie Protokołu Dodatkowego nr 2 Interpelacja   2010/09/28 14:30:00   Kopeć   Maciej   2010/10/11  
1697   Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i przeniesieniu zajęć uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 do budynku przy ul. Jagiellońskiej 62 Zapytanie   2010/09/28 14:00:00   Kopeć   Maciej   2010/10/05  
1696   Dot. rozwiazania problemu mieszkańców kamienicy przy ul. Malczewskiego Zapytanie   2010/09/28 14:00:00   Szałabawka   Artur   2010/10/07  
1695   Dot. modernizacji ul. Górnośląskiej i Basenowej. Interpelacja   2010/09/28 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/10/13  
1694   Dot. uregulowania ruchu rowerzystów na terenie Jasnych Błoni. Interpelacja   2010/09/28 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/10/13  
1693   Dot. zaplanowania 30 ławek w ciągu ulic: Wyzwolenia, Bramy Portowej i Wojska Polskiego. Zapytanie   2010/09/28 14:00:00   Balicka   Jolanta   2010/10/05  
1692   Dot. budowy boiska szkolnego przy LO Nr 4 Zapytanie   2010/09/28 14:00:00   Pańka   Urszula   2010/10/05  
1691   Dot. interpelacji w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej na Os.Zawadzkiego. Interpelacja   2010/09/28 14:00:00   Juras   Paweł   2010/10/13  
1690   Dot. informacji nt. działań podjętych w sprawie spożywania alkoholu przez uczniów i nauczycieli PSM. Interpelacja   2010/09/23 15:00:00   Baran   Bazyli   2010/10/13  
1689   Dot. zwiększenia ilości patroli pieszych Straży Miejskiej w Dzielnicy Śródmieście. Interpelacja   2010/09/23 15:00:00   Goc   Marek   2010/10/06  
1688   Dot. częstszego sprzątania okolic kościoła pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe. Interpelacja   2010/09/22 13:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/10/05  
1687   Dot. rewitalizacji boiska przy ul. Budziszyńskiej. Interpelacja   2010/09/22 13:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/10/06  
1686   Dot. remontu nawierzchni ulic Włościańskiej, Boryny i Budziszyńskiej. Interpelacja   2010/09/22 13:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01  
1685   Dot. naprawy nawierzchni przy ul. Szczawiowej, Tamy Pomorzańskiej oraz Kolumba. Interpelacja   2010/09/22 13:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01  
1684   Dot. zwiększenia ilości patroli straży miejskiej na Pomorzanach. Interpelacja   2010/09/22 13:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/10/06  
1683   Dot. działalności firmy Tompol Zapytanie   2010/09/22 13:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01  
1682   Dot. wykonawcy remontu chodnika na ul. Budziszyńskiej oraz Gnieźnieńskiej. Zapytanie   2010/09/22 13:15:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01  
1681   Dot. zagospodarowania terenu po dawnym ryneczku przy ul. Budziszyńskiej. Zapytanie   2010/09/22 13:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01  
1680   Dot. wykonania modernizacji 150m odcinka ulicy Ofiar Oświęcimia pomiędzy ulicą Staszica a ulicą Kadłubka Interpelacja   2010/09/21 14:00:00   Goc   Marek   2010/10/01  
1679   Dot. afery mieszkaniowej ujawnionej we wrześniu 2010r. Zapytanie   2010/09/20 10:00:00   Szałabawka   Artur   Hinc   Tomasz   2010/10/08  
1678   Dot. poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu przy ul. 5-go Lipca. Interpelacja   2010/09/17 08:00:00   Napieralski   Marcin   2010/09/27  
1677   Dot. boiska zlokalizowanego na Gumieńcach. Interpelacja   2010/09/17 08:00:00   Napieralski   Marcin   2010/09/29  
1676   Dot. częstotliwości wymiany piasku w piaskownicach Zapytanie   2010/09/17 08:00:00   Napieralski   Marcin   2010/10/08  
1675   Dot. wpływów do budżetu z działalności rynku i parkingu strzeżonego na Pomorzanach. Zapytanie   2010/09/17 08:00:00   Szałabawka   Artur   2010/10/06  
1674   Dot. przywrócenia miejsc parkingowych przy przedszkolu Publicznym Nr 44 Interpelacja   2010/09/17 08:00:00   Szałabawka   Artur   2010/10/01  
1673   Dot. finansowania bieżących działań służb miejskich. Zapytanie   2010/09/13 14:00:00   Dąbrowski   Witold   2010/09/21  
1672   Dot. propozycji nadania imienia pana Jacka Nieżychowskiego ulicy czy placu w Szczecinie. Interpelacja   2010/09/07 13:00:00   Bartnik   Paweł   2010/10/05  
1671   Dot. utrudnień w ruchu drogowym w rejonie ul. Struga. Zapytanie   2010/09/07 13:00:00   Szałabawka   Artur   2010/09/10  
1670   Dot. średnich zarobków w różnych komórkach organizacyjnych UM. Interpelacja   2010/09/07 13:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/09/22  
1669   Dot. terminu realizacji V odcinka obwodnicy. Zapytanie   2010/09/07 13:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/09/15  
1668   Dot. konkursu na dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Zapytanie   2010/09/07 13:00:00   Kopeć   Maciej   2010/09/17  
1667   Dot. sposobu wykonywania remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2. Zapytanie   2010/09/07 13:00:00   Kopeć   Maciej   2010/09/15  
1666   Dot. zgodności z prawem odwołania wicedyrektora SP nr 18 Zapytanie   2010/09/07 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/09/17  
1665   Dot. szkoły "Słoneczna" Interpelacja   2010/09/07 12:00:00   Grodzki   Tomasz   2010/09/20  
1664   Dot. zadań wykonywanych przez ZDiTM Zapytanie   2010/09/07 12:00:00   Pańka   Urszula   2010/09/15  
1663   Dot. remontu ul. Głowackiego. Zapytanie   2010/09/07 12:00:00   Pańka   Urszula   2010/09/15  
1662   Dot. oczyszczalni ścieków "Pomorzany". Zapytanie   2010/09/07 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/09/15  
1661   Dot. skrzyżowania ul. Szosa Polska z ul. Podolską. Interpelacja   2010/09/07 12:00:00   Bartnik   Paweł   2010/09/23  
1660   Dot. boiska "Orlik" przy Centrum Kształcenia Sportowego na Osiedlu Słonecznym. Interpelacja   2010/09/07 12:00:00   Biernat   Stefania   2010/09/20  
1659   Dot. powstania świetlicy środowiskowej na terenie osiedla Zawadzkiego. Interpelacja   2010/09/07 12:00:00   Juras   Paweł   2010/09/20  
1658   Dot. prac przy przebudowie skrzyżowania przy ul. Dąbskiej i Chłopskiej. Interpelacja   2010/09/07 12:30:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/09/15  
1657   Dot. zapisów w projekcie umowy ZDiTM przedstawionej Społecznemu Komitetowi Budowy ul. Piwnej Interpelacja   2010/09/07 12:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/09/15  
1656   Dot. płyt granitowych wymontowywanych ze szczecińskich chodników. Zapytanie   2010/09/07 12:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/09/15  
1655   Dot. natężenia ruchu samochodowego przy Al. Jana Pawła II Zapytanie   2010/09/03 12:00:00   Baran   Bazyli   2010/09/10  
1654   Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie Zapytanie   2010/09/01 15:00:00   Kopeć   Maciej   2010/09/10  
1653   Dot. torów tramwajowych przy Marinie Gocław. Zapytanie   2010/09/01 08:00:00   Baran   Bazyli   2010/09/08  
1652   Dot. naprawy nawierzchni chodnika i uporządkowania terenu przy ul. Wyzwolenia 36-40 Interpelacja   2010/08/26 08:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/09/07  
1651   Dot. umieszczania reklam w pasie drogowym. Zapytanie   2010/08/25 08:00:00   Kęsik   Piotr   2010/09/01  
1650   Dot. inwestycji na Alei Kwiatowej przy pl. Żołnierza Zapytanie   2010/08/25 08:30:00   Kęsik   Piotr   2010/09/01  
1649   Dot. planu budowy tzw. systemu inteligentnej komunikacji. Zapytanie   2010/08/24 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01  
1648   Dot. prac budowlanych prowadzonych w parku, w miejscu basenu przeciwpożarowego przy rondzie Sybiraków. Zapytanie   2010/08/24 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01  
1647   Dot. planu przebudowy basenów przeciwpożarowych zgodnie z marką Floating Garden. Zapytanie   2010/08/24 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01  
1646   Dot. remontu nawierzchni na ul. Bogumińskiej Interpelacja   2010/08/24 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/09/07  
1645   Dot. procedury przyznawania podwyżek płac i awansowania pracowników Zapytanie   2010/08/16 10:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/08/23  
1644   Dot. odpowiedzi na temat średnich płac UM Interpelacja   2010/08/16 10:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/08/25  
1643   Dot. wykonania dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Szafera do standardu 2 pasy ruchu w każdym kierunku z wydzielonym torowiskiem na odcinku tramwaju od Al.Wojska Polskiego do ul. Romera Interpelacja   2010/08/05 09:00:00   Goc   Marek   2010/08/10  
1642   Dot. wykonania przez ZDiTM prac remontowych na przystanku przy ul. Ku Słońcu przy Głównej Bramie Cmentarza Centralnego. Interpelacja   2010/08/05 09:00:00   Goc   Marek   2010/08/16  
1641   Dot. wyegzekwowania dokonania naprawy gwarancyjnej chodnika w obrębie ulicy Taczaka Zapytanie   2010/08/04 09:00:00   Ruciński   Adam   2010/08/11  
1640   Dot. remontu Szosy Stargardzkeij Zapytanie   2010/08/04 09:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/08/11  
1639   Dot. wybudowania ścieżek rowerowych przy ul. Wyzwolenia Zapytanie   2010/07/28 10:00:00   Hinc   Tomasz   2010/08/06  
1638   Dot. podjęcia działania w celu ratowania produkcji statków. Interpelacja   2010/07/28 10:00:00   Karut   Andrzej   2010/08/10  
1637   Dot. wizji lokalnej na ul. Jana Kazmiemirza. Interpelacja   2010/07/28 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/08/05  
1636   Dot. utworzenia fundacji dla studentów politologii US. Interpelacja   2010/07/28 10:00:00   Bartnik   Paweł   2010/08/05  
1635   Dot. ilości osób i długości oczekiwania na przekształcenie wieczystego użytkowania na własność. Zapytanie   2010/07/28 10:00:00   Bartnik   Paweł   2010/08/04  
1634   Dot. poziomu wynagrodzeń pracowników UM Interpelacja   2010/07/28 10:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/08/10  
1633   Dot. zniesienia opłat za parkowanie pobieranych przy termomodernizacji. Zapytanie   2010/07/28 09:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/08/04  
1632   Dot. reakcji prezydenta na dewastację pracy M. Szpener. Zapytanie   2010/07/28 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/08/04  
1631   Dot. dostępu młodzieży szkolnej do wysokokalorycznych produktów w szkołach. Interpelacja   2010/07/28 09:30:00   Wijas   Jędrzej   2010/08/04  
1630   Dot. wykonania tablic informacyjnych przy pl. Jakuba Wujka. Zapytanie   2010/07/28 08:00:00   Ruciński   Adam   2010/08/16  
1629   Dot. doświetlenia okolic Teatru Letniego Zapytanie   2010/07/28 13:15:00   Baran   Bazyli   2010/08/04  
1628   Dot. informacji nt. prac wykonywanych na parkingu przy ul. Wyzwolenia naprzeciwko KFC. Zapytanie   2010/07/28 10:15:00   Baran   Bazyli   2010/08/04  
1627   Dot. wysokości stawek za zajęcie terenu pod pojemnik na odpady Zapytanie   2010/07/28 11:00:00   Baran   Bazyli   2010/08/04  
1625   Dot. procedury i systemu wspomagania osób pokrzywdzonych przez współmałżonka z grupy najemców komunalnych lokali mieszkalnych. Interpelacja   2010/07/09 08:00:00   Dąbrowski   Witold   2010/08/04  
1624   Dot. reakcji na skargi Pana Tadeusza Pęciaka Zapytanie   2010/07/08 08:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/07/14  
1623   Dot. sprawy dyscyplinarnego zwolnienia kierowcy Zapytanie   2010/07/01 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/07/09  
1622   Dot. lekcji etyki w szczecińskich szkołach Interpelacja   2010/06/28 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/07/12  
1621   Dot. remontu odcinka drogi łączącej ul. Maciejowicką z ul. Zoologiczną Interpelacja   2010/06/28 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/07/09  
1620   Dot. składu rad nadzorczych w spółkach z udziałem miasta Szczecin Zapytanie   2010/06/22 15:00:00   Pańka   Urszula   2010/07/02  
1618   Dot. budowy dojścia od strony podwórza do przychodni działającej jako placówka ZOZ-u przy ul. Tartacznej 14 Interpelacja   2010/06/22 14:00:00   Karut   Andrzej   2010/11/15  
1617   Dot. przeciwdziałania kradzieżom płyt nagrobkowych na terenie cmentarzy komunalnych Interpelacja   2010/06/22 14:00:00   Karut   Andrzej   2010/07/01  
1616   Dot. wycinki topoli przy ul. Mickiewicza 86-97 Zapytanie   2010/06/22 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/06/29  
1615   Dot. trwających prac na ul. Goleniowskiej w związku z remontem mostów na rzeczce Chełszcząca Interpelacja   2010/06/22 14:00:00   Biernat   Stefania   2010/06/30  
1614   Dot. remontu nawierzchni i chodników ulicy Szybowcowej Zapytanie   2010/06/22 14:00:00   Biernat   Stefania   2010/06/30  
1613   Dot. bezpłatnej prezentacji i sprzedaży książek regionalnych w sezonie turystycznym na tzw. „czerwonym szlaku” Interpelacja   2010/06/22 14:00:00   Bartnik   Paweł   2010/07/06  
1612   Dot. zatrudnienia w szkołach osób odpowiedzialnych za utrzymanie sieci komputerowych, oprogramowania i serwerów Interpelacja   2010/06/22 14:00:00   Bartnik   Paweł   2010/06/29  
1611   Dot. Ośrodka Szkoleniowego planowanego na terenie Willi Lenza Zapytanie   2010/06/22 14:00:00   Balicka   Jolanta   2010/06/29  
1610   Dot. remontu nawierzchni ul. Komuny Paryskiej Interpelacja   2010/06/16 15:00:00   Posłuszny   Jan   2010/06/29  
1609   Dot. skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie   2010/06/16 15:15:00   Posłuszny   Jan   2010/06/24  
1608   Dot. projektów uzbrojenia ulic Warszewa Zapytanie   2010/06/16 15:00:00   Posłuszny   Jan   2010/06/23  
1607   Dot. uporządkowania zieleńca i parkingu dla samochodów na ul. Ku Słońcu 22 b Zapytanie   2010/06/14 14:00:00   Kopacka   Marzena   2010/06/21  
1606   Dot. stanu kąpielisk miejskich po unormowaniu sytuacji związanej ze stanem alarmowym na Odrze Interpelacja   2010/06/14 14:00:00   Juras   Paweł   2010/06/28  
1605   Dot. wydania na rzecz najemcy tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego Interpelacja   2010/05/27 14:00:00   Napieralski   Marcin   2010/06/11  
1604   Dot. boiska zlokalizowanego przy ul. Jagodowej, Ogrodowej i Białostockiej na Gumieńcach Zapytanie   2010/05/27 14:00:00   Napieralski   Marcin   2010/06/07  
1603   Dot. środków przeznaczonych na organizację SZCZECIN ROCK FESTIVAL Zapytanie   2010/05/27 10:00:00   Pańka   Urszula   2010/06/07  
1602   Dot. budowy parkingu tymczasowego w sąsiedztwie szkoły przy ul. Świętoborzyców Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Posłuszny   Jan   2010/06/08  
1601   Dot. parkingu strzeżonego w rejonie ul. Budziszyńskiej Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Szałabawka   Artur   2010/06/08  
1600   Dot. wybudowania chodnika oraz zamontowanie oświetlenia na ul. Rostockiej Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Posłuszny   Jan   2010/06/08  
1599   Dot. zamontowania spowalniaczy ruchu na ulicy Miodowej Zapytanie   2010/05/25 09:00:00   Posłuszny   Jan   2010/09/20  
1598   Dot. ul. Kresowej Zapytanie   2010/05/25 09:00:00   Posłuszny   Jan   2010/09/20  
1597   Dot. inwestycji drogowej na ul. Miodowej Zapytanie   2010/05/25 09:00:00   Posłuszny   Jan   2010/09/20  
1596   Dot. skrzyżowania Rostocka-Thugutta Zapytanie   2010/05/25 09:00:00   Posłuszny   Jan   2010/09/20  
1595   Dot. wyjaśnienia powodów dla których nie odbędzie się w Szczecinie „Pedros Cup” Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/06/09  
1594   Dot. wykonania prawoskrętu z ul. Kupczyka w al. Wojska Polskiego Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/06/10  
1593   Dot. ścieżek rowerowych Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/06/10  
1592   Dot. zasad organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 Zapytanie   2010/05/25 09:00:00   Kopeć   Maciej   2010/05/31  
1591   Dot. wykorzystania torów PKP znajdujących się w mieście na uruchomienie kolejki Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Kopacka   Marzena   2010/06/08  
1590   Dot. możliwości usytuowania parkingu w miejscu ogrodów działkowych przy ul. Twardowskiego Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Kopacka   Marzena   2010/06/08  
1589   Dot. zatrudnienia w przedszkolach dodatkowych opiekunów Zapytanie   2010/05/25 09:00:00   Kopacka   Marzena   2010/06/01  
1588   Dot. egzekwowania zakazu parkowania na deptaku Bogusława Zapytanie   2010/05/25 09:00:00   Kopacka   Marzena   2010/05/31  
1587   Dot. wykonanie przejścia od strony podwórza do ZOZ-u przy ul. Tartacznej Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Karut   Andrzej   2010/06/08  
1586   Dot. płyt granitowych ściąganych z modernizowanych chodników Interpelacja   2010/05/25 09:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/06/08  
1585   Dot. dodatkowego autobusu linii 77 na Osiedle Kasztanowe po godzinie 22.00 Interpelacja   2010/05/25 15:00:00   Biernat   Stefania   2010/06/08  
1584   Dot. inwestycji w infrastrukturę sportową przy SP nr 62 w Centrum Kształcenia Sportowego Interpelacja   2010/05/18 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/06/01  
1583   Dot. warunków przetargowych na tereny przeznaczone pod budowę przedszkoli niepublicznych Interpelacja   2010/05/18 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2010/05/28  
1582   Dot. ewentualnych zmian w sieci szkół w północnych dzielnicach Szczecina obejmujących obszar od ulicy Komuny Paryskiej do ulicy Karpackiej Zapytanie   2010/05/17 14:00:00   Kopeć   Maciej   2010/05/24  
1581   Dot. przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości i gruntów niepublicznych przedszkoli na dotychczasowych, preferencyjnych warunkach Interpelacja   2010/05/14 12:00:00   Lemm   Judyta   2010/05/26  
1580   Dot. usytuowania toalet typu TOI TOI Zapytanie   2010/05/11 12:00:00   Baran   Bazyli   2010/05/14  
1579   Dot. przejazdu ulicą Marynarzy Polskich Zapytanie   2010/05/11 10:00:00   Baran   Bazyli   2010/08/19  
1578   Dot. organizacji ruchu na parkingu przy ul. Piotra Skargi (Jasne Błonia) Zapytanie   2010/05/11 10:00:00   Baran   Bazyli   2010/08/19  
1577   Dot. miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 44 Zapytanie   2010/05/11 10:00:00   Baran   Bazyli   2010/05/19  
1576   Dot. stanu ulicy Na Skarpie Zapytanie   2010/05/11 10:00:00   Baran   Bazyli   2010/05/19  
1575   Dot. alejek na Cmentarzu Centralnym Zapytanie   2010/05/11 10:00:00   Baran   Bazyli   2010/05/14  
1574   Dot. kopiowania teczek pracowniczych osób, które poszły do sądu w sprawie wypłaty podwyżek Interpelacja   2010/05/10 11:00:00   Juras   Paweł   2010/05/24  
1573   Dot. modernizacji chodnika i nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Łaziebnej Interpelacja   2010/05/07 09:00:00   Goc   Marek   2010/05/17  
1572   Dot. przebiegu windykacji należności Gminy Miasto Szczecin Zapytanie   2010/05/05 10:00:00   Kopacka   Marzena   2010/05/11  
1571   Dot. kosztów poniesionych na modernizację ul. Łukasińskiego Zapytanie   2010/04/30 14:00:00   Ruciński   Adam   2010/05/14  
1570   Dot. kampanii prowadzonej przez Tramwaje Szczecińskie Interpelacja   2010/04/28 14:00:00   Kopacka   Marzena   2010/05/12  
1569   Dot. remontu w rejonie ulicy Goleniowskiej Zapytanie   2010/04/27 10:00:00   Szałabawka   Artur   2010/05/06  
1568   Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Zygmunta Krasińskiego Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14  
1567   Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Wiszesława Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14  
1566   Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Bogumińskiej Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14  
1565   Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Krzysztofa Kolumba Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14  
1564   Dot. pasów na jezdni sygnalizujących przystanki tramwajowe Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz    
1563   Dot. wakatu na stanowisku wiceprezydenta po Panu Tadeuszu Jarmolińskim Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Pańka   Urszula   2010/05/11  
1562   Dot. boiska osiedlowego przy ulicy Jagodowej Zapytanie   2010/04/27 10:00:00   Pańka   Urszula   2010/05/07  
1561   Dot. osiedla Załom i os. Kasztanowego Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/05/11  
1560   Dot. przebudowy ulicy Ks. Warcisława I w Szczecinie Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Lemm   Judyta   2010/05/13  
1559   Dot. doposażenia biblioteki szkolnej, gabinetów przedmiotowych i stworzenia właściwej bazy sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym oraz utworzenia dodatkowych oddziałów z poszerzonym językiem angielskim w gimnazjach szczecińskich Zapytanie   2010/04/27 10:00:00   Kopeć   Maciej   2010/05/05  
1558   Dot. współfinansowania przez Urząd Miasta Szczecin wydawnictwa Szczeciński Magazyn Sportowy SMS Zapytanie   2010/04/27 10:00:00   Kopeć   Maciej   2010/05/06  
1557   Dot. kontroli przeprowadzanych przez w ramach Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Karut   Andrzej   2010/05/18  
1556   Dot. podłączenia oświetlenia i ogrzewania w baraku mieszkalnym przy ul. Tartacznej Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Karut   Andrzej   2010/05/14  
1555   Dot. wykonania remontu ulicy Przelotowej Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Balicka   Jolanta   2010/05/17  
1554   Dot. nieuprzątniętego terenu po budowie u zbiegu ulic Pszczelej i ulicy Lompy Interpelacja   2010/04/27 10:00:00   Balicka   Jolanta   2010/05/14  
1553   Dot. prac remontowych lamp Zapytanie   2010/04/27 10:00:00   Balicka   Jolanta   2010/07/22  
1552   Dot. zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego na terenie ulic Nehringa i Witosa Zapytanie   2010/04/27 10:00:00   Balicka   Jolanta   2010/05/04  
1551   Dot. formularza „Skierowano do anulowania mandatu za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parowania” Zapytanie   2010/04/27 14:00:00   Balicka   Jolanta   2010/05/06  
1550   Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 09.04.2010r. w sprawie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta dotyczących sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu administracyjnym wydawanych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z pozwami złożonymi przez pracowników administracji i obsługi ze względu na odmowę wykonania postanowienia art. 4 ust. l pkt 2 Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie   2010/04/21 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/04/29  
1549   Dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zapytanie   2010/04/21 12:00:00   Kęsik   Piotr   2010/04/29  
1548   Dot. zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego Zapytanie   2010/04/20 12:00:00   Kęsik   Piotr   2010/04/29  
1547   Dot. działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta dotyczących sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu administracyjnym wydawanych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z pozwami złożonymi przez pracowników administracji i obsługi ze względu na odmowę wykonania postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 2 Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie   2010/04/12 11:00:00   Kopeć   Maciej    
1546   Dot. terenu po byłym Szpitalu Miejskim Zapytanie   2010/04/09 10:00:00   Lemm   Judyta   2010/04/23  
1545   Dot. terenu przy ul. Duńskiej, przeznaczonego pod budowę niepublicznego przedszkola Zapytanie   2010/04/09 10:00:00   Lemm   Judyta   2010/04/23  
1544   Dot. uruchomienia linii autobusowej łączącej dzielnice Osów i Głębokie Zapytanie   2010/04/09 10:00:00   Lemm   Judyta   2010/04/19  
1543   Dot. zasad funkcjonowania komunikacji miejskiej Zapytanie   2010/04/09 10:00:00   Lemm   Judyta   2010/04/19  
1542   Dot. programu remontów i przebudowy chodników w mieście Zapytanie   2010/04/09 10:00:00   Lemm   Judyta   2010/04/19  
1541   Dot. wyprowadzenia ze Szczecina żołnierzy 12. Dywizji Zmechanizowanej Zapytanie   2010/04/09 10:00:00   Lemm   Judyta   2010/04/16  
1540   Dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Zapytanie   2010/04/09 10:00:00   Lemm   Judyta   2010/04/23  
1539   Dot. wydawania środków publicznych na promocję : „Floating Garden” Interpelacja   2010/04/02 11:00:00   Goc   Marek   2010/04/19  
1538   Dot. opracowania nowej strategii rozwoju sportu, w tym sportu dzieci i młodzieży w Szczecinie Interpelacja   2010/03/29 14:00:00   Kopeć   Maciej   2010/04/12  
1537   Dot. wycofania ze Szczecina 12 Brygady Zmechanizowanej i skutków społecznych Zapytanie   2010/03/29 14:00:00   Goc   Marek   2010/04/07  
1536   Dot. uzupełnienia dokumentacji projektowych sporządzanych dla Programu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej" współfinansowanego z programu POiŚ Interpelacja   2010/03/25 14:00:00   Goc   Marek   2010/04/12  
1535   Dot. rzecznika prasowego Straży Miejskiej Zapytanie   2010/03/24 14:00:00   Kopacka   Marzena   2010/03/31  
1534   Dot. dojazdu komunikacją miejską do szpitala w Zdrojach Interpelacja   2010/03/23 10:00:00   Szałabawka   Artur   2010/04/01  
1533   Dot. remontu ulicy Żeliwnej Zapytanie   2010/03/23 10:00:00   Pańka   Urszula   2010/03/30  
1532   Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r., 26.10.2009r. i 02.11.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie   2010/03/23 10:00:00   Kopeć   Maciej   2016/10/12  
1531   Dot. zakazu wjazdu do Szczecina od strony ul. Struga samochodów ciężarowych powyżej 10 ton Interpelacja   2010/03/23 10:00:00   Karut   Andrzej   2010/04/27  
1530   Dot. naprawy nawierzchni ulic Przelotowej i B. Głowackiego Interpelacja   2010/03/23 09:00:00   Kalina   Teresa   2010/04/07  
1529   Dot. stanu przygotowań kąpielisk miejskich do sezonu 2010r. Interpelacja   2010/03/23 09:00:00   Juras   Paweł   2010/04/06  
1528   Dot. przydziału lokalu zamiennego dla rodziny Interpelacja   2010/03/23 09:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/04/09  
1527   Dot. dofinansowania meczu Polska – Włochy w piłce nożnej kobiet Interpelacja   2010/03/23 09:00:00   Bartnik   Paweł   2010/04/06  
1526   Dot. przeniesienia XII Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina Interpelacja   2010/03/23 09:00:00   Bartnik   Paweł   2010/04/01  
1525   Dot. dofinansowania książki Michała Paziewskiego „Styczeń 1971 rok w Szczecinie” Interpelacja   2010/03/23 09:00:00   Bartnik   Paweł   2010/04/06  
1524   Dot. boiska przy Gimnazjum nr 7 Zapytanie   2010/03/23 08:00:00   Balicka   Jolanta   2010/03/30  
1523   Dot. wprowadzenia programu w 2009r. pod nazwą „Lekki plecak” Zapytanie   2010/03/23 08:00:00   Balicka   Jolanta   2010/04/01  
1522   Dot. polityki gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Szczecin Interpelacja   2010/03/22 10:00:00   Napieralski   Marcin   2010/04/06  
1521   Dot. remontu ulicy Szczanieckiej Interpelacja   2010/03/22 10:00:00   Napieralski   Marcin   2010/03/30  
1520   Dot. nieruchomości gruntowej na „Różance” Zapytanie   2010/03/22 10:00:00   Napieralski   Marcin   2010/03/26  
1519   Dot. kładki nad ulicą Gdańską Zapytanie   2010/03/22 10:45:00   Napieralski   Marcin   2010/03/30  
1518   Dot. zagospodarowania terenu przy jeziorku Słonecznym Zapytanie   2010/03/22 10:00:00   Napieralski   Marcin   2010/03/26  
1517   Dot. nie umieszczenia ceny nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w projekcie uchwały RM 48/10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zapytanie   2010/03/17 14:00:00   Juras   Paweł   2010/03/25  
1516   Dot. oceny skutków likwidacji w roku 2007 przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin oraz przeprowadzenia kontroli wykonania uchwał Rady Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2007r. i umów zawartych z dzierżawcami budynków po zlikwidowanych w roku 2007 przedszkolach publicznych Zapytanie   2010/03/11 09:00:00   Kopeć   Maciej   2010/03/22  
1515   Dot. nakładów na sport Gminy Szczecin w latach 2007, 2008 i 2009 Interpelacja   2010/03/02 15:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/03/19  
1514   Dot. tras rowerowych w Szczecinie Interpelacja   2010/03/02 15:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/03/12  
1513   Dot. zanieczyszczenia ulic w mieście Interpelacja   2010/03/02 12:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2010/03/12  
1512   Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r., 26.10.2009r. i 02.11.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie   2010/03/02 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/03/18  
1511   Dot. możliwości przeprowadzenia modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14 Zapytanie   2010/03/02 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/03/12  
1510   Dot. skutków finansowych realizacji zaproponowanych przez Wydział Oświaty UM wariantów sposobu przeprowadzenia rekrutacji do szczecińskich i funkcjonowania szczecińskich przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 Zapytanie   2010/03/02 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/03/17  
1509   Dot. wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu przy ul. Dąbskiej Interpelacja   2010/03/02 11:00:00   Karut   Andrzej   2010/03/16  
1508   Dot. chodnika przy ul. Taczaka Interpelacja   2010/03/02 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/03/12  
1507   Dot. zamiany lokali mieszkalnych Zapytanie   2010/03/02 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/03/11  
1506   Dot. wyegzekwowania obowiązku podłączenia lokalu przy ul. Ranowskiej do kanalizacji sanitarnej Zapytanie   2010/03/02 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/03/09  
1505   Dot. umów dzierżawy dla rolników z Wyspy Puckiej Interpelacja   2010/03/02 10:00:00   Dąbrowski   Witold   2010/03/16  
1504   Dot. wymiany nakładki, przełożenia chodników i wymiany lamp oświetleniowych na ulicy Ruskiej Zapytanie   2010/03/02 09:00:00   Dąbrowski   Witold   2010/03/10  
1503   Dot. lokali mieszkalnych przy ul. Granitowej i ul. Sławomira Zapytanie   2010/03/02 09:00:00   Biernat   Stefania   2010/03/11  
1502   Dot. przebiegu projektowanej ulicy Nowowprzestrzennej Zapytanie   2010/03/02 09:00:00   Biernat   Stefania   2010/03/08  
1501   Dot. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ-Bazarowa" w Szczecinie Zapytanie   2010/02/25 10:00:00   Kęsik   Piotr   2010/03/02  
1500   Dot. opinii prawnych wydawanych w sprawie Lotniska Dąbie w latach 2009 - 2010 Zapytanie   2010/02/24 10:00:00   Kęsik   Piotr   2010/03/04  
1499   Dot. likwidacji szamba przy ul. Ranowskiej Zapytanie   2010/02/16 13:45:00   Duklanowski   Leszek   2010/02/23  
1498   Dot. Wieży Bismarcka Interpelacja   2010/02/12 11:00:00   Napieralski   Marcin   2010/02/25  
1497   Dot. ogrodzenia przy Banku PKO BP na al. Niepodległości Zapytanie   2010/02/12 11:00:00   Napieralski   Marcin   2010/02/19  
1496   Dot. przygotowania stadionu im. Floriana Krygiera do rundy wiosennej Interpelacja   2010/02/05 10:30:00   Gzyl   Paweł   2010/02/19  
1495   Dot. pomocy osobom poszkodowanym w wybuchu gazu przy ul. Matejki Interpelacja   2010/02/05 10:00:00   Gzyl   Paweł   2010/02/23  
1494   Dot. podpisania umowy najmu na lokal przy ulicy BoI. Śmiałego Zapytanie   2010/02/04 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/02/11  
1493   Dot. ksiąg wieczystych dla nieruchomości dzierżawionych od kilkudziesięciu lat przez rolników, mieszkańców Wyspy Puckiej w Szczecinie Zapytanie   2010/02/04 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/02/26  
1492   Dot. wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Szpital Miejski Interpelacja   2010/02/01 14:00:00   Goc   Marek   2010/02/18  
1490   Dot. pomocy udzielanej stowarzyszeniom przy dokarmianiu ptactwa podczas zimy Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Szałabawka   Artur   2010/01/29  
1489   Dot. dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób korzystających z usług Szpitala w Zdrojach Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Szałabawka   Artur   2010/02/08  
1488   Dot. przyznanych środków finansowych dla klubów sportowych, związków, stowarzyszeń lub fundacji Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/02/05  
1487   Dot. przebudowy ul. Roweckiego Grota Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Ruciński   Adam   2010/02/03  
1486   Dot. likwidacji parkingu przy ul. Panieńskiej Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Pańka   Urszula   2010/02/05  
1485   Dot. losów klubu „Kontrasty” Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Pańka   Urszula   2010/02/05  
1484   Dot. wyeliminowania w mieście Szczecin ubikacji na zewnątrz budynków Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Pańka   Urszula   2010/02/04  
1483   Dot. terminu przeprowadzenia koniecznych i pilnych remontów w budynku TBS przy ul. Szarotki 5a Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Kopeć   Maciej   2010/02/08  
1482   Dot. możliwości przystąpienia Szczecina do kampanii reklamowa „Czas na Bałtyk” Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Kopacka   Marzena   2010/02/09  
1481   Dot. wypracowania zasad postępowania wobec do osób, które wykupiły mieszkania komunalne, a następnie przed upływem 5 lat zbyli je na wolnym rynku Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Kopacka   Marzena   2010/02/03  
1480   Dot. zatrudniania pracowników socjalnych Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Karut   Andrzej   2010/02/03  
1479   Dot. możliwości korzystania z obiadów wszystkim sześciolatkom Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Karut   Andrzej   2010/02/09  
1478   Dot. ustawienie w parkach miejskich toalet Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Karut   Andrzej   2010/02/08  
1477   Dot. zawieszenia flagi narodowej na środkowym maszcie budynku Urzędu Miasta Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Karut   Andrzej   2010/02/05  
1476   Dot. powstania na terenie miasta Szczecin Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Karut   Andrzej   2010/02/09  
1475   Dot. zanieczyszczenia strugi Niedźwiedzianka i rzeki Płonia, które następnie zanieczyszczają wody jeziora Dąbie Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Kalina   Teresa   2010/02/03  
1474   Dot. uchwalenia regulaminu nagrody Prezydenta Miasta dla wybitnych uczniów naszych szkół Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Kalina   Teresa   2010/02/04  
