Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.

Numer: 1083
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2009/02/19

Zgodnie Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam do Prezydenta Miasta zapytanie w następującej sprawie:

Na wstępie cytat z serwisu internetowego www.szczecin.pl:
„Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. powstało w wyniku realizacji Uchwały Rady Miasta nr XIV/455/99 z dnia 11 października 1999 r. W dniu 23 maja 2002 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie postanowił wpisać Spółkę do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 113929.Spółka została wyposażona w majątek, w skład którego weszły:

 • grunty w wieczystym użytkowaniu - zł 22 693 000 zł (wycena w roku 2002)
 • budynki - zł 38 299 000 zł (wycena w roku 2002).

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług w zakresie: prowadzenia renowacji i modernizacji obiektów budowlanych, zarządzania i administrowania nieruchomościami, prowadzenia działalności inwestycyjnej związanej z budownictwem mieszkaniowym i użytkowym, robót budowlanych czy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.”

W związku z powyższym składam następujące zapytania:

 1. Jakim majątkiem, o jakiej wartości (wykaz konkretnych gruntów i budynków) zarządza aktualnie SCR?
 2. Proszę o kopie sprawozdań finansowych SCR-u od 1999r. do 2008r. – w szczególności o rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z przepływów kapitału.
 3. Proszę o kompletne kopie wszystkich przeprowadzonych wycen majątku, którymi zarządzał SCR od 1999r do dnia dzisiejszego. W jakim trybie został wyłoniony podmiot przeprowadzający wycenę, ile kosztowała wycena?
 4. Ile budynków i lokali (konkretne adresy) poddanych zostało skończonemu procesowi pełnej renowacji, modernizacji od początku działania spółki?
 5. Ile osób (najemcy i zameldowani) zostało wysiedlonych z budynków którymi zarządzał od 1999r. SCR i w jakim okresie? Dokąd wysiedlono te osoby?
 6. Ile mieszkań zastępczych dla w/w osób, w jakim trybie i od jakiego podmiotu pozyskał SCR?
 7. Ile kamienic, lokali mieszkalnych, użytkowych, lokali biurowych oraz lokali handlowo-usługowych (konkretne adresy i metraż) w jakim okresie, jakim trybie i komu SCR sprzedał od 1999r – jaką cenę brutto uzyskiwał.
 8. Ile kamienic, lokali mieszkalnych, użytkowych, lokali biurowych oraz lokali handlowo-usługowych (konkretne adresy i metraż) w jakim okresie, jakim trybie i komu SCR wynajmował lub nadal wynajmuje od 1999r – jaką cenę brutto uzyskiwał.
 9. Czy SCR pełnił kiedykolwiek funkcję inwestora zastępczego? Jaki zysk netto wypracował z tego rodzaju działalności?
 10. Jaki zysk netto SCR wypracował z zarządzania i administrowania nieruchomościami od 1999r?
 11. Jaki zysk netto SCR wypracował z prowadzenia działalności inwestycyjnej związanej z budownictwem mieszkaniowym i użytkowym od 1999r?
 12. Jaki zysk netto SCR wypracował z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 1999r?
 13. Ile kamienic, lokali mieszkalnych, użytkowych, lokali biurowych oraz lokali handlowo-usługowych (konkretne adresy i metraż) w zasobie SCR-u stanowią pustostany, lokale aktualnie nie zasiedlonych, nie posiadające najemcy. Jaki okres od wyprowadzenia poprzednich najemców pozostają puste?
 14. Ile wynosiła w latach 1999-2008 strata wynikająca z nie zasiedlenia w/w lokali?
 15. Czy w historii SCR były okresy w których spółka nie dysponowała zdolnością kredytową?


Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Hinc Tomasz PiS

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski 2009/04/02 Nie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski 2009/02/27 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2009/02/19, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2009/02/19 09:38:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2009/02/19 09:38:49 nowa pozycja