Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Dot. przedstawienia pełnej oferty podmiotów z realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Numer: 1089
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2009/02/24

W związku z decyzją Prezydenta z dnia 2009/02/13 dotyczącej konkursu BOP/WE-A/2009/033 przyznającej dotacje na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu oraz alkoholizmu następującym podmiotom: 

Realizatorzy
Kwota dotacji w zł.
Miejski Ośrodek Kultury 
26000
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" 
10000
Klub Sportowy "WISKORD" 
10000
Stowarzyszenie Teatralne "Nie Ma" 
6000
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC 34 Szczecin 
15000
Bokserski Klub Sportowy "SKORPION" 
38000
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 29" 
10680
Klub Sportowy "Morze Bałtyk" 
38000
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd" 
17500
Fundacja Akademia Edukacyjna 
12000
Klub Sportowy "Hutnik Eko-Tras" 
54000
Osiedlowy Klub Sportowy "ŚWIT" 
50000
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
20000
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 
20000
Stowarzyszenie Ulice Basketu  
20000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
12000
Fundacja Pogotowie Teatralne 
22820
Stowarzyszenie POLITES 
18000
SUMA
400000


Proszę o przedstawienie pełnej oferty w/w podmiotów w zakresie realizacji celów zadania tj.:
a) podniesienia poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) obniżenia popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców Szczecina,
c) obniżenia wieku inicjacji, ilości okazjonalnych konsumentów oraz pijących szkodliwie,
d) poszerzenia i wspierania dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) uatrakcyjnienia oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży – adekwatnych do zainteresowań adresatów zadania,
f) popularyzowania abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
g) korygowania zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
h) promowania nowatorskich metod (programów) przeciwdziałania alkoholizmowi,
i) aktywizacji rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu,
j) ograniczenia szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu
i innych środków psychoaktywnych oraz zespołu zależności alkoholowej.


Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Hinc Tomasz PiS

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Spraw Społecznych Zastępca Prezydenta Tomasz Jarmoliński 2009/03/10 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2009/02/24, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2009/02/24 10:08:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2009/02/24 10:08:48 nowa pozycja