1473   Dot. utrzymania klas o profilu mechanik w szkołach innych niż Technikum Mechaniczne Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Kalina   Teresa   2010/02/02  
1472   Dot. nierównego traktowania podmiotów gospodarczych prowadzących szczecińskie targowiska Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Juras   Paweł   2010/02/10  
1471   Dot. usunięcia barier architektonicznych w budynku Liceum Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Juras   Paweł   2010/02/11  
1470   Dot. zgłoszenia do prokuratury użytkowników forum internetowego Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Juras   Paweł   2010/02/03  
1469   Dot. realizacji linii tramwajowej na prawobrzeżu Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/02/02  
1468   Dot. cmentarza przy ul. Bronowickiej Zapytanie   2010/01/26 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2010/02/03  
1467   Dot. budowy „Pomnika Powielacza” Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Bartnik   Paweł   2010/02/04  
1466   Dot. korzystania z wybiegu dla psów i miejsca rekreacji przy ul. Botanicznej Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Balicka   Jolanta   2010/02/05  
1465   Dot. uregulowania ruchu przy ul. Maciejowickiej Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Balicka   Jolanta   2010/02/23  
1464   Dot. zakupu i zamontowania dodatkowej kamery przemysłowej na ul. Wyszyńskiego Interpelacja   2010/01/26 13:00:00   Balicka   Jolanta   2010/02/08  
1463   Dot. budowy stadionu Zapytanie   2010/01/19 09:30:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/01/26  
1462   Dot. urządzenia do oczyszczania wody umieszczonej na jeziorze Głębokim Zapytanie   2010/01/19 09:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/01/22  
1461   Dot. podatku od nieruchomości, uiszczanego na rzecz Gminy Miasto Szczecin przez najemców lokali użytkowych Zapytanie   2010/01/15 15:00:00   Kęsik   Piotr   2010/01/22  
1460   Dot. Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie   2010/01/15 15:00:00   Kęsik   Piotr   2010/01/25  
1459   Dot. kwoty przyznanej przez UM na imprezy związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Zapytanie   2010/01/15 15:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/03/08  
1458   Dot. budynku mieszkalnego przy ul. Wielkopolska 31 Zapytanie   2010/01/15 15:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/01/25  
1457   Dot. usprawnienia komunikacji miejskiej Interpelacja   2010/01/13 13:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2010/02/23  
1456   Dot. ewentualnego zatrudniania kierowników jednostek miejskich w innych jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin oraz procedury konkursowej na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Analiz, Informatyzacji i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Zapytanie   2009/12/31 12:00:00   Kopeć   Maciej   2010/01/06  
1455   Dot. utwardzenia ścieżki prowadzącej do zbiegu ulic Jacka Soplicy i Leszczyńskiego Interpelacja   2009/12/28 12:00:00   Serdyński   Jerzy   2010/01/08  
1454   Dot. modernizacji chodnika przy ulicy Mazowieckiej (odcinek od Wyzwolenia do Mazurskiej) Interpelacja   2009/12/22 10:00:00   Goc   Marek   2010/01/04  
1453   Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Staromłyńskiej Interpelacja   2009/12/22 10:00:00   Goc   Marek   2010/01/04  
1452   Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Mariackiej Interpelacja   2009/12/22 09:00:00   Goc   Marek   2010/01/04  
1451   Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Tkacka Interpelacja   2009/12/22 09:00:00   Goc   Marek   2010/01/04  
1450   Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Koński Kierat Interpelacja   2009/12/22 09:00:00   Goc   Marek   2010/01/04  
1449   Dot. uzbrajania przez Miasto Szczecin terenów pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i komercję w latach 2007,2008,2009 Zapytanie   2009/12/22 09:00:00   Goc   Marek   2009/12/30  
1448   Dot. wykonania uchwał Rady Miasta Szczecina X/293/07 z dnia 11.06.2007 oraz XI/318/07 z dnia 9.07.2007 "w sprawie utworzenia Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii" Zapytanie   2009/12/22 09:00:00   Goc   Marek   2009/12/29  
1447   Dot. wprowadzenia ograniczeń na swobodny dostęp do bezprzewodowego Internetu (możliwość korzystania z szyfrowanych połączeń z Internetem - https, porty inne niż port 80) Zapytanie   2009/12/17 15:00:00   Ruciński   Adam   2009/12/29  
1446   Dot. dostarczenia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2008 Zapytanie   2009/12/17 14:00:00   Ruciński   Adam   2009/12/23  
1445   Dot. rozważenia możliwości wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żołnierska i Szeroka Zapytanie   2009/12/17 14:00:00   Ruciński   Adam   2009/12/21  
1444   Dot. remontu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Długosza, Wyzwolenia, Słowackiego, Krasińskiego Interpelacja   2009/12/15 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/12/30  
1443   Dot. sposobu realizacji art. 42 ust. pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2009/12/15 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/12/22  
1442   Dot. umieszczenia flagi biało-czerwonej na najwyższym maszcie UM Interpelacja   2009/12/15 14:00:00   Karut   Andrzej   2009/12/29  
1441   Dot. dokonania w okolicy ul. Przestrzennej odwiertów geotermalnych Interpelacja   2009/12/15 14:00:00   Karut   Andrzej   2009/12/29  
1440   Dot. procedury lokalizacji krzyży w mieście Interpelacja   2009/12/15 14:00:00   Juras   Paweł   2009/12/30  
1439   Dot. opłat za parkowanie w miejscach niewyznaczonych do parkowania Zapytanie   2009/12/15 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/12/22  
1438   Dot. zwrotu bonifikaty związanej z wykupem mieszkania Zapytanie   2009/12/15 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/12/29  
1437   Dot. braku miejsc parkingowych przy Przychodni Rejonowej nr 9 Zapytanie   2009/12/15 14:00:00   Biernat   Stefania   2009/12/22  
1436   Dot. lewoskrętu w ulicę Lubczyńską z ulicy Goleniowskiej Zapytanie   2009/12/15 13:00:00   Biernat   Stefania   2010/01/08  
1435   Dot. oświetlenia ulicy Dąbskiej Zapytanie   2009/12/15 13:00:00   Biernat   Stefania   2009/12/22  
1434   Dot. planowanych inwestycji Miasta Szczecin Zapytanie   2009/12/09 11:00:00   Hinc   Tomasz   2009/12/18  
1433   Dot. rozważenia możliwości wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Sienkiewicza Zapytanie   2009/12/07 14:00:00   Ruciński   Adam   2009/12/16  
1432   Dot. wykonania ławek w obrębie ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Karłowicza do Brzozowskiego Zapytanie   2009/12/07 14:00:00   Ruciński   Adam   2009/12/11  
1431   Dot. pilnego wykonania oświetlenia (instalacja dwóch latarni) na łączniku pomiędzy ulicami Przybyszewskiego i Reymonta. który stanowi drogę dla uczniów do SP nr 3 i GM nr 1 Zapytanie   2009/12/07 14:00:00   Ruciński   Adam   2009/12/14  
1430   Dot. wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Analiz, Informatyzacji i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Zapytanie   2009/12/07 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/12/14  
1429   dot. aktualnej sytuacji najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Oliwkowej Interpelacja   2009/12/02 10:00:00   Napieralski   Marcin   2009/12/17  
1428   Dot. miejsc parkingowych przy al. Niepodległości Zapytanie   2009/12/01 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/12/09  
1427   Dot. podwyższenia kapitału zakładowego w szczecińskich spółkach autobusowych ze środków budżetu miasta Zapytanie   2009/11/26 13:00:00   Hinc   Tomasz   2009/12/03  
1426   Dot. deficytu finansów miasta Szczecin Zapytanie   2009/11/25 13:00:00   Hinc   Tomasz   2009/12/04  
1425   Dot. organizacji w Szczecinie festiwalu literatury Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/12/08  
1424   Dot. naprawy wejścia do Parku Kasprowicza oraz postoju przy C.H. Galaxy Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Serdyński   Jerzy   2009/12/07  
1423   Dot. wprowadzenia blokad na swobodny dostęp do Internetu bezprzewodowego Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Ruciński   Adam   2009/11/25  
1422   Dot. przekazania SPPK 715 tys. zł Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2009/12/01  
1421   Dot. dokapitalizowania SPPK Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2009/12/01  
1420   Dot. modernizacji ul. Wierzbowej i Dworskiej Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Pańka   Urszula   2009/12/07  
1419   Dot. zakupu samochodu do obsługi osób niepełnosprawnych? Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Pańka   Urszula   2009/12/01  
1418   Dot. sieci Urzędu Miejskiego HOT SPOT Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Kopacka   Marzena   2009/11/25  
1417   Dot. „wyprowadzenia” ptactwa pływającego (kaczek) z basenu przeciwpożarowego przy kościele garnizonowym Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Kopacka   Marzena   2009/12/14  
1416   dot. przystanku autobusowego przy ul. Matejki Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Kopacka   Marzena   2009/12/03  
1415   Dot. basenu przeciwpożarowego przy ul. Żubrów 3 Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Kopacka   Marzena   2009/11/30  
1414   Dot. obsługi, użytkowania, wyposażenia i zatrudnienia w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Kęsik   Piotr   2009/12/01  
1413   Dot. budowy hali widowiskowo-sportowej Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Kęsik   Piotr   2009/12/01  
1412   Dot. firmy doradczej Investment-Support Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Kęsik   Piotr   2009/12/01  
1411   Dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010 Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Kęsik   Piotr   2009/11/30  
1410   Dot. rewitalizacji Porty Holding SA Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Karut   Andrzej   2009/12/07  
1409   Dot. remontu budynku policji na Prawobrzeżu przy ul. Pomorskiej Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Karut   Andrzej   2009/11/30  
1408   Dot. zakupu schodołazu do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Letniskowej w Zdrojach Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Kalina   Teresa   2009/12/01  
1407   Dot. Szpitala Miejskiego w Szczecinie Interpelacja   2009/11/24 11:00:00   Juras   Paweł   2009/12/08  
1406   Dot. wykonania sieci kanalizacyjnych na osiedlach Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Dzikowski   Władysław   2010/01/12  
1405   Dot. obchodzonego w Szczecinie Święta Odzyskania Niepodległości Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Biernat   Stefania   2009/11/30  
1404   Dot. Pomnika Niepodległości na Os. Słonecznym Zapytanie   2009/11/24 11:00:00   Biernat   Stefania   2009/12/01  
1403   Dot. zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie mieszkań komunalnych Zapytanie   2009/11/18 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/11/27  
1402   Dot. remontu nawierzchni jezdni na ulicy Boguchwały Zapytanie   2009/11/18 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/11/27  
1401   Dot. parkingu samochodowego na Jasnych Błoniach Zapytanie   2009/11/18 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/11/27  
1400   Dot: zwrotu bonifikat udzielonych mieszkańcom miasta przy wykupie komunalnych lokali mieszkalnych Zapytanie   2009/11/18 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/11/27  
1399   Dot. priorytetów inwestycyjnych na rok 2010r. Zapytanie   2009/11/18 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/11/25  
1398   Dot. projektu uchwały nr 272/09 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego powołanych Zapytanie   2009/11/18 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/11/27  
1397   Dot. biznesplanu kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera Zapytanie   2009/11/16 14:00:00   Goc   Marek   2009/11/30  
1396   Dot. studiów Master of Business Administration dla pracowników Urzędu Miasta Zapytanie   2009/11/16 10:00:00   Napieralski   Marcin   2009/11/23  
1395   Dot. odśnieżania ulic Interpelacja   2009/11/06 09:00:00   Juras   Paweł   2009/11/13  
1394   Dot. wywozu śmieci na Cmentarzu Centralnym Interpelacja   2009/11/05 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/11/17  
1393   Dot. terenu "Śnieżnej Górki" Zapytanie   2009/11/05 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/11/12  
1392   Dot. planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach południowych terenów jeziora Dąbie Interpelacja   2009/11/03 12:00:00   Gzyl   Paweł   2009/11/16  
1391   Dot. stanu realizacji budowy boiska piłkarskiego przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie Zapytanie   2009/11/03 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/11/10  
1390   Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r. i 26.10.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie   2009/11/03 12:00:00   Kopeć   Maciej    
1389   Dot. łamania konstytucyjnych praw obywatelskich poprzez naruszenie tajemnicy korespondencji przez urzędników Biura Rady Miasta Zapytanie   2009/11/03 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/11/06  
1388   Dot. niezgodnego z prawem zaniechania działań przez Prezydenta Miasta Szczecin poprzez nieprzedstawienie do dnia 31 października 2009r. organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miasta Szczecin informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny Zapytanie   2009/11/02 11:00:00   Kopeć   Maciej   2009/11/03  
1387   Dot. podjęcia interwencji w sprawie dzieci w wieku szkolnym, które w trakcie dnia zajmują się żebraniem w pojazdach komunikacji miejskiej Interpelacja   2009/10/27 12:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/11/10  
1386   Dot. ustalenia stanu prawnego najemców Interpelacja   2009/10/27 12:00:00   Sieńko   Jerzy   2009/11/10  
1385   Dot. oczyszczenia z liści jezdni Szczecina m.in. w okolicach ul. Unisławy/ Niedziałkowskiego Zapytanie   2009/10/27 12:45:00   Lemm   Judyta   2009/11/03  
1384   Dot. zadaszenia dla podróżnych przy pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja Interpelacja   2009/10/27 12:00:00   Lemm   Judyta   2009/11/10  
1383   Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 01.10.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie   2009/10/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/29  
1382   Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 08.10.2009r. w sprawie stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w wymiarze większym niż 1,5 etatu w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle wykładni prawnej dokonanej przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie   2009/10/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/29  
1381   Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 12.10.2009r. w sprawie skutków realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 pkt 2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle komunikatu MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela Zapytanie   2009/10/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/29  
1380   Dot. umieszczania na grobach naklejek o likwidacji grobów Interpelacja   2009/10/27 12:30:00   Duklanowski   Leszek   2009/11/10  
1379   Dot. ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych na Cmentarzu Centralnym Interpelacja   2009/10/27 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/11/10  
1378   Dot. uratowania starego przystanku tramwajowego przy ulicy Arkońskiej Interpelacja   2009/10/27 12:00:00   Bartnik   Paweł   2009/11/12  
1377   Dot. postawienia znaku zakazu parkowania na nowobudowanej jezdni przy ulicy Botanicznej Interpelacja   2009/10/27 12:00:00   Balicka   Jolanta   2009/11/13  
1376   Dot. umiejscowienia nowej galerii na terenie Osiedla Majowego Zapytanie   2009/10/27 12:00:00   Balicka   Jolanta   2009/11/04  
1375   Do. podjęcia skutecznych działań w celu zorganizowania parkingu w obrębie szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej - Niemierzyńskiej oraz przychodni wojewódzkiej Interpelacja   2009/10/23 11:00:00   Ruciński   Adam   2009/10/29  
1374   Dot. niezwłocznego dokonania wymiany lub generalnego remontu pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (GM 16 i XIII LO) Interpelacja   2009/10/23 11:00:00   Ruciński   Adam   2009/10/30  
1373   Dot. opłat i kar /opłat dodatkowych/ pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania Zapytanie   2009/10/22 11:00:00   Hinc   Tomasz   2009/11/05  
1372   Dot. zabezpieczenia grobów mieszkańców Szczecina których groby z różnych przyczyn losowych nie zawsze są gospodarowane i opłacone Interpelacja   2009/10/19 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/11/02  
1371   Dot. komunikacji zbiorowej uczęszczającej w rejonie Stoczni Szczecińskiej Interpelacja   2009/10/15 10:00:00   Napieralski   Marcin   2009/10/28  
1370   Dot. stanu nawierzchni ulicy Potulickiej Interpelacja   2009/10/15 09:00:00   Napieralski   Marcin   2009/10/29  
1369   Dot. aplikowania o środki unijne i inne fundusze pomocowe Interpelacja   2009/10/15 08:00:00   Napieralski   Marcin   2009/10/29  
1368   Dot. remontu kamienicy przy ul. Śląskiej 8 w Szczecinie Zapytanie   2009/10/13 13:00:00   Posłuszny   Jan   2009/10/20  
1367   Dot. podania terminu rozpoczęcia inwestycji Zapytanie   2009/10/13 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/10/16  
1366   Dot. skutków realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 pkt 2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle komunikatu MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela Zapytanie   2009/10/13 11:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/27  
1365   Dot. stanu prawnego lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Wyzwolenia 85/4 Zapytanie   2009/10/13 11:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/19  
1364   Dot. stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w wymiarze większym niż 1,5 etatu w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle wykładni prawnej dokonanej przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie   2009/10/09 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/27  
1363   Dot. skutków wydania Zarządzenia nr 445/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 września 2009r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie   2009/10/05 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/14  
1362   Dot. podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie   2009/10/02 10:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/23  
1361   Dot. remontu nawierzchni jezdni na ul. Ofiar Oświęcimia Interpelacja   2009/09/29 10:00:00   Goc   Marek   2009/10/08  
1360   Dot. remontów chodników w latach 2003 - 2008 Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Goc   Marek   2009/10/06  
1359   Dot. kosztów utrzymania pustostanów Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Hinc   Tomasz   2009/10/08  
1358   Dot. zmiany wystroju sali przylotów w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Hinc   Tomasz   2009/10/06  
1357   Dot. stworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzielnic Szczecina przylegających bezpośrednio do Puszczy Wkrzańskiej Interpelacja   2009/09/29 10:00:00   Posłuszny   Jan   2009/10/13  
1356   Dot. zamontowania spowalniaczy na ul. Miodowej Interpelacja   2009/09/29 10:00:00   Posłuszny   Jan   2009/10/12  
1355   Dot. skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Posłuszny   Jan   2009/10/12  
1354   Dot. zmiany trasy przejazdu autobusu linii 51 Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Posłuszny   Jan   2009/10/05  
1353   Dot. inwestycji drogowo-kanalizacyjnej na Warszewie Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Posłuszny   Jan   2009/10/08  
1352   Dot. rewitalizacji tzw. Wieży Węglowej i przeznaczenia jej na działalność kulturalną Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/10/06  
1351   Dot. nieprzyjemnych zapachów w rejonie oczyszczalni ścieków na Pomorzanach Interpelacja   2009/09/29 10:00:00   Szałabawka   Artur   2009/10/12  
1350   Dot. rozbiórki lokalu użytkowego w oficynie pod adresem: Jagiellońska 26a Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Szałabawka   Artur   2009/10/06  
1349   Dot. pobierania tantiemów od używania nowego logo Szczecina Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Szałabawka   Artur   2009/10/06  
1348   Dot. postawienia na Cmentarzu Centralnym tablicy upamiętniającej Szczecińskich Olimpijczyków Interpelacja   2009/09/29 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/10/13  
1347   Dot. tworzenia systemu komunikacji rowerowej Zapytanie   2009/09/29 12:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/10/06  
1346   Dot. wycinania drzew w związku z remontem Placu Jakuba Wujka Zapytanie   2009/09/29 12:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/10/07  
1345   Dot. sprzedaży w w sieci sklepów „Lidl” siekier z trzonkiem Interpelacja   2009/09/29 11:00:00   Kopacka   Marzena   2009/10/06  
1344   Dot. możliwości zainstalowania progów zwalniających przy ulicy Brodzińskiego Interpelacja   2009/09/29 11:00:00   Kopacka   Marzena   2009/10/20  
1343   Dot. wypracowania zasad postępowania wobec do osób, które wykupiły mieszkania komunalne, a następnie przed upływem 5 lat zbyli je na wolnym rynku Interpelacja   2009/09/29 10:00:00   Kopacka   Marzena   2009/10/16  
1342   Dot. remontu drogi asfaltowej będącej dojściem do Pomnika Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym Zapytanie   2009/09/29 11:00:00   Karut   Andrzej   2009/10/06  
1341   Dot. zatrudniania w placówkach oświatowych emerytów Zapytanie   2009/09/29 11:00:00   Kalina   Teresa   2009/10/29  
1340   Dot. kosztów dozorowania terenu cmentarza przy ul. Bronowickiej oraz kosztów budowy drogi Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/10/06  
1339   Dot. obsługi ZBiLK przez kancelarie prawne Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/10/07  
1338   Dot. usunięcia z ulicy Tczewskiej pojemników na surowce wtórne Zapytanie   2009/09/29 10:00:00   Biernat   Stefania   2009/10/06  
1337   Dot. przekazania Teatrowi Kana pracowni artystycznej przy ul. Małopolskiej Interpelacja   2009/09/29 10:00:00   Bartnik   Paweł   2009/10/13  
1336   Dot. pływalni miejskich z których mogą korzystać mieszkańcy Szczecina Interpelacja   2009/09/25 08:00:00   Napieralski   Marcin   2009/10/07  
1335   Dot. oznakowania poziomego na terenie Gminy Miasto Szczecin Interpelacja   2009/09/25 08:00:00   Napieralski   Marcin   2009/10/08  
1334   Dot. lokalizacji pojemników do segregacji odpadów Zapytanie   2009/09/25 08:00:00   Napieralski   Marcin   2009/10/02  
1333   Dot. funkcjonowania ZBiLK Szczecin Zapytanie   2009/09/15 09:00:00   Goc   Marek   2009/09/25  
1332   Dot. pozyskiwania środków unijnych przez Szczecin w roku 2009 Zapytanie   2009/09/15 08:00:00   Goc   Marek   2009/09/22  
1331   Dot. remontów nakładek bitumicznych na terenie Szczecina Zapytanie   2009/09/15 09:00:00   Goc   Marek   2009/09/23  
1330   Dot. terenów inwestycyjnych Szczecina Interpelacja   2009/09/15 08:00:00   Goc   Marek   2009/09/23  
1329   Dot. "autokorekty" Zarządzenia nr 218/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2009r. w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie   2009/09/15 08:30:00   Kopeć   Maciej   2009/09/25  
1328   Dot. sposobu wyliczenia przez dyrektorów szkół wymiaru godzin przeznaczonych na realizację przez nauczycieli obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2009/09/15 08:30:00   Kopeć   Maciej   2009/09/21  
1327   Dot. instytucji „Szczecin 2016” Interpelacja   2009/09/14 08:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/09/25  
1326   Dot. utworzenia przed budynkiem Książnicy Pomorskiej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Interpelacja   2009/09/14 08:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/10/05  
1325   Dot. zaniedbanego terenu położonego obok posesji Sikorskiego 2 Interpelacja   2009/09/14 08:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/09/28  
1324   Dot. działań podjętych na rzecz osób zwolnionych ze Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie   2009/09/14 08:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/09/17  
1323   Dot. remontu kładki dla pieszych, łączącej ul. Budziszyńską z Górkami Ustowskimi Interpelacja   2009/09/08 09:00:00   Szałabawka   Artur   2009/09/22  
1322   Dot. terenu po byłej cukrowni przy ulicy Cukrowej Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Pańka   Urszula   2009/10/07  
1321   Dot. budowy mieszkań socjalnych przy ulicy Cukrowej Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Pańka   Urszula   2009/09/15  
1320   Dot. realizacji przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 Interpelacja   2009/09/08 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/09/25  
1319   Dot. realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja   2009/09/08 09:00:00   Kopeć   Maciej   2009/10/07  
1318   Dot. realizacji przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina oraz dokonania symulacji liczby etatów pracowników administracji i obsługi w poszczególnych szkołach i placówkach według innego wskaźnika niż wskaźnik struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku do niepedagogicznych zawarty w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/599/04 Interpelacja   2009/09/08 09:00:00   Kopeć   Maciej   2009/09/25  
1317   Dot. pisma Prezydenta do Sióstr Boromeuszek Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Kęsik   Piotr   2009/09/16  
1316   Dot. powstania Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Karut   Andrzej   2009/09/21  
1315   Dot. dofinansowania dokończenia budowy Pomnika Niepodległości na osiedlu Słonecznym Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Kalina   Teresa   2009/09/17  
1314   Dot. przetargu na obsługę postoju TAXI przed Dworcem Głównym PKP Interpelacja   2009/09/08 09:00:00   Juras   Paweł   2009/09/22  
1313   Dot. pracy doradców Prezydenta Miasta Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Hinc   Tomasz   2009/09/16  
1312   Dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wilcza, Przyjaciół Żołnierza , Obotrycka, Komuny Paryskiej Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Hinc   Tomasz   2009/09/11  
1311   Dot. lokali będących w dyspozycji STBS, TBS Prawobrzeże oraz SCR Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Hinc   Tomasz   2009/09/15  
1310   Dot. międzypaństwowego meczu, który miał się odbyć na stadionie miejskim w Szczecinie Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Hinc   Tomasz   2009/09/28  
1309   Dot. uruchomienia procedury zmierzającej do oddania prawowitym właścicielom, Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z Trzebnicy, byłego Szpitala Miejskiego przy al. Wyzwolenia w Szczecinie Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/09/15  
1308   Dot. zabezpieczenia i wzmocnienia skarpy przy ulicy Włościańskiej Interpelacja   2009/09/08 09:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/09/22  
1307   Dot. przejścia dla pieszych przez ulicę Powstańców Wielkopolskich w rejonie ulicy Milczańskiej Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/09/22  
1306   Dot. budowy mieszkań socjalnych przy ulicy Tczewskiej Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Biernat   Stefania   2009/09/15  
1305   Dot. budowy kładki na Basenie Górniczym Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Biernat   Stefania   2009/09/14  
1304   Dot. złego stanu sanitarnego piaskownic znajdujących się na terenach komunalnych Zapytanie   2009/09/08 11:00:00   Biernat   Stefania   2009/09/15  
1303   Dot. remontu wiaty przystankowej przy ulicy Arkońskiej Interpelacja   2009/09/08 09:00:00   Bartnik   Paweł   2009/09/23  
1302   Dot. statusu dróg Interpelacja   2009/09/08 09:00:00   Baran   Bazyli   2009/09/22  
1301   Dot. budowy budynków socjalnych na terenie Miasta Szczecin Zapytanie   2009/09/08 09:00:00   Balicka   Jolanta   2009/09/15  
1300   Dot. procedur przydziału mieszkań dla osób niepełnosprawnych Zapytanie   2009/09/03 13:00:00   Kalina   Teresa   2009/09/11  
1299   Dot. budynków w których nie ma kanalizacji Zapytanie   2009/09/03 13:00:00   Kalina   Teresa   2009/09/11  
1298   Dot. programu rozwoju oświatowej bazy sportowej dotyczącego Szkoły Podstawowej nr 35, ul. Świętoborzyców 40 w ramach Programu Dzielnicowych i Sportowych Centrów Sportu i Rekreacji Interpelacja   2009/09/01 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/09/10  
1297   Dot. zasad realizacji programu dotyczącego monitoringu wizyjnego dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2009/09/01 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/09/10  
1296   Dot. Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie   2009/08/25 13:00:00   Hinc   Tomasz   2009/09/07  
1295   Dot. parkingu wielopoziomowego przy galerii handlowej Galaxy Zapytanie   2009/08/25 13:00:00   Hinc   Tomasz   2009/09/01  
1294   Dot. palenie ognisk na ogrodach i działkach Interpelacja   2009/08/11 09:00:00   Kopacka   Marzena   2009/08/25  
1293   Dot. zniszczenia gniazd jaskółek przez robotników prowadzących remont mostu Cłowego Zapytanie   2009/08/06 13:00:00   Juras   Paweł   2009/08/14  
1292   Dot. ilości terenów uzbrojonych przez miasto pod inwestycje mieszkaniowe Zapytanie   2009/08/04 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/08/12  
1291   Dot. wykonania miejsc postojowych (ok. 45 stanowisk) na ulicy Romera wzdłuż parku szachisty i przedszkola nr 75 Interpelacja   2009/08/03 11:00:00   Ruciński   Adam   2009/08/11  
1290   Dot. niewystarczającej treści odpowiedzi na interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach stadionu im. Floriana Krygiera Interpelacja   2009/08/03 11:00:00   Juras   Paweł   2009/08/07  
1289   Dot. uporządkowania terenu pomiędzy Placem Marii Teresy z Kalkuty a przedszkolem Zatoczka. Interpelacja   2009/07/30 09:00:00   Baran   Bazyli   2009/08/14  
1288   Dot. parkingu dla samochodów przy ulicy Wyzwolenia naprzeciwko KFC. Interpelacja   2009/07/30 10:00:00   Baran   Bazyli   2009/08/14  
1287   Dot. zamontowania latarni na ulicy J.Ch.Paska. Interpelacja   2009/07/30 11:00:00   Baran   Bazyli   2009/08/14  
1286   Dot. uporządkowania fragmentu ulicy Jana Chryzostoma Paska. Interpelacja   2009/07/30 11:00:00   Baran   Bazyli   2009/08/14  
1285   Dot. przygotowania projektu wyłączenia z ruchu kołowego ulicy Jana z Kolna Interpelacja   2009/07/24 13:00:00   Baran   Bazyli   2009/08/10  
1284   Dot. hotelu przy hali na ul. Twardowskiego Interpelacja   2009/07/24 13:00:00   Gzyl   Paweł   2009/08/10  
1283   Dot. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie Zapytanie   2009/07/23 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/29  
1282   Dot. propozycji terenów pod kontenery socjalne dla osób eksmitowanych z mieszkań komunalnych Interpelacja   2009/07/20 13:00:00   Szałabawka   Artur   2009/08/03  
1281   Dot. całościowego projektu rewitalizacji Cmentarza Centralnego Zapytanie   2009/07/20 13:00:00   Serdyński   Jerzy   2009/07/28  
1280   Dot. zatoki przy C.H. Galaxy Interpelacja   2009/07/20 13:00:00   Serdyński   Jerzy   2009/08/14  
1279   Dot. zaspokojenia należności wynikających z zobowiązań należnych Gminie Miasto Szczecin z tytułu prowadzonego postępowania kompensacyjnego związanego z likwidacją Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie   2009/07/20 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/27  
1278   Dot. warunków i norm sanitarnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin, w których utworzono dodatkowe oddziały Zapytanie   2009/07/20 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/29  
1277   dot. uporządkowania terenu wokół ul. Litewskiej przy stadionie lekkoatletycznym Interpelacja   2009/07/20 13:00:00   Juras   Paweł   2009/08/03  
1276   Dot. darmowej miejskiej sieci hot-spotów z dostępem do internetu Zapytanie   2009/07/20 13:00:00   Hinc   Tomasz   2009/07/24  
1275   Dot. postoju TAXI pod Dworcem Głównym Zapytanie   2009/07/20 13:00:00   Hinc   Tomasz   2009/07/28  
1274   Dot. wydatków na sport i kulturę fizyczną na konkretnych beneficjentów w latach 2007-2009 Zapytanie   2009/07/20 13:00:00   Hinc   Tomasz   2009/07/28  
1273   Dot. miejsc parkingowych przy ul. Czackiego Interpelacja   2009/07/20 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/08/04  
1272   Dot. tablic okolicznościowych nawiązujących do poszczególnych gwiazd pasa w konstelacji Oriona Zapytanie   2009/07/20 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/07/31  
1271   Dot. chodnika przy ul. Obotryckiej Interpelacja   2009/07/20 13:00:00   Bartnik   Paweł   2009/08/04  
1270   Dot. stypendiów dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na zagranicznych uczelniach Interpelacja   2009/07/20 13:00:00   Bartnik   Paweł   2009/08/06  
1269   dot. planu odmalowania lamp drogowych Zapytanie   2009/07/20 13:00:00   Balicka   Jolanta   2009/07/28  
1268   Dot. udziału miasta w II Międzynarodowym Festiwalu Organowym Zapytanie   2009/07/16 15:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/07/21  
1267   Dot. zapisów w Budżecie modelowym na 2010 rok wraz ze wstępną prognozą na lata 2011 - 2012 Zapytanie   2009/07/16 15:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/07/23  
1266   Dot. prac prowadzonych w Szczecinie - Podjuchy przy Górze Akademickiej Interpelacja   2009/07/15 12:00:00   Juras   Paweł   2009/08/12  
1265   Dot. oświetlenia drogi prowadzącej do punktu widokowego przy Jeziorku Szmaragdowym Interpelacja   2009/07/15 12:00:00   Gzyl   Paweł   2009/07/29  
1264   Dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i ul. K. Jadwigi Interpelacja   2009/07/15 12:00:00   Gzyl   Paweł   2009/07/23  
1263   Dot. remontu szatni na stadionie piłkarskim im. Floriana Krygiera Interpelacja   2009/07/15 11:00:00   Gzyl   Paweł   2009/07/23  
1262   Dot. bezpieczeństwa na nadodrzańskich nabrzeżach Interpelacja   2009/07/10 11:00:00   Juras   Paweł   2009/07/23  
1261   Dot. zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach stadionu im. Floriana Krygiera Interpelacja   2009/07/10 11:00:00   Juras   Paweł   2009/07/23  
1260   Dot. usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej z ul. Golisza Zapytanie   2009/07/10 11:00:00   Napieralski   Marcin   2009/07/13  
1259   Dot. stanu realizacji programu rozwoju oświatowej bazy sportowej w ramach inwestycji realizowanych przez Wydział Oświaty UM w Szczecinie na terenie Śródmieścia oraz dzielnicy Północ Interpelacja   2009/07/08 11:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/16  
1258   Dot. możliwości przeprowadzenia modernizacji boisk sportowych przy ZSO Nr 1. Zapytanie   2009/07/08 11:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/15  
1257   Dot. stanu nawierzchni torowiska na pętli tramwajowej Pomorzany Interpelacja   2009/07/02 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/07/14  
1256   Dot. rewitalizacja jeziorka Słonecznego Interpelacja   2009/07/02 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/07/16  
1255   Dot. delegacji wystawionej W. Dzikowskiemu, Wiceprzewodniczącego RM w celu wzięcia udziału w szkoleniu "Protokół dyplomatyczny dla jednostek samorządu terytorialnego" Zapytanie   2009/07/01 14:00:00   Ruciński   Adam   2009/07/06  
1254   Dot. placów w rejonie Bramy Portowej Interpelacja   2009/06/30 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/07/10  
1253   Dot. reakcji na niedobór miejsc w żłobkach miejskich Interpelacja   2009/06/30 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/07/09  
1252   Dot. kontynuacji przedsięwzięcia Szczecin Rock Festival w roku 2010 Interpelacja   2009/06/30 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/07/14  
1251   Dot. remontu chodników przy ul. Piłsudskiego Zapytanie   2009/06/30 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/07/08  
1250   Dot. budowy nowych ścieżek rowerowych w mieście Zapytanie   2009/06/30 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/07/13  
1249   Dot. ustalenia podstawy prawnej i wskazanie sposobu wykonania przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina za rok szkolny 2005/2006 i rok szkolny 2006/2007 oraz określenia przyczyn wprowadzenia standardu funkcjonowania i finansowania publicznych przedszkoli na rok szkolny 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 bez zgody Rady Miasta Szczecin Interpelacja   2009/06/30 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/13  
1248   Dot. stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie i oceny pracy dyrektorów OSM i PSM w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin w wymiarze większym niż 1,5 etatu w różnych szkołach, placówkach, internatach Zapytanie   2009/06/30 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/31  
1247   Dot. sprzątania w trakcie i po "Szczecin Rock Festiwal" Zapytanie   2009/06/30 12:00:00   Kęsik   Piotr   2009/07/06  
1246   Dot. społeczno-obywatelskiego projektu pn. "Centrum Rewitalizacji Śródmieścia" Interpelacja   2009/06/30 12:00:00   Karut   Andrzej   2009/07/17  
1245   Dot. wykonania próbnego odwiertu geotermalnego na terenie "Gontynki" Interpelacja   2009/06/30 12:00:00   Karut   Andrzej   2009/07/14  
1244   Dot. możliwości uruchomienia w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Zdrojach, klasy ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy Interpelacja   2009/06/30 12:00:00   Kalina   Teresa   2009/07/10  
1243   Dot. remontu ul. Balińskiego i funkcjonowania świateł przy ul. Pyrzyckiej Interpelacja   2009/06/30 12:30:00   Grodzki   Tomasz   2009/07/13  
1242   Dot. oświetlenia ulicy Tama Pomorzańska Interpelacja   2009/06/30 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/07/13  
1241   Dot. przystanku autobusowego przy ul. Kruczej Interpelacja   2009/06/30 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/07/13  
1240   Dot. zadłużenia najemców w mieszkaniach wybudowanych przez STBS Zapytanie   2009/06/30 12:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/07/08  
1239   Dot. Strefy Płatnego Parkowania oraz przedstawienia raportu o aktualnej sytuacji gospodarki mieszkaniowej miasta Interpelacja   2009/06/30 12:15:00   Dąbrowski   Witold   2009/07/14  
1238   Dot. sprzedaży alkoholu podczas wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Klub 13 Muz w namiocie postawionym na Placu Solidarności Zapytanie   2009/06/30 14:00:00   Biernat   Stefania   2009/07/07  
1237   Dot. ilości miejsc w żłobkach miejskich w Szczecinie Zapytanie   2009/06/30 14:00:00   Biernat   Stefania   2009/07/09  
1236   Dot. zmiany sygnalizacji skrzyżowania ulicy Struga i ulicy Wiosennej Interpelacja   2009/06/30 14:00:00   Balicka   Jolanta   2009/07/13  
1235   Dot. trybu wyłonienia firmy tworzącej strategię i wykazu pracowników oraz osób współpracujących Zapytanie   2009/06/30 12:00:00   Balicka   Jolanta   2009/07/06  
1234   Dot. dziur w jezdni na ulicy Gdańskiej Interpelacja   2009/06/30 12:00:00   Balicka   Jolanta   2009/07/13  
1233   Dot. podania podstawy prawnej dla wprowadzenia i wykonania szczecińskiego standardu organizacyjnego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin za rok szkolny 2005/2006 i rok szkolny 2006/2007 Zapytanie   2009/06/24 15:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/01  
1232   Dot. podania podstawy prawnej dla wykonania Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina za rok szkolny 2005/2006 j rok szkolny 2006/2007 Zapytanie   2009/06/24 15:15:00   Kopeć   Maciej   2009/06/30  
1231   Dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie na inwestycje torowo-taborowe Interpelacja   2009/06/24 08:00:00   Goc   Marek   2009/07/01  
1230   Dot. podwyższenia kapitału zakładowego spółek autobusowych Dąbie i Klonowica na zakupy w roku 2010 kolejnych nowych 20 autobusów Interpelacja   2009/06/24 08:00:00   Goc   Marek   2009/07/01  
1229   Dot. pilnego podjęcia modernizacji ulic Arkońska-Niemierzyńska Interpelacja   2009/06/24 08:00:00   Goc   Marek   2009/07/06  
1228   Dot. modernizacji chodnika i jezdni przy ulicy Koński Kierat Interpelacja   2009/06/24 08:00:00   Goc   Marek   2009/07/06  
1227   Dot. remontu ulicy Kamiennej w Szczecinie Interpelacja   2009/06/22 08:00:00   Lemm   Judyta   2009/07/06  
1226   Dot. stanu nawierzchni ulic w Szczecinie Interpelacja   2009/06/22 08:00:00   Lemm   Judyta   2009/07/01  
1225   Dot. stanu prawnego budowy budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza, oraz terenu byłego boiska sportowego u zbiegu ulic: Mickiewicza, Waryńskiego, Sienkiewicza i Korfantego w Szczecinie Zapytanie   2009/06/18 15:00:00   Napieralski   Marcin   2009/06/25  
1224   Dot. utajniania wyników naboru do klas pierwszych w Szkole Podstawowej m 45 w Szczecinie Zapytanie   2009/06/18 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/30  
1223   Dot. funkcjonowania oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie Zapytanie   2009/06/18 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/30  
1222   Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A oraz skutków wypowiedzenia umówy najmu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62 firmie "Ogólniak" Sp. z o.o. Zapytanie   2009/06/18 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/07/06  
1221   Dot. kar za nielegalne, bezumowne zajęcie pasa drogowego przez kandydatów do Europarlamentu Interpelacja   2009/06/09 09:00:00   Kęsik   Piotr   2009/06/23  
1220   Dot. likwidacji etatów pracowników niebędących nauczycielami oraz etatów pracowników pedagogicznych w szczecińskich przedszkolach na skutek realizacji Zarządzenia nr 218/09 z dnia 19 maja 2009r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 (Załącznik nr 23) Zapytanie   2009/06/08 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/17  
1219   Dot. likwidacji etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szczecińskich szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2009/06/08 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/17  
1218   Dot. pisma Dyrektora Wydziału Oświaty UM w Szczecinie Pani Lidii Rogaś dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie Zapytanie   2009/06/08 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/25  
1217   Dot. likwidacji zajęć dodatkowych w postaci SKS i SKKT w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2009/06/08 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/17  
1216   Dot. redukcji etatów pedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie   2009/06/08 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/17  
1215   Dot. podania podstawy prawnej dla wydania Załącznika nr 23 do Zarządzenia nr 218/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2009r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie   2009/06/08 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/17  
1214   Dot. nielegalnie eksponowanych materiałów wyborczych Zapytanie   2009/06/05 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/06/10  
1213   Dot. przedstawienia oferty inwestycyjnej Interpelacja   2009/06/04 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/06/15  
1212   Dot. wydzierżawienia terenu, położonego przy ul. Hubala-Kutrzeby z przeznaczeniem pod pawilon handlowy Interpelacja   2009/05/27 09:00:00   Ruciński   Adam   2009/06/10  
1211   Dot. możliwości wykupu przez Miasto Szczecin gruntów należących do Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie   2009/05/26 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/02  
1210   Dot. oszacowania strat poniesionych przez Miasto Szczecin wynikających z likwidacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie   2009/05/26 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/06/02  
1209   Dot. przerwania kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika oczyszczalni przydomowej Zapytanie   2009/05/26 12:00:00   Kopacka   Marzena   2009/06/04  
1208   Dot. zamontowania przy targowisku Pogodno na jezdni plastikowych elementów poziomych Zapytanie   2009/05/26 12:00:00   Kopacka   Marzena   2009/06/03  
1207   Dot. wpisania do WPI budowy nowego Domu Pomocy Społecznej Interpelacja   2009/05/26 12:00:00   Karut   Andrzej   2009/06/09  
1206   Dot. budowy Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Interpelacja   2009/05/26 12:00:00   Karut   Andrzej   2009/06/09  
1205   Dot. odpowiedzi na zapytanie dotyczące regulaminu przyznawania uczniom nagród Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia szkolne Zapytanie   2009/05/26 12:00:00   Kalina   Teresa   2009/06/02  
1204   Dot. standardów zatrudniania personelu przedszkolach miejskich Zapytanie   2009/05/26 12:00:00   Kalina   Teresa   2009/06/02  
1203   Dot. postawienie toalet typu kontenerowego w okolicy ronda w Zdrojach Zapytanie   2009/05/26 12:00:00   Biernat   Stefania   2009/06/01  
1202   Dot. skweru przy ul. Żołędziowej i Batalionów Chłopskich Zapytanie   2009/05/26 12:00:00   Biernat   Stefania   2009/06/17  
1201   Dot. wprowadzenia nakazu parkowania samochodów po jednej stronie przy ul. Dziennikarskiej Interpelacja   2009/05/26 12:00:00   Biernat   Stefania   2009/06/10  
1200   Dot. możliwości uruchomienia w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 klasy ponadgimnazjalnej Interpelacja   2009/05/26 12:00:00   Bartnik   Paweł   2009/06/17  
1199   Dot. udzielenia pomocy szczecińskiemu Wydawnictwu Forma Interpelacja   2009/05/26 12:00:00   Bartnik   Paweł   2009/06/04  
1198   Dot. edukacji kulturalnej najmłodszych mieszkańców Szczecina Zapytanie   2009/05/25 10:00:00   Marlicz   Katarzyna   2009/06/01  
1197   Dot. wieży Quistorpa Zapytanie   2009/05/25 10:00:00   Marlicz   Katarzyna   2009/06/02  
1196   Dot. zieleni miejskiej Interpelacja   2009/05/25 10:00:00   Marlicz   Katarzyna   2009/06/04  
1195   Dot. inwestycji przeprowadzonej na ul Kadłubka na odcinku od ul. Asnyka do ul. Kołłątaja Zapytanie   2009/05/25 10:00:00   Lemm   Judyta   2009/06/01  
1194   Dot. postawienia lustra na skrzyżowaniu ul. Piramowicza z ul. Czorsztyńską Interpelacja   2009/05/21 14:00:00   Napieralski   Marcin   2009/06/08  
1193   Dot. zagospodarowania terenu po byłym kąpielisku "Pogoń" Interpelacja   2009/05/21 14:00:00   Napieralski   Marcin   2009/06/08  
1192   Dot. skweru przy ul. Batalionów Chłopskich 42-42 f. Zapytanie   2009/05/20 10:00:00   Gzyl   Paweł   2009/05/27  
1191   Dot. funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie jako szkoły z oddziałami integracyjnymi Zapytanie   2009/05/19 09:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/27  
1190   Dot. sposobu realizacji nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2009/05/19 09:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/25  
1189   Dot. ograniczeń wprowadzonych przez Wydział Edukacji UM w Szczecinie dotyczących realizacji wydatków z Rachunku Dochodów Własnych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2009/05/19 09:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/27  
1188   Dot. subwencji oświatowej ostatecznej dla Miasta Szczecin i zapowiadanego przez Zastępcę Prezydent Miasta Panią Elżbietę Masojć wystąpieniem Prezydenta Miasta Szczecin do Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall w sprawie dokonanie jej korekty w związku z błędnym naliczeniem jej wysokości przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie   2009/05/19 08:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/26  
1187   Dot. funkcjonowania programów dotyczących zarządzania oświatą opracowanych przez poznańską firmę Ka2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2009/05/19 07:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/25  
1186   Dot. zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych Zapytanie   2009/05/18 09:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/05/25  
1185   Dot. wymiany koszy na śmieci przy jeziorze Głębokim w Szczecinie Interpelacja   2009/05/15 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/06/04  
1184   Dot. zmainy organizacji ruchu przy ulicy Zaleskiego Interpelacja   2009/05/15 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/06/04  
1183   Dot. odpłatności za korzystanie przez posła na Sejm RP pana Sławomira Nitrasa z sali obrad Rady Miasta Szczecin w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w dniu 12.05.2009r. Zapytanie   2009/05/13 11:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/22  
1182   Dot. modernizacji torowiska przy ul. Żołnierskiej i na pętli Krzekowo Interpelacja   2009/05/13 08:00:00   Goc   Marek   2009/05/27  
1181   Dot. odnowienia oznakowań poziomych na parkingu przy ul. Piotra Skargi Interpelacja   2009/05/07 15:00:00   Gzyl   Paweł   2009/05/12  
1180   Dot. zagospodarowania okolicy jeziora Szmaragdowego Interpelacja   2009/05/07 15:00:00   Gzyl   Paweł   2009/05/14  
1179   Dot. umów zawartych pomiędzy firmą Gift Serwis z Miastem Szczecin w okresie od listopada 2006 roku do maja 2009 roku. Zapytanie   2009/05/06 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/15  
1178   Dot. funkcjonowania pawilonów handlowych przy al. Wyzwolenia Zapytanie   2009/05/05 08:00:00   Hinc   Tomasz   2009/05/12  
1177   Dot. podmiotów, które uzyskały zgodę na funkcjonowanie tzw. „ogródków piwnych” Zapytanie   2009/05/05 08:00:00   Hinc   Tomasz   2009/05/12  
1176   Dot. kosztów organizacji uroczystości związanych z wręczeniem tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin Zapytanie   2009/05/05 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/05/12  
1175   Dot. zmian w projekcie budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie oraz aktualnego stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej pod budowę szkoły na Warszewie (działka nr obręb 3078) Zapytanie   2009/05/05 08:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/14  
1174   Dot. przekazania kopii umowy w sprawie Szczecin Rock Festiwal Interpelacja   2009/04/28 08:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/05/12  
1173   Dot. potrzeby zorganizowania parkingu w obrębie szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej - Niemierzyńskiej Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Ruciński   Adam   2009/07/01  
1172   Dot. przeprowadzenia bieżących remontów nawierzchni drogowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu Interpelacja   2009/04/28 12:00:00   Szałabawka   Artur   2009/05/12  
1171   Dot. błędnych wyliczeń dotyczących ilości miejsc w szczecińskich przedszkolach na rok 2009 Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Szałabawka   Artur   2009/05/05  
1170   Dot. analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w kontekście braku poprawy możliwości parkowania pojazdów w centrum Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/05  
1169   Dot. dokumentów dotyczących stanu prawnego lotniska Dąbie Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Kęsik   Piotr   2009/05/05  
1168   Dot. ruin znajdujących się w kwartale XXI Interpelacja   2009/04/28 12:00:00   Karut   Andrzej   2009/05/12  
1167   Dot. realizacji projektu Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Karut   Andrzej   2009/05/06  
1166   Dot. monitoringu szkół i placówek Zapytanie   2009/04/28 19:00:00   Kalina   Teresa   2009/05/06  
1165   Dot. regulaminu przyznawani uczniom nagród Prezydenta Miasta Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Kalina   Teresa   2009/05/11  
1164   Dot. przebudowy skrzyżowania ulic Ku Słońcu – Sikorskiego Interpelacja   2009/04/28 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/05/12  
1163   Dot. wolnych lokali komunalnych oraz weryfikacji wniosków o przydział lokali komunalnych Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/05/22  
1162   Dot. usytuowania dodatkowych lamp oświetlających obszar przejścia dla pieszych na ulicy Milczańskiej Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/05/05  
1161   Dot. uporządkowania narożnika ulic Orawskiej i Powstańców Wielkopolskich Zapytanie   2009/04/28 12:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/05/05  
1160   Dot. programu pomocy studentom polskiego pochodzenia mieszkającym na Białorusi Interpelacja   2009/04/28 12:00:00   Bartnik   Paweł   2009/05/12  
1159   Dot. remontu chodnika na ulicy Mariackiej Interpelacja   2009/04/28 12:00:00   Goc   Marek   2009/05/11  
1158   Dot. przedstawienia przez Straż Miejską czynności służbowych w rejonie skrzyżowania ulic Matejki / Piłsudskiego Interpelacja   2009/04/28 12:00:00   Goc   Marek   2009/05/12  
1157   Dot. remontu chodnika wzdłuż Alei Wyzwolenia Interpelacja   2009/04/28 12:00:00   Goc   Marek   2009/05/11  
1156   Dot. remontu kapitalnego budynków komunalnych przy ul. Dąbrówki Zapytanie   2009/04/24 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/05/05  
1155   Dot. ściany urnowej na cmentarzu w Dąbiu Zapytanie   2009/04/24 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/05/04  
1154   Dot. warunków technicznych przekazania publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczecinie podmiotowi wyłonionemu w konkursie w dniu 29 września 2008r., jako podmiotowi mającemu prowadzić publiczna szkołę podstawą w majątku Gminy Szczecin Zapytanie   2009/04/23 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/04  
1153   Dot. naboru do przedszkoli publicznych i planów Wydziału Oświaty UM związanych z brakiem miejsc w przedszkolach Miasta Szczecin Zapytanie   2009/04/23 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/05/21  
1152   Dot. przeprowadzenia remontu ul. Tarniny Interpelacja   2009/04/23 13:00:00   Biernat   Stefania   2009/05/07  
1151   Dot. działalności prowadzonej przez wytwórnię asfaltu przy ul. Pieszej Zapytanie   2009/04/23 13:00:00   Napieralski   Marcin   2009/04/30  
1150   Dot. garaży na ul. Kormoranów Zapytanie   2009/04/17 15:00:00   Posłuszny   Jan   2009/04/24  
1149   Dot. organizacji w Szczecinie meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska - Irlandia Północna Interpelacja   2009/04/15 12:00:00   Gzyl   Paweł   Dymkowski   Robert   2009/04/29  
1148   Dot.organizacji Referatu Komunikacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Interpelacja   2009/04/10 09:00:00   Gzyl   Paweł   2009/04/24  
1147   Dot. poprawy nawierzchni po okresie zimowym. Interpelacja   2009/04/10 09:15:00   Gzyl   Paweł   2009/04/23  
1146   Dot. podania stanu prawnego gruntu na Warszewie. Zapytanie   2009/04/09 09:00:00   Napieralski   Marcin   2009/04/20  
1145   Dot. poprawy oznaczeń turystycznych na terenie miasta. Zapytanie   2009/04/09 09:00:00   Napieralski   Marcin   2009/04/20  
1144   Dot. podania informacji nt. gruntu przy ulicy Unii Lubelskiej. Zapytanie   2009/04/09 09:00:00   Napieralski   Marcin   2009/04/17  
1143   Dot. poprawy stanu rzeczki Bukowa i Jeziorka Słonecznego. Zapytanie   2009/04/09 09:00:00   Napieralski   Marcin   2009/04/17  
1142   Dot. stanu utrzymania zieleni miejskiej. Zapytanie   2009/04/09 08:00:00   Napieralski   Marcin   2009/04/17  
1141   Dot. poprawy stanu nawierzchni ulicy Potulickiej. Interpelacja   2009/04/09 08:00:00   Napieralski   Marcin   2009/04/23  
1140   Dot. budowy nowych miejsc parkingowych. Interpelacja   2009/04/09 08:00:00   Napieralski   Marcin   2009/04/23  
1139   Dot. inwestycji obejmującej budowę węzła „Tczewska” na Autostradzie A6 Zapytanie   2009/04/07 11:00:00   Ruciński   Adam   2009/04/14  
1138   Dot. wyłączenia prawego pasa jezdni przy ul. Szczanieckiej Zapytanie   2009/04/07 11:00:00   Kęsik   Piotr   2009/04/14  
1137   Dot. stanu prawnego cmentarzy Zapytanie   2009/04/07 10:00:00   Kalina   Teresa   2009/04/14  
1136   Dot. likwidacji "dzikiego" wyjazdu z parkingu usytuowanego przy budynku Urzędu Celnego Interpelacja   2009/04/07 10:00:00   Kopacka   Marzena   2009/04/21  
1135   Dot. powołania Komitetu Wsparcia Marki "Floating Garden" Zapytanie   2009/03/31 14:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2009/04/16  
1134   Dot. prac naprawczych wejścia do parku Kasprowicza Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Serdyński   Jerzy   2009/03/31  
1133   Dot. utworzenia przez Prezydenta Szczecina gabinetu politycznego Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/04/01  
1132   Dot. Dni Morza Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/04/02  
1131   Dot. organizacji szczytu UE w Szczecinie w czasie polskiej prezydencji Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/03/27  
1130   Dot. umowy odnośnie organizacji SZCZECIN ESKA ROCK FESTIWAL Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/04/02  
1129   Dot. zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/03/31  
1128   Dot. działań Prezydenta odnośnie dyskoteki INTRO Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/03/31  
1127   Dot. ubezpieczenia majątku gminy w 2009r. Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/03/25  
1126   Dot. ruin przy ulicy Racławickiej w Dąbiu Interpelacja   2009/03/24 10:00:00   Kalina   Teresa   2009/03/31  
1125   Dot. ulicy Przelotowej na os. Słonecznym Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Kalina   Teresa   2009/03/31  
1124   Dot. realizacji inwestycji: cmentarz przy ul. Bronowickiej Interpelacja   2009/03/24 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/04/07  
1123   Dot. wydania zezwoleń na montaż masztu stacji bazowej telefonii komórkowej Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/03/30  
1122   Dot. braku miejsc pochówku na Prawobrzeżu Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Biernat   Stefania   2009/04/06  
1121   Dot. realizacji wniosków o zamiany międzylokatorskie Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Biernat   Stefania   2009/04/15  
1120   Dot. terenu przy ul. Przestrzennej po zlikwidowanych działkach Zapytanie   2009/03/24 12:00:00   Biernat   Stefania   2009/04/01  
1119   Dot. naprawy chodników oraz uszkodzeń w jezdni Zapytanie   2009/03/24 09:00:00   Biernat   Stefania   2009/03/31  
1118   Dot. przywrócenia biletów 10 minutowych w komunikacji miejskiej Interpelacja   2009/03/24 08:00:00   Biernat   Stefania   2009/04/01  
1117   Dot. podpisywania umów przez mieszkańców na wywóz śmieci komunalnych Zapytanie   2009/03/24 08:00:00   Balicka   Jolanta   2009/03/31  
1116   Dot. regulacji świateł na przejściu dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej Interpelacja   2009/02/26 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/03/12  
1115   Dot. stanu kolektora deszczowego w ul. Witkiewicza Interpelacja   2009/02/26 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/03/12  
1114   Dot. promocji Miasta Szczecin Interpelacja   2009/02/26 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/03/20  
1113   Dot. poprawy stanu nawierzchni ulic po tegorocznej zimie Zapytanie   2009/02/26 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/03/05  
1112   Dot. rozszerzenia listy odśnieżanych ulic przez ZDiTM o ulice o większym spadku i niebezpiecznym zakręcie Zapytanie   2009/02/26 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/03/05  
1111   Dot. odśnieżania chodników przez właścicieli nieruchomości Zapytanie   2009/02/26 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/03/06  
1110   Dot. programu "Sail Szczecin" Zapytanie   2009/02/26 12:00:00   Napieralski   Marcin   2009/03/11  
1109   Dot. funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Interpelacja   2009/02/26 12:00:00   Juras   Paweł   2009/03/16  
1108   Dot. postawienia stojaków na rowery w przestrzeni miasta Interpelacja   2009/02/24 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/03/06  
1107   Dot. podania danych dotyczących terenów pod budownictwo mieszkaniowe uzbrojonych przez gminę Miasto Szczecin Interpelacja   2009/02/24 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/03/16  
1106   Dot. ulg dla abonentów parkingu wielopoziomowego przy ZUS Interpelacja   2009/02/24 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/03/06  
1105   Dot. regulacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Granitowej i Marmurowej Interpelacja   2009/02/24 10:00:00   Pańka   Urszula   2009/03/10  
1104   Dot. projektu na budowę Domu Kultury Interpelacja   2009/02/24 10:00:00   Pańka   Urszula   2009/03/06  
1103   Dot. przebudowy ul. Autostrada Poznańska Zapytanie   2009/02/24 10:00:00   Pańka   Urszula   2009/03/04  
1102   Dot. harmonogramu budowy osiedla przez TBS Prawobrzeże przy ul. Sąsiedzkiej i Krzemiennej Zapytanie   2009/02/24 15:00:00   Pańka   Urszula   2009/03/05  
1101   Dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu Interpelacja   2009/02/24 15:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/03/03  
1100   Dot. pałacyku przy ul. Słowackiego Zapytanie   2009/02/24 15:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/03/03  
1099   Dot. budynku Domu Aktora Interpelacja   2009/02/24 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2009/03/16  
1098   Dot. interwencji Straży Miejskiej w szkołach i wokół szkół i placówek w Szczecinie oraz przekazywania informacji na ten temat do Wydziału Oświaty UM w Szczecinie Interpelacja   2009/02/24 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/03/16  
1097   Dot. udostępnienia kopii dokumentów dotyczących budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie, których wymienia w piśmie z dnia 30.01.2009r. do Prezydenta Miasta Szczecin p.o. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Marcin Wajdziak Zapytanie   2009/02/24 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/03/03  
1096   Dot. miejsc w przedszkolach publicznych w Szczecinie w roku szkolnym 2009/2010 w związku reformą systemu oświaty wprowadzaną przez Rząd RP kierowany Pana Premiera Donalda Tuska Zapytanie   2009/02/24 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/03/04  
1095   Dot. subwencji oświatowej wstępnej i subwencji oświatowej ostatecznej oraz przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 26 500 740 zł przeznaczonej na bieżące wydatki oświatowe Zapytanie   2009/02/24 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/03/04  
1094   Dot. zmiany uchwały nr XXIX Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Zapytanie   2009/02/24 11:15:00   Kopeć   Maciej   2009/02/27  
1093   Dot. budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie Zapytanie   2009/02/24 11:00:00   Kopeć   Maciej   2009/03/03  
1092   Dot. zmiany systemu grzewczego w nowo budowanej szkole na Warszewie Interpelacja   2009/02/24 10:00:00   Karut   Andrzej   2009/03/04  
1091   Dot. sytuacji mieszkaniowej mieszkańców ul. Tartacznej Zapytanie   2009/02/24 10:00:00   Karut   Andrzej   2009/03/06  
1090   Dot. braku w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej informacji o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zapytanie   2009/02/24 10:00:00   Juras   Paweł   2009/03/10  
1089   Dot. przedstawienia pełnej oferty podmiotów z realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Zapytanie   2009/02/24 10:00:00   Hinc   Tomasz   2009/03/10  
1088   Dot. działalności organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zapytanie   2009/02/24 09:00:00   Hinc   Tomasz   2009/03/10  
1087   Dot. dróg na Osiedlu Kasztanowym Interpelacja   2009/02/24 09:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/03/10  
1086   Dot. pustostanów w mieście Zapytanie   2009/02/24 09:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/03/16  
1085   Dot. hydrantu wodnego na ulicy Tczewskiej Zapytanie   2009/02/24 09:30:00   Biernat   Stefania   2009/03/02  
1084   Dot. przedłużenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Zapytanie   2009/02/23 11:00:00   Kęsik   Piotr   2009/03/02  
1083   Dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. Zapytanie   2009/02/19 09:00:00   Hinc   Tomasz   2009/04/02  
1082   Dot. wyjazdu do Londynu w ramach akcji „Wracać, ale dokąd?” Zapytanie   2009/02/19 09:00:00   Hinc   Tomasz   2009/03/03  
1081   Dot. wywieszenia flag Miasta Szczecin na wszystkich masztach nadzorowanych przez Urząd Miasta Zapytanie   2009/02/13 11:00:00   Hinc   Tomasz   2009/02/20  
1080   Dot. poprawienia stanu bezpieczeństwa i estetyki placów zabaw dla dzieci w mieście Szczecinie Zapytanie   2009/02/13 10:00:00   Hinc   Tomasz   2009/02/27  
1079   Dot. rozwiązania problemu komunikacyjnego przy ulicach Wielkopolska i Jana Pawła II. Interpelacja   2009/02/09 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/02/23  
1078   Dot. zajęcia pasa drogowego pod reklamy w 2008 roku. Zapytanie   2009/02/09 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/02/17  
1077   Dot. udostępnienia kopii dokumentów dotyczących budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie Zapytanie   2009/02/04 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/02/11  
1076   Dot. realizacji i rozliczenia programu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – wczesne wykrywanie raka płuc Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Szałabawka   Artur   2009/02/20  
1075   Dot. sporu pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a spółką Mat Trade Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Ruciński   Adam   2009/02/12  
1074   Dot. zagrożeń związanych z realizacją budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej/Złotowskiej Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Kopeć   Maciej   2009/02/10  
1073   Dot. udostępnienia raportu CBA w jego oryginalnej wersji Interpelacja   2009/02/03 13:00:00   Kopacka   Marzena   2009/02/11  
1072   Dot. wdrożenia akcji promocyjnej Szczecina Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Kęsik   Piotr   Wijas   Jędrzej   2009/02/12  
1071   Dot. wyjazdu Pana Prezydenta do Anglii Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Kęsik   Piotr   2009/02/12  
1070   Dot. powołania zespołu ds. udzielenia pomocy dla zwolnionych z pracy stoczniowców i ich rodzin Interpelacja   2009/02/03 14:00:00   Karut   Andrzej   2009/02/18  
1069   Dot. wyznaczenia na terenie D.B.2048.MN.V nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 25 m Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Kalina   Teresa   2009/02/11  
1068   Dot. odbioru technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Kalina   Teresa   2009/02/10  
1067   Dot. nadzoru Prezydenta Miasta nad ZBiLK Interpelacja   2009/02/03 14:00:00   Juras   Paweł   2009/02/24  
1066   Dot. przeciwdziałania skutkom kryzysu w mieście Interpelacja   2009/02/03 14:00:00   Juras   Paweł   2009/02/18  
1065   Dot. mieszkania komunalnego przy ul. Kopernika 16 Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Hinc   Tomasz   2009/02/11  
1064   Dot. sprzedaży mieszkań przez TBS-y Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Hinc   Tomasz   2009/02/11  
1063   Dot. braku chodnika pomiędzy pierwszą a trzecią bramą wzdłuż Cmentarza Centralnego Interpelacja   2009/02/03 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2009/02/17  
1062   Dot. informacji o zgłaszanych przez mieszkańców miasta pustostanach Interpelacja   2009/02/03 14:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/02/17  
1061   Dot. lokalu mieszkalnego przy ulicy Dunikowskiego Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/02/11  
1060   Dot. przystosowania szkół do przyjęcia sześciolatków Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Biernat   Stefania   2009/02/13  
1059   Dot. wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec Dyrektora CKS Zapytanie   2009/02/03 11:45:00   Biernat   Stefania   2009/02/10  
1058   Dot. utwardzenia ul. Kamieńskiej Zapytanie   2009/02/03 14:00:00   Biernat   Stefania   2009/02/11  
1057   Dot. dokończenia oświetlenia drogi „dookoła” Basenu Arkonka Interpelacja   2009/02/03 14:00:00   Bartnik   Paweł   2009/02/17  
1056   Dot. informacji dotyczącej szkół dwujęzycznych w Polsce przekazanych przez Wydział Oświaty UM posiedzeniu Komisji ds. Edukacji i Kultury RM dniu 07.01.2009r. Zapytanie   2009/01/22 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/01/29  
1055   Dot. interwencji Straży Miejskiej w szkołach i wokół szkół oraz szkoleń prowadzonych przez Straż Miejską dla uczniów szczecińskich szkół i placówek Interpelacja   2009/01/22 08:00:00   Kopeć   Maciej   2009/02/10  
1054   Dot. funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Szczecin Zapytanie   2009/01/22 08:00:00   Kopeć   Maciej   2009/01/29  
1053   Dot. rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe Zapytanie   2009/01/22 08:00:00   Kopeć   Maciej   2009/01/29  
1052   Dot. nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Monte Cassino Interpelacja   2009/01/20 08:00:00   Kopacka   Marzena   2009/01/29  
1051   Dot. korespondencji Gminy z wnioskodawcami o umorzenie kwoty waloryzacji bonifikat Interpelacja   2009/01/20 07:00:00   Kopacka   Marzena   2009/01/29  
1050   Dot. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Straży Miejskiej Zapytanie   2009/01/20 07:00:00   Kopacka   Marzena   2009/01/27  
1049   Dot. planu przestrzennego zagospodarowania "Kijewko-Świętochowskiego" Zapytanie   2009/01/12 12:00:00   Kalina   Teresa   2009/01/19  
1048   Dot. nabywców mieszkań komunalnych, którzy zbyli mieszkania przed upływem 5 lat Zapytanie   2009/01/12 12:00:00   Kopacka   Marzena   2009/01/15  
1047   Dot. komercyjnego festiwalu muzycznego, finansowanego z budżetu kultury w kwocie 1.600.000 zł Interpelacja   2009/01/07 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/01/23  
1046   Dot. programu działań renowacyjnych i rewitalizacyjnych Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. Interpelacja   2009/01/07 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/01/22  
1045   Dot. budżetu na 2009 w szczecińskich instytucjach kultury: Teatr Lalek „PLECIUGA” i Filharmonii Szczecińskiej Interpelacja   2009/01/07 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2009/01/23  
1044   Dot. protestów złożonych w związku z rozstrzygnięciem konkursem na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie Zapytanie   2009/01/05 13:00:00   Kopeć   Maciej   2009/01/12  
1043   Dot. zwolnienia mieszkańców z opłat związanych ze zmianą dokumentów wynikających z podjęcia uchwały o zmianie nazwy ulicy al. Jedności Narodowej na al. Papieża Jana Pawła II Interpelacja   2008/12/30 12:00:00   Hinc   Tomasz   2009/01/15  
1042   Dot. zasad i sposobu podziału środków na realizację oświatowych programów jakościowych: Programu pracy z uczniem zdolnym, Miejskiego programu wspierania nauki języków obcych oraz Miejskiego programu wspomagania edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się Interpelacja   2008/12/30 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/01/14  
1041   Dot. przedstawienia szczegółowego wykazu szkół i placówek objętych w roku 2009 planem remontów w ramach wydatków majątkowych w postaci trzech zadań: poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych, programu modernizacji dachów w obiektach oświatowych oraz programu wymiany okien w obiektach oświatowych Interpelacja   2008/12/30 12:00:00   Kopeć   Maciej   2009/01/13  
1040   Dot. zadbania o Park St. Nadratowskiego Interpelacja   2008/12/30 12:00:00   Baran   Bazyli   2009/01/13  
1039   Dot. realizacji aquaparku np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Interpelacja   2008/12/19 11:00:00   Karut   Andrzej   2009/01/06  
1038   Dot. przyszłości pracowników zwalnianych podczas likwidacji Stoczni Interpelacja   2008/12/19 11:00:00   Karut   Andrzej   2009/01/06  
1037   Dot. uwłaszczenia lokali komunalnych zarządzanych przez TBS-y a wybudowanych w latach 40-tych XX w. Interpelacja   2008/12/19 10:00:00   Karut   Andrzej   2008/12/29  
1036   Dot. usunięcia z listy indykatywnej RPD hali widowiskowo-sportowej Zapytanie   2008/12/19 13:00:00   Dąbrowski   Witold   2008/12/30  
1035   Dot. konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie Zapytanie   2008/12/19 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/12/29  
1034   Dot. zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabywaniu mieszkania komunalnego Zapytanie   2008/12/19 12:00:00   Kopacka   Marzena   2008/12/30  
1033   Dot. budynku przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie   2008/12/19 19:00:00   Kalina   Teresa   2008/12/29  
1032   Dot. kompleksowego rozwiązania problemu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 Zapytanie   2008/12/19 12:00:00   Kalina   Teresa   2008/12/30  
1031   Dot. piaskownicy wewnątrz zabudowy czteropiętrowych bloków przy ul. Szafera Interpelacja   2008/12/19 12:00:00   Serdyński   Jerzy   Dymkowski   Robert   2009/01/02  
1030   Dot. „zatoki” parkingowej usytuowanej przy CH „GALAXY” Interpelacja   2008/12/19 19:00:00   Serdyński   Jerzy   2008/12/30  
1029   Dot. bezpieczeństwa na ulicy Milczańskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy sklepie „Biedronka” Zapytanie   2008/12/19 12:00:00   Dąbrowski   Witold   2009/01/29  
1028   Dot. budynków mieszkalnych przy ul. Przestrzennej 19A i B Interpelacja   2008/12/19 12:30:00   Biernat   Stefania   2009/01/05  
1027   Dot. zabezpieczenia środków finansowych na zakup kompletu podręczników dla szkół podstawowych, gimnazjalnych Interpelacja   2008/12/11 14:00:00   Balicka   Jolanta   2008/12/30  
1026   Dot. inwestycji na terenie Gminy Miasto Szczecin w okresie od grudnia 2006r. do grudnia 2008r. Zapytanie   2008/12/11 13:00:00   Szałabawka   Artur   2008/12/19  
1025   Dot. remontu i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wiosennej, na odcinku łączącym osiedle Słoneczne i Dąbie Zapytanie   2008/12/08 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/12/15  
1024   Dot. braku działającej sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Autostrada Poznańska i Ustowska Interpelacja   2008/12/08 10:00:00   Szałabawka   Artur   2008/12/22  
1023   Dot. nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 (nr XXXVI/685/05) za rok 2007 Zapytanie   2008/12/08 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/12/16  
1022   Dot. komunalizacji części pasa drogowego przy ul. Tartacznej Interpelacja   2008/12/08 09:00:00   Karut   Andrzej   2008/12/22  
1021   Dot. uczczenia rocznicy Powstania Wielkopolskiego Interpelacja   2008/12/08 11:00:00   Karut   Andrzej   2008/12/16  
1020   Dot. bezpieczeństwa i przebudowy ul. Milczańskiej Zapytanie   2008/12/08 10:00:00   Dąbrowski   Witold   2008/12/29  
1019   Dot. funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Struga-Zwierzyniecka Interpelacja   2008/12/08 10:00:00   Biernat   Stefania   2008/12/29  
1018   Dot. przejścia dla pieszych na Basenie Górniczym Zapytanie   2008/12/08 10:00:00   Biernat   Stefania   2008/12/15  
1017   Dot. zabezpieczenia środków w 2009r. i latach następnych na szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy Interpelacja   2008/12/08 09:00:00   Balicka   Jolanta   2008/12/29  
1016   Dot. braku informacji nt. inwestycji polegającej na budowie chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania ulic Przyszłości i Szosa Stargardzka do przystanku autobusowego linii G, 73 i 79 (Gryfbet Fabryka Domów - jest to odcinek około 150-200m). Interpelacja   2008/12/04 12:00:00   Balicka   Jolanta   2008/12/18  
1015   Dot. budżetu miasta Szczecin na lata 2009 i 2020 Zapytanie   2008/12/01 13:00:00   Kęsik   Piotr   2008/12/09  
1014   Dot. możliwości modernizacji zaniedbanych traktów komunikacyjnych w obrębie Cmentarza Centralnego Interpelacja   2008/11/28 08:00:00   Pańka   Urszula   2008/12/10  
1013   Dot. uzbrojenia i przygotowania terenów pod inwestycje komercyjne i produkcyjno-usługowe Zapytanie   2008/11/25 12:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/12/03  
1012   Dot. braku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (pet, papier, szkło) Interpelacja   2008/11/25 12:00:00   Szałabawka   Artur   2008/12/09  
1011   Dot. polityki miasta w zakresie tworzenia nowych miejsc parkingowych Interpelacja   2008/11/25 12:00:00   Sieńko   Jerzy   2008/12/10  
1010   Dot. problemów związanych z finansowaniem pracowników miejskich instytucji kultury Interpelacja   2008/11/25 12:00:00   Pańka   Urszula   2008/12/01  
1009   Dot. sposobu realizacji Uchwały nr X:XXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie   2008/11/25 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/12/03  
1008   Dot. niewypłacania dodatku za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli sprawującym funkcję wychowawcy grupy przedszkolnej Interpelacja   2008/11/25 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/12/01  
1007   Dot. wynagrodzenia pracowników sektora opieki społecznej Zapytanie   2008/11/25 09:00:00   Kęsik   Piotr   2008/12/02  
1006   Dot. remontów obiektów zarządzanych przez MOSiR Zapytanie   2008/11/25 09:00:00   Kęsik   Piotr   2008/12/03  
1005   Dot. wniosków do budżetu złożonych przez Wydział Zdrowia Zapytanie   2008/11/25 09:00:00   Kęsik   Piotr   2008/12/02  
1004   Dot. możliwości dopuszczenia do ruchu po pasie torowiska w ciągu ul. Mickiewicza pojazdów uprzywilejowanych Zapytanie   2008/11/25 09:00:00   Juras   Paweł   2008/12/02  
1003   Dot. ujęcia zmiany lokalizacji koszy na śmieci w "alei platanowej" na Jasnych Błoniach w Parku Kasprowicza Zapytanie   2008/11/25 09:15:00   Juras   Paweł   2008/12/02  
1002   Dot. selektywnej zbiórki śmieci w mieście Interpelacja   2008/11/25 08:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/12/09  
1001   Dot. likwidacji szamba przy ul. Ranowskiej Zapytanie   2008/11/25 08:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/12/02  
1000   Dot. przekazania dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego budynku na kąpielisku Dziewoklicz Interpelacja   2008/11/25 08:00:00   Baran   Bazyli   2008/12/09  
999   Dot. placu-podwórka za posesją przy ul. H. Pobożnego 12/14 Zapytanie   2008/11/20 12:00:00   Kęsik   Piotr   2008/11/27  
998   Dot. utwierdzenia nawierzchni ulicy Macedońskiej Interpelacja   2008/11/20 12:00:00   Szałabawka   Artur   2008/12/04  
997   Dot. remontu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 115 Zapytanie   2008/11/13 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/11/21  
996   Dot. wypłacania dodatku za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych sprawującym funkcję wychowawcy Zapytanie   2008/11/13 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/11/17  
995   Dot. wysokości dotacji na rok 2009 dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie Zapytanie   2008/11/13 08:00:00   Kopeć   Maciej   2008/11/18  
994   Dot. nabycia w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celów oświatowych przez Polsko-Amerykańskie Szkoły Prywatne Zapytanie   2008/11/13 08:00:00   Kopeć   Maciej   2008/11/21  
993   Dot. sposobu realizacji uchwały nr XXVI/523/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecina ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i uchwały nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. "Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji" oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Zapytanie   2008/11/13 08:00:00   Kopeć   Maciej   2008/11/20  
992   Dot. konkursów na szczepienia ogłaszanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Interpelacja   2008/11/05 09:00:00   Kalina   Teresa   2008/11/25  
991   Dot. budynku SM "Portowiec" przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie   2008/11/05 09:00:00   Kalina   Teresa   2008/11/13  
990   Dot. zmiany sposobu użytkowania posesji przy ul. Narożna 46-49 Zapytanie   2008/10/27 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/11/04  
989   Dot. zorganizowania wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Szczecin, debaty poświeconej problemom i nadziejom młodzieży naszego miasta Interpelacja   2008/10/27 12:00:00   Kalina   Teresa   2008/11/17  
988   Dot. budowy boiska przy ul. Pomarańczowej na osiedlu Bukowe-Klęskowo Zapytanie   2008/10/27 12:00:00   Kalina   Teresa   2008/10/30  
987   Dot. możliwość ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ulicy Heleny Zapytanie   2008/10/27 11:00:00   Kalina   Teresa   2008/10/30  
986   Dot. trybu udzielania i rozliczenia dotacji w szczecińskich szkołach i placówkach publicznych, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego Interpelacja   2008/10/27 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/12/01  
985   Dot. udzielenia szczegółowej informacji o sposobie i trybie realizacji Uchwały nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie   2008/10/27 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/11/04  
984   Dot. dofinansowania na uroczystości 60-lecia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącemu nr 4 Zapytanie   2008/10/27 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/10/30  
983   Dot. umotywowania zasadności umieszczania w portalu internetowym służącym obsłudze interesantów Urzędu Miasta nierzetelnej informacji Zapytanie   2008/10/27 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/11/04  
982   Dot. problemów związanym z odśnieżaniem ulicy Kusocińskiego Zapytanie   2008/10/27 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/11/03  
981   Dot. prac modernizacyjno-budowlanych zaplanowanych do przeprowadzenia na terenie boiska Gimnazjum nr 20 Zapytanie   2008/10/27 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/11/05  
980   Dot. wysokości subwencji kierowanych do Sieci Szkół Cosinus Zapytanie   2008/10/27 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/10/30  
979   Dot. umotywowania zmiany funkcji budynków 19 A i B usytuowanych przy ul. Przestrzennej Zapytanie   2008/10/27 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/11/03  
978   Dot. wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Goleniowskiej i Warmińskiej Interpelacja   2008/10/27 11:00:00   Biernat   Stefania   2008/11/12  
977   Dot. budowy parkingu przy cmentarzu w Dąbiu Zapytanie   2008/10/27 10:00:00   Biernat   Stefania   2008/11/03  
976   Dot. umieszczenia na stronie internetowej części tekstowej planów zagospodarowania przestrzennego miasta Interpelacja   2008/10/27 10:00:00   Juras   Paweł   2008/11/13  
975   Dot. interpelacji z dn. 5.10.2008 dot. realizacji programu szczepień przeciw grypie Interpelacja   2008/10/27 10:00:00   Juras   Paweł   2008/11/18  
974   Dot. wydawanych przez Urząd Miasta Szczecin dokumentów zawierających dane adresowe mieszkańców al. Papieża Jana Pawła II Interpelacja   2008/10/27 10:00:00   Juras   Paweł   2008/11/04  
973   Dot. współpracy gminy Szczecin ze Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości Zapytanie   2008/10/27 10:45:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/11/04  
972   Dot. bezpiecznego przejazdu ulicami, które łączą ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego Interpelacja   2008/10/27 10:00:00   Serdyński   Jerzy   2008/11/14  
971   Dot. ustawienia znaku na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego z al. Wyzwolenia Interpelacja   2008/10/27 15:00:00   Kopacka   Marzena   2008/11/14  
970   Dot. mieszkania Prezydenta Zapytanie   2008/10/16 15:00:00   Kopacka   Marzena   2008/10/20  
969   Dot. strefy płatnego parkowania Zapytanie   2008/10/16 15:00:00   Kęsik   Piotr   2008/10/24  
968   Dot. ustalenia terminu spotkania Prezydenta Radą Osiedla Pomorzany i komitetem „Nie spalarni” Zapytanie   2008/10/14 12:30:00   Dąbrowski   Witold   2008/10/23  
967   Dot. podniesienia kapitału zakładowego dla MZK Sp. z o.o. Interpelacja   2008/10/14 12:00:00   Goc   Marek   2008/10/30  
966   Dot. podniesienia kapitału zakładowego spółek z o.o. Dąbie i Klonowica Interpelacja   2008/10/14 12:00:00   Goc   Marek   2008/10/30  
965   Dot. zakup kolejnych 30 sztuk tramwajów TG z Berlina Interpelacja   2008/10/14 12:00:00   Goc   Marek   2008/10/30  
964   Dot. kontynuacji odnowy chodników w Śródmieściu Interpelacja   2008/10/14 12:00:00   Goc   Marek   2008/10/29  
963   Dot. wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Matejki/ Małopolska Interpelacja   2008/10/14 12:00:00   Goc   Marek   2008/10/30  
962   Dot. zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego terenu wokół jeziorka Słonecznego Interpelacja   2008/10/14 15:15:00   Napieralski   Marcin   2008/10/27  
961   Dot. oddania w użytkowanie PSPN (Opus Dei) nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 51 Zapytanie   2008/10/14 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/10/22  
960   Dot. położenia chodników na ul. Goleniowskiej, wymalowania pasów dla pieszych oraz oświetlenia ulicy Interpelacja   2008/10/14 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/10/30  
959   Dot. korków w rejonie pętli tramwajowych na Basenie Górniczym związanych z przejściem dla pieszych Interpelacja   2008/10/14 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/10/30  
958   Dot. konieczności dokonania zmian w organizacji ruchu z północnych dzielnic miasta Interpelacja   2008/10/14 14:00:00   Bartnik   Paweł   2008/10/30  
957   Dot. braku odpowiedzi na niektóre zgłaszane przeze mnie zapytania i interpelacje kierowane do Pana Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecin Interpelacja   2008/10/14 14:00:00   Kopeć   Maciej    
956   Dot. przekazania publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczecinie podmiotowi wyłonionemu w konkursie w dniu 29 września, jako podmiotowi mającemu prowadzić publiczna szkołę podstawą w majątku Gminy Szczecin Zapytanie   2008/10/14 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/27  
955   Dot. odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w związku z nakazami i zaleceniami służb prewencyjnych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczących szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Szczecin Zapytanie   2008/10/14 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/22  
954   Dot. utworzenia dodatkowej klasy szóstej w Szkole Podstawowej m 54 w Szczecinie w świetle interpretacji Zarządzenia m 193/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2008/2009 przez Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Elżbietę Masojć Zapytanie   2008/10/14 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/27  
953   Dot. odpłatności za korzystanie przez uczniów szczecińskich szkół i placówek z obiektów sportowych, których właścicielem jest Miasto Szczecin Zapytanie   2008/10/14 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/21  
952   Dot. nakładki asfaltowej na ul. Walecznych, chodnika na ul. Cedrowej oraz znaku ograniczenia prędkości przed Kijewem Zapytanie   2008/10/14 12:00:00   Grodzki   Tomasz   2008/10/23  
951   Dot. zagospodarowania terenu położonego w obrębie ulic Unii Lubelskiej i Szenwalda Zapytanie   2008/10/14 11:00:00   Ruciński   Adam   2008/10/22  
950   Dot. miejsc parkingowych rekompensujących ich utratę wzdłuż ulicy Roweckiego-Grota Zapytanie   2008/10/14 11:00:00   Ruciński   Adam   2008/10/22  
949   Dot. zagospodarowywanie terenu położonego w obrębie ulic Taczaka i Witkiewicza Zapytanie   2008/10/14 11:00:00   Ruciński   Adam   2008/10/22  
948   Dot. realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób starszych Interpelacja   2008/10/14 11:00:00   Juras   Paweł   2008/10/24  
947   Dot. nie zmienionej tablicy z nazwą ulicy Bibliotecznej Zapytanie   2008/10/14 11:00:00   Kopacka   Marzena   2008/10/22  
946   Dot. programu bezpłatnego szczepienia dziewcząt Interpelacja   2008/10/14 11:00:00   Kopacka   Marzena   2008/10/24  
945   Dot. remontu ciągu spacerowego wokół kąpieliska „Arkonka” Interpelacja   2008/10/14 11:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/10/29  
944   Dot. ochrony i konserwacji zieleni w mieście Interpelacja   2008/10/14 11:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/10/29  
943   Dot. fatalnego stanu przejść dla pieszych wzdłuż ul. 26 Kwietnia Interpelacja   2008/10/10 15:15:00   Juras   Paweł   2008/10/23  
942   Dot. strzyżenia krzewów wzdłuż ul. Witkiewicza Zapytanie   2008/10/10 15:00:00   Juras   Paweł   2008/10/20  
941   Dot. stanu bezpieczeństwa ulicy Niedziałkowskiego Interpelacja   2008/10/06 14:30:00   Lemm   Judyta   2008/10/20  
940   Dot. czystości i estetyki miasta Interpelacja   2008/10/06 13:00:00   Lemm   Judyta   2008/10/20  
939   Dot. dokumentacji dotyczącej następujących zagadnień z zakresu stanu infrastruktury komunalnej dzielnic: Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław Interpelacja   2008/10/06 12:00:00   Lemm   Judyta   2008/10/30  
938   Dot. nie rozpoczęcia prac związanych z poprowadzeniem linii autobusowej ulicą Podbórzańską Zapytanie   2008/10/06 12:00:00   Lemm   Judyta   2008/10/13  
937   Dot. ruchu ciężkich pojazdów, które obsługują budowę osiedla przy ulicy Poznańskiej Zapytanie   2008/10/06 12:00:00   Lemm   Judyta   2008/10/13  
936   Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Szczecińskiej i Rostockiej Zapytanie   2008/10/06 12:00:00   Lemm   Judyta   2008/10/13  
935   Dot. harmonogramu prac budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Skolwinie i Stołczynie Zapytanie   2008/10/06 12:45:00   Lemm   Judyta   2008/10/13  
934   Dot. dwóch inwestycji realizowanych na łączniku jezdni pomiędzy ul. Goleniowską a ul. Wolińską Interpelacja   2008/10/02 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/10/14  
933   Dot. prac wykonanych na ulicy Macedońskiej Zapytanie   2008/10/02 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/10/13  
932   Dot. odprowadzania ścieków ze Stacji Doświadczalnej oraz firmy Elbro Zapytanie   2008/10/02 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/10/10  
931   Dot. Przejęcia boisk o nawierzchni sztucznej, zlokalizowanych w okolicach ulic: Sowińskiego i Potulicka Zapytanie   2008/10/01 13:00:00   Kęsik   Piotr   2008/10/08  
930   Dot. realizacji uchwały nr XXXIV /650/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Interpelacja   2008/09/29 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/22  
929   Dot. dofinansowania przez Urząd Miasta w Szczecinie imprez związanych z jubileuszami szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja   2008/09/29 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/22  
928   Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXV557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A Zapytanie   2008/09/29 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/06  
927   Dot. programu zajęć z historii lokalnej dotyczącej najnowszej historii Szczecina zapowiadanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Elżbietę Masojć Zapytanie   2008/09/29 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/06  
926   Dot. funkcjonowania Zarządzenia nr 193/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2008/2009 Zapytanie   2008/09/29 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/03  
925   Dot. analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2008/09/26 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/03  
924   Dot. opinii prawnych nt. najmu i prywatyzacji mieszkań komunalnych w latach 2007 i 2008 Zapytanie   2008/09/23 10:00:00   Kopacka   Marzena   2008/09/26  
923   Dot. pytań kierowanych do Prezydenta Miasta Zapytanie   2008/09/23 08:00:00   Kopacka   Marzena   2008/10/10  
922   Dot. remontu i dostosowania budynku Szkoły Podstawowej m 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Zapytanie   2008/09/18 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/08  
921   Dot. Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 15.05.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2009r. publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Jaworowa 41. Zapytanie   2008/09/18 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/03  
920   Dot. sposobu i kosztów transportu dzieci zamieszkałych po 1 września 2008 r. w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A po włączeniu do niego obwodu Szkoły Podstawowej m 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, zlikwidowanej z Pana inicjatywy z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/09/18 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/03  
919   dot. stanu zaawansowania inwestycji realizowanej w ramach Programu "Poprawa Jakości Wody w Szczecinie" Zapytanie   2008/09/18 10:00:00   Kęsik   Piotr   2008/10/02  
918   Dot. zasad korzystania przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin z obiektów sportowych będących własnością Miasta Szczecin Interpelacja   2008/09/17 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/10/03  
917   Dot. realizacji Uchwały nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie   2008/09/17 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/09/24  
916   Dot. realizacji Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 30 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 126, poz. 1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego w poszczególnych typach i rodzajach szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, a także dokonania analizy wyników naboru do klas sportowych w CKS w Szczecinie Zapytanie   2008/09/17 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/09/24  
915   Dot. kryteriów odnośnie wyboru tytułów prasowych, w których umieszcza Prezydent oficjalne ogłoszenia Zapytanie   2008/09/15 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/09/23  
914   Dot. realizacji boisk sportowych "ORLIK 2012" Zapytanie   2008/09/15 11:00:00   Kęsik   Piotr   2008/09/23  
913   Dot. kładki dla pieszych nad ul. Przyjaciół Żołnierza Zapytanie   2008/09/15 11:00:00   Kęsik   Piotr   2008/09/23  
912   Dot. instalowania w mieście stojaków rowerowych i ścieżek rowerowych Interpelacja   2008/09/11 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/09/26  
911   Dot. dofinansowania do "Boogie Brain" Zapytanie   2008/09/11 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/09/18  
910   Dot. spotkania Prezydenta ze Społecznym Komitetem Protestacyjnym "Nie Spalarni na Pomorzanach" Zapytanie   2008/09/09 14:00:00   Dąbrowski   Witold   2008/09/16  
909   Dot. zamontowania spowalniaczy na ul. Kresowej Interpelacja   2008/09/09 14:00:00   Posłuszny   Jan   2008/09/16  
908   Dot. budowy nowej szkoły w dzielnicy Warszewo Zapytanie   2008/09/09 13:00:00   Posłuszny   Jan   2008/09/17  
907   Dot. umieszczenia dodatkowego oznakowania na skrzyżowaniu ulic Kresowej, Rostockiej i Thugutta Zapytanie   2008/09/09 13:00:00   Posłuszny   Jan   2008/09/16  
906   Dot. rozwiązania komunikacyjnego dla skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie   2008/09/09 12:00:00   Posłuszny   Jan   2008/09/16  
905   Dot. wybudowania chodnika z jednej strony "ulicy" łączącego ul. Wilczą z ul. Warcisława Interpelacja   2008/09/09 11:00:00   Nagay   Leszek   2008/09/23  
904   Dot. mieszkańca ul. Chłopskiej Interpelacja   2008/09/09 11:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/09/23  
903   Dot. przedstawienia stanu bezpieczeństwa w szczecińskich szkołach i placówkach związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przedstawienia wykazu szkół i placówek, które w związku z tym wymagają natychmiastowych remontów Interpelacja   2008/09/09 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/09/24  
902   Dot. przedstawienia szczegółowego i aktualnego harmonogramu budowy szkoły na Warszewie Zapytanie   2008/09/09 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/09/18  
901   Dot. szczegółowego przedstawienia zakresu i kosztów remontów w szczecińskich szkołach i placówkach przeprowadzonych w roku 2008 Interpelacja   2008/09/09 11:30:00   Kopeć   Maciej   2008/09/24  
900   Dot. zwrotu przez Prezydenta Miasta bonifikaty, którą uzyskał przy wykupie mieszkania komunalnego Zapytanie   2008/09/09 10:00:00   Kopacka   Marzena   2008/09/16  
899   Dot. spójnego projektu "Rewitalizacji kwartałów Norweskich" Zapytanie   2008/09/09 10:00:00   Kęsik   Piotr   2008/09/16  
898   Dot. obchodów Święta 11-go listopada i Pomnika Niepodległości Interpelacja   2008/09/09 09:00:00   Karut   Andrzej   2008/09/24  
897   Dot. zasady ewentualnej likwidacji i łączenia klas szkolnych Interpelacja   2008/09/09 09:00:00   Bartnik   Paweł   2008/09/24  
896   Dot. powołania w strukturach szczecińskiej Straży Miejskiej Grupy Interwencyjnej Szybkiego Reagowania Zapytanie   2008/09/09 14:00:00   Hinc   Tomasz   2008/09/16  
895   Dot. strony internetowej szczecińskiej Straży Miejskiej Zapytanie   2008/09/09 14:00:00   Hinc   Tomasz   2008/09/16  
894   Dot. imprezy związanej z 10-leciem funkcjonowania TBS Prawobrzeże Zapytanie   2008/09/05 13:00:00   Kęsik   Piotr   2008/09/16  
893   Dot. Naboru do Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Zapytanie   2008/08/29 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/09/08  
892   Dot. opinii - spraw oddania w najem i prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin. Zapytanie   2008/08/27 12:00:00   Kopacka   Marzena   2008/09/04  
891   Dot. zainstalowania ręcznie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego Zapytanie   2008/08/08 08:00:00   Ruciński   Adam   2008/08/13  
890   Dot. modernizacji kilkusetmetrowego odcinka ulicy Łukasińskiego Zapytanie   2008/08/06 13:00:00   Ruciński   Adam   2008/08/12  
889   Dot. wyjazdów służbowych Radnych Rady Miasta Szczecin V kadencji Interpelacja   2008/08/06 13:00:00   Pańka   Urszula   2008/08/07  
888   Dot. przydzielenia lokalu mieszkalnego Interpelacja   2008/08/06 10:00:00   Baran   Bazyli   2008/08/20  
887   Dot. sposobu transportu dzieci zamieszkałych po 1 września 2008 r. w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A po włączeniu do niego obwodu Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, która ma zostać zlikwidowana z dniem 31.08.2008 r. Zapytanie   2008/07/29 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/08/05  
886   Dot. wyjazdu Prezydenta Miasta Pana Piotra Krzystka do Stanów Zjednoczonych A.P. Zapytanie   2008/07/29 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/08/06  
885   Dot. planów likwidowacji klasy 6-tej w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie. Zapytanie   2008/07/29 14:00:00   Karut   Andrzej   2008/08/05  
884   Dot. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w zadaniu określającym przeznaczenie terenu przy ul. Szosa Stargardzka 20-22 z funkcji przemysłowej na zabudowę mieszkaniową. Interpelacja   2008/07/29 14:00:00   Karut   Andrzej   2008/09/15  
883   Dot. Powołania pełnomocnika do poprowadzenia dalszych działań związanych z opracowaniem projektu Centrum Rewitalizacji Śródmieścia. Interpelacja   2008/07/29 14:00:00   Karut   Andrzej   2008/08/12  
882   Dot. oświetlenia ulicy Topolowej. Zapytanie   2008/07/29 11:45:00   Biernat   Stefania   2008/08/05  
881   Dot. płynności ruchu na głównych trasach Miasta. Interpelacja   2008/07/29 11:00:00   Biernat   Stefania   2008/08/12  
880   Dot. utrudnień w ruchu ( korków) tworzących się u zbiegu ul. Gdańskiej i mostu im. Pionierów Miasta Szczecina. Interpelacja   2008/07/29 11:00:00   Biernat   Stefania   2008/08/12  
879   Dot. aktualnej sytuacji SCR'u. Zapytanie   2008/07/29 11:30:00   Biernat   Stefania   2008/08/18  
878   Dot. oczyszczenia i zagospodarowania jeziorka "Jeleni Staw". Zapytanie   2008/07/29 11:00:00   Biernat   Stefania   2008/08/04  
877   Dot. Zgromadzenie Wspólników w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym Dąbie Spółka Z o. o. Zapytanie   2008/07/29 11:00:00   Biernat   Stefania   2008/08/04  
876   Dot. restrukturyzacji szkół na Prawobrzeżu. Zapytanie   2008/07/29 11:00:00   Biernat   Stefania   2008/08/08  
875   Dot. Obiektów parterowych na Placu Zawiszy w Szczecinie. Interpelacja   2008/07/29 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/08/11  
874   Dot. koncepcji rozwiązania problemu Pomnika Wdzięczności. Interpelacja   2008/07/29 13:00:00   Bartnik   Paweł   2008/08/11  
873   Dot. rozbudowy stadionu przy ulicy Litewskiej. Interpelacja   2008/07/29 10:00:00   Bartnik   Paweł   2008/08/11  
872   Dot. powołania zespołu ds. Opinii Plastycznych. Zapytanie   2008/07/29 10:00:00   Kęsik   Piotr   2008/08/05  
871   Dot. przedstawienia informacji nt. wyjazdu Radnego M. Goc do Berlina. Zapytanie   2008/07/29 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/08/04  
870   Dot. przesunięcia znaku ograniczenia prędkości na drodze w Kijewie. Interpelacja   2008/07/29 10:00:00   Grodzki   Tomasz   2008/08/12  
869   Dot. możliwości wyeliminowania problemu osób nielegalnie pobierających opłaty za udostępnianie interesantom miejsc w kolejkach do stanowisk BOI UM Szczecin. Zapytanie   2008/07/29 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/08/04  
868   Dot. weryfikacji zasadności częściowego zamknięcia dla ruchu pojazdów ulicy Wiśniowy Sad. Zapytanie   2008/07/29 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/08/04  
867   Dot. wraku samochodu znajdującego się przy ul.Mickiewicza w Szczecinie. Zapytanie   2008/07/29 11:00:00   Kopacka   Marzena   2008/08/04  
866   Dot. przyczyn zamknięcia części ulicy Szymanowskiego Zapytanie   2008/07/29 10:00:00   Kopacka   Marzena   2008/08/05  
865   Dot.Nasadzania roślin ozdobnych na chodnikach przez właścicieli prywatnych posesji - uniemożliwiających przejście pieszym. Interpelacja   2008/07/29 09:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/09/08  
864   Dot. organizacji sygnalizacji świetlnych na terenie m. Szczecin. Zapytanie   2008/07/29 10:15:00   Hinc   Tomasz   2008/08/04  
863   Dot. realizacji inwestycji budowy trasy rowerowe w Szczecinie. Zapytanie   2008/07/29 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/08/05  
862   Dot. przedłużenia ulicy Taczaka. Zapytanie   2008/07/29 09:00:00   Ruciński   Adam   2008/08/07  
861   Dot. zgodności decyzji dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie dotyczącej zatrudnienia nauczycielki nauczania zintegrowanego Pani Katarzyny Orłowskiej z zasadami porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2008 r. przez Prezydenta Miasta Szczecin reprezentowanego przez Panią Elżbietę Masojć a przedstawicielami Rady Rodziców ZSP nr 2 w Szczecinie oraz z uzasadnieniem do uchwały nr XXL/556/08 z 24 kwietnia 2008r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie Zapytanie   2008/07/15 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/07/22  
860   Dot. sprzedaży fragmentu ul. Sandomierskiej i przeznaczenie tego terenu na parking Interpelacja   2008/07/15 14:00:00   Baran   Bazyli   2008/07/24  
859   Dot. umowy zawartej z deweloperem MODEHPOLMO na realizację miejsc parkingowych przy ul. Kasprzaka /Ku Słońcu Zapytanie   2008/07/15 14:00:00   Hinc   Tomasz   2008/07/22  
858   Dot. miejsc parkingowych w mieście Interpelacja   2008/07/07 12:00:00   Napieralski   Marcin   2008/07/22  
857   Dot. stanu technicznego placów zabaw w mieście Zapytanie   2008/07/07 12:00:00   Napieralski   Marcin   2008/07/14  
856   Dot. zagospodarowania boisk szkolnych Zapytanie   2008/07/07 08:00:00   Napieralski   Marcin   2008/07/14  
855   Dot. braku wyczerpującej odpowiedzi na moje interpelacje z dnia 05.05.2008r. oraz z dnia 30.05.2008r. w sprawie trybu, powodów oraz okoliczności dokonania zmiany Interpelacja   2008/06/26 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/06/30  
854   Dot. podwyżki dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2008/06/27 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/07/04  
853   Dot. nieprzepisowych wyjazdów z parkingu przy Urzędzie Celnym Interpelacja   2008/06/24 15:00:00   Kopacka   Marzena   2008/07/08  
852   Dot. projektu pt. Bałtycki Port Kultury Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24  
851   Dot. wsparcia przez miasto festiwalu GRAMY Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/07/04  
850   Dot. współpracy Szczecina w ramach obszaru metropolitarnego Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24  
849   Dot. zagospodarowania basenów przeciwpożarowych Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/07/02  
848   Dot. wsparcia szczecińskich uczelni wyższych w zakresie rozwoju kierunków studiów Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24  
847   Dot. lokalizacji inwestycji typu BPO Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24  
846   Dot. daty ukończenia prac modernizacyjno-budowlanych prowadzonych wzdłuż ulicy Autostrada Poznańska Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pańka   Urszula   2008/06/24  
845   Dot. możliwości modernizacji nawierzchni ulicy Głowackiego oraz uprzątnięcia jej pobocza Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pańka   Urszula   2008/06/24  
844   Dot. przyczyny gigantycznych korków powstających wzdłuż ulicy Gdańskiej w kierunku centrum Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pańka   Urszula   2008/06/24  
843   Dot. planów bodowy w Żydowcach toru motocrossowego Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Pańka   Urszula   2008/06/24  
842   Dot. umowy wynajęcia na czas Mistrzostw Europy 2008 „OGRÓDKÓW PIWNYCH” Interpelacja   2008/06/17 12:00:00   Pańka   Urszula   2008/07/04  
841   Dot. wybiegów dla psów Interpelacja   2008/06/17 12:00:00   Lemm   Judyta   2008/07/01  
840   Dot. polityki wspierania szczecińskich przedsiębiorców, realizowanej przez Zastępcę Prezydenta Krzysztofa Nowaka Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Kęsik   Piotr   2008/06/25  
839   Dot. przyznawania uczniom szczecińskich szkół Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za ich wybitne osiągnięcia szkolne Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Kalina   Teresa   2008/06/24  
838   Dot. lokalizacji ogródków piwnych "Miasteczko kibica" w Parku Kasprowicza oraz C.H. Galaxy Zapytanie   2008/06/17 12:00:00   Juras   Paweł   2008/07/04  
837   Dot. natychmiastowej poprawy jakości komunikacji miejskiej Interpelacja   2008/06/12 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/06/26  
836   Dot. zasad udostępniania przestrzeni Parka Kasprowicza na duży namiot piwny Kompanii Piwowarskiej Interpelacja   2008/06/12 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/07/11  
835   Dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej Interpelacja   2008/06/12 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/06/27  
834   Dot. dalszego finansowania przez Szczecin czwarto ligowego zespołu piłkarskiego Pogoń Szczecin Interpelacja   2008/06/12 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/06/24  
833   Dot. ogłoszenia konkursu na stworzenie i wydanie książki (podręcznika) o Szczecinie dla najmłodszych Interpelacja   2008/06/12 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/07/02  
832   Dot. dot. pojemników na odpady wtórne (plastik, papier, szkło) znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic ul. Thugutta / Bociania Zapytanie   2008/06/12 12:00:00   Bartnik   Paweł   2008/06/19  
831   Dot. delegacji radnych Zapytanie   2008/06/04 11:45:00   Goc   Marek   2008/06/10  
830   Dot. inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Szczecinie Zapytanie   2008/06/04 11:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11  
829   Dot. dostępu radnych do kont internetowych Interpelacja   2008/06/04 10:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/18  
828   Dot. strategii pozyskiwania inwestorów działających w obszarze BPO Zapytanie   2008/06/04 11:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11  
827   Dot. studium wykonalności zadania "Zachodnie obejście drogowe Szczecina" Zapytanie   2008/06/04 11:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11  
826   Dot. przedstawienia zestawienia przygotowanych projektów unijnych Zapytanie   2008/06/04 11:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11  
825   Dot. braku odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta i prawnika BRM na moją interpelację złożoną w dniu 05.05.2008r. w sprawie zmiany uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 28 i Szkoły Podstawowej nr 36 oraz ukrywania przed opinią publiczną faktów i dokumentów dotyczących tej sprawy Interpelacja   2008/05/30 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/06/13  
824   Dot. braku odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta i prawnika BRM na moją interpelację złożoną w dniu 12.05.2008r. w sprawie Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Interpelacja   2008/05/29 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/06/02  
823   Dot. realizacji uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego Zapytanie   2008/05/28 14:00:00   Kalina   Teresa   2008/06/05  
822   Dot. organizacji imprez na Wałach Chrobrego Interpelacja   2008/05/28 13:00:00   Goc   Marek   2008/06/11  
821   Dot. możliwości korzystania z boiska szkolnego w Gimnazjum nr 6 Interpelacja   2008/05/28 13:00:00   Goc   Marek   2008/06/12  
820   Dot. kompleksowej modernizacji torowiska linii 8 Interpelacja   2008/05/28 13:00:00   Goc   Marek   2008/06/11  
819   Dot. skutków upadłości Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie   2008/05/28 13:45:00   Goc   Marek   2008/06/04  
818   Dot. zanieczyszczeń powietrza w zakresie gazów i pyłów Zapytanie   2008/05/28 13:00:00   Goc   Marek   2008/06/04  
817   Dot. sposobu i formy odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 08.05.2008r. skierowane do, Prezydenta Miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka w sprawie organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wymiaru urlopu nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja   2008/05/26 15:00:00   Kopeć   Maciej   2008/06/02  
816   Dot. naboru do publicznych przedszkoli i planów Wydziału Oświaty UM utworzenia oddziałów przedszkolnych dla pięciolatków w siedzibach szkół podstawowych: Szkole Podstawowej nr 61, Szkole Podstawowej nr 46, Szkole Podstawowej nr 74 oraz w Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie Zapytanie   2008/05/26 15:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/27  
815   Dot. umieszczenia mapek/planów z fragmentami strefy na parkomatach Interpelacja   2008/05/26 12:00:00   Juras   Paweł   2008/06/09  
814   Dot. terminu realizacji zmiany lokalizacji wiaty przystanku tramwajowego przy ul Mickiewicza Zapytanie   2008/05/26 12:00:00   Juras   Paweł   2008/06/02  
813   Dot. drogi w ciągu ul. Mickiewicza od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Twardowskiego Zapytanie   2008/05/26 12:00:00   Juras   Paweł   2008/06/02  
812   Dot. terminu realizacji oznakowania na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Jagiellońskiej Zapytanie   2008/05/23 12:00:00   Juras   Paweł   2008/06/02  
811   Dot. przekazania lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. Nr 34 w Szczecinie Fundacji Pomocy Samotnej Matce. Zapytanie   2008/05/23 12:00:00   Ruciński   Adam   2008/06/02  
810   Dot. przedstawienia informacji nt. kto lub co - ponosi odpowiedzialność za koszty ponoszone wielokrotnie na miejskie inwestycje drogowe przeprowadzane w tym samym miejscu? Zapytanie   2008/05/23 12:30:00   Ruciński   Adam   2008/06/02  
809   Dot. kosztów delegacji przedstawicieli Rady Miasta Szczecin Zapytanie   2008/05/20 12:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/06/02  
808   Dot. powstanie spalarni śmieci w rejonie ul. Szczawiowej Zapytanie   2008/05/20 11:00:00   Szałabawka   Artur   2008/06/25  
807   Dot. kosztów poniesionych przez Miasto na delegacje radnych odbyte w 2007 roku Zapytanie   2008/05/20 11:00:00   Ruciński   Adam   2008/05/28  
806   Dot. stanu technicznego budynków Interpelacja   2008/05/20 12:00:00   Lemm   Judyta   2008/06/03  
805   Dot. pojemników na segregowane odpady Zapytanie   2008/05/20 12:00:00   Lemm   Judyta   2008/05/27  
804   Dot. naboru do publicznych przedszkoli i planów Wydziału Oświaty UM utworzenia przedszkola w siedzibie Pałacu Młodzieży w Szczecinie ul. Piastów 7 Zapytanie   2008/05/20 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/06/04  
803   Dot. sposobu udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/06/02  
802   Dot. prowadzonej inwestycji pod nazwą „Poprawa Jakości Wody w Szczecinie” Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Kęsik   Piotr   2008/06/03  
801   Dot. wykazu firm, które zwróciły się z ofertą dotyczącą zagospodarowania terenów w mieście Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Kęsik   Piotr   2008/06/03  
800   Dot. dokumentacji związanej z SSA Pogoń, PROSYNCHEM Sp. z o.o., MAT TRADE Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Kęsik   Piotr   2008/05/28  
799   Dot. środków wydatkowanych z budżetu Miasta Szczecin na media Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Kęsik   Piotr   2008/06/12  
798   Dot. udzielenia pomocy „Stowarzyszeniu na Rzecz Gospodarki Morskiej i Śródlądowej” Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Karut   Andrzej   2008/06/03  
797   Dot. promowania zabytków Szczecina Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Kalina   Teresa   2008/05/27  
796   Dot. przyszłości ewangelickiego, poniemieckiego cmentarza mieszczącego się przy ul. Smutnej Zapytanie   2008/05/20 11:00:00   Kalina   Teresa   2008/05/27  
795   Dot. harmonogramu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczecina Zapytanie   2008/05/20 11:00:00   Hinc   Tomasz   2008/05/27  
794   Dot. brakujących miejsc w publicznych przedszkolach Zapytanie   2008/05/20 11:00:00   Hinc   Tomasz   2008/05/27  
793   Dot. tablicy upamiętniającej spalenie synagogi żydowskiej w 1938r. Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/06/04  
792   Dot. oświetlenia Starego Miasta Interpelacja   2008/05/20 11:00:00   Bartnik   Paweł   2008/06/03  
791   Dot. oznakowania poziomego skrzyżowania ulic Struga i Gryfińskiej Interpelacja   2008/05/19 10:00:00   Goc   Marek   2008/06/02  
790   Dot. treści ogłoszenia dotyczącego konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie Zapytanie   2008/05/14 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/27  
789   Dot. braku wyczerpującej pod względem prawnym odpowiedzi na moje zapytanie złożone w dniu 28.04.2008r. w sprawie Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik do uchwały m 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących m 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Interpelacja   2008/05/12 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/19  
788   Dot. nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się przy ul. Siewnej w Szczecinie Zapytanie   2008/05/12 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/19  
787   Dot. organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wymiaru urlopu nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2008/05/09 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/19  
786   Dot. niepełnosprawnych pragnących nabyć abonament w SPP Zapytanie   2008/05/07 12:00:00   Kopacka   Marzena   2008/05/14  
785   Dot. terminu dostarczenia radnym Komisji ds. Edukacji i Kultury RM na posiedzenie w dniu 16.04.2008r. nowej wersji uzasadnienia do projektów uchwał 95/08 i 96/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 i publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 oraz wprowadzenia w błąd Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin i radnych Komisji ds. Edukacji i Kultury RM Interpelacja   2008/05/05 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/19  
784   Dot. naboru do publicznych przedszkoli Zapytanie   2008/05/05 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/12  
783   Dot. dalszych losów siedziby LO "Ogólniak" Zapytanie   2008/05/05 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/12  
782   Dot. naboru uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie   2008/05/05 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/12  
781   Dot. Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Zapytanie   2008/04/28 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/05  
780   Dot. autopoprawki do uchwały nr 124/08 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 i przekazania mienia nieruchomego oraz majątku ruchomego zlikwidowanej szkoły na podstawie umowy dzierżawy innemu organowi prowadzącemu placówkę jako szkołę publiczną. Zapytanie   2008/04/28 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/30  
779   Dot. braku pełnej odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 07.08.2008r. dotyczące przedłużającego się terminu zakończenia tymczasowej organizacji ruchu w postaci objazdu ulicami: Szarotki, Sławomira, Dubois w Szczecinie i odpowiedzialności za ten stan rzeczy Zapytanie   2008/04/28 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/06  
778   Dot. sposobu wykorzystania oraz kosztów utrzymywania i przeprowadzenia remontów budynków szkół i placówek zlikwidowanych z dniem 31.08.2007r lub przeniesionych do innej siedziby Zapytanie   2008/04/28 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/13  
777   Dot. działań jakie zamierza Pan podjąć w związku z uchwałą nr 96/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 Zapytanie   2008/04/28 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/05  
776   Dot. działań jakie zamierza Pan podjąć w związku z uchwałą nr 95/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A Zapytanie   2008/04/28 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/05  
775   Dot. sytuacji drogowej północnych dzielnic miasta Interpelacja   2008/04/25 14:00:00   Lemm   Judyta   2008/05/09  
774   Dot. pełnych kosztów odnoszących się do diagnozy kondycji marki Szczecin Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Ruciński   Adam   2008/05/09  
773   Dot. wskazanie osoby odpowiedzialnej za zaniechanie Interpelacja   2008/04/25 14:00:00   Ruciński   Adam   2008/05/05  
772   Dot. nowego projektu herbu Miasta Szczecina, wyłonionego w ramach nowej Marki Szczecina Interpelacja   2008/04/25 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/05/09  
771   Dot. nowej Marki Szczecina Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/05/09  
770   Dot. kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Kopacka   Marzena   2008/05/05  
769   Dot. zniżkowego abonamentu w Strefie Płatnego Parkowania dla osób niepełnosprawnych Interpelacja   2008/04/25 14:00:00   Kopacka   Marzena   2008/05/05  
768   Dot. zwiększenia stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami w placówkach oświatowych Interpelacja   2008/04/25 18:00:00   Kalina   Teresa   2008/05/09  
767   Dot. umożliwienia dyrektorom szkół opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/09 w oparciu o dotychczasowy program komputerowy , a tzw. Ka2 pozostawić do opracowania w póżniejszym terminie Zapytanie   2008/04/25 15:00:00   Kalina   Teresa   2008/05/05  
766   Dot. wykonania w bieżącym roku kalendarzowym remontu ulicy Balińskiego Interpelacja   2008/04/25 15:15:00   Kalina   Teresa   2008/05/06  
765   Dot. możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Handlowej, Dąbskiej, Chłopskiej i Pszennej Interpelacja   2008/04/25 15:00:00   Kalina   Teresa   2008/05/09  
764   Dot. oznakowania Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/05/06  
763   Dot. mieszkań budowanych przez TBS w ramach umowy z miastem Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/05/06  
762   Dot. terminu zakończenia modernizacji ul. Gryfińskiej Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/05/05  
761   Dot naprawienia nawierzchni ul. Miłosławskiej Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/05/05  
760   Dot. wykonania parking przy cmentarzu w Dąbiu Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/05/05  
759   Dot. oświetlenia Starego Miasta Zapytanie   2008/04/25 14:00:00   Bartnik   Paweł   2008/05/05  
758   Dot. projektu uchwały nr 124/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 i przekazania jej mienia nieruchomego oraz majątku ruchomego (wyposażenie, sprzęt) na podstawie umowy dzierżawy innemu organowi na cele prowadzenia szkoły podstawowej Zapytanie   2008/04/23 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/30  
757   Dot. adaptacji pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie na placówkę integracyjną i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom niepełnosprawnym w związku z projektem uchwały nr 98/08 w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75 Zapytanie   2008/04/22 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/29  
756   Dot. terminu dostarczenia radnym Komisji ds. Edukacji i Kultury RM na posiedzenie w dniu 16.04.2008r. projektów uchwał m 90, 91, 92, 93, 94, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101 dotyczących likwidacji szkół w Szczecinie oraz terminu dostarczenia projektów uchwał na sesję RM w dniu 24.04.2008r. Zapytanie   2008/04/21 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/29  
755   Dot. programów dotyczących zarządzaniem oświatą opracowanych przez poznańską firmę Ka2 w szkołach i placówkach, dla których organem rowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2008/04/21 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/05  
754   Dot. możliwości przekazania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej autobusu szkolnego (gimbusa) w celu dowożenia dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2008/04/21 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/28  
753   Dot. zmiany uzasadnienia do projektu uchwały nr 95/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A oraz projektu uchwały nr 96/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 Zapytanie   2008/04/21 14:15:00   Kopeć   Maciej   2008/04/29  
752   Dot. projektu uchwały nr 123/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz włączeni zasadniczej szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 im. Jana Pawła II w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 i zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie   2008/04/21 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/29  
751   Dot. ustaleń pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Panem Arturem Gałęskim a Zastępcą Prezydenta Miasta Panią Elżbietą Masojć, które zapadły na spotkaniu w dniu 1l.04.2008r. na terenie SOSW nr 2, dotyczących zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz zamiaru stopniowej likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i przeniesienia jego uczniów do SOSW nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie   2008/04/16 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/28  
750   Dot. organizacji pracy publicznych przedszkoli w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall dotyczącą m.in. obowiązku uczęszczania pięcioletnich dzieci do przedszkoli Interpelacja   2008/04/14 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/25  
749   Dot. organizacji pracy szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall dotyczącą obniżeniu do sześciu lat wieku rozpoczęcia się obowiązku szkolnego dzieci Interpelacja   2008/04/14 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/05/05  
748   Dot. kosztów dowożenia sześciolatków wraz z opiekunami do szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall Zapytanie   2008/04/14 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/21  
747   Dot. wycięcia krzewów w Parku Kasprowicza Zapytanie   2008/04/14 14:00:00   Kopacka   Marzena   2008/04/18  
746   Dot. montażu ławeczek bądź mini trybun na budowanych w mieście boiskach Interpelacja   2008/04/09 09:00:00   Juras   Paweł   2008/04/23  
745   Dot. lokalu komunalnego przy ul. Mickiewicza Zapytanie   2008/04/09 14:00:00   Dąbrowski   Witold   2008/04/16  
744   Dot. zlokalizowania oddziału ZUS w tzw. "Dolince" Interpelacja   2008/04/09 14:00:00   Nagay   Leszek   2008/04/21  
743   Dot. wniosku złożonego w sprawie mieszkaniowej Zapytanie   2008/04/09 13:00:00   Ruciński   Adam   2008/04/16  
742   Dot. przeciwdziałania marginalizacji Szczecińskiego Ośrodka Telewizyjnego Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Dąbrowski   Witold   2008/05/30  
741   Dot. szczecińskiej zieleni Interpelacja   2008/04/09 09:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/04/23  
740   Dot. zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Pułaskiego Interpelacja   2008/04/09 09:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/04/24  
739   Dot. porównania wydatków Miasta Szczecin i Miasta Wrocław na cele związane z finansowaniem stypendiów naukowych i nagród za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie uczniów szkół prowadzonych odpowiednio przez Miasto Szczecin i Miasto Wrocław Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/25  
738   Dot. terminu zakończenia tymczasowej organizacji ruchu w postaci objazdu ulicami: Szarotki, Sławomira, Dubois Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/16  
737   Dot. sposobu obliczania przez Wydział Oświaty UM wysokości budżetu na rok 2008 w dziale Edukacja. Prowadzenie publicznych przedszkoli Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/16  
736   Dot. wysokości wydatków związanych z remontem Pałacu Młodzieży Zapytanie   2008/04/09 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/17  
735   Dot. wzrostu planowanych kosztów przystosowania obiektów szkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/17  
734   Dot. procedury wyłania lokalizacji budowy boisk w ramach programu Orlik 2012 (boisko w każdej gminie) i odmowy budowy boiska przy ul. Janosika w Szczecinie, z możliwością administrowania nim przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/16  
733   Dot. planów inwestycyjnych na trenie działalności Rady Osiedla Pogodno Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Pańka   Urszula   2008/04/22  
732   Dot. możliwości udostępnienia boiska Szkoły Podstawowej nr 51 dla mieszkańców miasta Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Pańka   Urszula   2008/04/17  
731   Dot. oświetlenia ulicy Reymonta Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Pańka   Urszula   2008/04/16  
730   Dot. procedury wydawania pozwolenia na działalność gospodarczą Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Pańka   Urszula   2008/04/16  
729   Dot. procedury informowania Rad Osiedli o wynikach przetargów pozostających w gestii Gminy Miasta Szczecin Zapytanie   2008/04/09 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/04/14  
728   Dot. modernizacji budynków szkół i przyległych do nich boisk na terenie dzielnicy Pogodno Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Pańka   Urszula   2008/04/17  
727   Dot. uproszczenia procedur uzyskania pozwolenia na czasowe zamknięcie ulicy dla ruchu pojazdów samochodowych Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Pańka   Urszula   2008/04/16  
726   Dot. terminu zakończenia prac na ul. Gryfińskiej Zapytanie   2008/04/09 11:00:00   Biernat   Stefania   2008/04/16  
725   Dot. klas sportowych i usportowionych w szkołach Zapytanie   2008/04/09 11:00:00   Biernat   Stefania   2008/04/17  
724   Dot. niewykorzystania lokalu użytkowego przy al. Wojska Polskiego 53 Interpelacja   2008/04/09 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/04/23  
723   Dot. uporządkowania ruchu samochodów na Cmentarzu Centralnym Interpelacja   2008/04/09 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/04/23  
722   Dot. pomocy w ratowaniu Stoczni Szczecińskiej Nova Interpelacja   2008/04/09 09:00:00   Karut   Andrzej   2008/05/07  
721   Dot. dyskoteki INTRO oraz dawnej transformatorowni Zapytanie   2008/04/09 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/04/16  
720   Dot. naliczonych odsetek przez SCR za naruszenie terminu płatności Interpelacja   2008/04/09 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/04/23  
719   Dot. zapisów uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” Interpelacja   2008/04/09 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/04/23  
718   Dot. wiaty przystankowej na pętli autobusu 79 w Jezierzycach Interpelacja   2008/04/09 09:00:00   Kalina   Teresa   2008/04/23  
717   Dot. funkcji architekta zieleni miejskiej, ogrodnika miejskiego Interpelacja   2008/04/08 14:00:00   Marlicz   Katarzyna   2008/04/23  
716   Dot. pozyskiwania drewna z Lasów Miejskich Szczecina Interpelacja   2008/04/08 13:00:00   Marlicz   Katarzyna   2008/04/24  
715   Dot. zamontowania spowalniaczy przy ul. Poznańskiej Interpelacja   2008/04/08 14:00:00   Lemm   Judyta   2008/04/24  
714   Dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej / Rostockiej Interpelacja   2008/04/08 14:00:00   Lemm   Judyta   2008/04/24  
713   Dot. budynku przy ulicy Okulickiego Zapytanie   2008/04/08 13:00:00   Bartnik   Paweł   2008/04/16  
712   Dot. dłużników co do których zastosowano umorzenie wierzytelności Interpelacja   2008/04/08 13:00:00   Lemm   Judyta   2008/04/23  
711   Dot. nasadzeń w pasie ruchu drogowego przy ul. Czeskiej 14 Interpelacja   2008/04/08 10:00:00   Lemm   Judyta   2008/04/23  
710   Dot. kosztów ewentualnego transportu dzieci klas "O"zamieszkałych po l września 2008 r. w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 68, ul. Zakole lA po włączeniu do niego obwodu Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, która zgodnie z przedstawioną przez Pana uchwałą intencyjną ma zostać zlikwidowana z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/04/04 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/11  
709   Dot. kosztów ewentualnego transportu dzieci zamieszkałych po l września 2008 r. w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, uj. Zakole 1A po włączeniu do niego obwodu Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, która zgodnie z przedstawioną przez Pana uchwałą intencyjną ma zostać zlikwidowana z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/04/04 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/11  
708   Dot. planowanego przez Wydział Oświaty UM podziału wydatków na inwestycje i remonty szkół i placówek w roku 2008, związanych z tzw. restrukturyzacją sieci szkół i placówek w Szczecinie Zapytanie   2008/04/04 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/11  
707   Dot. planowanego przez Wydział Oświaty UM podziału wydatków na inwestycje i remonty szkół i placówek w roku 2008, związanych z tzw. restrukturyzacją sieci szkół i placówek w Szczecinie, w tym braku środków na remont budynku szkolnego przy ul. Wojciechowskiego 50 Zapytanie   2008/04/04 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/11  
706   Dot. wynagradzania pracowników zakładów budżetowych sfery komunalnej w Szczecinie Interpelacja   2008/03/31 10:00:00   Kopacka   Marzena   2008/04/10  
705   Dot. uzyskania przez organ prowadzący zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty pozytywnej opinii kuratora oświaty dotyczącej uchwały nr 34/08 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/03/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
704   Dot. uzyskania przez organ prowadzący zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty pozytywnej opinii kuratora oświaty dotyczącej uchwały nr 33/08 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/03/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
703   Dot. działań jakie zamierza podjąć Prezydent Miasta Szczecin w ramach tzw. restrukturyzacji szkół w Szczecinie, w tym rozwijania zdolności językowych uczniów Zapytanie   2008/03/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
702   Dot. działań jakie zamierza podjąć Prezydent Miasta Szczecin w ramach tzw. restrukturyzacji szkół w Szczecinie, w tym rozwijania zdolności artystycznych uczniów Zapytanie   2008/03/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
701   Dot. działań jakie zamierza podjąć Prezydent Miasta Szczecin w ramach tzw. restrukturyzacji szkół w Szczecinie, w tym wprowadzenia Miejskiego Programu Kształcenia Informatycznego Zapytanie   2008/03/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
700   Dot. działań jakie zamierza podjąć Prezydent Miasta Szczecin w ramach tzw. restrukturyzacji szkół w Szczecinie, w tym utworzenia Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zapytanie   2008/03/27 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/04  
699   Dot. zasad przyznawania zryczałtowanych abonamentów dla osób niepełnosprawnych Interpelacja   2008/03/27 09:00:00   Kopacka   Marzena   2008/04/10  
698   Dot. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy Aptece PZF Cefarm Interpelacja   2008/03/27 09:00:00   Kopacka   Marzena   2008/04/10  
697   Dot. budowy domu wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza Zapytanie   2008/03/27 09:00:00   Kopacka   Marzena   2008/04/03  
696   Dot. koncepcji utworzenia klas z językiem włoskim w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 Zapytanie   2008/03/27 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
695   w sprawie zamierzeń związanych z kolejnym etapem tzw. restrukturyzacji sieci szkół w Szczecinie, w tym z ewentualnym utworzeniem Zespołu Szkół dla Dzieci z Wadami Słuchu w Szczecinie Zapytanie   2008/03/27 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
694   Dot. zamierzeń związanych z kolejnym etapem tzw. restrukturyzacji sieci szkół w Szczecinie, w tym z ewentualną likwidacją lub przeniesieniem Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Szczecinie, ul. Wielkopolska 14 Zapytanie   2008/03/27 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
693   Dot. zamierzeń związanych z kolejnym etapem tzw. restrukturyzacji sieci szkół w Szczecinie, w tym z ewentualną likwidacją lub przeniesieniem Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1 Zapytanie   2008/03/27 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
692   Dot. zamierzeń związanych z kolejnym etapem tzw. restrukturyzacji sieci szkół w Szczecinie, w tym z ewentualną próbą przekazania niektorych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, samorządowi województwa zachodniopomorskiego Zapytanie   2008/03/27 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/03  
691   Dot. realizacji przez Miasto Szczecin rozporządzenia MENiS z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci (Dz.U..nr68, poz.58?) w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2008/03/21 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/04/25  
690   Dot. liczby dzieci w oddziałach publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie   2008/03/21 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/28  
689   Dot. realizacji przez Miasto Szczecin rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz.U. 19, poz167 z 2005r.) Zapytanie   2008/03/21 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/28  
688   Dot. liczby dzieci w oddziałach integracyjnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie   2008/03/21 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/28  
687   Dot. słabego zainteresowania uczniów i ich rodziców naborem do klasy dwujęzycznej z językiem włoskim w Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 2. Przypominam, że tylko 13 uczniów zadeklarowało jako swój pierwszy wybór klasę z językiem włoskim w Gimnazjum nr 14 Zapytanie   2008/03/21 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/28  
686   Dot. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Zapytanie   2008/03/20 12:00:00   Lemm   Judyta   2008/04/07  
685   Dot. ponowienia przez Pana Prezydenta zamiaru wprowadzenia pod obrady Rady Miasta Szczecin uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie, ul. Obrońców Stalingradu 14 Zapytanie   2008/03/18 09:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/26  
684   Dot. naboru do klasy dwujęzycznej z językiem włoskim w Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 2 Zapytanie   2008/03/13 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/19  
683   Dot. sieci szkół podstawowych w centrum miasta i ewentualnych planów jej zmiany poprzez likwidację niektórych szkół podstawowych Zapytanie   2008/03/13 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/18  
682   Dot. niepublicznej szkoły LO "Ogólniak" zajmującej obecnie budynek przy ul. Jagiellońskiej 62 w Szczecinie Zapytanie   2008/03/13 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/20  
681   Dot. wzbogacenia bazy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego, ul. Jagiellońska 65 o trzeci sąsiadujący budynek znajdujący się przy ul. Jagiellońskiej 62, zajmowany obecnie przez szkołę niepubliczną LO "Ogólniak" Zapytanie   2008/03/13 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/18  
680   Dot. utworzenia strefy pokrytej bezprzewodowym dostępem do Internetu Interpelacja   2008/03/12 12:00:00   Ruciński   Adam   2008/03/26  
679   Dot. willi położonej przy ul. Słowackiego 3 Zapytanie   2008/03/11 13:30:00   Goc   Marek   2008/03/17  
678   Dot. odpowiedzi Pana Sekretarza Miasta dotyczącej dyskoteki "INTRO" Zapytanie   2008/03/11 13:00:00   Kalina   Teresa   2008/03/18  
677   Dot. niewykonania robót budowlanych ul. Balińskiego Zapytanie   2008/03/11 12:00:00   Kalina   Teresa   2008/03/21  
676   Dot. braku merytorycznego przygotowania przez Wydział Oświaty UM uzasadnienia do uchwały nr 33/08 w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40 w celu utworzenia na bazie zlikwidowanych szkół Centrum Kształcenia Sportowego Zapytanie   2008/03/11 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/18  
