Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77291603

Aktualna strona: 77136

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezydent Miasta Szczecin
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie,
ul. Bolesława Śmiałego 42/43

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:


„Konkurs na stanowisko Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie” w terminie do 6 kwietnia 2018 r. na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Oświaty, 70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.

Bliższych informacji udziela Małgorzata Cis, tel. (91) 4245-171.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin