Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 w SzczecinieOgłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w SzczecinieKonkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w SzczecinieOgłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Mistrzostwa Sportowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Willa Lentza" w SzczecinieKonkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Willi Lentza w SzczecinieNabór na rachmistrzów terenowych - SPIS ROLNY 2020 ROKOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 47 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 50 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 59 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 43 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 30 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Technikum Ekonomicznego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 55 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 68 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Szczecinienabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor jednostki budżetowej pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, Nr 1/2019Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie w Szczecinie, Nr 2/2019Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 75 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 64 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora XVIII Liceum Ogólnokształcącego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 77 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 56 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 69 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 46 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 z OI w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 42 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 54 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 54 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 33 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 59 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 51 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 35 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 74 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w SzczecinieDyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, Nr 1/2018Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 52 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 18 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 31 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 61 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 68 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 43 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Technikum Technologii Cyfrowych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w SzczecinieOgłoszenie unieważniające ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 53 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 80 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 13 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 58 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 29 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publiczmnego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w SzczecinieOgłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinieogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Współczesnego w Szczecinie konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Trafostacji Sztuki w SzczecinieOgłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie, Nr 4/2016Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w SzczecinieKonkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora "Trafostacji Sztuki" w Szczecinie.Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury "13 Muz"Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie, Nr 4/2016Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury "13 Muz" w Szczecinie, Nr 3/2016Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury "Klub Skolwin" w Szczecinie, Nr 1/2016Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie, Nr 2/2016