675   Dot. braku merytorycznego przygotowania przez Wydział Oświaty UM uzasadnienia do uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 1 Praskiego Pułku Piechoty Zapytanie   2008/03/11 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/18  
674   Dot. braku merytorycznego przygotowania przez Wydział Oświaty UM uzasadnienia do uchwały nr 35/08 o zamiarze stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 Zapytanie   2008/03/11 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/18  
673   Dot. likwidacji w UM stanowiska pierwszej pomocy Zapytanie   2008/03/06 12:00:00   Napieralski   Marcin   2008/03/11  
672   Dot. harmonogramu działań w sprawie objęcia przez Miasto Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 Zapytanie   2008/03/06 10:00:00   Napieralski   Marcin   2008/03/13  
671   Dot. realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnej na Gumieńcach Zapytanie   2008/03/06 13:00:00   Napieralski   Marcin   2008/03/13  
670   Dot. budowy przy ulicy Mickiewicza Zapytanie   2008/03/11 12:00:00   Napieralski   Marcin   2008/03/13  
669   Dot. adaptacji pomieszczeń bazy Specjalnego Ośrodka Szkołno- Wychowaczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego, ul. Jagiellońska 65 w związku z planowanym przeniesieniem z dniem 01.09.2009r. uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nrI w Szczecinie, ul. Kolumba 88A w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały nr 37/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nrI w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A Zapytanie   2008/03/06 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/13  
668   Dot. konieczności zapewnienia bezpiecznego transportu uczniów w czasie drogi do Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza75 w związku podjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały nr 35/08 o zamiarze stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 Zapytanie   2008/03/06 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/12  
667   Dot. awizowanego przez Pana Prezydenta podziału środków finansowych pomiędzy ośrodki adopcyjne Zapytanie   2008/03/06 12:00:00   Szałabawka   Artur   2008/03/13  
666   Dot. złego stanu technicznego placu zabaw przy ulicy Paproci Zapytanie   2008/03/06 11:00:00   Lemm   Judyta   2008/04/14  
665   Dot. informacji w sprawie ilości mieszkańców oczekujących na mieszkanie komunalne Zapytanie   2008/03/06 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/03/14  
664   Dot. przekazania pełnej wersji protokołu kontroli CBA w zakresie gospodarki mieszkaniowej Interpelacja   2008/03/06 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/03/18  
663   Dot. powołania do życia nowych przedszkoli i żłobków w Szczecinie Interpelacja   2008/03/06 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/03/14  
662   Dot. badań ruchu na ulicy Gdańskiej na odcinku wjazdowym do miasta Interpelacja   2008/03/06 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/03/20  
661   Dot.wprowadzenia w błąd radnych Rady Miasta Szczecin przez Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin Panią Elżbietę Masojć w kwestii rzekomej odmowy przez Wójt Gminy Dobra Panią Teresę Derę dofinansowania nauki uczniów Gminy Dobra uczęszczających do szczecińskich szkół Zapytanie   2008/03/06 11:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/19  
660   Dot. możliwości zapewnienia nauki zawodu w szkolnictwie specjalnym absolwentom szczecińskich gimnazjów w zawodach stolarz i tapicer w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały nr 38/08 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowaczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego, ul. Jagiellońska 65 z dniem 31.0.2009r. Zapytanie   2008/03/05 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/12  
659   Dot. możliwości zapewnienia dalszej nauki uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Zapytanie   2008/03/05 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/12  
658   Dot. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, ul.Zakole 1A w związku podjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały nr 33/08 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/03/05 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/10  
657   Dot. funkcjonowania Centrum Kształcenia Sportowego Zapytanie   2008/03/03 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/11  
656   Dot. konieczności dowożenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, ul.Zakole 1A w związku podjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały nr 33/08 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 z dniem 3l.08.2008r. Zapytanie   2008/03/03 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/11  
655   Dot. powiadomienia rodziców uczniów Gimnazjum nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/03/03 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/11  
654   Dot. powiadomienia rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/03/03 14:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/11  
653   Dot. powiadomienia rodziców uczniów Gimnazjum nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/03/03 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/10  
652   Dot. powiadomienia rodziców uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 31.08.2008r. Zapytanie   2008/03/03 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/10  
651   Dot. realizacji punktów 1,2 i 4 §2 Porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2008r. pomiędzy przedstawicielami Rady Rodziców Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43 a Prezydentem Miasta Szczecin reprezentowanym przez Panią Elżbietą Masojć, zgodnie z którego zasadami miało nastąpić z dniem 31.08.2008r. rozwiązanie Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie i usamodzielnienie szkół tworzących ZSP nr 2 w Szczecinie. Zapytanie   2008/03/03 13:00:00   Kopeć   Maciej   2008/03/11  
650   Dot. zwiększenia taboru niskopodłogowego Interpelacja   2008/03/03 13:00:00   Goc   Marek   2008/03/13  
649   Dot. realizacji miejskich programów pracy z uczniem zdolnym w szkołach niepublicznych Zapytanie   2008/03/03 13:00:00   Kalina   Teresa   2008/03/06  
648   Dot. udostępnienia miejsc postoju dla mieszkańców Szczecina pod UM Interpelacja   2008/02/27 11:15:00   Mickiewicz   Andrzej   Napieralski   Marcin   Juras   Paweł   Wijas   Jędrzej   Kęsik   Piotr   2008/03/17  
647   Dot. akcji promowania ekologicznych opakowań Zapytanie   2008/02/27 11:00:00   Posłuszny   Jan   2008/03/04  
646   Dot. budowy przedszkoli w dzielnicy Warszewo Zapytanie   2008/02/27 11:00:00   Posłuszny   Jan   2008/03/04  
645   Dot. inwestycji na ulicy Kredowej Zapytanie   2008/02/27 11:00:00   Posłuszny   Jan   2008/03/04  
644   Dot. kłusownictwa w lasach komunalnych Zapytanie   2008/02/27 11:00:00   Posłuszny   Jan   2008/03/05  
643   Dot. wykazu obiektów położonych w starej części Warszewa a wpisanych do rejestru zabytków Interpelacja   2008/02/27 11:00:00   Posłuszny   Jan   2008/03/05  
642   Dot. możliwości oświetlenia bram w blokach komunalnych Zapytanie   2008/02/26 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/03/04  
641   Dot. nasadzeń krzewów przez właściciela posesji przy ul. Czeskiej 14 Interpelacja   2008/02/26 11:00:00   Lemm   Judyta   2008/03/10  
640   Dot. bezpieczeństwa jazdy ul. Duńską Interpelacja   2008/02/26 11:00:00   Lemm   Judyta   2008/03/10  
639   Dot. podróży służbowej do Warszawy Pana Prezydenta Piotra Krzystka Zapytanie   2008/02/26 11:00:00   Szałabawka   Artur   2008/03/05  
638   Dot. niezagospodarowanego terenu przy ulicy Kolumba 13 Zapytanie   2008/02/26 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/03/04  
637   Dot. poprawy stanu nawierzchni przy ulicy Potulickiej Zapytanie   2008/02/26 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/03/04  
636   Dot. ustawienia przy torowisku na ul. 3 Maja urządzenia sygnalizującego zbliżanie się tramwaju Zapytanie   2008/02/26 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/03/04  
635   Dot. pokrycia kosztów utworzenia kawiarenki internetowej przy Radzie Osiedla Nowe Miasto Zapytanie   2008/02/26 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/03/04  
634   Dot. konserwacji pomnika Kornela Ujejskiego Interpelacja   2008/02/26 11:00:00   Karut   Andrzej   2008/03/05  
633   Dot. wniosku Rady Osiedla Gumieńce w sprawie stworzenia w Szczecinie Programu „Budowy Domów Sposobem Gospodarczym" Interpelacja   2008/02/26 11:00:00   Dąbrowski   Witold   2008/03/13  
632   Dot. lokalu użytkowego ul. Aleja Wojska Polskiego 53 z zasobów SCR Zapytanie   2008/02/26 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/03/14  
631   Dot. lokalu w którym dawniej funkcjonowała kawiarnia „Duet” Zapytanie   2008/02/26 11:00:00   Kopacka   Marzena   2008/03/17  
630   Dot. modernizacji ul. Balińskiego w Płoni Zapytanie   2008/02/26 10:00:00   Kalina   Teresa   2008/03/04  
629   Dot. zamknięcia dyskoteki INTRO Zapytanie   2008/02/26 10:00:00   Kalina   Teresa   2008/03/04  
628   Dot. partycypacji miasta w kosztach wymiany dokumentów przez mieszkańców w przypadku zmiany nazwy ulicy Zapytanie   2008/02/18 10:00:00   Sieńko   Jerzy   2008/02/21  
627   Dot. zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników Szczecińskiego Towarzystwa Społecznego Spółka Z o.o. Interpelacja   2008/02/13 12:00:00   Szałabawka   Artur   2008/04/03  
626   Dot. przyznawania lokali dla tzw. "osób niezbędnych". Zapytanie   2008/02/13 12:00:00   Szałabawka   Artur   2008/02/21  
625   Dot. zmian organizacji ruchu pod Urzędem Miasta. Zapytanie   2008/02/08 10:00:00   Kopacka   Marzena   2008/02/15  
624   Dot. rozbudowy apteki "PANACEUM" Interpelacja   2008/02/05 11:00:00   Baran   Bazyli   2008/02/20  
623   Dot. wyłączenia z zasobu docelowo czynszowego, mieszkań w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 22 w Szczecinie Interpelacja   2008/02/05 10:00:00   Baran   Bazyli   2008/02/15  
622   Dot. sprzedaży działki przy ul. Chłodnej Interpelacja   2008/02/04 15:00:00   Baran   Bazyli   2008/02/21  
621   Dot. wycinania drzew Interpelacja   2008/02/04 15:00:00   Baran   Bazyli   2008/02/18  
620   Dot. Stowarzyszenia Porad Obywatelskich Interpelacja   2008/02/04 15:00:00   Baran   Bazyli   2008/02/13  
619   Dot. mieszkańców kamienicy przy ul. Nocznickiego będącej własnością syndyka Stoczni Interpelacja   2008/02/04 15:00:00   Baran   Bazyli   2008/02/21  
618   Dot. 16 rodzin mieszkających na ul. Przestrzennej w dwóch blokach po jednostce WOP-u Interpelacja   2008/02/04 15:00:00   Baran   Bazyli   2008/02/18  
617   Dot. trwałego umieszczenia mapek/planów strefy płatnego parkowania na parkomatach Interpelacja   2008/02/04 13:00:00   Juras   Paweł   2008/02/18  
616   Dot. koniecznych remontów na ul. Małopolskiej i Mazowieckiej (od Matejki do Wyzwolenia) Interpelacja   2008/02/01 14:00:00   Goc   Marek   2008/02/12  
615   Dot. budowy pod Pl. Orła Białego kilkukondygnacyjnego parkingu podziemnego Interpelacja   2008/02/01 14:00:00   Goc   Marek   2008/02/07  
614   Dot. możliwości budowy pod Placem Solidarności kilkupiętrowego garażowca podziemnego Interpelacja   2008/02/01 14:00:00   Goc   Marek   2008/02/07  
613   Dot. modernizacji ciągu ulic Potulicka - Czarnieckiego - Narutowicza - 3 Maja Zapytanie   2008/02/01 14:00:00   Goc   Marek   2008/02/07  
612   Dot. patroli Staży Miejskiej Zapytanie   2008/02/01 14:00:00   Goc   Marek   2008/02/11  
611   Dot. optymalizacji przewozów pasażerskich w transporcie publicznym Zapytanie   2008/02/01 14:00:00   Goc   Marek   2008/02/08  
610   Dot. punktów sprzedaży alkoholu Zapytanie   2008/02/01 08:00:00   Juras   Paweł   2008/02/05  
609   Dot. planowanych likwidacji ogródków działkowych Zapytanie   2008/01/30 10:00:00   Goc   Marek   2008/02/06  
608   Dot. podciągnięcia trasy tramwajowej linii 8 do granic Mierzyna Zapytanie   2008/01/29 10:00:00   Goc   Marek   2008/02/06  
607   Dot. sposobu finansowania dalszych etapów przebudowy Autostrady Poznańskiej Zapytanie   2008/01/29 09:00:00   Goc   Marek   2008/02/05  
606   Dot. wykonania wzdłuż Al. Niepodległości parkingów dla samochodów Interpelacja   2008/01/30 09:00:00   Goc   Marek   2008/02/13  
605   Dot. organizacji ruchu kołowego w okolicach nowo budowanego 30-piętrowego wieżowca przy zakładach odzieżowych DANA Zapytanie   2008/01/30 09:00:00   Goc   Marek   2008/02/12  
604   Dot. uwzględniania stanowiska Kolegium RIO w umowach zawieranych między Miastem Szczecin, a stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Interpelacja   2008/01/29 11:00:00   Karut   Andrzej   2008/02/12  
603   Dot. podpisywania umów z organizacjami pozarządowymi. Interpelacja   2008/01/29 11:00:00   Bartnik   Paweł   2008/02/12  
602   Dot. zmiany prawa miejscowego. Interpelacja   2008/01/29 11:00:00   Bartnik   Paweł   2008/02/21  
601   Dot. inwestycji - Hala Widowiskowo-Sportowa. Zapytanie   2008/01/29 11:00:00   Kęsik   Piotr   2008/02/06  
600   Dot. pobytu Z-ca Prezydenta K. Nowaka w Indiach. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Kęsik   Piotr   2008/02/06  
599   Dot. wysokości środków zewnętrznych z programów unijnych na jakie może liczyć Miasto Szczecin w programie Rewitalizacji. Interpelacja   2008/01/29 10:00:00   Karut   Andrzej   2008/02/08  
598   Dot. harmonogramu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/06  
597   Dot. płacowych kosztów zatrudnienia w UM. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
596   Dot. alternatywnej propozycji na sezon letni 2008r. odnosnie kąpielisk dla mieszkańców miasta. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/06  
595   Dot. działań Prezydenta zmierzających do uruchomienia Funduszu Pożyczkowego. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/06  
594   Dot. zapowiedzianej współpracy PUP, Wyższych Uczelni i szczecińskich przedsiębiorstw w celu stworzenia oferty pracy dla absolwentów wyższych uczeni. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
593   Dot. działań Prezydenta Miasta odnośnie utrzymania czystości w mieście. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
592   Dot. obietnicy Prezydenta Miasta odnośnie powstawania barów mlecznych w Szczecinie. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/06  
591   Dot. oferty Miasta Szczecin przedstawioną w Indiach przez Prezydenta K. Nowaka. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/06  
590   Dot. poręczeń funduszu wspierania rozwoju gospodarczego za lata 2002-2007. Zapytanie   2008/01/29 13:30:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
589   Dot. pożyczek udzielonych w latach 2004-2007r. - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
588   Dot. udziału Miasta z SEC Sp. z o. o. od kwietnia 2002r. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/06  
587   Dot. rozmów Prezydenta P. Krzystka z potencjalnymi inwestorami w 2007 roku. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/06  
586   Dot. planów Prezydenta Miasta odnośnie budynku i terenów na Wyspie Jaskółczej. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
585   Dot. przekazania terenów likwidowanej SP Nr 21 na ul. Jaworowej. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
584   Dot. likwidacji ZS Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i utworzenia w ich miejsce Centrum Kształcenia Sportowego. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
583   Dot. braku informacji odnośnie całkowitego rozliczenia imprezy The Tall Ships Races. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/21  
582   Dot. kosztów funkcjonowania wydziału oświaty UM, oszczędności które poczynił w roku 2007 i oszczędności zaplanowanych na 2008r. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
581   Dot. działań Prezydenta Miasta w spr. budowy agua parku na Gontynce przez Miasto Szczecin od 02 czerwca 2007r. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/06  
580   Dot. wykorzystania kwoty 3 629 221 zł na cele oświatowe. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
579   Dot. wydatków reprezentacyjnych Prezydenta oraz zastępców. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/08  
578   Dot. przystosowania SP Nr 45 przy ul. Benesza w Szczecinie do funkcji szkoły integracyjnej. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Juras   Paweł   2008/02/05  
577   Dot. zaawansowania prac nad utworzeniem szczecińskiego obszaru metropolitalnego. Zapytanie   2008/01/29 13:00:00   Juras   Paweł   2008/02/06  
576   Dot. subwencji oświatowych z MEN. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/11  
575   Dot. przedstawienia warunków przetargu na „Dostawę samochodów osobowych” ogłoszonego przez Gminę Miasto Szczecin. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/05  
574   dot. stanu nawierzchni szczecińskich ulic Interpelacja   2008/01/29 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/02/13  
573   Dot. Węzła Chełszcząca i skomunikowania A-6 z terenami inwestycyjnymi Interpelacja   2008/01/29 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/02/12  
572   Dot. opini wygłaszanych w imieniu Prezydenta przez podwładnych mu ludzi obrażające Macieja Kopcia Radnego Miasta Szczecin, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/07  
571   Dot. likwidacji SP Nr 36. Interpelacja   2008/01/29 11:00:00   Kopacka   Marzena   2008/02/11  
570   Dot. Projektu restrukturyzacji sieci szkół i placówek publicznych w Szczecinie. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Kopacka   Marzena   2008/02/05  
569   Dot. azbestu - szkoła przy ul. Romera 2 w Szczecinie. Zapytanie   2008/01/29 11:00:00   Kopacka   Marzena   2008/02/05  
568   Dot. wprowadzenia w błąd radnych i odmowy udzielenia informacji zw. z przygotowaniami do tzw. "restrukturyzacji" oświaty w Szczecinie. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/02/05  
567   Dot. podania terminu zakończenia prac budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Jana z Kolna. Zapytanie   2008/01/29 12:45:00   Kopeć   Maciej   2008/02/06  
566   Dot. przyznawania dodatków dla nauczycieli. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/02/05  
565   Dot. używania przez Z-ca Prezydenta Miasta E. Masojć w stosunku do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin określeń "moje szkoły", "mój budżet", "mio dyrektorzy". Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/02/07  
564   Dot. organizacji zajęć z nast. dyscyplin sportowych: pływanie, wioślarstwo, piłka wodna w klasach IV-VI. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/02/05  
563   Dot. sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa dzieci w przedszkolach. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Kopeć   Maciej   2008/02/05  
562   Dot. restrukturyzacji szkół i placówek oświatowych w 2007r. Zapytanie   2008/01/29 11:00:00   Lemm   Judyta   2008/02/05  
561   Dot. działań na rzecz utworzenia Galerii Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Interpelacja   2008/01/29 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/02/05  
560   Dot. oświadczeń majątkowych radnych RM. Zapytanie   2008/01/29 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/02/04  
559   Dot. zagospodarowania terenu przy ul. Okulickiego i Kwiatowej. Zapytanie   2008/01/29 11:00:00   Pańka   Urszula   2008/02/06  
558   Dot. zmian w programie "Nasz Dom". Zapytanie   2008/01/29 15:00:00   Dąbrowski   Witold   2008/02/06  
557   Dot. realizacji wniosku RO Dąbie. Zapytanie   2008/01/29 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/02/06  
556   Dot. wniosków budżetowych Rad Osiedla Dzielnicy Prawobrzeże. Zapytanie   2008/01/29 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/02/06  
555   Dot. zamontowania barierek odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Bat.Chłopskich w Szczecinie. Interpelacja   2008/01/29 14:00:00   Biernat   Stefania   2008/02/12  
554   Dot. wyremontowania budynku przy ul. Słowackiego w Szczecinie. Interpelacja   2008/01/29 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/02/12  
553   Dot. restrukturyzacji oświaty w Szczecinie. Interpelacja   2008/01/29 14:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/02/05  
552   Dot. przedstawienie całkowitych kosztów oraz beneficjentów wraz z ich trybem wyłaniania - środków które Miasto Szczecin wydało na dwie kampanie promocyjne. Zapytanie   2008/01/29 12:00:00   Hinc   Tomasz   2008/02/11  
551   Dot. opinii prawnej na temat możliwości zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM Interpelacja   2008/01/16 11:30:00   Kopacka   Marzena   2008/01/24  
550   Dot. miejsc montażu parkomatów Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Juras   Paweł   2008/01/29  
549   Dot. pilnego oznakowania poziomego na przejeździe kolejowym na ul. Witkiewicza - Jagiellońska, przy ul. Twardowskiego Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Juras   Paweł   2008/01/30  
548   Dot. ważności podpisanego w dniu 31 grudnia 2007 r. przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norbert Obryckiego oraz Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka porozumienia o połączeniu Szpitala Miejskiego i Szpitala Zdroje Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Juras   Paweł   2008/01/30  
547   Dot. komunikacji tramwajowej Miasta Szczecin Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Juras   Paweł   2008/01/23  
546   Dot. regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego oraz nagród Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Biernat   Stefania   2008/01/22  
545   Dot. wykazu mieszkań objętych zakazem wykupu Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Kęsik   Piotr   2008/01/22  
544   Dot. przyspieszenia o rok przejścia dzieci z przedszkoli do szkół Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Kęsik   Piotr   2008/01/22  
543   Dot. odśnieżania tras rowerowych Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Bartnik   Paweł   2008/01/29  
542   Dot. niezrealizowanych projektów termomodernizacji obiektów oświatowych Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Karut   Andrzej   2008/01/29  
541   Dot. trudności Gimnazjum nr 21 i skutków likwidacji Gimnazjum nr 4 Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Karut   Andrzej   2008/01/29  
540   Dot. izolacji od społeczeństwa osób niepoczytalnych z wyrokami sądowymi Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Karut   Andrzej   2008/01/29  
539   Dot. zmian w organizacji ruch przy ul. Wrocławskiej Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/01/30  
538   Dot. komunikacji tramwajowej w mieście Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/01/29  
537   Dot. odpowiedzi na interpelację w sprawie podwyżek w szczecińskich TBS-ach Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/01/22  
536   Dot. przeniesienia Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/01/24  
535   Dot. środków z Unii Europejskiej pozyskanych przez Szczecin Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
534   Dot. budowy nowego basenu na terenie SDS Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
533   Dot. działań Prezydenta w sprawie zmniejszenia poziomu bezrobocia Zapytanie   2008/01/15 11:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/23  
532   Dot. zatrzymania absolwentów szczecińskich Uczelni Wyższych w Szczecinie Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
531   Dot. funkcjonowania Pałacu Młodzieży oraz Willi Lentza w roku 2008 Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
530   Dot. przedstawienia informacji nt.podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
529   Dot. zakazu wjazdu TIR-ów do ścisłego centrum Szczecina Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
528   Dot. planów zakupu samochodów Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
527   Dot. możliwości właczenia osiedli w Warzymicach, Mierzynie, Dobrej Szczecińskiej do Szczecina Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
526   Dot. propozycji przyłączenia Starego Czarnowa do Szczecina Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
525   Dot. zapowiedzi budowy nowego lotniska w Dąbiu Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
524   Dot. zagospodarowania terenów Międzyodrza oraz lotniska w Dąbiu Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
523   Dot. budowy nowego stadionu Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
522   Dot. kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
521   Dot. zmian w Urzędzie zapowiadanych przez Prezydenta w kampanii wyborczej Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/23  
520   Dot. przedstawienia lokali wyłączonych z prywatyzacji Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
519   Dot. wizyty Zastępcy Prezydenta w Indiach Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
518   Dot. oszczędności wynikających z przeprowadzonej restrukturyzacji szkół Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
517   Dot. ewentualnej likwidacji SP nr 21 Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
516   Dot. ewentualnej likwidacji SP nr 36 Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
515   Dot. ewentualnej zlikwidacji Gimnazjum nr 28 Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
514   Dot. ewentualnych planów likwidacji SP nr 54 Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
513   Dot. planów przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr1 Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
512   Dot. wydatków reprezentacyjnych Prezydenta oraz jego zastępców Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/23  
511   Dot. przystąpienia miasta do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
510   Dot. konkurs na nowego Dyrektora w LO XIII Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
509   Dot. braku miejsc w szczecińskich przedszkola Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
508   Dot. likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
507   Dot. firmy „Echo Investment" Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/22  
506   Dot. przedstawienie harmonogramu uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego w Szczecinie Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/24  
505   Dot. kosztów szkolenia komputerowego nauczycieli Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Kalina   Teresa   2008/01/22  
504   Dot. zawarcia umów dzierżawnych na okres 30 lat z rolnikami Wyspy Puckiej Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/01/29  
503   Dot. projektu budowlanego firmy "PROEKO" Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/01/22  
502   Dot. planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Golęcino - Gocław" Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Kopacka   Marzena   2008/01/24  
501   Dot. odwiedzin Prezydenta w likwidowanych szkołach Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Kopacka   Marzena   2008/01/22  
500   Dot. tzw. "tajnego planu likwidacji szkół". Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Kopacka   Marzena   2008/01/30  
499   Dot. planów wymiany okien w szkołach i placówkach Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/01/29  
498   Dot. planów remontowych szkół i placówek Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/01/29  
497   Dot. wzrostu kosztów funkcjonowania przedszkoli w Szczecinie Interpelacja   2008/01/15 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/01/29  
496   Dot. planów rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 59 Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/01/22  
495   Dot. zapisów w autopoprawce do WPI Zapytanie   2008/01/15 10:00:00   Kopeć   Maciej   2008/01/22  
494   Dot. Parku Wodnego Gontynka Zapytanie   2008/01/10 13:00:00   Kęsik   Piotr   2008/01/18  
493   Dot. tragicznych wydarzeń 30.II.br. przy ul. Kadłubka, przed siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Interpelacja   2008/01/03 14:00:00   Juras   Paweł   2008/01/18  
492   Dot. samowolnej koncepcji zagospodarowania użytku ekologicznego „Dolina strumienia Żabiniec” Zapytanie   2007/12/21 09:00:00   Ruciński   Adam   2007/12/28  
491   Dot. chronionych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych zlokalizowanych na terenie miasta Interpelacja   2007/12/21 09:00:00   Ruciński   Adam   2008/01/02  
490   Dot. informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Szczecin Interpelacja   2007/12/21 09:00:00   Ruciński   Adam   2008/01/04  
489   Dot. zbyt wąskiego chodnika przy ul. Orawskiej Zapytanie   2007/12/21 10:00:00   Pańka   Urszula   2007/12/28  
488   Dot. sfinansowania płyty CD z kolędami w Kurierze Szczecińskim Zapytanie   2007/12/21 10:00:00   Szałabawka   Artur   2007/12/28  
487   Dot. kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta Zapytanie   2007/12/21 09:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/18  
486   Dot. zapytań i interpelacji radnych umieszczanych na stronach internetowych Zapytanie   2007/12/21 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/12/28  
485   Dot. uzbrajania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe Zapytanie   2007/12/21 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/12/28  
484   Dot. podwyżki cen w Strefie Płatnego Parkowania Zapytanie   2007/12/21 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/12/28  
483   Dot. kierownictwa projektu "Szczecin europejską stolicą kultury" Zapytanie   2007/12/21 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/12/27  
482   Dot. niewykorzystywania w szkołach wszystkich sal lekcyjnych Interpelacja   2007/12/21 10:00:00   Serdyński   Jerzy   2008/01/04  
481   Dot. powodów prowadzania zajęć klas z SP 45 w budynku przy ul. Benesza Zapytanie   2007/12/21 10:00:00   Kopacka   Marzena   2007/12/27  
480   Dot. publikowania w internecie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych Zapytanie   2007/12/21 10:00:00   Kopacka   Marzena   2007/12/28  
479   Dot. zakończenia remontu ulic Dąbia Zapytanie   2007/12/21 10:00:00   Biernat   Stefania   2008/01/04  
478   Dot postawienia wiaty przy ul. Goleniowskiej i ul. Warmińskiej Interpelacja   2007/12/21 10:00:00   Biernat   Stefania   2008/01/04  
477   Dot. odwołania Elżbiety Masojć z funkcji Zastępcy Prezydenta Zapytanie   2007/12/21 10:00:00   Kopacka   Marzena   2007/12/27  
476   Dot. rozbudowy informacji nt. pracy radnych w internecie Zapytanie   2007/12/21 13:00:00   Kalina   Teresa   2007/12/28  
475   Dot. planu remontów placówek oświatowych w przyszłym roku Interpelacja   2007/12/21 14:00:00   Kalina   Teresa   2007/12/27  
474   Dot. ustanowienia 3 kwietnia dniem samorządności Interpelacja   2007/12/21 14:00:00   Kalina   Teresa   2008/01/24  
473   Dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Klonowica i Janickiego Interpelacja   2007/12/21 14:00:00   Marlicz   Katarzyna   2008/01/02  
472   Dot. programu przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych Zapytanie   2007/12/21 14:00:00   Marlicz   Katarzyna   2007/12/27  
471   Dot. planów modernizacji basenów w obiektach oświatowych Zapytanie   2007/12/21 14:00:00   Marlicz   Katarzyna   2007/12/27  
470   Dot. zmiany oznakowania na części ulic Dąbia Interpelacja   2007/12/21 13:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/01/04  
469   Dot. zakazu wjazdu ciężkich samochodów ciężarowych do Dąbia Zapytanie   2007/12/21 13:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2008/01/04  
468   Dot. stanu czystości w tramwajach i autobusach Interpelacja   2007/12/21 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2008/01/04  
467   Dot. kart parkowania w strefie Zapytanie   2007/12/21 13:00:00   Karut   Andrzej   2007/12/28  
466   Dot. zerwania umowy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Interpelacja   2007/12/21 13:00:00   Karut   Andrzej   2008/01/04  
464   Dot. pustostanów w mieście Interpelacja   2007/12/21 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2008/01/04  
463   Dot. robót drogowych przy zjeździe z ronda Hakena Interpelacja   2007/12/21 10:00:00   Dąbrowski   Witold   2008/01/02  
462   Dot. funkcjonowania świateł na rogu ulic Kołłątaja i Orzeszkowej Interpelacja   2007/12/21 10:00:00   Bartnik   Paweł   2008/01/02  
461   Dot. zmiany zarządzającego halą przy ul. Narutowicza Zapytanie   2007/12/21 10:00:00   Kopeć   Maciej   2007/12/28  
460   Dot. konsekwencji dyscyplinarnych wobec Wicedyrektora ZSOMS Zapytanie   2007/12/21 09:00:00   Kopeć   Maciej   2007/12/28  
459   Dot. przejścia dla pieszych na ul. Szosa Polska, na wysokości ul. Granicznej Zapytanie   2007/12/21 09:00:00   Kęsik   Piotr   2007/12/28  
458   Dot. restrukturyzowanych szkół Zapytanie   2007/12/19 11:00:00   Napieralski   Marcin   2007/12/28  
457   Dot. przygotowania informacji nt. aplikowania o środki unijne i inne fundusze pomocowe w latach 2004-2006. Zapytanie   2007/12/14 11:00:00   Napieralski   Marcin   2007/12/20  
456   Dot. wyjaśnienia sprawy terenu przy ul. Karpiej i Szczawiowej w Podjuchach. Zapytanie   2007/12/13 11:00:00   Szałabawka   Artur   2007/12/20  
455   Dot. podwyżki stawek czynszu w szczecińskich TBS'ach. Zapytanie   2007/12/10 12:00:00   Wijas   Jędrzej    
454   Dot. przedstawienia wartości gruntów i nieruchomości po Szpitalu Miejskim. Zapytanie   2007/12/10 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/12/12  
453   Dot. stworzenia "karty rabatowej dla emerytów". Zapytanie   2007/11/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2008/01/24  
452   Dot. zmian w uchwale dot. Strefy Płatnego Parkowania. Zapytanie   2007/11/29 13:00:00   Hinc   Tomasz   2007/12/06  
451   Dot. budowy nowego stadionu na prawobrzeżu Szczecina. Zapytanie   2007/11/28 13:00:00   Hinc   Tomasz   2007/12/05  
450   Dot. awarii jednego z trzech zbiorników na terenie budowanej oczyszczalni ścieków przy ul.Szczawiowej. Interpelacja   2007/11/28 13:00:00   Kęsik   Piotr   2007/12/12  
449   Dot. utworzenia "Muzeum Przełomów" w Szczecinie. Zapytanie   2007/11/20 15:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/11/26  
448   Dot. umieszczenia w dotychczasowej siedzibie zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego - Akademii Muzyki i Szkół Wizualnych. Interpelacja   2007/11/20 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/11/30  
