Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Dot. procedury i systemu wspomagania osób pokrzywdzonych przez współmałżonka z grupy najemców komunalnych lokali mieszkalnych.

Numer: 1625
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2010/07/09

Nie rzadko zdarza się na skutek życiowych zdarzeń, że jeden z współmałżonków nie może zamieszkiwać w mieszkaniu komunalnym użytkowanym na zasadzie umowy najmu np. ze względu na przemoc w rodzinie. Dochodzi do zaległości w opłatach. Gmina podejmuje skwapliwie w oparciu o przepisy prawa czynności zmierzające do wypowiedzenia umowy i opróżnienia lokalu komunalnego, a w międzyczasie domeldowuje w tym mieszkaniu konkubinę lub konkubenta z dziećmi. Tymi działaniami wspiera jednak stosującego przemoc pogłębiając tragiczną sytuację ofiary. Czy równie skwapliwie, również w oparciu o przepisy prawa, ta sama Gmina podejmuje z własnej inicjatywy jakiekolwiek działania ( a jeżeli tak to jakie) zmierzające do ochrony osoby pokrzywdzonej i do pomocy tej osobie czy też zostawia ją samą sobie nawet jeżeli osoba ta jest osobą niezaradną?

Czy Gmina właściwie stosuje przepisy prawa i właściwie troszczy się o rodzinę dopuszczając do zameldowania konkubiny lub konkubenta w oparciu o potwierdzenie pobytu tylko jednego z małżonków? Wszak ”inny podmiot dysponujący tytułem prawnym lokalu” (Art. 9.2a ustawy o ewidencji ludności…) to według umowy najmu najemca, którym są oboje małżonkowie.
Jako ilustrację tej sytuacji podaję małżonków CH., którzy byli najemcami lokalu mieszkalnego w Szczecinie przy ulicy Wyzwolenia.

Czy Gmina pozywa o zapłatę czynszu tylko osobę pokrzywdzoną czy również współmałżonka stosującego przemoc, konkubinę lub konkubenta oraz inne osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące?
[ W tym konkretnym przypadku- ul. Wyzwolenia - proszę o kopię wyroku lub pozwu w stosunku do konkubiny oraz informację czy Gmina wyrażała w formie pisemnej zgodę na wynajem, podnajem lub bezpłatne używanie części lub całości lokalu konkubinie (§ 2.4 umowy najmu)]Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Dąbrowski Witold Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski 2010/08/04 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2010/07/12, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2010/07/12 08:09:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2010/07/12 08:09:58 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2010/07/12 08:07:36 nowa pozycja