Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Prezydenta Miasta

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezydent Miasta Szczecin
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie,
ul. Bolesława Śmiałego 42/43

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:


„Konkurs na stanowisko Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie” w terminie do 6 kwietnia 2018 r. na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Oświaty, 70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.

Bliższych informacji udziela Małgorzata Cis, tel. (91) 4245-171.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/03/15, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2018/03/15 08:01:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2018/03/15 08:01:57 nowa pozycja