447   Dot. aktualnej sytuacji Szpitala Miejskiego. Zapytanie   2007/11/20 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/11/26  
446   Dot. przedłużenia ulicy Taczaka. Zapytanie   2007/11/20 14:00:00   Ruciński   Adam   2007/11/28  
445   Dot. budowy ogrodzenia placu zabaw w parku przy ul.Krzemiennej. Zapytanie   2007/11/20 14:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/29  
444   Dot. umieszczenia na stronach miasta mapy prezentującej część geometryczną ewidencji gruntów i budynków. Interpelacja   2007/11/20 13:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/12/04  
443   Dot. pomocy dla rodzin zamieszkałych przy ul.Stołczyńskiej. Zapytanie   2007/11/20 13:00:00   Kopeć   Maciej   2007/11/27  
442   Dot. budowy na terenie SP Nr 47 w Szczecinie sali gimnastycznej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem. Zapytanie   2007/11/20 13:00:00   Kopeć   Maciej   2007/11/27  
441   Dot. przeniesienia szkoły muzycznej mieszczącej się przy ul. Woj.Polskiego. Interpelacja   2007/11/20 15:00:00   Kopacka   Marzena   2007/12/04  
440   Dot. sprzedaży parkingowca przy ul.Malczewskiego. Zapytanie   2007/11/20 13:00:00   Kęsik   Piotr   2007/12/04  
439   Dot. zorganizowania debaty nt. Stoczni Szczecińskiej "Nowa". Zapytanie   2007/11/20 10:00:00   Karut   Andrzej   2007/11/27  
438   Dot. upublicznieniu na stronach internetowych Urzędu Miasta całej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi konkursami na stanowiska dyrektorów szczecińskich instytucji kultury. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
437   Dot. wyjaśnienia ile wynosi aktualnie średni czas wydawania pozwolenia na budowę. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
436   Dot. wyjaśnienia ilu mieszkańców opuściło Miasto Szczecin w trakcie Prezydentury Pana Piotra Krzystka. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
435   Dot. budowy na Śródodrzu nowego „serca Miasta”. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
434   Dot. powstania Parku Przemysłowego na terenach Selfy, Wiskordu oraz szczecińskiego Portu. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/12/04  
433   Dot. dynamicznego rozwoju prawobrzeża Szczecina. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
432   Dot. zbudowania obwodnicy zachodniej Szczecina. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
431   Dot. powstania Szczecińskiego Metropolitalnego Obszaru Gospodarczego. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
430   Dot. stworzenia Europejskiego Centrum Usługowego. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
429   Dot. skrócenia czasu przejazdu ze Szczecina do Berlina. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
428   Dot. zatrzymania przeprowadzek mieszkańców Szczecina do gmin ościennych. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
427   Dot. budowy nowego stadionu na prawobrzeżu. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/26  
426   Dot. uzbrajania gruntów 100ha pod budownictwo mieszkaniowe. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/27  
425   Dot. konkursu na stanowisko Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/26  
424   Dot. transmitowania obrad sesji Rady Miasta Szczecin. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/28  
423   Dot. umieszczania w Internecie Zarządzeń Prezydenta Miasta. Zapytanie   2007/11/20 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/26  
422   Dot. likwidacji szamba przy ul.Ranowskiej. Interpelacja   2007/11/20 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/12/04  
421   Dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy 5-go Lipca w Szczecinie. Zapytanie   2007/11/20 10:00:00   Dąbrowski   Witold   2007/11/28  
420   Dot. przeniesienie przystanku z ulicy E.Gierczak. Interpelacja   2007/11/20 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/12/04  
419   Dot. zmiany organizacji ruchu (przy ul. E.Gierczak i A.Krzywoń ). Interpelacja   2007/11/20 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/12/04  
418   Dot. zamontowania świateł przed skrzyżowaniem ul.Struga z ul.Zoologiczną. Zapytanie   2007/11/20 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/11/28  
417   Dot. pokrywania kosztów legalizacji prac wykonanych w lokalach komunalnych. Zapytanie   2007/11/20 09:00:00   Biernat   Stefania   2007/11/27  
416   Dot. możliwości podłączenia instalacji grzewczych do budynku położonego przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie. Zapytanie   2007/11/09 11:00:00   Kęsik   Piotr   2007/11/16  
415   Dot. stopnia realizacji programów międzynarodowych m.in. Socrates. Zapytanie   2007/11/07 10:00:00   Grodzki   Tomasz   2007/11/14  
414   Dot. nadania nazwy ulicy „Generała Stanisława Sosabowskiego". Interpelacja   2007/11/05 14:00:00   Kopacka   Marzena   2007/11/14  
413   Dot. wyjaśnienia sprawy terenu na Bramie Portowej. Zapytanie   2007/11/05 14:00:00   Kopacka   Marzena   2007/11/12  
412   Dot. przedstawienia wykazu szkół publicznych podstawowych i gimnazjalnych z wyszczególnieniem poziomu klas. Interpelacja   2007/10/30 09:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/13  
411   Dot. komunikacji kolejowej w mieście. Zapytanie   2007/10/30 09:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/06  
410   Dot. przedstawienia aktualnego stanu prawnego nieruchomości położonej przy ulicy Przewiewnej. Zapytanie   2007/10/30 09:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/08  
409   Dot. przygotowań miasta do sezonu zimowego 2007/2008. Zapytanie   2007/10/30 09:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/06  
408   Dot. budowy Domu Kultury w Podjuchach. Zapytanie   2007/10/30 09:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/12  
407   Dot. wysokości wynagrodzenia dyrektorów wydziałów w UM Szczecin. Zapytanie   2007/10/30 09:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/06  
406   Dot. miejsc parkingowych przy ulicy Krzemiennej. Zapytanie   2007/10/30 09:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/06  
405   Dot. miejsc parkingowych przy ulicy Tomaszowskiej. Interpelacja   2007/10/30 09:00:00   Pańka   Urszula   2007/11/13  
404   Dot. rewitalizacji terenów Wałów Chrobrego. Zapytanie   2007/10/30 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/11/06  
403   Dot. utworzenia ostoi dla gniazdujących ptaków w Parku Kasprowicza. Interpelacja   2007/10/30 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/11/13  
402   Dot. zainstalowania informatorów o kierunkach odjazdów linii autobusowych. Interpelacja   2007/10/30 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/11/13  
401   Dot. przyszłości budynków, w których obecnie znajduje się Szpital Miejski. Zapytanie   2007/10/30 10:00:00   Kopeć   Maciej   2007/11/06  
400   Dot. rozwiązania problemu z objazdem przez ulicę Jana z Kolna. Zapytanie   2007/10/30 09:00:00   Kopeć   Maciej   2007/11/07  
399   Dot. projektów budowy SP wraz z kompleksem sportowym i pływalnią zlokalizowaną przy ulicy Złotowskiej/Jantarowej. Interpelacja   2007/10/30 14:00:00   Kopeć   Maciej   2007/11/07  
398   Dot. wysokości diet dla członków SKM przy Prezydencie. Zapytanie   2007/10/30 10:00:00   Kęsik   Piotr   2007/11/09  
397   Dot. utworzenia Parku Przemysłowego na terenie Gminy Gryfino. Zapytanie   2007/10/30 10:00:00   Kęsik   Piotr   2007/11/06  
396   Dot. strony internetowej Miasta Szczecin. Interpelacja   2007/10/30 10:00:00   Juras   Paweł   2007/11/06  
395   Dot. przesunięcia wiaty na przystanku tramwajowym przy ul. Mickiewicza. Interpelacja   2007/10/30 11:00:00   Juras   Paweł   2007/11/13  
394   Dot. poniesionych przez Szczecin kosztów na promocję w roku 2007 (wodoloty - Spółka Żegluga Szczecińska–Wodoloty). Zapytanie   2007/10/30 10:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/06  
393   Dot. przedstawienia wpływów z opłaty targowej w roku 2007. Zapytanie   2007/10/30 10:00:00   Hinc   Tomasz   2007/11/06  
392   Dot. składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zapytanie   2007/10/30 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/11/07  
391   Dot. zatorów drogowych przy skrzyżowaniu Gryfińska –Struga. Interpelacja   2007/10/30 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/11/13  
390   Dot. terenu pod budowę supermarketu w Wielgowie. Zapytanie   2007/10/30 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/11/06  
389   Dot. terenów ogrodów działkowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Szczecinie. Zapytanie   2007/10/18 10:00:00   Hinc   Tomasz   2007/10/25  
388   Dot. traktowania taksówek jako części transportu publicznego. Interpelacja   2007/10/11 13:00:00   Juras   Paweł   2007/10/25  
387   Dot. obniżenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorom placówek specjalnych. Zapytanie   2007/10/10 10:00:00   Kalina   Teresa   2007/10/17  
386   Dot. wyjaśnienia sprawy mieszkanki Szczecina. Zapytanie   2007/10/09 09:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/10/17  
385   Dot. nawiązania do interpelacji z 08.08.07r. Interpelacja   2007/09/27 11:00:00   Szałabawka   Artur   2007/10/05  
384   Dot. sprawy mieszkania przy ul.Bol.Śmiałego w Szczecinie. Zapytanie   2007/09/27 11:00:00   Szałabawka   Artur   2007/10/05  
383   Dot. betonowego łącznika pomiędzy ulicami Ks. Warcisława a ul. Wilczą. Interpelacja   2007/09/25 13:00:00   Kęsik   Piotr   2007/09/27  
382   Dot. realizacji nowego obiektu oświatowego na osiedlu WARSZEWO. Interpelacja   2007/09/25 13:00:00   Kęsik   Piotr   2007/09/28  
381   Dot. planowanej inwestycji pn. TRASA PÓŁNOCNA. Interpelacja   2007/09/25 13:00:00   Kęsik   Piotr   2007/10/09  
380   Dot. wyjaśnienia skargi wniesionej przez mieszkankę Szczecina. Zapytanie   2007/09/18 13:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/09/24  
379   Dot. wezwania użytkowników garaży z okolic os. Zawadzkiego do usunięcia garaży. Interpelacja   2007/09/18 09:00:00   Juras   Paweł   2007/10/01  
378   Dot. podwójnej numeracji pomieszczeń w Urzędzie Miasta Szczecin. Interpelacja   2007/09/18 09:00:00   Juras   Paweł   2007/10/03  
377   Dot. prac związanych z przyłączeniem do instalacji kanalizacyjnej przy ul. Rostockiej. Zapytanie   2007/09/18 13:00:00   Szałabawka   Artur   2007/09/25  
376   Dot. remontu ulicy Gryfińskiej w Dąbiu. Zapytanie   2007/09/18 12:00:00   Biernat   Stefania   2007/09/25  
375   Dot. zmiany nazwy "Rad Osiedlowych". Zapytanie   2007/09/18 12:00:00   Biernat   Stefania   2007/09/25  
374   Dot. podwójnego oznakowania alei Jed.Narodowej w Szczecinie. Interpelacja   2007/09/18 11:00:00   Biernat   Stefania   2007/10/01  
373   Dot. posprzątania terenu przy Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym. Zapytanie   2007/09/18 11:00:00   Biernat   Stefania   2007/09/26  
372   Dot. oświetlenia placu zabaw w Dąbiu. Interpelacja   2007/09/18 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/10/12  
371   Dot. oświetlenia ul. Koszarowej w Dąbiu. Interpelacja   2007/09/18 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/10/03  
370   Dot. nieuczciwych kierowców taksówek. Zapytanie   2007/09/18 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/09/25  
369   Dot. zaniedbań związanych z ul. Chorzowską na Osowie. Zapytanie   2007/09/18 10:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/09/25  
368   Dot. utwardzenia drogi przy ul. Kozierowskiego. Interpelacja   2007/09/18 10:00:00   Kopacka   Marzena   2007/10/03  
367   Dot. oznakowania drogowego na skrzyżowaniu ul. Św.Floriana-Bulwar Gdański. Zapytanie   2007/09/18 09:00:00   Kopacka   Marzena   2007/09/25  
366   Dot. zakazu poruszania się tirów w centrum miasta. Zapytanie   2007/09/18 09:00:00   Kopacka   Marzena   2007/09/25  
365   Dot. likwidacji Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Zapytanie   2007/09/18 09:00:00   Zaremba   Renata   2007/09/25  
364   Dot. sprawy przeniesienia Szpitala Miejskiego. Zapytanie   2007/09/18 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/25  
363   Dot. usunięcia azbestu ze szczecińskich szkół i przedszkoli. Zapytanie   2007/09/18 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/26  
362   Dot. komunikacji miejskiej w okolicach dzielnicy Warszewo. Zapytanie   2007/09/18 13:00:00   Posłuszny   Jan   2007/09/25  
361   Dot. skutków podwyżki cen biletów. Zapytanie   2007/09/18 13:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/09/25  
360   Dot. wykorzystania energii odnawialnej zarówno przy projektowaniu nowych inwestycji, jak też przy termomodernizacji istniejących budynków. Interpelacja   2007/09/18 13:00:00   Karut   Andrzej   2007/10/02  
359   Dot. realizacji zadań termomodernizacji budynków oświatowych. Interpelacja   2007/09/18 12:00:00   Karut   Andrzej   2007/10/02  
358   Dot. pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji modernizacji ul. Zoologiczna - Dąbska. Interpelacja   2007/09/18 12:00:00   Karut   Andrzej   2007/10/01  
357   Dot. wskazania parkingu dla zlokalizowania wag do pomiaru ciężaru samochodów. Interpelacja   2007/09/18 09:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/10/03  
356   Dot. przedstawienia wykazu podmiotów z którymi Miasto podpisało umowę na szkolenia urzędników UM. Zapytanie   2007/09/18 09:00:00   Sieńko   Jerzy   2007/09/25  
355   Dot. wyjaśnienia sprawy wycieku cieczy w rejonie ulicy Szczawiowej. Zapytanie   2007/09/18 09:00:00   Szałabawka   Artur   2007/09/25  
354   Dot. sygnalizacji świetlnej regulującej ruch na skrzyżowaniu Zwierzyniecka-Niedźwiedzia. Zapytanie   2007/09/18 09:00:00   Kalina   Teresa   2007/09/25  
353   Dot. wyjaśnienia estetyki wyglądu bydynków administrowanych przez ZBiLK Interpelacja   2007/09/18 08:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/10/01  
352   Dot. wpisania do kalendarza wydarzeń kulturalnych uroczystości rocznicowych Święta Niepodległości 11 listopada. Interpelacja   2007/09/18 09:00:00   Biernat   Stefania   2007/10/01  
351   Dot. uregulowania problemu ruchu rowerzystów na terenie Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza. Interpelacja   2007/09/13 11:00:00   Stopyra   Jan   2007/09/24  
350   Dot. sposobu przyznawania środków finansowych na remonty szkół. Zapytanie   2007/09/13 11:00:00   Kalina   Teresa   2007/09/20  
349   Dot. zagospodarowania terenów i budynków Szpitala Miejskiego po przeniesieniu go do Szpitala w Zdrojach. Zapytanie   2007/08/31 12:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/06  
348   Dot. wysokości środków finansowych jakie przeznaczyło miasto Szczecin i Szpital Miejski na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w latach 2004-2007. Zapytanie   2007/08/31 12:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/06  
347   Dot. liczby dotychczasowych i planowanych miejsc na poszczególnych oddziałach (Szpital Miejski). Zapytanie   2007/08/31 12:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/06  
346   Dot. poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Szczecinie. Interpelacja   2007/09/06 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/09/20  
345   Dot. umowy podpisanej przez Prezydenta Miasta a Pogonią Szczecin. Interpelacja   2007/09/06 09:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/09/20  
344   Dot. przedstawienie danych z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. Zapytanie   2007/09/06 09:45:00   Wijas   Jędrzej   2007/09/13  
343   Dot. obowiązku utrzymywania czystości i odśnieżania chodników prywatnych posesji. Zapytanie   2007/09/05 09:00:00   Kopacka   Marzena   2007/09/12  
342   Dot. zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta. Zapytanie   2007/09/05 09:00:00   Kęsik   Piotr   2007/09/11  
341   Dot. funkcjonowania świetlic środowiskowych. Interpelacja   2007/09/06 14:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/09/20  
340   Dot. przygotowania listy pracowników Urzędu Miasta Szczecin, którzy przeszli na emeryturę i zostali ponownie zatrudnieni w Urzędzie Miasta. Interpelacja   2007/09/06 15:00:00   Baran   Bazyli   2007/09/20  
339   Dot. przedstawienia wykazu pracowników, którzy zadeklarowali chęć odejścia na emeryturę. Interpelacja   2007/09/06 14:00:00   Baran   Bazyli   2007/09/20  
338   Dot. przeszkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Zapytanie   2007/08/30 09:00:00   Juras   Paweł   2007/09/07  
337   Dot. bezpośredniego połączenia kolejowego Szczecina z lotniskiem w Goleniowie. Zapytanie   2007/08/30 09:30:00   Wijas   Jędrzej   2007/09/06  
336   Dot. przedstawienie zakresu prac remontowych w Gimnazjum nr 14 w Szczecinie. Zapytanie   2007/08/30 10:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/06  
335   Dot. przedstawienie wykazu szkół i przedszkoli planowanych do procesu restrukturyzacji w roku 2007/2008. Zapytanie   2007/08/30 10:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/06  
334   Dot. przedstawienie wykazu szkół i przedszkoli, w których w dalszym ciągu znajdują się materiały azbestowe. Zapytanie   2007/08/30 10:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/10  
333   Dot. przedstawienie terminu oddania do użytku kładki dla pieszych przy ul. Staszica. Zapytanie   2007/08/30 10:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/06  
332   Dot. podania terminu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora placówki MOIK. Zapytanie   2007/08/30 10:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/06  
331   Dot. przedstawienie wykazu lokali komunalnych przeznaczonych w roku 2007 przez Prezydenta Miasta w celu utworzenia w nich Rodzinnych Domów Dziecka. Zapytanie   2007/08/30 10:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/07  
330   Dot. przedstawienie wykazu szkół przystosowanych do kształcenia dzieci z hemofilią. Zapytanie   2007/08/30 09:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/09/07  
329   Dot. podania terminu ukończenia prac związanych z budową rurociągu na ulicy Świętego Floriana. Zapytanie   2007/08/29 09:00:00   Kopacka   Marzena   2007/09/05  
328   Dot. badań opinii publicznej w trakcie trwania zlotu żaglowców. Zapytanie   2007/08/21 13:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/28  
327   Dot. kontroli legalności sprzedaży alkoholu w Szczecinie. Zapytanie   2007/08/21 13:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/28  
326   Dot. zaleceń pokontrolnych w spr. Szpitala Miejskiego. Zapytanie   2007/08/14 10:00:00   Kopacka   Marzena   2007/08/23  
325   Dot. aktualnego ona 2007r. limitu licencji oraz ilości złożonych wniosków o wydanie licencji na taksówkę. Zapytanie   2007/08/14 10:00:00   Juras   Paweł   2007/08/24  
324   Dot. procedury związanej z wykupem mieszkań komunalnych. Interpelacja   2007/08/14 10:00:00   Kopacka   Marzena   2007/08/29  
323   dot. problemu z wykupem mieszkania przy ul. Bol. Śmiałego. Zapytanie   2007/08/09 11:00:00   Szałabawka   Artur   2007/09/05  
322   Dot. braku możliwości wykupu mieszkania komunalnego przy ul. Bol. Śmiałego w Szczecinie. Interpelacja   2007/08/09 10:00:00   Szałabawka   Artur   2007/08/27  
321   Dot. działalności Zarządcy "DOM" z ul. Smolańskiej. Zapytanie   2007/08/09 11:00:00   Szałabawka   Artur   2007/08/16  
320   Dot. zakłócania spokoju mieszkańców ulicy Wysokiej, Stromej i Bluszczowej. Interpelacja   2007/08/03 11:00:00   Szałabawka   Artur   2007/08/14  
319   Dot. prezentacji zintegrowanego systemu informatycznego, która odbyła się w 06.07.07r. w budynku UM. Zapytanie   2007/08/03 11:00:00   Kęsik   Piotr   2007/08/09  
318   Dot. nieruchomości posadowionej przy ul. Kossaka 9B. Zapytanie   2007/08/02 09:00:00   Ruciński   Adam   2007/08/09  
317   Dot. przedstawienia informacji gdzie i ile miejsc parkingowych przygotowało Miasto Szczecin na finał regat Tall Ships' Races. Zapytanie   2007/08/02 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/08  
316   Dot. przedstawienia całkowitych kosztów poniesionych przez Miasto Szczecin na finał regat The Tall Ships’ Races. Zapytanie   2007/08/02 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/20  
315   Dot. uchwały Rady Miasta IV kadencji ws. terenu po Gontynie. Zapytanie   2007/08/02 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/09  
314   Dot. budowy nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie byłego stadionu Pioniera. Zapytanie   2007/08/02 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/08  
313   Dot. wycinki zdrowych lip na szczecińskim Podzamczu. Zapytanie   2007/08/02 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/08  
312   Dot. zakresu usługi reklamowej w zakresie promocji Szczecina poprzez sport realizowanej w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 r. z Miejskim Klubem Sportowym Pogoń 04. Zapytanie   2007/08/02 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/09  
311   Dot. utworzenia w SP Nr 51 sportowej Szkoły Postawowej. Zapytanie   2007/08/02 10:00:00   Kopeć   Maciej   2007/08/09  
310   Dot. otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zapytanie   2007/08/02 10:00:00   Kopeć   Maciej   2007/08/09  
309   Dot. wykonania analizy wydatków na sport w latach 2006 i 2007. Interpelacja   2007/08/02 10:15:00   Kopeć   Maciej   2007/08/16  
308   Dot. remontu ulicy Gnieźnieńskiej w Szczecinie. Zapytanie   2007/08/02 10:00:00   Dąbrowski   Witold   2007/08/10  
307   Dot. podania nazwy zespołu muzycznego na finału regat Zapytanie   2007/08/02 09:00:00   Szałabawka   Artur   2007/08/20  
306   Dot. budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warcisława, Orzeszkowej i Kołłątaja. Interpelacja   2007/08/02 10:00:00   Posłuszny   Jan   2007/08/16  
305   Dot. pobierania przez ZWiK opłaty abonamentowej z drugiego licznika wodnego. Interpelacja   2007/08/02 10:00:00   Posłuszny   Jan   2007/08/08  
304   Dot. budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chopina i Krasińskiego. Interpelacja   2007/08/02 11:00:00   Posłuszny   Jan   2007/08/16  
303   Dot. powstania nowych sklepów wielkopowierzchniowych oraz galerii handlowych w Szczecinie. Zapytanie   2007/07/27 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/07  
302   Dot. zawartych porozumień zmieniających warunki pierwotnej umowy zawartej z podmiotami, które nabyły prawo użytkowania wieczystego lub prawo dzierżawy do gruntu od Gminy Miasto Szczecin. Interpelacja   2007/07/27 08:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/07  
301   Dot. zakłócania ciszy nocnej mieszkańców ulicy Kaszubskiej. Interpelacja   2007/07/20 13:00:00   Baran   Bazyli   2007/08/02  
300   Dot. sprawdzenia studzienek rewizyjnych. Interpelacja   2007/07/20 13:00:00   Kopacka   Marzena   2007/07/31  
299   Dot. stanowisk obsługi dla osób niepełnosprawnych. Interpelacja   2007/07/20 13:15:00   Kopacka   Marzena   2007/08/07  
298   Dot. zamieszczenia imiennych wyników głosowań. Zapytanie   2007/07/19 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/24  
297   Dot. sposobu wspierania przez miasto Szczecin szczecińskich klubów sportowych (lata 2006 - I połowa 2007). Zapytanie   2007/07/19 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/26  
296   Dot. eksploatacji wodolotu należącego do spółki Żegluga Szczecińska - Wodoloty. Zapytanie   2007/07/19 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/08/16  
295   Dot. kandydatur na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zapytanie   2007/07/11 09:00:00   Kopacka   Marzena   2007/07/16  
294   Dot. usuwania azbestu z przedszkoli i szkół. Zapytanie   2007/07/10 14:00:00   Zaremba   Renata   2007/07/23  
293   Dot. przedstawienia umów dzierżawy szczecińskich kąpielisk. Interpelacja   2007/07/10 10:00:00   Szałabawka   Artur   Wijas   Jędrzej   2007/07/23  
292   Dot. kosztu występu zespołu ACE OF BASE w Szczecinie. Zapytanie   2007/07/10 14:00:00   Szałabawka   Artur   Wijas   Jędrzej   2007/08/01  
291   Dot. zmiany uchwały nr XVI/316/04. Zapytanie   2007/07/10 14:30:00   Szałabawka   Artur   2007/07/19  
290   Dot. złamania Statutu Miasta Szczecin przez jednego z radnych. Zapytanie   2007/07/10 11:00:00   Ruciński   Adam   2007/07/16  
289   Dot. usychających drzew przy Alei Jana Pawła II, ulicy Piłsudskiego, Placu Rodła. Interpelacja   2007/07/10 13:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/07/18  
288   Dot. nowej siedziby Pałacu Młodzieży. Interpelacja   2007/07/10 10:00:00   Lemm   Judyta   2007/07/24  
287   Dot. transportu osób niepełnosprawnych. Interpelacja   2007/07/10 14:00:00   Lemm   Judyta   2007/07/23  
286   Dot. połączenia ulic Dzierżonia i Wiosny Ludów. Interpelacja   2007/07/10 14:00:00   Posłuszny   Jan   Lemm   Judyta   2007/07/25  
285   Dot. budowy chodnika wzdłuż ulicy Wapiennej. Interpelacja   2007/07/10 14:00:00   Posłuszny   Jan   Lemm   Judyta   2007/07/25  
284   Dot. zasad dofinansowywania inwestycji oświatowych lub sportowych. Interpelacja   2007/07/10 10:00:00   Kopeć   Maciej   2007/07/24  
283   Dot. czas pracy wychowawców Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie. Zapytanie   2007/07/10 13:00:00   Kopeć   Maciej   2007/07/13  
282   Dot. wyasfaltowania drogi przy ul. Twardowskiego. Interpelacja   2007/07/10 13:00:00   Kopacka   Marzena   2007/07/25  
281   Dot. remontu ulicy Jana z Kolna w Szczecinie. Zapytanie   2007/07/10 13:00:00   Kopacka   Marzena   2007/07/19  
280   Dot. dostosowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych na ul. Taczaka i ul. Derdowskiego. Interpelacja   2007/07/10 13:00:00   Kopacka   Marzena   2007/08/07  
279   Dot. zakupu strojów i rekwizytów tanecznych dla dzieci z SP Nr 48. Zapytanie   2007/07/10 12:00:00   Kęsik   Piotr   2007/07/26  
278   Dot. funkcjonowania Domu Dziecka nr 2 w zakresie spraw opiekuńczo wychowawczych. Interpelacja   2007/07/10 12:00:00   Karut   Andrzej   2007/07/13  
277   Dot. pozyskiwania nowych inwestorów. Zapytanie   2007/07/10 12:00:00   Karut   Andrzej   2007/07/18  
276   Dot. złego kursowania autobusów miejskich na Prawobrzeżu. Interpelacja   2007/07/10 12:00:00   Karut   Andrzej   2007/07/25  
275   Dot. konieczności budowy przedszkola na osiedlu Bukowe-Klęskowo. Interpelacja   2007/07/10 12:00:00   Kalina   Teresa   2007/07/18  
274   Dot. ograniczenia przejazdu samochodów ciężarowych przez osiedle Dąbie. Interpelacja   2007/07/10 12:00:00   Kalina   Teresa   2007/07/24  
273   Dot. funkcjonowania miejskiej strony internetowej. Zapytanie   2007/07/10 11:00:00   Juras   Paweł   2007/07/19  
272   Dot. rejsu statkiem Dziewanna 27.06.2007r. Zapytanie   2007/07/10 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/16  
271   Dot. zmian dokonanych we władzach spółek miejskich oraz zakładach budżetowych od 01 listopada 2006r. Zapytanie   2007/07/10 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/16  
270   Dot. kalendarza zajęć Przewodniczącego Rady Miasta. Zapytanie   2007/07/10 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/19  
269   Dot. wydatków za obsługę artystyczną miasta. Zapytanie   2007/07/10 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/16  
268   Dot. wymiany nawierzchni ulicy Dąbskiej w Szczecinie. Zapytanie   2007/07/10 11:00:00   Grodzki   Tomasz   2007/07/17  
267   Dot. sprawy Plaży Mieleńskiej. Zapytanie   2007/07/10 11:00:00   Grodzki   Tomasz   2007/07/19  
266   Dot. nielegalnego handlu na chodnikach w centrum miasta. Interpelacja   2007/07/10 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/07/24  
265   Dot. pielęgnacji drzew w Alei Jana Pawła II. Interpelacja   2007/07/10 11:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/07/17  
264   Dot. rozwiązania utrudnień komunikacyjnych zw. z aktualnymi remontami w mieście. Interpelacja   2007/07/10 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/07/24  
263   Dot. rozbiórki budynku przy ulicy Kościelnej 29-31. Interpelacja   2007/07/10 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/07/18  
262   Dot. braku informacji o nazwach ulic w Szczecinie. Interpelacja   2007/07/10 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/07/25  
261   Dot. rozebrania ruin budynku dawnej przychodni przy ulicy Nad Odrą 35. Interpelacja   2007/07/10 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/07/18  
260   Dot. sprawy lokalu użytkowego mieszczącego się przy ulicy Woj. Polskiego 53 w Szczecinie. Zapytanie   2007/07/10 10:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/07/18  
259   Dot. poprawy stanu technicznego ulicy Wiosennej w Szczecinie. Interpelacja   2007/07/10 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/07/25  
258   Dot. udostępnienia aneksu do umowy z firmą ECE podpisanego przez miasto w czerwcu 2007r. Zapytanie   2007/06/28 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/05  
257   Dot. sposobu promocji koncertu HITY NA CZASIE 2007. Zapytanie   2007/06/28 13:15:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/13  
256   Dot. podwyżek biletów komunikacji miejskiej. Zapytanie   2007/06/28 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/04  
255   Dot. oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego procesu restrukturyzacji szkół w roku 2006 i 2007. Zapytanie   2007/06/28 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/06  
254   Dot. kosztów promocji The Tall Ships’ Races 2007. Zapytanie   2007/06/28 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/13  
253   Dot. wysokość kosztów organizacji The Tall Ships’ Races 2007. Zapytanie   2007/06/28 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/13  
252   Dot. kosztów organizacji DNI MORZA 2007. Zapytanie   2007/06/28 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/05  
251   Dot. przedstawienia dokładnych kosztów organizacji DNI MORZA 2006. Zapytanie   2007/06/28 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/06  
250   Dot. przedstawienia kosztów jakie poniósł MZK w roku 2006-2007, w związku z utrzymaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Marianowie. Zapytanie   2007/06/28 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/05  
249   Dot. montażu lamp oświetleniowych między ul. Bajeczną a Szosą Polską. Zapytanie   2007/06/26 09:00:00   Kęsik   Piotr   2007/07/03  
248   Dot. przedstawienia informacji - ile firm założyło swoje siedziby w Szczecinie od 1 listopada 2006r. Zapytanie   2007/06/26 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/04  
247   Dot. wyremontowania nawierzchni ulic Potulickiej, Narutowicza oraz Kolumba. Zapytanie   2007/06/26 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/03  
246   Dot. transportu dla osób niepełnosprawnych. Zapytanie   2007/06/26 10:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/02  
245   Dot. zapytania: iloma mieszkaniami komunalnymi dysponuje Miasto Szczecin na dzień 26.06.2007r. Zapytanie   2007/06/26 10:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/03  
244   Dot. remontu ul. Bandurskiego w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/26 10:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/16  
243   Dot. nieruchomości mieszkaniowych oraz użytkowych zbytych oraz wynajmowanych przez SCR, STBS i TBS Prawobrzeże od 1 listopada 2006r. Zapytanie   2007/06/26 10:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/03  
242   Dot. sprzedaży alkoholu osobom nieletnim w Klubie Lokomotywa w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/26 10:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/04  
241   Dot. wykazania budynków posiadających azbest. Zapytanie   2007/06/26 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/04  
240   Dot. dni Województwa Zachodniopomorskiego w Poznaniu. Zapytanie   2007/06/26 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/10  
239   Dot. przedstawienia informacji nt. jaką kwotę wpłaciły podmioty prowadzące działalność kupiecką. Zapytanie   2007/06/26 09:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/03  
238   Dot. autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Zapytanie   2007/06/25 16:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/03  
237   Dot. oczyszczania Łasztowni. Zapytanie   2007/06/25 16:15:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/26  
236   Dot. prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Jed. Narodowej. Zapytanie   2007/06/25 15:00:00   Juras   Paweł   2007/07/03  
235   Dot. poprawy stanu placu Jakuba Wujka w Szczecinie oraz prowadzonych rozmów pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a firmą ECE. Interpelacja   2007/06/25 08:00:00   Kopacka   Marzena   2007/06/28  
234   Dot. osiedlowego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Modrej w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/20 08:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/28  
233   Dot. zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 06.06.2003r. Zapytanie   2007/06/20 08:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/02  
232   Dot. akcji szukania rodziców zastępczych. Zapytanie   2007/06/20 08:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/02  
231   Dot. przedstawienia rodzaju kar nałożonych na osoby związane z podejrzeniem zjawiska pedofilii w Domu Dziecka Nr 2. Zapytanie   2007/06/20 08:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/07/02  
230   Dot. budowy budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Mazowieckiej w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/18 12:00:00   Kęsik   Piotr   2007/06/25  
229   Dot. kosztów jakie poniosą mieszkańcy Szczecina zam. przy Al.Jed.Narodowej w zw. z wymianą dokumentów. Zapytanie   2007/06/18 12:15:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/25  
228   Dot. przedstawienia informacji nt.: właściciela i zarządcy Al.Fałata. Zapytanie   2007/06/18 12:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/27  
227   Dot. opóźnień związanych z oddaniem kładki przy ulicy Staszica w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/18 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
226   Dot. targów nieruchomości w Cannes. Zapytanie   2007/06/18 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
225   Dot. planu zagospodarowania placu przy skrzyżowaniu Ofiar Oświęcimia i Staszica. Zapytanie   2007/06/18 12:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
224   Dot. zatrudnienia nauczycieli, którzy utracili pracę w związku z likwidowanymi palcówkami oświatowymi. Zapytanie   2007/06/18 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
223   Dot. przychodów w roku 2006-2007 za zajęcie pasa drogowego. Zapytanie   2007/06/18 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/28  
222   Dot. wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Warcisława- Orzeszkowej - Kołłątaja. Interpelacja   2007/06/18 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/17  
221   Dot. planu remontów placów zabaw i boisk osiedlowych dla dzieci. Zapytanie   2007/06/18 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
220   Dot. stworzenia miejskiego programu podniesienia estetyki kamienic, ulic, chodników oraz skwerów w aktualnym centrum Szczecina. Zapytanie   2007/06/18 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
219   Dot. przedstawienia informacji: w ilu przypadkach w latach 2006-2007 Prezydent Miasta Szczecin skorzystał z prawa pierwokupu gruntu zbywanego przez podmiot zewnętrzny. Zapytanie   2007/06/18 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
218   Dot. przedstawienia planu letnich półkolonii dla dzieci. Zapytanie   2007/06/18 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
217   Dot. zbycia lokalu po kawiarni Duet. Zapytanie   2007/06/18 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/27  
216   Dot. założenia parkometrów w strefie płatnego parkowania. Zapytanie   2007/07/10 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/07/13  
215   Dot. połączenia pośredniego Europejska–Taczaka–Arkońska–Niemierzyńska, budowę Obwodnicy Śródmiejskiej, modernizację ulicy Łukasińskiego, przebudowę ulicy Twardowskiego. Interpelacja   2007/06/15 13:00:00   Ruciński   Adam   2007/07/03  
214   Dot. przyspieszenia terminów remontów SP Nr 3, 48, 53 oraz RO przy ul. Krasickiego. Interpelacja   2007/06/15 13:00:00   Ruciński   Adam   2007/07/02  
213   Dot. opłaty dzierżawnej ogródka zlokalizowanego przy Restauracji "El Greco" ul. Łukasińskiego 4. Zapytanie   2007/06/14 09:00:00   Dymkowski   Robert   2007/06/20  
212   Dot. rozpoczęcia remontu ulicy Niemierzyńskiej i Arkońskiej. Interpelacja   2007/06/14 09:00:00   Goc   Marek   2007/06/28  
211   Dot. zaciągania zobowiązań finansowych na organizację Dni Morza 2007. (przepisy prawa) Zapytanie   2007/06/14 09:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/22  
210   Dot. wypowiedzi posła RP S. Nitrasa na antenie Polskiego Radia Szczecin. Zapytanie   2007/06/13 10:00:00   Juras   Paweł   2007/06/19  
209   Dot. wymiany dokumentów zw. ze zmianą nazwy Al. Jed. Narodowej na Jana Pawła II. Zapytanie   2007/06/13 10:00:00   Kęsik   Piotr   2007/06/19  
208   Dot. przetargu na odkomarzanie miasta. Zapytanie   2007/06/13 13:00:00   Szałabawka   Artur   2007/06/19  
207   Dot. modernizacji ulic Bośniacka-Szkoła, Szybowcowa, Zagrzebska, Sarajewska, Belgradzka. Interpelacja   2007/06/13 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/06/27  
206   Dot. konserwacji zieleni w "Różance". Interpelacja   2007/06/13 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/06/28  
205   Dot. ogławiania drzew. Zapytanie   2007/06/13 14:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/06/20  
204   Dot. prac remontowych w zrestrukturyzowanych jednostkach oświatowych. Interpelacja   2007/06/13 12:00:00   Lemm   Judyta   2007/06/27  
203   Dot. zmiany warunków zatrudnienia pracowników Domu Dziecka Nr 2 w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/13 12:00:00   Kopeć   Maciej   2007/06/22  
202   Dot. utraty pracy przez szczecińskich nauczycieli. Zapytanie   2007/06/13 12:00:00   Kopeć   Maciej    
201   Dot. zmiany nazwy imprezy "Dni Morza 2007". Interpelacja   2007/06/13 11:00:00   Kopacka   Marzena   2007/06/28  
200   Dot. organizacji uroczystości 20-rocznicy odwiedzin Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/13 11:00:00   Kęsik   Piotr   2007/06/25  
199   Dot. wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ulicy Stołczyńskiej. Zapytanie   2007/06/13 11:00:00   Kęsik   Piotr   2007/06/20  
198   Dot. organizacji występów kabaretowych. Interpelacja   2007/06/13 11:00:00   Kęsik   Piotr   2007/06/25  
197   Dot. umieszczenia ekranu dźwiękochłonnego przy ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Interpelacja   2007/06/13 15:00:00   Karut   Andrzej   2007/07/02  
196   Dot. skutków finansowych zw. z likwidacją Strefy Płatnego Parkowania. Zapytanie   2007/06/13 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/20  
195   Dot. przedstawienia informacji nt. umów zleceń, o dzieło, opracowań, analiz, referatów, ekspertyz zlecanych w trybie innym niż tryb zamówień publicznych przez Miasto Szczecin. Zapytanie   2007/06/13 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/20  
194   Dot. wybudowania nowych miejsc parkingowych. Zapytanie   2007/06/13 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/19  
193   Dot. sprawy terenu pod parkingiem przy CH Galaxy w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/13 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/19  
192   Dot. umów i porozumień zawartych z Echo-Investment S.A. Zapytanie   2007/06/13 15:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/21  
191   Dot. remontu przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/13 14:45:00   Hinc   Tomasz   2007/06/20  
190   Dot. umów sponsorskich zw. z Tall Ship's Races 2007r Zapytanie   2007/06/13 14:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/21  
189   Dot. podania kosztów jakie poniosło miasto na imprezę w Łasztowni w dniach 08-10.06.2007r. Zapytanie   2007/06/13 14:00:00   Hinc   Tomasz   2007/07/18  
188   Dot. wyjaśnienia ile wydało miasto na stworzenie Marki Szczecina od roku 2000. Zapytanie   2007/06/13 14:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/27  
187   Dot. przedstawiania na stronach internetowych UM raportów pokontrolnych. Zapytanie   2007/06/13 14:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/20  
186   Dot. zmiany wizerunku ulic Woj. Polskiego oraz Wyzwolenia. Zapytanie   2007/06/13 13:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/25  
185   Dot. zakłócania spokoju przez klub "Intro" w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/13 13:00:00   Hinc   Tomasz   2007/06/22  
184   Dot. budowy obiektu szkolnego w Gimnazjum w Wielgowie. Interpelacja   2007/06/13 10:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/06/28  
183   Dot. wykonania oświetlenia ulic Wielgowa. Interpelacja   2007/06/13 10:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/06/28  
182   Dot. planu zagospodarowania przestrzennego: Wielgowo, Sławociesze, Zdunowo. Interpelacja   2007/06/13 10:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/06/28  
181   Dot. transportu osób niepełnosprawnych. Interpelacja   2007/06/13 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/06/25  
180   Dot. realizacji budowy zjazdu z A6 na ulicę Tczewską. Zapytanie   2007/06/13 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/06/20  
179   Dot. pompowni ścieków przy ul. Puckiej. Interpelacja   2007/06/13 10:00:00   Biernat   Stefania   2007/06/28  
178   Dot. ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/13  
177   Dot. podania rozwiązań komunikacyjnych podczas The Tall Ships Races. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/13  
176   Dot. podania terminu zakończenia budowy kładki przy ul. Staszica. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/14  
175   Dot. wyjaśnienia sprawy mieszkań komunalnych, które miasto zamierza oddać do użytku w 2007r. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/13  
174   Dot. budowy boisk sportowych w Mieście Szczecinie. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/13  
173   Dot. przedstawienia danych dot. Pogotowia Opiekuńczego, Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/15  
172   Dot. wyjaśnienia sprawy przekształcenia klasy "Vc" SP NR 2 w klasę integracyjną. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/13  
171   Dot. organizacji ruchu przy Alei Juliana Fałata. Interpelacja   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/14  
170   Dot. przedstawienia kosztów jakie poniesie miasto na organizacje Dni Morza 2007. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz    
169   Dot. przedstawienia kosztów jakie poniesie miasto w związku ze zlotem żaglowców. Zapytanie   2007/06/06 15:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/14  
168   Dot. zmiany nazwy ulicy z Jedności Narodowej na Jana Pawła II. Zapytanie   2007/06/05 07:00:00   Sieńko   Jerzy   2007/06/11  
167   Dot. sprawy funkcjonowania parkometrów w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/05 12:00:00   Kopacka   Marzena   Kalina   Teresa   Dzikowski   Władysław   Biernat   Stefania   2007/06/12  
166   Dot. wyremontowania SP Nr 59, Gimnazjum Nr 23, SP Nr 13. Interpelacja   2007/06/05 13:00:00   Biernat   Stefania   Dzikowski   Władysław   Kalina   Teresa   Kopacka   Marzena   2007/06/14  
165   Dot. przywrócenia połączenia kolejowego Szczecin-Częstochowa. Interpelacja   2007/06/05 12:00:00   Karut   Andrzej   2007/06/08  
164   Dot. przywrócenia połączeń kolejowych: Szczecin-Częstochowa. Zapytanie   2007/06/05 12:00:00   Karut   Andrzej   2007/06/08  
163   Dot. sprawy dzierżawy terenów należących do Szpitala Miejskiego. Zapytanie   2007/06/04 11:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/11  
162   Dot. terminu otwarcia sklepu IKEA w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/01 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/06  
161   Dot. zagospodarowania terenu niecki przy Szpitalu na Unii Lubelskiej. Zapytanie   2007/06/01 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/06  
160   Dot. możliwości korzystania przez taksówkarzy z udogodnień przewidzianych dla autobusów. Interpelacja   2007/06/01 10:00:00   Baran   Bazyli   2007/06/14  
159   Dot. sprawy żaglowca "Siedov" - przeszkody techniczne. Zapytanie   2007/06/01 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/11  
158   Dot. przedstawienia wyników kontroli Domu Dziecka Nr 2 i MOIKU. Interpelacja   2007/06/01 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/15  
157   Dot. przedstawienia wyjaśnień związanych z ulicą Struga w Szczecinie. Zapytanie   2007/06/01 13:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/08  
156   Dot. przedstawienia planu działań mającego na celu zwalczanie szkodnika atakującego kasztanowce. Interpelacja   2007/06/01 10:00:00   Marlicz   Katarzyna   2007/06/15  
155   Dot. przedstawienia wykazu działań mających na celu porządkownia placów zabaw dla dzieci. Interpelacja   2007/06/01 10:00:00   Marlicz   Katarzyna    
154   Dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie prac remontowych prowadzonych na Al. Woj. Polskiego (odcinek B.Prusa-Curie Skłodowskiej). Interpelacja   2007/06/01 09:00:00   Marlicz   Katarzyna   2007/06/15  
153   Dot. budowy nowych placówek oświatowych. Interpelacja   2007/05/30 08:00:00   Lemm   Judyta   2007/06/27  
152   Dot. sieci placówek oświatowych. Interpelacja   2007/05/30 08:15:00   Marlicz   Katarzyna   Lemm   Judyta   2007/06/14  
151   Dot. dofinansowania dzieci uczęszczających do szczecińskich szkół, zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. Interpelacja   2007/05/30 08:00:00   Lemm   Judyta   Marlicz   Katarzyna   2007/06/08  
150   Dot. ogłaszania konkursów na Markę Szczecina. Zapytanie   2007/05/30 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/06  
149   Dot. przekazania lokali mieszkalnych do STBS i SCR. Zapytanie   2007/05/30 15:00:00   Szałabawka   Artur   2007/06/06  
148   Dot. remontu nawierzchni przy ul. Emilii Plater, Malczewskiego i Jana Chryzostoma Paska. Interpelacja   2007/05/28 15:00:00   Baran   Bazyli   2007/06/12  
147   Dot. rozwiązania problemu korzystania z parkingu przy ulicy Niepodległości w Szczecinie. Interpelacja   2007/05/28 16:00:00   Baran   Bazyli   2007/06/08  
146   Dot. remontu ulicy Głowackiego w Szczecinie. Interpelacja   2007/05/28 16:00:00   Baran   Bazyli   2007/06/12  
145   Dot. przedstawienie wykazu właścicieli wieczystych działek gruntowych, teren: Park Leśny Arkoński, Dolina Siedmiu Młynów. Zapytanie   2007/05/28 08:00:00   Ruciński   Adam   2007/06/08  
144   Dot. autopoprawki nr 4 uchwały nr IX/278/07. Zapytanie   2007/05/28 08:00:00   Ruciński   Adam   2007/06/08  
143   Dot. zapobiegania powstawaniu "dzikich" wysypisk śmieci. Interpelacja   2007/05/28 15:00:00   Kopacka   Marzena   2007/06/11  
142   Dot. remontu przy ul. Św. Floriana w Szczecinie. Zapytanie   2007/05/28 15:00:00   Kopacka   Marzena   2007/06/01  
141   Dot. organizacji The Tall Ships Races. Zapytanie   2007/05/25 11:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/06  
140   Dot. organizacji Dni Morza. Zapytanie   2007/05/25 11:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/06/06  
139   Dot. przedstawienia informacji nt. wychowawcy Domu Dziecka Zielony Dwór. Zapytanie   2007/05/18 09:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/05/28  
138   Dot. torowiska tramwajowego przy ul.Mickiewicza. Interpelacja   2007/05/18 13:00:00   Juras   Paweł   2007/05/29  
137   Dot. terenu byłego toru motocrossowego przy ul. Woj.Polskiego w Szczecinie. Interpelacja   2007/05/18 13:00:00   Juras   Paweł   2007/05/28  
136   Dot. funkcjonowania służb i instytucji podległych Prezydentowi, mających w swoich zadaniach zapobieganie przemocy w rodzinie. Interpelacja   2007/05/17 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/06/05  
135   Dot. ograniczenia ruchu samochodów dostawczych przez ulicę Zaściankową. Interpelacja   2007/05/17 14:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/05/29  
134   Dot. podania terminu ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Miejskiego. Zapytanie   2007/05/16 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/05/25  
133   Dot. przejęcia przez Miasto Szczecin dróg osiedlowych tj. ulica 9 maja i Ruska. Zapytanie   2007/05/16 08:00:00   Szałabawka   Artur   2007/05/25  
132   Dot. umieszczenia pojemników na śmieci w rejonie ulic Stroma, Wysoka. Interpelacja   2007/05/16 08:00:00   Szałabawka   Artur   2007/06/11  
131   Dot. wprowadzenia biletów 10 minutowych. Interpelacja   2007/05/16 08:15:00   Szałabawka   Artur   2007/05/25  
130   Dot. przedstawienia listy osób, które uzyskały mieszkania z zasobów mienia komunalnego. Interpelacja   2007/05/16 08:00:00   Szałabawka   Artur   2007/06/05  
129   Dot. zorganizowania Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Mieście Szczecin. Interpelacja   2007/05/16 13:00:00   Dymkowski   Robert   Pawlak   Arkadiusz   2007/06/08  
128   Dot. organizacji Dni Morza 2007. Zapytanie   2007/05/16 08:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/05/30  
127   Dot. zagospodarowania terenu obecnego parkingu na Podzamczu. Interpelacja   2007/05/16 08:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/05/30  
126   Dot. udziału Radnych w komisjach przetargowych. Interpelacja   2007/05/16 08:30:00   Karut   Andrzej   2007/06/04  
125   Dot. zorganizowania uroczystości ku czci ofiar tragicznego wypadku przy skrzyżowaniu ulic: Al.Piastów i Jagiellońskiej. Interpelacja   2007/05/16 11:00:00   Karut   Andrzej   2007/05/28  
124   Dot. przeciwdziałania pladze komarów. Interpelacja   2007/05/16 08:00:00   Grodzki   Tomasz   2007/06/08  
123   Dot. wyjaśnień jakie działania zostały podjęte w celu uzyskania środków na "szybki tramwaj" czy modernizację Autostardy Poznańskiej? Interpelacja   2007/05/16 07:00:00   Biernat   Stefania   2007/05/30  
122   Dot. wyjaśnienia opóźnień związanych z przekształcaniem gruntów w prawo własności w SM"Dąb". Interpelacja   2007/05/16 07:00:00   Biernat   Stefania   2007/05/28  
121   Dot. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kombatanta w Szczecinie. Zapytanie   2007/05/10 11:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/05/18  
120   Dot. ograniczenia prędkości przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie. Interpelacja   2007/04/26 13:30:00   Juras   Paweł   2007/05/10  
119   Dot. zaproszenia nt.: Region Odry - przestrzenią europejskiego modelu socjalnego. Zapytanie   2007/04/26 13:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/05/04  
118   Dot. przedstawienia programu zmian sieci komunikacji miejskiej w Szczecinie. Interpelacja   2007/04/26 13:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/05/10  
117   Dot. sprawy terenów działkowych. Interpelacja   2007/04/26 11:00:00   Karut   Andrzej   2007/05/10  
116   Dot. przywrócenia biletów 10 minutowych. Interpelacja   2007/04/26 13:00:00   Szałabawka   Artur   2007/05/10  
115   Dot. poszerzenia stron internetowych UM o informacje o wykonywanych audytach wewnętrznych. Interpelacja   2007/04/26 11:00:00   Hinc   Tomasz   2007/05/09  
114   Dot. remontu ulicy Jana z Kolna w Szczecinie. Interpelacja   2007/04/26 13:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/05/10  
113   Dot. lustra przy zbiegu ulic Duńskiej i Szczecińskiej. Interpelacja   2007/04/26 11:00:00   Lemm   Judyta   2007/05/15  
112   Dot. przedstawienia zadań objętych Programem Rewitalizacji. Interpelacja   2007/04/26 10:00:00   Lemm   Judyta   2007/05/10  
111   Dot. stanu technicznego nawierzchni ulicy Krasińskiego w Szczecinie. Interpelacja   2007/04/26 10:00:00   Lemm   Judyta   2007/05/07  
110   Dot. organizacji tegorocznych Dni Morza. Zapytanie   2007/04/26 09:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/05/04  
109   Dot. remontu przy ulicy Jana z Kolna. Zapytanie   2007/04/26 09:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/05/04  
108   Dot. przedstawienia informacji nt. własności terenu przy pl. Kościuszki w Szczecinie. Interpelacja   2007/04/17 14:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/04/26  
107   Dot. działalności rehabilitacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Zapytanie   2007/04/13 09:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/04/24  
106   Dot. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego w Szczecinie. Zapytanie   2007/04/13 09:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/04/19  
105   Dot. modernizacji terenów wokół Stawu Rubinowego w Szczecinie. Zapytanie   2007/04/11 14:00:00   Kalina   Teresa   2007/04/19  
104   Dot. Study Tour dla dziennikarzy zagranicznych pism. Zapytanie   2007/04/11 08:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2007/04/18  
103   Dot. wykupu gruntów pod planowaną budowę ul.Nowoszerokiej. Zapytanie   2007/04/05 13:00:00   Ruciński   Adam   2007/04/13  
102   Dot. planu zagospodarowania przestrzennego terenu znajdującego się przy ul.Jaworowej w Szczecinie. Zapytanie   2007/04/04 11:00:00   Marlicz   Katarzyna   2007/04/13  
101   Dot. naprawienia ławek znajdujących się przy Stawie Rubinowym Interpelacja   2007/04/04 13:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/04/19  
100   Dot. wprowadzenia zakazu „ogławiania” drzew Interpelacja   2007/04/04 13:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/04/19  
99   Dot. rozdzielenia tras turystycznych dla jeźdźców i spacerowiczów Interpelacja   2007/04/04 13:15:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/04/19  
98   Dot. ulicy Ludowej Zapytanie   2007/04/04 13:00:00   Hinc   Tomasz   2007/04/12  
97   Dot. zgodności uchwały RM z prawem UE oraz terminu zakończenia remontu ul. Przodowników Pracy Zapytanie   2007/04/04 13:00:00   Pańka   Urszula   2007/04/12  
96   Dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta odnośnie terenu znajdującego się przy ulicach: A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza. Interpelacja   2007/04/04 13:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/04/20  
95   Dot. wyglądu centrum miasta Interpelacja   2007/04/04 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/05/17  
94   Dot. prac budowlanych prowadzonych na działce przy ul. Mickiewicza i Korfantego Interpelacja   2007/04/04 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/04/17  
93   Dot. wykonania remontu rowów melioracyjnych przy ul. Cegłówki Zapytanie   2007/04/04 12:00:00   Bartnik   Paweł   2007/04/12  
92   Dot. zmiany oraganizacji ruchu w związku z remontem wiaduktu przy ul. Druckiego-Lubeckiego Zapytanie   2007/04/04 12:00:00   Bartnik   Paweł   2007/04/12  
91   Dot. uporządkowania ciągów pieszych w Centrum Szczecina Interpelacja   2007/04/04 12:45:00   Wijas   Jędrzej   2007/04/20  
90   Dot. uruchomienia przystanku autobusowego dla linii pośpiesznych przy ul.Energetyków w Szczecinie. Interpelacja   2007/03/30 11:00:00   Kopacka   Marzena   2007/04/13  
89   Dot. terenu ograniczonego ulicami: Mieszka I, Wierzbowej, rzeczki Bukowej w Szczecinie. Interpelacja   2007/03/30 11:00:00   Dąbrowski   Witold   2007/04/13  
88   Dot. uporządkowania terenu ulic: 26 Kwietnia, Witkiewicza, Twardowskiego w Szczecinie. Interpelacja   2007/03/30 11:00:00   Juras   Paweł   2007/04/17  
87   Dot. zmiany organizacji ruchu w związku z remontem wiaduktu na ul. Druckiego-Lubeckiego. Interpelacja   2007/03/27 13:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/04/10  
86   Dot. awarii sygnalizatora umieszczonego przy torowisku na Rondzie Ojca dr Władysława Siwka Zapytanie   2007/03/26 13:00:00   Kopacka   Marzena   2007/04/02  
85   Dot. przebudowanej ul. Cłowej i części ul. Węglowej Interpelacja   2007/03/22 14:45:00   Kopacka   Marzena   2007/04/05  
84   Dot. możliwość przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Floriana Szarego Zapytanie   2007/03/16 11:00:00   Gzyl   Paweł   2007/03/26  
83   Dot. restauracji "Chief" Zapytanie   2007/03/16 11:00:00   Gzyl   Paweł   2007/03/23  
82   Dot. możliwosci przedłużenia linii autobusowej 57 lub 87 do końca ulicy Podbórzańskiej Zapytanie   2007/03/16 11:00:00   Gzyl   Paweł   2007/03/26  
81   Dot. zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii 66 Zapytanie   2007/03/16 11:00:00   Gzyl   Paweł   2007/03/26  
80   Dot. stanu technicznego murawy głównej na stadionie miejskim Zapytanie   2007/03/16 11:00:00   Dymkowski   Robert   2007/03/26  
79   Dot. możliwości budowy boiska treningowego dla Pogoni Zapytanie   2007/03/16 11:00:00   Dymkowski   Robert   2007/05/04  
78   Dot. zasad najmu oraz sprzedaży lokali komunalnych z zasobów SCR Interpelacja   2007/03/13 14:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/03/29  
77   Dot. prac budowlano – remontowych na ul. Jana z Kolna Interpelacja   2007/03/13 14:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/03/30  
76   Dot. bezpłatnego parkowania dla osób posiadających karty inwalidzkie Zapytanie   2007/03/08 11:00:00   Szałabawka   Artur   2007/03/15  
75   Dot. wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej Zapytanie   2007/03/06 12:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/03/13  
74   Dot. Klubu Morze Szczecin Zapytanie   2007/03/06 12:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2007/03/15  
73   Dot. organizacji miejsc noclegowych w związku z The Tall Ship Races 2007 Zapytanie   2007/03/06 12:00:00   Pawlak   Arkadiusz   2007/03/15  
72   Dot. miejsc parkingowych dla radnych przed Urzędem Miejskim Interpelacja   2007/03/06 12:00:00   Kopacka   Marzena   2007/03/15  
71   Dot. modernizacji skrzyżowania przy ul. Ku Słońcu – Derdowskiego Interpelacja   2007/03/06 12:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/03/16  
70   Dot. renowacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Parku Kasprowicza Interpelacja   2007/03/06 12:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/03/20  
69   Dot. udziału radnych w komisjach przetargowych Interpelacja   2007/03/06 12:00:00   Karut   Andrzej   2007/03/20  
68   Dot. dokonania przeglądu ulic i dróg miasta Interpelacja   2007/03/06 12:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/03/16  
67   Dot. utworzenia targowiska handlu owocami dla działkowców Interpelacja   2007/03/06 12:00:00   Bartnik   Paweł   2007/03/14  
66   Dot. lokalizacji centrów sportowych Interpelacja   2007/03/02 12:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/03/19  
65   Dot. interwencji Prezydenta Miasta opisaną w artykule „Skazali mnie na śmierć!” Interpelacja   2007/02/28 11:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/03/08  
64   Dot. budowy przedłużenie ulicy Taczaka w kierunku ul. Szerokiej Interpelacja   2007/02/26 11:00:00   Ruciński   Adam   2007/03/12  
63   Dot. sklepu monopolowego zlokalizowanego przy ul. Berlinga 1 w Szczecinie Interpelacja   2007/02/26 11:00:00   Ruciński   Adam   2007/03/02  
62   Dot. zainstalowania oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Grota Roweckiego Interpelacja   2007/02/15 11:00:00   Szałabawka   Artur   2007/03/02  
61   Dot. terenów szkół wynajmowanych pod parkingi i na potrzeby szkół nauki jazdy Interpelacja   2007/02/14 11:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/03/16  
60   Dot. możliwość ponownej korekty czynszu najemcom prowadzącym działalność gospodarczą przy ul. Stołczyńskiej Zapytanie   2007/02/09 12:00:00   Kęsik   Piotr   2007/02/16  
59   Dot. planowanej inwestycji przy ul. Smolańskiej 11-13 Interpelacja   2007/02/07 13:30:00   Szałabawka   Artur   2007/02/16  
58   Dot. prac związanych z budową kolektora przy ulicy Wspólnej w Zdrojach. Zapytanie   2007/07/10 09:00:00   Biernat   Stefania   2007/07/19  
57   Dot. ukończenia remont drogi przy ul. Św. Floriana Zapytanie   2007/02/07 13:00:00   Kopacka   Marzena   2007/02/13  
56   Dot. miejsc parkingowych przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie Zapytanie   2007/02/07 13:00:00   Zielińska   Grażyna   2007/02/14  
55   Dot. Basenu „Paprotka” usytuowanego w rejonie ul. Paproci w Szczecinie Zapytanie   2007/02/07 13:00:00   Zielińska   Grażyna   2007/02/15  
54   Dot. terenu byłego boiska sportowego u zbiegu ulic: Mickiewicza, Waryńskiego, Sienkiewicza i Korfantego w Szczecinie Zapytanie   2007/02/07 13:00:00   Zielińska   Grażyna   2007/02/15  
53   Dot. budynku komunalnego przy ul. Krasickiego 6 w Szczecinie Zapytanie   2007/02/07 13:00:00   Zielińska   Grażyna   2007/02/14  
52   Dot. wykorzystania terenu między ulicami Gontyny, Salomei i Emilii Plater pod budownictwo mieszkaniowe. Zapytanie   2007/02/02 13:00:00   Goc   Marek   2007/02/08  
51   Dot. zadań realizowanych przez MZGOi porozumienia podpisanego Przez M. Jurczyka z zakładami komunalnymi Interpelacja   2007/02/02 13:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/02/16  
50   Dot. przeprowadzenia modernizacji odcinka ulicy Ofiar Oświęcimia Interpelacja   2007/02/02 13:00:00   Goc   Marek   2007/02/16  
49   Dot. instalacji wzbudzanej ręcznie przez pieszych sygnalizacji świetlnej przy ul. Kolumba Interpelacja   2007/02/02 13:00:00   Goc   Marek   2007/02/16  
48   Dot. podjęcia remontu kapitalnego torowiska wzdłuż całej ulicy Piastów Interpelacja   2007/02/02 13:00:00   Goc   Marek   2007/02/19  
47   Dot. budowy chodnika wzdłuż ulicy Emilii Plater Interpelacja   2007/02/02 13:00:00   Goc   Marek   2007/02/16  
46   Dot. stan prawny budynku przy ul. Ku Słońcu 121 Zapytanie   2007/02/01 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/02/08  
45   Dot. terenu u zbiegu ulic Derdowskiego/Ku Słońcu Zapytanie   2007/02/01 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/02/08  
44   Dot. podjęcia przez miasto dzialań w celu poprawy sytuacji mieszkańców dzielnic peryferyjnych w sytuacjach kryzysowych Interpelacja   2007/02/01 12:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/02/15  
43   Dot. ruchu samochodów ciężarowych na ulicach osiedli Wielgowa i Dąbia Interpelacja   2007/02/01 12:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/02/16  
42   Dot. wykorzystania budynku po byłej przychodni przy ulicy Waryńskiego Zapytanie   2007/01/29 12:00:00   Marcinkiewicz   Michał    
41   Dot. przebudowy skrzyżowania ul. Ku Słońcu i Derdowskiego Zapytanie   2007/01/29 12:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/02/06  
40   Dot. ukończenia prac budowlanych i otwarcia III etapu obwodnicy Śródmieście Interpelacja   2007/01/29 12:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/02/05  
39   Dot. prac przygotowawczych planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Mickiewicza/Sienkiewicza/Waryńskiego Interpelacja   2007/01/29 12:00:00   Marcinkiewicz   Michał   2007/02/02  
38   Dot. planu zagospodarowania przestrzennego terenów portowych w Szczecinie tzw. "śródodrza" Zapytanie   2007/01/24 12:30:00   Wijas   Jędrzej   2007/01/31  
37   Dot. ograniczenia wjazdu do centrum miasta TIR-ów Interpelacja   2007/01/23 12:30:00   Kopacka   Marzena   2007/02/02  
36   Dot. planu zagospodarowania Pogodna Zapytanie   2007/01/23 10:00:00   Zielińska   Grażyna   2007/01/31  
35   Dot. możliwości zmniejszenia natężenia ruchu na ul. Traugutta Zapytanie   2007/01/23 10:00:00   Zielińska   Grażyna   2007/01/30  
34   Dot. zamknięcia prawoskrętu na al. Wojska Polskiego Zapytanie   2007/01/23 10:00:00   Zielińska   Grażyna   2007/01/30  
33   Dot. oświetlenia w parku przy ul. Chopina Zapytanie   2007/01/19 14:00:00   Kopacka   Marzena   2007/01/26  
32   Dot. dlaczego podwyżka cen wody i ścieków odbyła się z pominięciem uchwały Rady Miasta Zapytanie   2007/01/16 13:00:00   Ruciński   Adam   2007/01/25  
31   Dot. środków na transport ucznia niepełnosprawnego Zapytanie   2007/01/16 13:00:00   Lemm   Judyta   2007/01/24  
30   Dot. azbestu znajdującego się w PP nr 47 i PP nr 67 Zapytanie   2007/01/16 12:00:00   Zaremba   Renata   2007/01/23  
29   Dot. wyłączenia sygnalizacji świetlnej na Rondzie Giedrojcia i pętli indukcyjnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu Interpelacja   2007/01/16 13:00:00   Mickiewicz   Andrzej   2007/01/23  
28   Dot. sprawdzenia legalności wyremontowania drogi łączącej ul. Kozierowskiego z ulicą Poniatowskiego Zapytanie   2007/01/16 13:00:00   Kopacka   Marzena   2007/01/24  
27   Dot. przekazania budynku przy ul. Stolczyńskiej do WGN Interpelacja   2007/01/16 12:00:00   Bartnik   Paweł   2007/01/31  
26   Dot. możliwości likwidacji basenów p.poż. w centrum miasta Interpelacja   2007/01/16 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/01/30  
25   Dot. stanu ekologicznego jeziora Słonecznego Interpelacja   2007/01/16 12:00:00   Duklanowski   Leszek   2007/01/30  
24   Dot. usunięcia reklam z szyb autobusów i tramwajów komunikacji publicznej Interpelacja   2007/01/16 13:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/01/31  
23   Dot. wykazu jednostek w których jest azbest Interpelacja   2007/01/16 12:00:00   Zaremba   Renata   2007/01/31  
22   Dot. ilości wyroków eksmisyjnych dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe Zapytanie   2007/01/10 11:00:00   Kęsik   Piotr   2007/01/17  
21   Dot. działalności firm przy ul. Szerokiej 17 i ul. Szczawiowej 54. Interpelacja   2007/01/03 13:00:00   Szałabawka   Artur   2007/01/17  
20   Dot. wyjaśnienia zasad funkcjonowania firmy znajdującej się przy ul. Szczawiowej Zapytanie   2007/01/03 13:00:00   Szałabawka   Artur   2007/01/11  
19   Dot. wymiany żeliwnego rurociągu wodnego w ciągu ulicy Bryczkowskiego Interpelacja   2007/01/02 10:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/01/16  
18   Dot. wystawienie brakujących wiat przystankowych na przystankach linii autobusowych Interpelacja   2007/01/02 10:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/01/16  
17   Dot. zaawansowania robót wykonania sieci kanalizacyjnych dla osiedli Wielgowo, Sławociesze. Interpelacja   2007/01/02 10:00:00   Dzikowski   Władysław   2007/01/16  
16   Dlaczego ze stron internetowych UM zdjęto zapytania i interpelacje radnych poprzedniej kadencji? Zapytanie   2007/01/02 10:00:00   Zaremba   Renata   2006/12/28  
15   Dot. użytkowników garaży blaszanych zainteresowanych dalszym użytkowaniem terenu przy ulicy Dembowskiego Zapytanie   2007/01/02 10:00:00   Dąbrowski   Witold   2007/01/09  
14   Dot. przedstawienia różnic kompetencyjnych między stanowiskiem Zastępcy Prezydenta ds. edukacji a Dyrektorem Wydziału Oświaty Zapytanie   2007/01/02 10:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2007/01/09  
13   Dot. zmiany organizacji ruchu u zbiegu ulic Chopina i Krasińskiego - wjazd/wyjazd z supermarketu LIDL. Zapytanie   2006/12/27 10:00:00   Gzyl   Paweł   2007/01/02  
12   Dot. działalności supermarketu Tesco przy ul. Belgijskiej na Warszewie. Zapytanie   2006/12/27 10:00:00   Gzyl   Paweł   2007/01/03  
11   Dot. odwołania dyrektora Domu Dziecka Nr 2 w Szczecinie Interpelacja   2006/12/22 14:00:00   Arłukowicz   Bartosz   2006/12/29  
10   Dot. zwolnienia lekarskiego P. Leszka Dlouchego Zapytanie   2006/12/21 13:00:00   Szałabawka   Artur   2006/12/28  
9   Dot. dokonania korekty wyznaczonych miejsc parkingowych na ul. Sambora i przywrócenia płaskiej części chodnika pieszym Interpelacja   2006/12/19 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/01/02  
8   Dot. dewastacji i braku oświetlenia parku w trójkącie ulic: Niemcewicza, Kołłataja i Barbary. Interpelacja   2006/12/18 11:00:00   Goc   Marek   2007/01/02  
7   Dot. wadliwej synchronizacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na Placu Żołnierza Interpelacja   2006/12/18 11:00:00   Goc   Marek   2007/01/02  
6   Dot. planów remontów chodników w centrum Szczecina. Interpelacja   2006/12/18 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/01/02  
5   Dot. usprawnienia komunikacji na ul. Emilii Gierczak i innych dróg dojazdowych do centrum dzielnicy Dąbie. Interpelacja   2006/12/18 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/01/02  
4   Dot. zabezpieczenia płyt betonowych i fragmentów nawierzchni w rejonie ulic: Świstaczej i Tarpanowej. Interpelacja   2006/12/18 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/01/02  
3   Przedstawienie informacji nt. konsekwencji aneksów do umowy z ECE, opracowanych przez byłego zastępcę prezydenta Leszka Dlouchego i podpisanych przez Prezydenta Miasta Szczecina Interpelacja   2006/12/18 10:00:00   Wijas   Jędrzej   2007/01/03  
2   Legalizacja garażowiska położonego pomiędzy ul. 9 Maja a terenem kolejowym Interpelacja   2006/12/18 14:00:00   Stopyra   Jan   2006/12/29  
1   Czy podejmowane są przez Miasto starania o pozyskanie środków Unijnych na uruchamianie punktów darmowego dostępu do internetu? Interpelacja   2006/12/11 15:00:00   Juras   Paweł   2006/12/21  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin