Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
2525 Dot. lokalizacji automatów Vendingowych na terenie Szczecina Interpelacja 2021/04/15 Romianowski   Krzysztof  
2524 Dot. uporządkowania terenu Lasu Miejskiego Zapytanie 2021/04/15 Romianowski   Krzysztof  
2523 Dot. naprawy trampoliny w Parku Brodowskim Interpelacja 2021/04/15 Kadłubowski   Łukasz  
2522 Dot. rekultywacji pasów zieleni i nasadzeń przy ul. Okulickiego Interpelacja 2021/04/14 Kurzawa   Agnieszka  
2521 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 2403 Interpelacja 2021/04/14 Kurzawa   Agnieszka  
2520 Dot. realizacji zgłoszeń z aplikacji Alert Interpelacja 2021/04/14 Kurzawa   Agnieszka  
2519 Dot. śmieci na parkingu przy ul. Wojska Polskiego Interpelacja 2021/04/14 Kurzawa   Agnieszka  
2518 Dot. Alertu i odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania Interpelacja 2021/04/14 Kurzawa   Agnieszka  
2517 Dot. utrudnień drogowych na Niebuszewie Interpelacja 2021/04/14 Romianowski   Krzysztof  
2516 Dot. montażu wiat przystankowych, ławek i koszy na śmieci na nowych trasach nowych linii autobusowych Interpelacja 2021/04/14 Kadłubowski   Łukasz  
2515 Dot. deratyzacji na terenie Stawu Brodowskiego Interpelacja 2021/04/14 Kadłubowski   Łukasz  
2514 dot. nawierzchni jezdni przy ul. Wojska Polskiego Interpelacja 2021/04/14 Kurzawa   Agnieszka  
2513 Dot. udzielenia wsparcia osieroconym uczniom Szkoły Podstawowej nr 63 Interpelacja 2021/04/14 Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Baran   Bazyli   Pańka   Urszula  
2512 Dot. bezpieczeństwa mieszkańców w Podjuchach Interpelacja 2021/04/15 Pańka   Urszula  
2511 Dot. sprawy nasadzeń wzdłuż ul. Łukasińskiego Interpelacja 2021/04/13 Jackowski   Dominika  
2510 Dot. sygnalizacji na przejściu dla pieszych ul. Ku Słońcu/ Hrubieszowska - niedziałające przyciski dla pieszych Interpelacja 2021/04/13 Jackowski   Dominika  
2509 Dot. instalowania nowych urządzeń do pobierania opłat parkingowych Interpelacja 2021/04/13 Kurzawa   Agnieszka  
2508 Dot. Ognistych Ptaków Interpelacja 2021/04/13 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2507 Dot. zastosowania Łapaczy Śmieci na terenie wód płynących zarządzanych przez miasto Interpelacja 2021/04/12 Jackowski   Dominika  
2506 Dot. zakupu wodnego kosza do wyłapywania śmieci z wody Interpelacja 2021/04/12 Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk  
2505 Dot. zaniedbanego i zdewastowanego placu zabaw przy ul. Dunikowskiego Interpelacja 2021/04/12 Jackowski   Dominika  
2504 Dot. remontu chodnika na ul. Druckiego-Lubeckiego Interpelacja 2021/04/12 Kadłubowski   Łukasz  
2503 Dot. wycinki drzew w lesie miejskim Zapytanie 2021/04/12 Romianowski   Krzysztof  
2502 Dot. likwidacji postojów TAXI na terenie Szczecina Zapytanie 2021/04/12 Romianowski   Krzysztof  
2501 Dot. nasadzeń w okolicy pętli Turkusowa Zapytanie 2021/04/12 Romianowski   Krzysztof  
2500 Dot. ustawienia koszy na śmieci w ciągu ulicy Zamiejskiej w Dąbiu Interpelacja 2021/04/12 Romianowski   Krzysztof  
2499 Dot. objęcia monitoringiem miejskim terenu Bulwarów Szczecińskich Interpelacja 2021/04/12 Romianowski   Krzysztof  
2498 Dot. budowy wyniesienia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza z Brzozowskiego Interpelacja 2021/04/12 Jaskulski   Patryk  
2497 Dot. małej architektury na placu im. Waleriana Pawłowskiego Zapytanie 2021/04/12 Jaskulski   Patryk  
2496 Dot. odpowiedzi na interpelacje nr 1763 dot. Dot. poprawienia oznaczenia trasy pieszo-rowerowej przy Syrenich Stawach Zapytanie 2021/04/12 Jaskulski   Patryk  
2495 Dot. postępu prac nad interaktywnym serwisem w zakresie gospodarki drzewostanem Interpelacja 2021/04/12 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2494 Dot. dochodów miasta z tyt. sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki Zapytanie 2021/04/12 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2493 Dot. rozliczenia drewna pozyskanego przez gminę w wyniku prowadzonych inwestycji i remontów Zapytanie 2021/04/12 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2492 Dot. wydatków gminy na ekspertyzy i opinie dendrologiczne Zapytanie 2021/04/12 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2491 Dot. wydatków gminy na utrzymanie i konserwację zieleni Zapytanie 2021/04/12 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2490 Dot. organizacji ruchu na odcinku ul. Korzeniowskiego Interpelacja 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2489 Dot. zdewastowanych zieleńców przy ul. Korzeniowskiego Interpelacja 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2488 Dot. słupków blokujących przy ul. Drzymały i ul. Korzeniowskiego Interpelacja 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2487 Dot. koszy na śmieci przy ul. Korzeniowskiego Interpelacja 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2486 Dot. zniszczonych zieleńców przy ul. Potulickiej Interpelacja 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2485 Dot. oczyszczania "witaczy" Zapytanie 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2484 Dot. infrastruktury przy ul. Jagiellońskiej i placu Zamenhofa Interpelacja 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2483 Dot. stanu technicznego hali Netto Arena Zapytanie 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2482 Dot. plakatów/banerów nawiązujących do obchodów Sierpnia 80' Interpelacja 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2481 Dot. skarpy i zniszczonego murku przy głównym wjeździe na stadion Interpelacja 2021/04/12 Kurzawa   Agnieszka  
2480 Dot. stosowania Katalogu Mebli Miejskich Zapytanie 2021/04/09 Kurzawa   Agnieszka  
2479 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 2350 dot. remontów nawierzchni zatok autobusowych Zapytanie 2021/04/09 Kurzawa   Agnieszka  
2478 Dot. zabezpieczenia studni teletechnicznej przy skrzyżowaniu ul. Ułańskiej i Szczerkowej Interpelacja 2021/04/09 Kadłubowski   Łukasz  
2477 Dot. uzupełnienia ubytków w jezdni na ul. Ostoi Zagórskiego Interpelacja 2021/04/09 Kadłubowski   Łukasz  
2476 Dot. budowy alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej Zapytanie 2021/04/09 Kadłubowski   Łukasz  
2475 Dot. zamontowania koszy na śmieci Interpelacja 2021/04/09 Kurzawa   Agnieszka  
2474 Dot. remontów nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania ulic Interpelacja 2021/04/09 Kurzawa   Agnieszka  
2473 Dot. donic kwiatowych na chodnikach Interpelacja 2021/04/09 Kurzawa   Agnieszka  
2472 Dot. konkursów na przebudowę pl. Orła Białego Interpelacja 2021/04/08 Jackowski   Dominika  
2471 Dot. akcji masowych szczepień w Netto Arena, gdzie osoby oczekują na zewnątrz w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych Interpelacja 2021/04/08 Jackowski   Dominika  
2470 Dot. odpowiedzi na interpelacje nr 2439 w sprawie bezpieczeństwa na ulicach Szczecina w roku 2020 Interpelacja 2021/04/08 Słowik   Przemysław  
2469 Dot. inwestycji samorządowych w zakresie infrastruktury przy terenach przemysłowych Interpelacja 2021/04/07 Biernat   Stefania   Stankiewicz   Robert   Duklanowski   Leszek   Dąbrowski   Witold   Lewandowski   Roman   Matecki   Dariusz   Kurzawa   Agnieszka   Pawlicki   Marcin   Romianowski   Krzysztof   Ussarz   Maciej  
2468 Dot. nielegalnego składowiska opon Interpelacja 2021/04/07 Biskupski   Marcin   2021/04/15
2467 Dot. terenu zielonego od strony cmentarza w Zdrojach Interpelacja 2021/04/07 Biskupski   Marcin  
2466 Dot. interwencyjnego sprzątania terenu przy ul. Walecznych Interpelacja 2021/04/07 Biskupski   Marcin   2021/04/13
2465 Dot. terenu przy pętli SST na ul. Turkusowej Interpelacja 2021/04/07 Biskupski   Marcin   2021/04/15
2464 Dot. działki 175 obręb 2098 przy ul. Ku Słońcu Zapytanie 2021/04/07 Jackowski   Dominika  
2463 Dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych Zapytanie 2021/04/06 Słowik   Przemysław  
2462 Dot. parkingu miejskiego aut odholowanych przy ul. Hangarowej 30-32 Interpelacja 2021/04/06 Pawlicki   Marcin  
2461 Dot. targowiska w Dąbiu Interpelacja 2021/04/06 Pawlicki   Marcin  
2460 Dot. pozostałości Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej znajdujących się na miejskim parkingu przy ul. Hangarowej Interpelacja 2021/04/06 Pawlicki   Marcin  
2459 Dot. ustawienia koszy na odpady w Dąbiu Interpelacja 2021/04/06 Romianowski   Krzysztof   2021/04/13
2458 Dot. zgubionych przez miasto fontann Interpelacja 2021/04/06 Jackowski   Dominika  
2457 Dot. numeracji bram Cmentarza Centralnego Interpelacja 2021/04/06 Jackowski   Dominika  
2456 Dot. pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Interpelacja 2021/04/06 Jackowski   Dominika  
2455 Dot. remontu rzeźby "Labirynt" przy pl. Zwycięstwa Zapytanie 2021/04/06 Słowik   Przemysław  
2454 Dot. banerów zamieszczonych przez miasto przed główną bramą Cmentarza Interpelacja 2021/04/06 Jackowski   Dominika  
2453 Dot. likwidacji niedziałającej fontanny na Deptaku Bogusława Interpelacja 2021/04/06 Słowik   Przemysław  
2452 Dot. ul. Ku Słońcu - przebudowa ulicy Interpelacja 2021/04/06 Jackowski   Dominika  
2451 Dot. działki nr 4/7 obręb 2124 przeznaczonej pod budowę kościoła Interpelacja 2021/04/06 Jackowski   Dominika  
2450 Dot. przesadzarki do drzew należącej do Gminy Miasta Szczecin Zapytanie 2021/04/06 Jackowski   Dominika  
2449 Dot. przebudowy ulicy Cukrowej wraz z budową oświetlenia Interpelacja 2021/04/06 Jackowski   Dominika  
2448 Dot. biletomatów stacjonarnych Zapytanie 2021/04/02 Kurzawa   Agnieszka  
2447 Dot. niesprzątanej ul. Polskich Marynarzy Interpelacja 2021/04/02 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/13
2446 Dot. infrastruktury przy ul. Łącznej Interpelacja 2021/04/02 Kurzawa   Agnieszka  
2445 Dot. wydatków na walkę z pandemią w Szczecinie Zapytanie 2021/04/02 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/13
2444 Dot. zaniedbań na niedawno wyremontowanej ul. Hożej Interpelacja 2021/04/02 Kurzawa   Agnieszka  
2443 Dot. patroli Straży Miejskiej w sklepach i komunikacji miejskiej w dobie pandemii Zapytanie 2021/04/01 Kurzawa   Agnieszka  
2442 Dot. placówki Poczty Polskiej, która znajdowała się w budynku Urzędu Miasta Zapytanie 2021/04/01 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/14
2441 Dot. stacji roweru miejskiego Zapytanie 2021/04/01 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/12
2440 Dot. oznakowania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Szczecina Interpelacja 2021/03/31 Słowik   Przemysław   2021/04/13
2439 Dot. bezpieczenstwa na ulicach Szczecina w roku 2020 Interpelacja 2021/03/31 Słowik   Przemysław   2021/04/07
2438 Dot. zaopatrywania palenisk miejskich w drewno Interpelacja 2021/03/31 Jaskulski   Patryk  
2437 Dot. wycinki drzew na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2021/03/31 Słowik   Przemysław  
2436 Dot. wraku przy ul. Żyznej Interpelacja 2021/03/31 Słowik   Przemysław  
2435 Dot. organizacji ruchu na Krzekowie-Bezrzeczu Interpelacja 2021/03/31 Słowik   Przemysław  
2434 Dot. napraw i uzupełnienia ubytków na ul. Zagłoby oraz Cienistej Interpelacja 2021/03/31 Kadłubowski   Łukasz   2021/04/13
2433 Dot. wycinki drzew przy ul. Ostrowskiej Zapytanie 2021/03/31 Kadłubowski   Łukasz   2021/04/13
2432 Dot. napraw na placu zabaw oraz skate parku przy Stawie Brodowskim Interpelacja 2021/03/31 Kadłubowski   Łukasz  
2431 Dot. wyposażenia pracowników Biblioteki Miejskiej w maseczki chirurgiczne Interpelacja 2021/03/30 Jackowski   Dominika   2021/04/07
2430 Dot. programów „Strzelnica w powiecie 2021” organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej Interpelacja 2021/03/30 Matecki   Dariusz   2021/04/12
2429 Dot. bierności Architekta Miasta w sprawach miejskich Interpelacja 2021/03/30 Jackowski   Dominika  
2428 Dot. ulicy Floriana Szarego Interpelacja 2021/03/30 Biskupski   Marcin   2021/04/12
2427 Dot. montażu koszy na śmieci Interpelacja 2021/03/30 Biskupski   Marcin   2021/04/13
2426 Dot. wymiany zdewastowanych ławek na nowe w Parku Kasprowicza Interpelacja 2021/03/30 Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   2021/04/12
2425 Dot. przebudowy ulicy Hrubieszowskiej Interpelacja 2021/03/29 Jackowski   Dominika   2021/04/09
2424 Dot. planowanej budowy stacji paliw przy ul. Wodociągowej Interpelacja 2021/03/29 Lewandowski   Roman   2021/04/07
2423 Dot. zabezpieczenia otworu w pasie zieleni przy ul. Rugiańskiej Interpelacja 2021/03/29 Kadłubowski   Łukasz   2021/04/08
2422 Dot. dzikiego wysypyska przy osiedlu Park Ostrowska Interpelacja 2021/03/29 Kadłubowski   Łukasz  
2421 Dot. przeglądów instalacji elektrycznych Interpelacja 2021/03/29 Duklanowski   Leszek   2021/04/13
2420 Dot. miejsc parkingowych Interpelacja 2021/03/29 Duklanowski   Leszek   2021/04/12
2419 Dot. montażu lustra drogowego przy ul. Komuny Paryskiej Interpelacja 2021/03/29 Kadłubowski   Łukasz   2021/04/08
2418 Dot. pojemników na odzież używaną Interpelacja 2021/03/29 Kadłubowski   Łukasz  
2417 Dot. pomocy lokatorom budynku Nad Odrą 53 Zapytanie 2021/03/29 Matecki   Dariusz  
2416 Dot. światłowodów w Szczecinie Zapytanie 2021/03/29 Matecki   Dariusz  
2415 Dot. dojścia do posesji przy ul. Nehringa 17 i ocieplenia budynku Zapytanie 2021/03/29 Matecki   Dariusz   2021/04/13
2414 Dot. chodnika na ul. Kościelnej, modernizacji ulicy Warszawskiej, montażu spowalniaczy na ul. Kościelnej Interpelacja 2021/03/29 Matecki   Dariusz   2021/04/13
2413 Dot. częstotliwości kursowania autobusów z osiedli Stołczyn/Skolwin Interpelacja 2021/03/29 Matecki   Dariusz   2021/04/12
2412 Dot. schodów prowadzących do budynku przy ul. Kolejowej 10 i stanu tego budynku Zapytanie 2021/03/29 Matecki   Dariusz   2021/04/13
2411 Dot. remontu budynku Nad Odrą 99 Zapytanie 2021/03/29 Matecki   Dariusz   2021/04/13
2410 Dot. schodów prowadzących z ulicy Kościelnej na ulicę Zamkniętą Interpelacja 2021/03/29 Matecki   Dariusz   2021/04/15
2409 Dot. boiska przy SP 9 Interpelacja 2021/03/29 Matecki   Dariusz   2021/04/12
2408 Dot. remontów placów zabaw na osiedlu Stołczyn Interpelacja 2021/03/29 Matecki   Dariusz   2021/04/09
2407 Dot. montażu stojaków rowerowych na terenie Przedszkoli Publicznych nr 59 i 5 Interpelacja 2021/03/26 Kadłubowski   Łukasz  
2406 Dot. komunikacji miejskiej w pandemii Interpelacja 2021/03/26 Kurzawa   Agnieszka  
2405 Dot. programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii Interpelacja 2021/03/26 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/09
2404 Dot. sprzętu przeznaczonego do czyszczenia torowisk Zapytanie 2021/03/26 Kurzawa   Agnieszka  
2403 Dot. banerów przy głównej bramie Cmentarza Centralnego i zniszczonych elementów małej architektury miejskiej Interpelacja 2021/03/26 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/12
2402 Dot. ujednolicenia elementów małej architektury miejskiej Interpelacja 2021/03/26 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/09
2401 Dot. oświetlenia na drodze spacerowej przy remontowanej al. Jana Pawła II Interpelacja 2021/03/26 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/09
2400 Dot. jemioły pasożytującej na drzewach w Szczecinie Interpelacja 2021/03/26 Słowik   Przemysław  
2399 Dot. przebudowy kąpieliska nad jeziorem Dąbie Interpelacja 2021/03/25 Pawlicki   Marcin  
2398 Dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bogumińska Zapytanie 2021/03/25 Kadłubowski   Łukasz  
2397 Dot. zapuszczonego torowiska na placu Kościuszki Interpelacja 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/09
2396 Dot. odpowiedzi ws. trzcinowiska pn. "Jezioro Słoneczne" Interpelacja 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/13
2395 Dot. kontenera na gruz przy ul. Piłsudskiego Interpelacja 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka  
2394 Dot. zaniedbanego parkingu przy ul. Lubawskiej Interpelacja 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka  
2393 Dot. remontów ulic w ramach bieżącego utrzymania Zapytanie 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/08
2392 Dot. zagospodarowania zieleńca przy al. Wyzwolenia Interpelacja 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka  
2391 Dot. przeniesienia wiat autobusowych Interpelacja 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/07
2390 Dot. kontroli Straży Miejskiej ws. postoju pojazdów na przystankach nocnych linii autobusowych Zapytanie 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/02
2389 Dot. wykazu eksponatów muzealnych Zapytanie 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/07
2388 Dot. powstania archiwum detalu w Szczecinie Interpelacja 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/06
2387 Dot. odroczenia/umorzenia podatku od nieruchomości Zapytanie 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/07
2386 Dot. kosztów wynajmu sali na Zamku Książąt Pomorskich Zapytanie 2021/03/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/07
2385 Dot. uruchomienia fontann miejskich Zapytanie 2021/03/25 Słowik   Przemysław   2021/04/01
2384 Dot. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od "Nowoszkolnej" do ul. Śródleśnej oraz ul, Urlopowej i ul. Ostoi - Zagórskiego Interpelacja 2021/03/24 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/31
2383 Dot. stworzenia w Szczecinie sklepu specjalnego Interpelacja 2021/03/24 Pańka   Urszula   2021/04/07
2382 Dot. obiektu sportowego przy ul. Skalistej Zapytanie 2021/03/24 Pańka   Urszula  
2381 Dot. terminu oddania do użytku nowej sali sesyjnej Zapytanie 2021/03/24 Pańka   Urszula   2021/04/07
2380 Dot. parkingu przy ul. Metalowej Zapytanie 2021/03/24 Pańka   Urszula   2021/04/09
2379 Dot. zanieczyszczeń z ogrodów działkowych zlokalizowanych w gm. Dobra Interpelacja 2021/03/24 Jackowski   Dominika   2021/04/14
2378 Dot. fontann w Szczecinie Interpelacja 2021/03/23 Jackowski   Dominika   2021/04/01
2377 Dot. wycinki drzew w parku Przygodna Interpelacja 2021/03/22 Słowik   Przemysław   2021/04/01
2376 Dot. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn-Golęcińska" Zapytanie 2021/03/22 Matecki   Dariusz   2021/03/26
2375 Dot. dzików na ul. Kościelnej, uprzątnięcia okolicy SP9 Zapytanie 2021/03/22 Matecki   Dariusz   2021/03/30
2374 Dot. wycinki rzekomo ocalonych drzew - Park Przygodna Interpelacja 2021/03/22 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/04/01
2373 Dot. nośników reklamowych typu Outdoor w mieście Interpelacja 2021/03/22 Jackowski   Dominika  
2372 Dot. dojazdu do nowopowstałego sklepu IKEA Interpelacja 2021/03/22 Jackowski   Dominika   2021/04/13
2371 Dot. obrócenia ławek w stronę rzeźby B. Heiligera oraz zabytkowego budynku muzeum Interpelacja 2021/03/22 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/04/08
2370 Dot. odebrania mieszkańcom ogólnodostępnego terenu i przekazania go prywatnej firmie Interpelacja 2021/03/22 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2369 Dot. utworzenia przejścia dla pieszych Zapytanie 2021/03/22 Biskupski   Marcin   2021/03/30
2368 Dot. montażu koszy na śmieci na ul. Jeziornej Interpelacja 2021/03/22 Biskupski   Marcin   2021/03/30
2367 Dot. terminu ukończenia budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Interpelacja 2021/03/22 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/04/09
2366 Dot. podjęcia działań interwencyjnych Interpelacja 2021/03/22 Biskupski   Marcin   2021/03/31
2365 Dot. nasadzeń zieleni w Kijewie Zapytanie 2021/03/22 Biskupski   Marcin   2021/04/01
2364 Dot. czystości autobusów i tramwajów Interpelacja 2021/03/22 Matecki   Dariusz   2021/04/08
2363 Dot. nasadzeń i budynku przy ul. Świętej Barbary Zapytanie 2021/03/22 Matecki   Dariusz   2021/04/09
2362 Dot. stanu technicznego i estetycznego biletomatów Zapytanie 2021/03/22 Matecki   Dariusz   2021/04/07
2361 Dot. kostki brukowej z ulicy Królowej Jadwigi Zapytanie 2021/03/22 Matecki   Dariusz   2021/03/30
2360 Dot. dzików w Szczecinie Interpelacja 2021/03/22 Matecki   Dariusz   2021/04/13
2359 Dot. odprowadzania wód z posesji przy ul. Chorzowskiej Interpelacja 2021/03/18 Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   2021/04/07
2358 Dot. wykorzystania drzew jako materiału nasadzeniowego Interpelacja 2021/03/18 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2357 Dot. trasy przejazdu i rozkładu jazdy linii śródmiejskiej nr 90 Zapytanie 2021/03/17 Słowik   Przemysław   2021/03/31
2356 Dot. realizacji projektu SBO SZCZECIN POMAGA ZWIERZAKOM – WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI TOZ Interpelacja 2021/03/17 Słowik   Przemysław   2021/04/01
2355 Dot. ponownego wykorzystania historycznych płyt graniowych Interpelacja 2021/03/16 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/04/01
2354 Dot. budowli Morskie Centrum Nauki Interpelacja 2021/03/16 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/03/26
2353 Dot. informowania mieszkańców o segregowaniu plastikowych odpadów Interpelacja 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/04/02
2352 Dot. dezynfekatorów w pojazdach komunikacji miejskiej Interpelacja 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka  
2351 Dot. Jarmarku Wielkanocnego Zapytanie 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/23
2350 Dot. remontów nawierzchni zatok autobusowych Interpelacja 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/26
2349 Dot. wydania decyzji rozbudowy budynku przy ul. S.Okrzei Interpelacja 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/19
2348 Dot. informowania mieszkańców o rozpatrzeniu deklaracji ws. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Zapytanie 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/25
2347 Dot. zagospodarowania terenu na terenie dawnych działek przy ul. Bułgarskiej (Arkońska) Interpelacja 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/31
2346 Dot. patroli Straży Miejskiej Zapytanie 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/19
2345 Dot. miejskiej instytucji kultury Trafostacja Interpelacja 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/31
2344 Dot. zwiększenia bezpieczeństwa i przebudowy ul. Łubinowej Interpelacja 2021/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/31
2343 Dot. budowy bazy autobusowej dostosowanej do potrzeb pojazdów elektrycznych Zapytanie 2021/03/16 Słowik   Przemysław   2021/03/29
2342 Dot. planowanej wycinki drzew w ramach "rewitalizacji" parku przy ul. Hożej Zapytanie 2021/03/16 Słowik   Przemysław   2021/03/31
2341 Dot. realizacji deptakowego zejścia z ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Św. Ducha Interpelacja 2021/03/15 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/04/09
2340 Dot. budowy ośrodka rehabilitacji dla zwierząt "Dzika Ostoja" Interpelacja 2021/03/15 Pawlicki   Marcin   2021/03/30
2339 Dot. remontu ulic Wczasów i ulicy Winogronowej Interpelacja 2021/03/15 Pawlicki   Marcin   2021/03/25
2338 Dot. użytkowania obiektu sporotwego przy ul. Pomarańczowej Zapytanie 2021/03/15 Biskupski   Marcin   2021/03/29
2337 Dot. interwencyjnego sprzątania na ul. Pokładowej Interpelacja 2021/03/15 Biskupski   Marcin   2021/03/23
2336 Dot. wysychania Jeleniego Stawu Zapytanie 2021/03/15 Biskupski   Marcin  
2335 Dot. zakupu przez Miasto Szczecin koszy w kształcie serca na nakrętki Zapytanie 2021/03/15 Biskupski   Marcin   2021/03/25
2334 Dot. planów związanych z remontem pętli autobusowej na ul. Kolorowych Domów Zapytanie 2021/03/15 Biskupski   Marcin   2021/03/29
2333 Dot. remontu ulicy Sennej Zapytanie 2021/03/15 Biskupski   Marcin   2021/03/25
2332 Dot. montażu koszy na śmieci na ulicy Zamiejskiej Zapytanie 2021/03/15 Biskupski   Marcin   2021/03/24
2331 Dot. budowy aquaparku, stadionu, SKM Interpelacja 2021/03/15 Matecki   Dariusz  
2330 Dot. wydatków rad osiedli Interpelacja 2021/03/15 Matecki   Dariusz   2021/03/23
2329 Dot. wskazania budynków przeznaczonych do rozbiórki Interpelacja 2021/03/15 Matecki   Dariusz   2021/04/13
2328 Dot. parkowania na Wyspie Jaskółczej Interpelacja 2021/03/15 Matecki   Dariusz   2021/03/30
2327 Dot. Parku Warszewo-Podbórz Interpelacja 2021/03/15 Matecki   Dariusz  
2326 Dot. naprawy nawierzchni bitumicznej na ul. Romera Interpelacja 2021/03/15 Jaskulski   Patryk   2021/04/15
2325 Dot. remontu nawierzchni ulicy Lnianej Zapytanie 2021/03/15 Biskupski   Marcin   2021/03/25
2324 Dot. masztów flagowych przy Pomniku Niepodległości na osiedlu Słonecznym Zapytanie 2021/03/15 Biskupski   Marcin  
2323 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 2207 Interpelacja 2021/03/15 Biskupski   Marcin   2021/03/30
2322 Dot. planowanej wycinki drzew na terenie LO z oddziałami integracyjnymi w Szczecinie Zapytanie 2021/03/12 Słowik   Przemysław  
2321 Dot. budowy Pumptruck-u w Parku Orderu Uśmiechu Zapytanie 2021/03/12 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/26
2320 Dot. Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych Zapytanie 2021/03/12 Kadłubowski   Łukasz  
2319 Dot. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej Zapytanie 2021/03/12 Słowik   Przemysław   2021/04/01
2318 Dot. deficytu miejsc parkingowych w okolicach Małych Błoni Interpelacja 2021/03/12 Kadłubowski   Łukasz   2021/04/15
2317 Dot. dostawy artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta w Szczecinie Zapytanie 2021/03/11 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/25
2316 Dot. informowania mieszkańców ws. zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zapytanie 2021/03/11 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/25
2315 Dot. zniszczonej małej infrastruktury miejskiej przy ul. Małkowskiego i Księcia Bogusława X Interpelacja 2021/03/11 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/23
2314 Dot. niszczenia drzew, terenu zielonego i chodnika przed siedzibą Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Interpelacja 2021/03/11 Słowik   Przemysław   2021/03/29
2313 Dot. zniszczonej nawierzchni chodnika przy ul. J.H. Dąbrowskiego Interpelacja 2021/03/11 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/26
2312 Dot. zniszczonej infrastruktury przystanku "Międzyparkowa" oraz aktualizacji stałej organizacji ruchu Arkońska Interpelacja 2021/03/10 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/25
2311 Dot. wycinki drzew na terenie szpitala przy ul. Unii Lubelskiej Interpelacja 2021/03/10 Słowik   Przemysław   2021/03/25
2310 Dot. rozbudowy siłowni plenerowej przy ul. Przyjaciół Żołnierza Interpelacja 2021/03/10 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/23
2309 Dot. uzupełnienia nawierzchni asfaltu przy wjeździe na Arkonkę Interpelacja 2021/03/10 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/23
2308 Dot. zniszczonej nawierzchni chodnika przy al. Piastów Interpelacja 2021/03/10 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/26
2307 Dot. oświetlenia drogi spacerowej przy al. Jana Pawła II Interpelacja 2021/03/09 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/23
2306 Dot. naprawy ubytków w jezdni na ul. Szerokiej Interpelacja 2021/03/08 Jaskulski   Patryk   2021/03/16
2305 Dot. niebezpiecznego zakrętu na ul. Marlicza Interpelacja 2021/03/08 Jaskulski   Patryk   2021/03/23
2304 Dot. utworzenia Punktu Profilaktyki Intymnej z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami Interpelacja 2021/03/08 Słowik   Przemysław   2021/03/23
2303 Dot. wsparcia osób dotkniętych problemem ubóstwa menstruacyjnego Interpelacja 2021/03/08 Słowik   Przemysław   2021/03/26
2302 Dot. oświetlenia na ul. Drukarskiej w Dąbiu Interpelacja 2021/03/05 Romianowski   Krzysztof   2021/03/17
2301 Dot. pilnego remontu ulicy Góralskiej w Dąbiu Interpelacja 2021/03/05 Romianowski   Krzysztof   2021/03/17
2300 Dot. dojścia do przystanku Olszynki Grochowskiej w Kijewie Interpelacja 2021/03/05 Romianowski   Krzysztof   2021/03/17
2299 Dot. Remontu ul. Żołędziowej w Zdrojach Zapytanie 2021/03/05 Romianowski   Krzysztof   2021/03/19
2298 Dot. niszczenia chodników wzdłuż al. Wojska Polskiego i ul. Jagielońskiej Interpelacja 2021/03/04 Słowik   Przemysław   2021/03/17
2297 Dot. umieszczania kontenerów na odpady Interpelacja 2021/03/04 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/25
2296 Dot. niszczenia chodnika przy ul. Piłsudskiego w trakcie prac remontowych Interpelacja 2021/03/04 Słowik   Przemysław   2021/03/23
2295 Dot. wymalowania pasów przy ul. Szybowcowej w Dąbiu Interpelacja 2021/03/04 Romianowski   Krzysztof   2021/03/17
2294 Dot. budynku przy ul. Mierniczej w Dąbiu Zapytanie 2021/03/04 Romianowski   Krzysztof  
2293 Dot. parkingu przy ul. Koszarowej w Dąbiu Interpelacja 2021/03/04 Romianowski   Krzysztof   2021/03/17
2292 Dot. oświetlenia placu zabaw w Kijewie Interpelacja 2021/03/04 Romianowski   Krzysztof   2021/03/18
2291 Dot. szczecińskiego roweru miejskiego Zapytanie 2021/03/04 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/18
2290 Dot. trzcinowiska pn. "Jezioro Słoneczne" Interpelacja 2021/03/04 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/17
2289 Dot. remontu ul. Chłodnej i Guliwera Zapytanie 2021/03/03 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/23
2288 Dot. remontu Ul.Świętochowskiego Zapytanie 2021/03/03 Romianowski   Krzysztof   2021/03/17
2287 Dot. odpowiedzi na interpelację ws. kompleksowego informowania mieszkańców o planowanych wycinkach drzew poprzez serwis internetowy Interpelacja 2021/03/03 Kurzawa   Agnieszka  
2286 Dot. korków tworzących się przed wjazdem do McDonald's przy ul. Struga Zapytanie 2021/03/03 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/17
2285 Dot. wiaty na przystanku przy ul. Botanicznej Interpelacja 2021/03/03 Biskupski   Marcin   2021/03/17
2284 Dot. nielegalnego składowiska odpadów na Majowym Interpelacja 2021/03/03 Biskupski   Marcin   2021/03/30
2283 Dot. opracowania projektu przebudowy ul. Żyznej wraz z oświetleniem Interpelacja 2021/03/03 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/17
2282 Dot. zgody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wycinkę drzew przy Szkole Podstawowej nr 3 Interpelacja 2021/03/03 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/29
2281 Dot. grabienia liści w parkach/skwerach Interpelacja 2021/03/03 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/25
2280 Dot. wymiany ławek w ogrodzie różanym Zapytanie 2021/03/03 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/17
2279 Dot. uporządkowania terenu w Dąbiu Interpelacja 2021/03/03 Romianowski   Krzysztof   2021/03/09
2278 Dot. remontu ul. Warmińskiej Zapytanie 2021/03/03 Romianowski   Krzysztof   2021/03/17
2277 Dot. wjazdu u zbiegu ul. Chopina i ul. Sportowej Interpelacja 2021/03/03 Słowik   Przemysław   2021/03/16
2276 Dot. koncepcji budowy nowej siedziby przychodni przy ul. Staromłyńskiej Interpelacja 2021/03/02 Pawlicki   Marcin   2021/04/09
2275 Dot. odbioru poświątecznych choinek przy ul. Bandurskiego Interpelacja 2021/03/02 Pawlicki   Marcin   2021/03/15
2274 Dot. budowania tożsamości i świadomości lokalnej Zapytanie 2021/03/02 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/16
2273 Dot. wycinek drzew na terenach szkół i innych obiektów oświatowych Interpelacja 2021/03/01 Słowik   Przemysław   2021/03/29
2272 Dot. wycofania wniosku o wycinkę drzew przy ul. Broniewskiego Interpelacja 2021/03/01 Słowik   Przemysław   2021/03/17
2271 Dot: ustawienia Tablic z nazwami ulic Żołnierzy Wyklętych w Szczecinie Interpelacja 2021/03/01 Romianowski   Krzysztof   2021/03/10
2270 Dot. przetargu na zadanie Pupmtrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie Interpelacja 2021/03/01 Biskupski   Marcin   2021/03/08
2269 Dot. Dworku Sienno przy ul. Łącznej 4 Interpelacja 2021/03/01 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/09
2268 Dot. konsultacji społecznych w sprawie drzew planowanych do wycinki Interpelacja 2021/02/26 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/03/25
2267 Dot. boiska wielofunkcyjnego przy SP 35 Interpelacja 2021/02/26 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/12
2266 Dot. planów miasta ws. wyburzenia Domu Studenta Portowiec Interpelacja 2021/02/26 Pawlicki   Marcin   2021/03/19
2265 Dot. uporządkowanie terenu zielonego na Majowym Interpelacja 2021/02/25 Biskupski   Marcin   2021/03/12
2264 Dot. połączeń komunikacyjnych ze szpitalem onkologicznym na Golęcinie Interpelacja 2021/02/25 Kurzawa   Agnieszka  
2263 Dot. wysypiska śmieci w okolicy wiaduktu przy ul. Mieszka I Interpelacja 2021/02/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/05
2262 Dot. ławek solarnych w Szczecinie Interpelacja 2021/02/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/11
2261 Dot. zniszczonego pasa zieleni przy ul. Łukasińskiego Interpelacja 2021/02/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/30
2260 Dot. bieżących napraw przy ul. Mazurskiej Interpelacja 2021/02/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/10
2259 Dot. wieżowca ul. Wszystkich Świętych Interpelacja 2021/02/25 Stankiewicz   Robert   2021/03/09
2258 Dot. zniszczonego pasa zieleni przy ul. Żupańskiego Interpelacja 2021/02/25 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/17
2257 Dot. odpowiedzi na zapytanie nr 2209 w sprawie zmiany lokalizacji wiaty przystankowej Zapytanie 2021/02/25 Biskupski   Marcin   2021/03/11
2256 Dot. interwencji w sprawie bardzo złego stanu nawierzchni jezdni przy ulicy Tama Pomorzańska Interpelacja 2021/02/24 Pawlicki   Marcin   2021/03/08
2255 Dot. stanowiska podjętego przez RM ws. zapewnienia maseczek mieszkańcom Interpelacja 2021/02/24 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/12
2254 Dot. wniosków przedsiębiorców o odroczenie/umorzenie podatku od nieruchomości Interpelacja 2021/02/24 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/11
2253 Dot. udziału Wiadomości Szczecin w konferencji dotyczącej kontrowersyjnej sprawy budowy wieżowca na działce przy ul. Wszystkich Świętych Interpelacja 2021/02/24 Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Pawlicki   Marcin   2021/03/05
2252 Dot. dofinansowania działalności Zamku Książąt Pomorskich w zakresie Zachodniopomorskiego Funduszu "Pomerania Film" Interpelacja 2021/02/24 Kurzawa   Agnieszka   2021/03/10
2251 Dot. rozbudowanego placu zabaw przy Stawie Brodowskim Interpelacja 2021/02/24 Kadłubowski   Łukasz  
2250 Dot. bieżących napraw na ul. Gęsiej Interpelacja 2021/02/23 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/17
2249 Dot. kolejnych wycinek drzew realizowanych na terenie całego miasta Interpelacja 2021/02/23 Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   2021/03/25
2248 Dot. opróżniania koszy ulicznych przy ul. Rugiańskiej/Komuny Paryskiej Interpelacja 2021/02/23 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/30
2247 Dot. uporządkowania terenów w Dąbiu Interpelacja 2021/02/23 Romianowski   Krzysztof   2021/03/10
2246 Dot. składowiska odpadów przy ul. Komuny Paryskiej Interpelacja 2021/02/23 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/03
2245 Dot. programu "Lokal za grunt" Interpelacja 2021/02/23 Jaskulski   Patryk   Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika   2021/03/15
2244 Dot. ilości etatów w przedszkolach publicznych Interpelacja 2021/02/23 Romianowski   Krzysztof   2021/03/04
2243 Dot. poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym Tczewska Interpelacja 2021/02/23 Romianowski   Krzysztof   2021/03/09
2242 Dot. połączeń komunikacji miejskiej na Prawobrzeżu Interpelacja 2021/02/23 Romianowski   Krzysztof   2021/03/09
2241 Dot. wycinki drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 na Pogodnie Interpelacja 2021/02/23 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   2021/03/09
2240 Dot. wycinki drzew przy ul. Arkońskiej Zapytanie 2021/02/23 Słowik   Przemysław   2021/03/09
2239 Dot. wycinki drzew przy ul. Kormoranów Zapytanie 2021/02/23 Słowik   Przemysław   2021/03/09
2238 Dot. zniszczenia terenu zielonego na Placu Orła Białego przez służby miejskie Interpelacja 2021/02/23 Słowik   Przemysław  
2237 Dot. dewastacji terenu zielonego w Parku Andersa Interpelacja 2021/02/23 Słowik   Przemysław   2021/03/09
2236 Dot. budowy szkoły na Warszewie przy ul. Kredowej Interpelacja 2021/02/23 Matecki   Dariusz   2021/03/09
2235 Dot. przeciwdziałania aktom wandalizmu Interpelacja 2021/02/22 Słowik   Przemysław   2021/03/10
2234 Dot. braku interwencji straży miejskiej ws. wulgarnego napisu na budynku Zapytanie 2021/02/22 Matecki   Dariusz   2021/03/25
2233 Dot. kontrowersyjnej budowy wieżowca przy ul. Wszystkich Świętych Interpelacja 2021/02/19 Dąbrowski   Witold   Biernat   Stefania   Ussarz   Maciej   Lewandowski   Roman   Duklanowski   Leszek   Romianowski   Krzysztof   Pawlicki   Marcin   Stankiewicz   Robert   Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   2021/03/10
2232 Dot. uzupełnienia odpowiedzi ws. budynku przy ul. Goleniowskiej Interpelacja 2021/02/19 Matecki   Dariusz   2021/03/05
2231 Dot. umów zawieranych przez GMS z firmą GIFT SERWIS PIOTR MILEWSKI Zapytanie 2021/02/19 Matecki   Dariusz   2021/03/12
2230 Dot. budynku przy ul. Księdza Jana Długosza 3 Interpelacja 2021/02/19 Matecki   Dariusz   2021/03/23
2229 Dot. grabienia liści i odśnieżania alejek w parkach Interpelacja 2021/02/19 Matecki   Dariusz   2021/03/04
2228 Dot. interwencji w lokalu przy ul. Gwarnej Zapytanie 2021/02/19 Matecki   Dariusz   2021/03/04
2227 Dot. nieruchomości przekazanych do spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Interpelacja 2021/02/19 Matecki   Dariusz   2021/03/10
2226 Dot. wyniku analizy zapewnienia całodobowej opieki weterynarynaryjnej dla zwierząt właścicielskich w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Interpelacja 2021/02/19 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/03/08
2225 Dot. projektu uchwały krajobrazowej Interpelacja 2021/02/19 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/03/09
2224 Dot. pumptracka w Wielgowie Interpelacja 2021/02/19 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/03/04
2223 Dot. remontu ulic Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej Interpelacja 2021/02/19 Łongiewska-Wijas   Edyta  
2222 Dot. znalezienia sali dla Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO Interpelacja 2021/02/17 Biskupski   Marcin   2021/03/03
2221 Dot. śmieci w Parku Leśnym Klęskowo Interpelacja 2021/02/17 Biskupski   Marcin   2021/03/01
2220 Dot. projektu przebudowy ul.Broniewskiego Zapytanie 2021/02/16 Słowik   Przemysław   2021/03/19
2219 Dot. wycinki kilkunastu drzew w pasie zielonym przy ul. Narutowicza (od ul. Potulickiej do al. Piastów) Interpelacja 2021/02/15 Pawlicki   Marcin   2021/03/03
2218 Dot. nadal nieuporządkowanego terenu przy ul. Nabrzeże Wieleckie Interpelacja 2021/02/15 Pawlicki   Marcin   2021/03/01
2217 Dot. nielegalnych reklam w formie banerów - ogrodzenie przy al. Piastów i ul. Kordeckiego Interpelacja 2021/02/15 Pawlicki   Marcin   2021/02/24
2216 Dot. zagospodarowania terenu położonego w Szczecinie przy skrzyżowaniu al. Piastów i ul. Kordeckiego Interpelacja 2021/02/15 Pawlicki   Marcin   2021/02/24
2215 Dot. zaśnieżonych chodników i śliskich nawierzchni w przestrzeni użytkowanej przez pieszych Interpelacja 2021/02/15 Pawlicki   Marcin   2021/03/10
2214 Dot. dokarmiania ptaków w okresie zimowym Interpelacja 2021/02/12 Kurzawa   Agnieszka   2021/02/25
2213 Dot. uzupełnienia odpowiedzi do interpelacji nr 2188 Zapytanie 2021/02/12 Matecki   Dariusz  
2212 Dot. obrony cywilnej Interpelacja 2021/02/12 Matecki   Dariusz   2021/03/12
2211 Dot. odśnieżenia schodów przy pętli Turkusowa Interpelacja 2021/02/12 Romianowski   Krzysztof   2021/02/19
2210 Dot. przejścia dla pieszych na ul. Walecznych Zapytanie 2021/02/11 Biskupski   Marcin   2021/02/18
2209 Dot. zmiany lokalizacji wiaty przystankowej Zapytanie 2021/02/11 Biskupski   Marcin   2021/02/24
2208 Dot. zastosowania organizacji ruchu na nowych parkingach osiedlowych pozwalającej odholowywać wraki Interpelacja 2021/02/11 Kadłubowski   Łukasz   2021/02/23
2207 Dot. terenu zielonego przy Pomniku Niepodległości Interpelacja 2021/02/11 Biskupski   Marcin   2021/02/24
2206 Dot. usunięcia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej Zapytanie 2021/02/11 Matecki   Dariusz   2021/02/18
2205 Dot. zabezpieczenia ruin Wieży Quistorpa Interpelacja 2021/02/10 Słowik   Przemysław   2021/03/01
2204 Dot. nasadzeń kompensacyjnych na Prawobrzeżu Interpelacja 2021/02/10 Biskupski   Marcin   2021/02/24
2203 Dot. bezpieczeństwa na ul. Bałtyckiej Zapytanie 2021/02/10 Biskupski   Marcin   2021/02/18
2202 Dot. wykorzystania rowerów miejskich w upowszechnianiu roweru jako środka transportu Interpelacja 2021/02/10 Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk  
2201 Dot. usługi w zakresie odłowu dzików i innych zwierząt, na terenie Szczecina Interpelacja 2021/02/10 Słowik   Przemysław   2021/03/02
2200 Dot. archiwów Gminy Miasto Szczecin Zapytanie 2021/02/08 Matecki   Dariusz   2021/02/22
2199 Dot. szkoły przy ulicy Skalistej 24 Interpelacja 2021/02/08 Pańka   Urszula   2021/02/24
2198 Dot. basenów p.poż. Interpelacja 2021/02/08 Duklanowski   Leszek   2021/02/10
2197 Dot. nowego postoju Taxi na Prawobrzeżu Interpelacja 2021/02/08 Romianowski   Krzysztof   2021/02/23
2196 Dot. sytuacji rodzin zamieszkujących zabytkowy budynek przy ul. Goleniowskiej Interpelacja 2021/02/05 Matecki   Dariusz   2021/02/18
2195 Dot. pojemnika na odzież na terenie objętym nadzorem konserwatorskim Zapytanie 2021/02/05 Słowik   Przemysław   2021/03/17
2194 Dot. odśnieżania chodników w mieście Interpelacja 2021/02/04 Jackowski   Dominika   2021/02/22
2193 Dot. odśnieżania dróg rowerowych Interpelacja 2021/02/03 Słowik   Przemysław   2021/02/19
2192 Dot. organizacji nocnej opieki weterynaryjnej w Szczecinie Interpelacja 2021/02/02 Romianowski   Krzysztof   2021/02/17
2191 Dot. łąki kwietnej przy ul. Kwiatowej Interpelacja 2021/02/02 Matecki   Dariusz   2021/02/12
2190 Dot. ustanowienia pomnika przyrody na terenie szpitala na Pomorzanach Zapytanie 2021/02/02 Matecki   Dariusz   2021/02/16
2189 Dot. czystości w centrum Szczecina, zniszczonych chodników, zniszczonych słupków i innych elementów małej architektury miejskiej Interpelacja 2021/02/02 Matecki   Dariusz   2021/02/15
2188 Dot. działalności Trafostacji Sztuki w Szczecinie Interpelacja 2021/02/02 Matecki   Dariusz   2021/02/23
2187 Dot. zakupu samochodów osobowych przez NiOL Zapytanie 2021/02/01 Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika  
2186 Dot. lokalu przy ul. Wojska Polskiego 53 Interpelacja 2021/01/29 Duklanowski   Leszek   2021/02/22
2185 Dot. wydłużenia czasu zmiany sygnalizacji świetlnej na ul.Goleniowskiej Interpelacja 2021/01/29 Romianowski   Krzysztof   2021/02/10
2184 Dot. przeprowadzanego remontu alei Jana Pawła II Interpelacja 2021/01/29 Pawlicki   Marcin   2021/02/15
2183 Dot. znaków drogowych na skrzyżowaniu ul.Bośniackiej /Czarnogórskiej Interpelacja 2021/01/29 Romianowski   Krzysztof   2021/02/10
2182 Dot. remontu ulicy Miłej Interpelacja 2021/01/29 Romianowski   Krzysztof   2021/02/08
2181 Dot. wycinki uschniętego drzewa Interpelacja 2021/01/29 Romianowski   Krzysztof   2021/02/10
2180 Dot. poprawy bezpieczeństwa przy ul.Miłej Interpelacja 2021/01/29 Romianowski   Krzysztof   2021/02/10
2179 Dot. planów względem oddłużenia i termomodernizacji lokali komunalnych Interpelacja 2021/01/28 Słowik   Przemysław   2021/03/10
2178 Dot. uzupełnienia ubytku w jezdni na ul. Pasterskiej Interpelacja 2021/01/28 Kadłubowski   Łukasz   2021/02/10
2177 Dot. niebezpiecznego dojścia do pętli autobusowej Osiedle Arkońskie Interpelacja 2021/01/28 Myśliwiec   Maria   2021/02/15
2176 Dot. wsparcia Szczecińskiego Parku Przemysłowego Interpelacja 2021/01/27 Lewandowski   Roman   Kurzawa   Agnieszka   Romianowski   Krzysztof   Duklanowski   Leszek   Stankiewicz   Robert   Ussarz   Maciej   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   Matecki   Dariusz   Dąbrowski   Witold   2021/02/16
2175 Dot. realizacja parkingowca przy Trasie Zamkowej w przewidywanym terminie 2021/22 Interpelacja 2021/01/27 Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   2021/02/10
2174 Dot. zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą przy ul. Kolonistów Interpelacja 2021/01/27 Kadłubowski   Łukasz   2021/02/09
2173 Dot. pojemników na odzież na terenie byłego cmentarza żydowskiego, objętego ochroną konserwatorską, przy ul. Ojca Beyzyma Interpelacja 2021/01/27 Jackowski   Dominika   2021/02/08
2172 Dot. wyrównania terenu miejskiego przy ul. Hubala Interpelacja 2021/01/27 Jaskulski   Patryk   2021/02/11
2171 Dot. autobusów 904 i 908 Zapytanie 2021/01/27 Pańka   Urszula   2021/02/15
2170 Dot. statystyki kolizji drogowych na Rondzie Jana Karskiego (skrzyżowanie Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona i Żołnierskiej) Zapytanie 2021/01/26 Jaskulski   Patryk   2021/02/02
2169 Dot. możliwości wprowadzenia Ronda turbinowego na Rondzie Jana Karskiego Interpelacja 2021/01/26 Jaskulski   Patryk   2021/02/02
2168 Dot. kolejnych pojemników na odzież które szpecą nasze miasto i przyczyniają się do zaśmiecania przestrzeni publicznych Interpelacja 2021/01/26 Jackowski   Dominika   2021/02/08
2167 Dot. parkingu osiedlowego przy ul. Rapackiego Interpelacja 2021/01/26 Kadłubowski   Łukasz   2021/02/09
2166 Dot. informacji o półkoloniach w okresie ferii zimowych w 2021r Zapytanie 2021/01/26 Pańka   Urszula   2021/02/03
2165 Dot. BikeS 4 generacji Interpelacja 2021/01/26 Kadłubowski   Łukasz   2021/03/17
2164 Dot. odpowiedzi na interpelację 2100 dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zawadzkiego Interpelacja 2021/01/26 Jaskulski   Patryk   2021/02/02
2163 Dot. parkingu osiedlowego przy ul. Druckiego-Lubeckiego Zapytanie 2021/01/26 Kadłubowski   Łukasz   2021/02/16
2162 Dot. całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt właścicielskich Interpelacja 2021/01/26 Jackowski   Dominika   2021/02/11
2161 Dot. przebudowy ulicy Hrubieszowskiej Interpelacja 2021/01/26 Jackowski   Dominika   2021/02/09
2160 Dot. wybiegu przy ulicy Przygodnej - problem z osobami bezdomnymi Interpelacja 2021/01/26 Jackowski   Dominika   2021/02/09
2159 Dot. osób bezdomnych, które są pod opieką Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Misjonarek Miłości Interpelacja 2021/01/26 Jackowski   Dominika   2021/02/09
2158 Dot. likwidacji obiadów dla seniorów Zapytanie 2021/01/26 Jackowski   Dominika   2021/02/03
2157 Dot. organizacji transportu dla mieszkańców do punktów szczepień Interpelacja 2021/01/26 Jackowski   Dominika   2021/02/02
2156 Dot. pilnej interwencji ws. remontów mieszkań przy ul. Wielkopolskiej Interpelacja 2021/01/26 Matecki   Dariusz   2021/02/09
2155 Dot. miast partnerskich Miasta Szczecin Zapytanie 2021/01/22 Matecki   Dariusz   2021/02/01
2154 Dot. realizacji ustawowego obowiązku w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Interpelacja 2021/01/22 Słowik   Przemysław   2021/02/05
2153 Dot. interpelacji nr 2108 Interpelacja 2021/01/22 Lewandowski   Roman   2021/02/04
2152 Dot. wymiany tzw. kopciuchów będących w zasobach TBS Interpelacja 2021/01/21 Pawlicki   Marcin   2021/02/12
2151 Dot. Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul.Łącznej do ul. Szosa Polska - aktualizacja dokumentacji Zapytanie 2021/01/20 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/25
2150 Dot. braku umowy z Centrum Edukacyjnym Archidiecezji na administrowanie obiektem Bukovasport Interpelacja 2021/01/19 Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika   2021/02/02
2149 Dot. psucia estetyki miasta przez kontenery na odzież Interpelacja 2021/01/19 Jackowski   Dominika   2021/02/01
2148 Dot. wycinki prawie 100% drzew na terenie Kortów Tenisowych Interpelacja 2021/01/18 Słowik   Przemysław   2021/02/10
2147 Dot. walki z nielegalnymi pojemnikami na odzież na terenie miasta Interpelacja 2021/01/18 Jackowski   Dominika   2021/02/01
2146 Dot. odśnieżania ulic i posypywania piaskiem chodników Zapytanie 2021/01/18 Matecki   Dariusz   2021/01/26
2145 Dot. terenu przylegającego do przedszkola Smyk Zapytanie 2021/01/18 Biskupski   Marcin   2021/02/01
2144 Dot. wstrzymania dostaw ciepła przez SEC w czasie mrozów Interpelacja 2021/01/18 Matecki   Dariusz   2021/03/02
2143 Dot. uzupełnienia do interpelacji nr 2130 Interpelacja 2021/01/18 Biskupski   Marcin   2021/02/02
2142 Dot. modernizacji podjazdów do posesji przy ul. Dąbskiej Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/02/03
2141 Dot. procedury odśnieżania ulic na Prawobrzeżu Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/01/26
2140 Dot. naprawy oświetlenia przy Marinie Dąbie Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/02/01
2139 Dot. odśnieżania chodników w Szczecinie Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/01/26
2138 Dot: poprawy stanu nawierzchni chodnika przy PP 43 w Dąbiu Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/02/01
2137 Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ul.Tczewskiej Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/01/22
2136 Dot. ustawienia znaków drogowych na skrzyżowaniu Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/01/22
2135 Dot. informacji w zakresie organizacji ruchu przy ul. Mieszka I i ul. Białowieskiej (Ikea) - odpowiedź na interpelację nr 1145 i nr 1725 Interpelacja 2021/01/14 Pawlicki   Marcin   2021/01/25
2134 Dot. remontu mostu przy ul. Heyki Interpelacja 2021/01/14 Pawlicki   Marcin   2021/01/26
2133 Dot. działki przy ul. Szybowcowej Zapytanie 2021/01/13 Romianowski   Krzysztof   2021/01/26
2132 Dot: konserwacji barierek na rondzie w Dąbiu Interpelacja 2021/01/13 Romianowski   Krzysztof   2021/02/02
2131 Dot. wysypiska śmieci przy targowisku Turzyn Interpelacja 2021/01/13 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/19
2130 Dot. montaż lampy na ul. Turkusowej Interpelacja 2021/01/13 Biskupski   Marcin   2021/02/02
2129 Dot. budowy podjazdu dla wózków Interpelacja 2021/01/13 Biskupski   Marcin   2021/02/01
2128 Dot. kontroli stacji pojazdów oraz zarejestrowanych pojazdów Zapytanie 2021/01/12 Kurzawa   Agnieszka   2021/02/01
2127 Dot. przygotowania szkół do prowadzenia zajęć stacjonarnych w reżimie sanitanym Zapytanie 2021/01/12 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/22
2126 Dot. planów budowy kanalizacji na ul. Dąbskiej Zapytanie 2021/01/12 Biskupski   Marcin   2021/01/28
2125 Dot. uschnietego drzewa na ulicy Paśnikowej Interpelacja 2021/01/12 Biskupski   Marcin   2021/01/28
2124 Dot. przepełnionych koszy na śmieci w parku leśnym Klęskowo Interpelacja 2021/01/12 Biskupski   Marcin  
2123 Dot. dzików na terenie cmentarza w Dąbiu Interpelacja 2021/01/12 Biskupski   Marcin  
2122 Dot. kontenerów na używaną odzież przy ul. Unii Lubelskiej Interpelacja 2021/01/11 Jaskulski   Patryk   2021/01/20
2121 Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Okrzei przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza Interpelacja 2021/01/11 Jaskulski   Patryk   2021/01/14
2120 Dot. organizacji ruchu przy ryneczku Pogodno Interpelacja 2021/01/11 Jaskulski   Patryk   2021/01/14
2119 Dot. ubytków w nawierzchni jezdni przy ul. Wawrzyniaka Interpelacja 2021/01/11 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/22
2118 Dot. przejścia dla pieszych przy Hotelu Piast Interpelacja 2021/01/08 Słowik   Przemysław   2021/01/22
2117 Dot. niepokojącego raportu Polskiego Alarmu Smogowego za 2019 rok dotyczącego wymiany tzw. kopciuchów w Szczecinie Interpelacja 2021/01/08 Pawlicki   Marcin   2021/01/28
2116 Dot. nieuporządkowanego terenu przy ul. Nabrzeże Wieleckie Interpelacja 2021/01/08 Pawlicki   Marcin   2021/01/22
2115 Dot. rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania Mickiewicza z Brzozowskiego Zapytanie 2021/01/08 Jaskulski   Patryk   2021/01/22
2114 Dot. cięć pielęgnacyjnych na Placu Jakuba Wujka Interpelacja 2021/01/08 Jaskulski   Patryk   2021/01/22
2113 Dot. zapadniętej studzienki na ul. Czorsztyńskiej. Interpelacja 2021/01/08 Jaskulski   Patryk   2021/01/19
2112 Dot. buspasa na nowym odcinku ul. Arkońskiej Interpelacja 2021/01/08 Słowik   Przemysław   2021/01/22
2111 Dot. sygnalizacji do skrętu warunkowego Zapytanie 2021/01/07 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/19
2110 Dot. wandalizmów na Skwerze im. Lecha Kaczyńskiego i Alei Papieża Jana Pawła II Zapytanie 2021/01/07 Matecki   Dariusz   2021/01/13
2109 Dot. stanu wyremontowanej nawierzchni przy ulicy Kwiatowej na Gumieńcach Interpelacja 2021/01/05 Jackowski   Dominika   2021/01/14
2108 Dot. lokalizacji przystanku autobusowego dla linii nr 75 i 521 Interpelacja 2021/01/04 Lewandowski   Roman   2021/01/14
2107 Dot. podjętej uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do spółki New Cogen i działań Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Interpelacja 2021/01/04 Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Stankiewicz   Robert   Romianowski   Krzysztof   Biernat   Stefania   Lewandowski   Roman   Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   2021/01/19
2106 Dot. uprzątnięcia terenu wokół kontenerów na odpady selektywne i używaną odzież. Interpelacja 2021/01/04 Jaskulski   Patryk   2021/01/18
2105 Dot. ubytku w jezdni przy ul. Kochanowskiego Zapytanie 2021/01/04 Słowik   Przemysław   2021/01/13
2104 Dot. nasadzeń w Ogrodzie Botanicznym Interpelacja 2021/01/04 Słowik   Przemysław   2021/01/18
2103 Dot. śmieci porzuconych na Krzekowie Interpelacja 2021/01/04 Słowik   Przemysław   2021/01/12
2102 Dot. usunięcia trzech samochodów pozostawionych na parkingu przy ul. Rapackiego Interpelacja 2021/01/04 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/12
2101 Dot. zapadniętego chodnika wzdłuż ul. Maciejkowej Interpelacja 2021/01/04 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/19
2100 Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zawadzkiego Interpelacja 2021/01/04 Jaskulski   Patryk   2021/01/11
2099 Dot. kontenerów na używaną odzież ustawionych przy ul. Litewskiej Interpelacja 2021/01/04 Jaskulski   Patryk   2021/01/18
2098 Dot. kontenerów na używaną ustawionych na Placu Norwida Interpelacja 2021/01/04 Jaskulski   Patryk   2021/01/18
2097 dot. sytuacji związanej z COVID-19 w ZBILK Interpelacja 2020/12/31 Romianowski   Krzysztof   2021/01/12
2096 dot. wykorzystania rowerów wycofanych z systemu roweru miejskiego Interpelacja 2020/12/30 Słowik   Przemysław   2021/01/15
2095 dot. likwidacji linii na żądanie na Gumieńcach Interpelacja 2020/12/30 Jackowski   Dominika   2021/01/14
2094 dot. wjazdu i wejścia na Cmentarz Centralny od ul. Mieszka I Interpelacja 2020/12/29 Kurzawa   Agnieszka   2021/02/11
2093 dot. przystanków "na życzenie" Interpelacja 2020/12/29 Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   2021/01/13
2092 dot. uporządkowania terenu przy ul. Mierosławskiego, Madalińskiego, Chłapowskiego Interpelacja 2020/12/29 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/11
2091 dot. infrastruktury drogowej przy ul. Dolomitów Interpelacja 2020/12/29 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/14
2090 dot. zniszczonej nawierzchni ulicy Stołczyńskiej Interpelacja 2020/12/29 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/11
2089 dot. niepełnej informacji w sprawie zaakceptowanych wniosków o przedłużenie terminów z uwagii na Covid-19 Zapytanie 2020/12/29 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/18
2088 dot. likwidacji linii autobusowej nr 904 Interpelacja 2020/12/29 Romianowski   Krzysztof   2021/01/25
2087 dot. budowy miejsc postojowych wzdłuż ul. Kormoranów Zapytanie 2020/12/29 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/11
2086 dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r. Interpelacja 2020/12/28 Kadłubowski   Łukasz   2021/02/02
2085 dot. remontów w budynkach mieszkalnych należących do miasta Szczecin Interpelacja 2020/12/28 Romianowski   Krzysztof   2021/01/11
2084 Dot. remontu ul. Jodłowej Interpelacja 2020/12/28 Jaskulski   Patryk   2021/01/05
2083 dot. kontenerów na używaną odzież przy ul. Witkiewicza Interpelacja 2020/12/28 Jaskulski   Patryk   2021/01/11
2082 dot. przebudowy ulicy Mieszka I Interpelacja 2020/12/28 Jackowski   Dominika   2020/12/31
2081 dot. zmian w układzie drogowym ul. Mieszka I związanych z otwarciem Ikei Interpelacja 2020/12/28 Słowik   Przemysław   2020/12/31
2080 dot. przebudowy ulicy Mieszka I Interpelacja 2020/12/28 Jackowski   Dominika   2020/12/31
2079 Dot. braku odpowiedzi na pisma Rady Osiedla Pomorzany Zapytanie 2020/12/22 Matecki   Dariusz   2021/01/05
2078 Dot. awarii systemu głosowania w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim Interpelacja 2020/12/22 Matecki   Dariusz   2021/01/05
2077 Dot. prowizorycznego parkingu przy Placu Słowińców Interpelacja 2020/12/21 Jackowski   Dominika   2021/01/11
2076 Dot. odpowiedzi na interpelację dot. uprzątnięcia niebezpiecznego wraku porzuconego przy ul. Żyznej Zapytanie 2020/12/21 Jaskulski   Patryk   2020/12/31
2075 Dot. planów budowy dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Litewskiej Zapytanie 2020/12/21 Jaskulski   Patryk   2021/01/04
2074 Dot. pojemników na używaną odzież ustawionych przy ul. Łukasińskiego Interpelacja 2020/12/21 Jaskulski   Patryk   2020/12/30
2073 Dot. głosowania w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim Interpelacja 2020/12/21 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/04
2072 Dot. otwarcia sklepów socjalnych w Szczecinie Interpelacja 2020/12/21 Matecki   Dariusz   2021/01/04
2071 Dot. usunięcia wraku samochodu Interpelacja 2020/12/18 Romianowski   Krzysztof   2020/12/31
2070 Dot. usunięcia porzuconych wraków z ulic Felczaka, Monte Cassino Interpelacja 2020/12/18 Matecki   Dariusz   2020/12/31
2069 Dot. chodnika w pasie drogowym ul. Rugiańskiej Zapytanie 2020/12/18 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/30
2068 Dot. usunięcia wraku auta z ul. Niemcewicza Zapytanie 2020/12/18 Matecki   Dariusz   2020/12/30
2067 Dot. uprzątnięcia terenów zielonych przy ul. Teofila Firlika Zapytanie 2020/12/18 Matecki   Dariusz   2020/12/30
2066 Dot. stanu Pomnika Ofiar Grudnia 1970 (Anioła Wolności) Zapytanie 2020/12/18 Matecki   Dariusz   2021/01/05
2065 Dot. naprawy schodów prowadzących do SP 24 Interpelacja 2020/12/17 Romianowski   Krzysztof   2020/12/29
2064 Dot. kamienicy przy al. Wojska Polskiego 46 Zapytanie 2020/12/17 Romianowski   Krzysztof   2020/12/22
2063 Dot. organizacji jarmarku Bożonarodzeniowego Interpelacja 2020/12/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/22
2062 Dot. prac remontowych przy ulicy Jodłowej Interpelacja 2020/12/17 Pawlicki   Marcin   2020/12/29
2061 Dot. usunięcia szczecińskich przedsiębiorców z pawilonów przy al. Wyzwolenia Interpelacja 2020/12/16 Matecki   Dariusz   2020/12/28
2060 Dot. wyposażenia w akcesoria architektoniczne i sportowe dla dzieci na placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 13 Interpelacja 2020/12/16 Lewandowski   Roman   2021/01/05
2059 Dot. braku środków na budowę Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska Zapytanie 2020/12/15 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/18
2058 Dot. pojemników na używaną odzież ustawionych przy ul. Sianokosów Interpelacja 2020/12/15 Jaskulski   Patryk   2020/12/31
2057 Dot. pojemników na używaną odzież ustawionych przy ul. Górniczej 1 Interpelacja 2020/12/15 Jaskulski   Patryk   2020/12/23
2056 Dot. zapadającego się asfaltu przy ul. Szybowcowej Interpelacja 2020/12/15 Romianowski   Krzysztof   2020/12/23
2055 Dot. przekształcenia basenu ppoż. na Placu Matki Teresy z Kalkuty na miejsca parkingowe Interpelacja 2020/12/15 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/12
2054 Dot. uszkodzonych słupków na ul. Szczecińskiej Interpelacja 2020/12/15 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/21
2053 Dot. stadionu przy ul. Bandurskiego Zapytanie 2020/12/15 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/23
2052 Dot. wydłużenia godzin otwarcia jarmarku bożonarodzeniowego Interpelacja 2020/12/14 Matecki   Dariusz   2020/12/16
2051 Dot. walki z trucicielami powietrza na Pogodnie Zapytanie 2020/12/14 Jaskulski   Patryk   2020/12/22
2050 Dot. pojemników na używaną odzież ustawionych przy ul. Modrej Interpelacja 2020/12/14 Jaskulski   Patryk   2020/12/31
2049 Dot. uprzątnięcia niebezpiecznego wraku porzuconego przy ul. Żyznej Interpelacja 2020/12/14 Jaskulski   Patryk   2020/12/18
2048 Dot: zmiany decyzji ws. likwidacji paleniska przy ul.Kołbackiej Interpelacja 2020/12/11 Romianowski   Krzysztof   2020/12/23
2047 Dot. wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin, Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Interpelacja 2020/12/11 Duklanowski   Leszek   Romianowski   Krzysztof   Kurzawa   Agnieszka   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   Matecki   Dariusz   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   Stankiewicz   Robert   Lewandowski   Roman   2021/02/03
2046 Dot. podjęcia prac interwencyjnych przy pojemnikach na odzież w Dąbiu Interpelacja 2020/12/10 Romianowski   Krzysztof   2020/12/21
2045 Dot. montażu lustra przy ul. Spadzistej Interpelacja 2020/12/10 Romianowski   Krzysztof   2021/01/22
2044 Dot. wydłużenia trasy linii autobusu nr 61 Interpelacja 2020/12/10 Romianowski   Krzysztof   2020/12/23
2043 Dot. podjęcia prac interwencyjnych na boisku przy ul. Srebrnej Interpelacja 2020/12/10 Romianowski   Krzysztof   2021/01/28
2042 Dot. przekazaniu terenu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej dla Szczecina Interpelacja 2020/12/10 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   2020/12/22
2041 Dot. źle działających odpływów przy ul. Santockiej Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/30
2040 Dot. infrastruktury w pobliżu Filharmonii Szczecińskiej Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/23
2039 Dot. utrzymania czystości przy ul. Unii Lubelskiej Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/23
2038 Dot. niedziałającego oświetlenia przy ul. Polskich Marynarzy Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/23
2037 Dot. nawierzchni drogi na parkingu przy ul. Struga Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/05
2036 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1842 w sprawie portu jachtowego Zapytanie 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/28
2035 Dot. zgłoszeń mieszkańców osiedla Niebuszewo Interpelacja 2020/12/10 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/23
2034 Dot. błędu na stronie internetowej Agencji Mieszkaniowej Miasta Szczecin Interpelacja 2020/12/09 Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   2020/12/23
2033 Dot. udostępnienia kopii dokumentów ze sprawy I C 13030/18 (bezprawna eksmisja z Willi Grünenberga) Interpelacja 2020/12/09 Matecki   Dariusz   2021/01/05
2032 Dot. bazy danych numerów telefonów mieszkańców Szczecina głosujących w SBO Interpelacja 2020/12/09 Matecki   Dariusz   2020/12/30
2031 Dot. planowanej wycinki drzew przy ul. Broniewskiego Interpelacja 2020/12/09 Słowik   Przemysław   2021/01/04
2030 Dot. namalowania pasów na ul. Ofiar Oświęcimia Zapytanie 2020/12/08 Matecki   Dariusz   2020/12/21
2029 Dot. prac budowlanych na ul. Jodłowej Interpelacja 2020/12/08 Jaskulski   Patryk   2021/01/05
2028 Dot. terenu zielonego przy ul. Rayskiego Interpelacja 2020/12/07 Słowik   Przemysław   2020/12/31
2027 Dot. zakupu samochodu przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie Interpelacja 2020/12/04 Matecki   Dariusz   2020/12/15
2026 Dot. zaakceptowanych wniosków o przedłużenie terminów z uwagi na pandemię Covid-19 Zapytanie 2020/12/04 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/18
2025 Dot. prac budowlanych przy ul. Sławomira i ul. Szarotki Interpelacja 2020/12/04 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/18
2024 Dot. rozbudowy placu zabaw na terenie Stawu Brodowskiego Interpelacja 2020/12/04 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/04
2023 Dot. kosztów umów współpracy z agencją Fitch Ratings Zapytanie 2020/12/03 Pawlicki   Marcin   2020/12/16
2022 Dot. podjęcia działań w zakresie antydyskryminacyjnym Interpelacja 2020/12/02 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   2020/12/16
2021 Dot. ulicy Chłodnej Interpelacja 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2020/12/15
2020 Dot. budowy przetwórni ryb w Szczecinie Zapytanie 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2021/01/04
2019 Dot. udzielenia pomocy w sprawie mieszkaniowej Interpelacja 2020/12/02 Lewandowski   Roman   2020/12/14
2018 Dot. uprzątnięcia terenu przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Interpelacja 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2020/12/21
2017 Dot. oświetlenia na ulicy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i remontu chodnika na ul. Marii Konopnickiej i ul. Henryka Wieniawskiego Zapytanie 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2020/12/17
2016 Dot. udzielenia odpowiedzi na pytania mieszkańca Zapytanie 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2020/12/23
2015 Dot. Oświetlenia parkingu przy Boisku na ul. Orlej Interpelacja 2020/12/01 Romianowski   Krzysztof   2020/12/11
2014 Dot. postawienia ławek oraz koszy na śmieci Interpelacja 2020/12/01 Romianowski   Krzysztof   2020/12/16
2013 Dot. wybudowania podjazdów przy schodach Interpelacja 2020/12/01 Romianowski   Krzysztof   2021/01/26
2012 Dot. placu zabaw PP nr 43 w Dąbiu Zapytanie 2020/12/01 Biskupski   Marcin   2020/12/02
2011 Dot. możliwości budowy wybiegu dla psów Zapytanie 2020/12/01 Biskupski   Marcin   2020/12/14
2010 Dot. naprawy chodnika na ul. Rugiańskiej Interpelacja 2020/11/30 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/11
2009 Dot. prac wykończeniowych przy ul. Hożej Interpelacja 2020/11/27 Pawlicki   Marcin   2020/12/11
2008 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1826 Interpelacja 2020/11/27 Biskupski   Marcin   2020/12/11
2007 Dot. pomieszczenia na sprzęt sportowy w budynku socjalnym przy ul. Orlej Interpelacja 2020/11/27 Romianowski   Krzysztof   2020/12/11
2006 Dot. problemów z dzikami w Kijewie Interpelacja 2020/11/27 Romianowski   Krzysztof   2020/12/11
2005 Dot. wybudowania hali pneumatycznej na Prawobrzeżu Interpelacja 2020/11/27 Romianowski   Krzysztof   2020/12/10
2004 Dot. bezpieczeństwa przy ul. Szosa Polska Interpelacja 2020/11/27 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/08
2003 Dot. aplikacji Alert Szczecin Interpelacja 2020/11/27 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/16
2002 Dot. pojemników na śmieci przy ul. Iwaszkiewicza Interpelacja 2020/11/26 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/11
2001 Dot. uszkodzonej tablicy kierunkowej Interpelacja 2020/11/26 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/11
2000 Dot. nagrody dla Magdaleny Błaszczyk za realizację zadań zawodowych związanych z procesem Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Interpelacja 2020/11/25 Matecki   Dariusz   2020/12/10
1999 Dot. placu zabaw w Wielgowie Interpelacja 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/08
1998 Dot. wsparcia miasta Szczecin dla organizacji pomagającym osobom niepełnosprawnym Zapytanie 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/04
1997 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1944 Interpelacja 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/10
1996 Dot. terenów po dawnym zakładzie Wiskord Zapytanie 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/07
1995 Dot. ustawienia wiaty na przystanku autobusowym "Transportowa" Interpelacja 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/07
1994 Dot. zarobków Krzysztofa Soski i Piotra Kęsika w radzie nadzorczej SEC Interpelacja 2020/11/25 Matecki   Dariusz   2020/12/07
1993 Dot. skrzyżowania ul. Hożej i Bogumińskiej Zapytanie 2020/11/24 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/04
1992 Dot. kontroli prawidłowego oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych poza pasem drogowym na terenach spółek miejskich Interpelacja 2020/11/24 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/07
1991 Dot. Librusa/ dziennika elektronicznego Interpelacja 2020/11/23 Jackowski   Dominika   2020/12/04
1990 Dot. wyjaśnień przekroczenia zasad i uprawnień przez ksiedza katechetę Interpelacja 2020/11/23 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/12/04
1989 Dot. sprawy mieszkańca Interpelacja 2020/11/23 Lewandowski   Roman   2020/12/08
1988 Dot. nadużycia uprawnień przez księdza uczącego w szczecińskiej szkole Interpelacja 2020/11/23 Słowik   Przemysław   2020/12/04
1987 Dot. budowy zespołu boisk przy ul. Bandurskiego Zapytanie 2020/11/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/04
1986 Dot. bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego Rugiańska 71 Interpelacja 2020/11/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/04
1985 Dot. bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego Ostrowska nż Interpelacja 2020/11/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/04
1984 Dot. budowy szkoły podstawowej na Warszewie Zapytanie 2020/11/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/30
1983 Dot. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) Interpelacja 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/04
1982 Dot. aktualnej floty samochodów Urzędu Miasta Zapytanie 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/04
1981 Dot. pomocy mieszkańcom ulicy Chłodnej Interpelacja 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/02
1980 Dot. Zespołu Opiniującego SBO Zapytanie 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/04
1979 Dot. negatywnej weryfikacji projektu "Kurs na Północ" Interpelacja 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/08
1978 Dot. informacji w sprawie braku znaku B-1 przy ul. Koziej Interpelacja 2020/11/20 Romianowski   Krzysztof   2020/12/04
1977 Dot. murali Interpelacja 2020/11/20 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/12/04
1976 Dot. usunięcia odpadów na terenie Osiedla Dąbie Interpelacja 2020/11/20 Romianowski   Krzysztof   2020/12/03
1975 Dot. interpelacji nr 1912 z dnia 16.11.2020 Interpelacja 2020/11/20 Lewandowski   Roman   2020/12/03
1974 Dot. montażu wiat przystankowych na przystankach Rugiańska 71 Interpelacja 2020/11/19 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/03
1973 Dot. naprawy ulicy Cienistej Interpelacja 2020/11/19 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/07
1972 Dot. wniosków o przekazanie nieruchomości związkom wyznaniowym Zapytanie 2020/11/19 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   2021/02/01
1971 Dot. remontu w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie Zapytanie 2020/11/19 Romianowski   Krzysztof   2020/12/04
1970 Dot. najmu mieszkań komunalnych z zasobu ZBiLK Zapytanie 2020/11/19 Romianowski   Krzysztof   2020/12/02
1969 Dot. czujników sygnalizacji świetlnej przy ul. Energetyków Interpelacja 2020/11/19 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/25
1968 Dot. remontu Przedszkola Publicznego nr 43 w Szczecinie Interpelacja 2020/11/19 Romianowski   Krzysztof   2020/11/27
1967 Dot. zniszczonych barierek ochronnych przy ul. Młodzieży Polskiej Interpelacja 2020/11/19 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/02
1966 Dot. wsparcia udzielanego przez Gminę Miasto Szczecin dla Domu Zakonnego Interpelacja 2020/11/18 Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/11/27
1965 Dot. remontu ulicy Lubczyńskiej Interpelacja 2020/11/18 Pańka   Urszula   2020/11/30
1964 Dot. pomnika św. Jadwigi Zapytanie 2020/11/18 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/12/02
1963 Dot. tworzących się kałuż przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego a al. Bohaterów Warszawy Interpelacja 2020/11/18 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/27
1962 Dot. oznakowania poziomego miejsc parkingowych przy ul. Bogurodzicy Interpelacja 2020/11/18 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/30
1961 Dot. "dzikiego" parkingu przy ul. Przelotowej Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/27
1960 Dot. liczników w sygnalizacji świetlnej przy ul. Struga Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/17
1959 Dot. zniszczonej nawierzchni drogi na parkingu przy ul. Struga Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/03
1958 Dot. spalonych pojemników na odpady na cmentarzu w Zdrojach przy ul. Poległych Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/01
1957 Dot. oświetlenia przy ul. K. Twardowskiego a ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/30
1956 Dot. ilości zgonów w Gminie Miasto Szczecin Interpelacja 2020/11/17 Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/11/25
1955 Dot. zniszczonego pojazdu przy ul. Ojca Beyzyma Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/26
1954 Dot. wraku samochodu przy ul. Ojca Beyzyma Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/26
1953 Dot. usunięcia wraków znajdujących się przy ul. Komuny Paryskiej i Rugiańskiej Interpelacja 2020/11/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/26
1952 Dot. wsparcia udzielanego przez miasto na rzecz rozwoju piłki siatkowej Zapytanie 2020/11/17 Romianowski   Krzysztof   2020/11/19
1951 Dot. wprowadzenia systemu pracy zdalnej w ZBILK Interpelacja 2020/11/16 Romianowski   Krzysztof   2020/11/23
1950 Dot. działki zlokalizowanej na Bukowym Zapytanie 2020/11/16 Biskupski   Marcin   2020/11/27
1949 Dot. wsparcia dla klubów bokserskich Zapytanie 2020/11/16 Romianowski   Krzysztof   2020/11/19
1948 Dot. pilnego remontu SP 39 w Szczecinie Interpelacja 2020/11/16 Romianowski   Krzysztof   2020/11/30
1947 Dot. planów związanych z domu dziecka "Zielony dwór" Zapytanie 2020/11/13 Biskupski   Marcin   2020/11/23
1946 Dot. utrzymania piłkarskich obiektów sportowych Zapytanie 2020/11/13 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1945 Dot. nieruchomości przekazanych związkom wyznaniowym w latach 1990-1997 Zapytanie 2020/11/13 Słowik   Przemysław   2020/11/26
1944 Dot. remontu klatki schodowej Interpelacja 2020/11/12 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1943 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie edukacji Interpelacja 2020/11/10 Romianowski   Krzysztof   Lewandowski   Roman   Matecki   Dariusz   Biernat   Stefania   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   Duklanowski   Leszek   Stankiewicz   Robert   Kurzawa   Agnieszka   Pawlicki   Marcin   2020/11/24
1942 Dot. pomocy mieszkańcom po pożarze mieszkania komunalnego Zapytanie 2020/11/10 Matecki   Dariusz   2020/11/24
1941 Dot. remontu ulicy Nurkowej w Dąbiu Interpelacja 2020/11/10 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1940 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie kultury Interpelacja 2020/11/10 Duklanowski   Leszek   Dąbrowski   Witold   Kurzawa   Agnieszka   Pawlicki   Marcin   Romianowski   Krzysztof   Lewandowski   Roman   Matecki   Dariusz   Biernat   Stefania   Stankiewicz   Robert   Ussarz   Maciej   2020/11/25
1939 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie pomocy społecznej Interpelacja 2020/11/10 Lewandowski   Roman   Biernat   Stefania   Matecki   Dariusz   Kurzawa   Agnieszka   Romianowski   Krzysztof   Dąbrowski   Witold   Pawlicki   Marcin   Stankiewicz   Robert   Duklanowski   Leszek   Ussarz   Maciej   2020/11/25
1938 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie transportu miejskiego Interpelacja 2020/11/10 Kurzawa   Agnieszka   Ussarz   Maciej   Lewandowski   Roman   Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Dąbrowski   Witold   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   Stankiewicz   Robert   Romianowski   Krzysztof   2020/11/24
1937 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie pomocy przedsiębiorcom Interpelacja 2020/11/10 Duklanowski   Leszek   Ussarz   Maciej   Matecki   Dariusz   Pawlicki   Marcin   Dąbrowski   Witold   Kurzawa   Agnieszka   Lewandowski   Roman   Stankiewicz   Robert   Biernat   Stefania   Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1936 Dot. Szczecin miasto wolne od dyskryminacji kontra obrzydliwy artykuł w Kurierze Interpelacja 2020/11/10 Jackowski   Dominika   2020/11/16
1935 Dot. placu zabaw w Parku Brodowskim przy ul. Żurawiej Interpelacja 2020/11/10 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/25
1934 Dot. prawidłowego oznakowania miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Pelikana 4 Interpelacja 2020/11/10 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/23
1933 Dot. wycinki krzewów przy ul. Ku Słońcu Zapytanie 2020/11/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/30
1932 Dot. zaniedbanego placu przy ul. Wawrzyniaka a al. Wojska Polskiego Interpelacja 2020/11/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/25
1931 Dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Lubczyńskiej Interpelacja 2020/11/09 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1930 Dot. prowadzenia mediów społecznościowych Zapytanie 2020/11/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/22
1929 Dot. korzystania z hali namiotowej Zapytanie 2020/11/09 Romianowski   Krzysztof   2020/11/20
1928 Dot. remontu Przedszkola na Osiedlu Kasztanowym Interpelacja 2020/11/09 Romianowski   Krzysztof   2020/11/23
1927 Dot. remontu postoju TAXI przy ul.Jasnej Interpelacja 2020/11/09 Romianowski   Krzysztof   2020/11/24
1926 Dot. puszczy Bukowej Interpelacja 2020/11/09 Biskupski   Marcin   2020/11/23
1925 Dot. patrolów Straży Miejskiej przy CKS Interpelacja 2020/11/09 Biskupski   Marcin   2020/11/23
1924 Dot. budowy przedszkola w Kijewie Interpelacja 2020/11/06 Romianowski   Krzysztof   2020/11/30
1923 Dot. skrzyżowania ul. Hożej i Bogumińskiej Interpelacja 2020/11/06 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/23
1922 Dot. oświetlenia drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do Przyjaciół Żołnierza Zapytanie 2020/11/06 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/17
1921 Dot. bezpieczeństwa na ul. Makuszyńskiego Interpelacja 2020/11/06 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1920 Dot. problemów na ul. Przestrzennej Interpelacja 2020/11/06 Biskupski   Marcin   2020/11/18
1919 Dot. stanu schodów przy ul. Wyszyńskiego 42 i interpelacji nr 996 Interpelacja 2020/11/06 Słowik   Przemysław   2020/11/20
1918 Dot. funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w trakcie trwania pandemii Interpelacja 2020/11/06 Słowik   Przemysław   2020/11/24
1917 Dot. wykonania schodów prowadzących od ul. Wyszyńskiego do ul. Św. Ducha Interpelacja 2020/11/06 Słowik   Przemysław   2020/11/20
1916 Dot. przebudowy schodów na skarpie przy ul. Św Ducha Zapytanie 2020/11/06 Jackowski   Dominika   2020/11/20
1915 Dot. podejmowanych działań przez władze miasta w zakresie wsparcia kobiet w Szczecinie Interpelacja 2020/11/05 Duklanowski   Leszek   Romianowski   Krzysztof   Kurzawa   Agnieszka   Pawlicki   Marcin   Lewandowski   Roman   Ussarz   Maciej   Biernat   Stefania   Dąbrowski   Witold   Matecki   Dariusz   Stankiewicz   Robert   2020/11/27
1914 Dot. szykanowania uczennicy szczecińskiej szkoły za udział w protestach Interpelacja 2020/11/04 Słowik   Przemysław   2020/11/17
1913 Dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Granitowej Zapytanie 2020/11/04 Biskupski   Marcin   2020/11/18
1912 Dot. przejścia dla pieszych na oś. Świerczewo Interpelacja 2020/11/04 Lewandowski   Roman   2020/11/16
1911 Dot. zadania SBO 2020 Zapytanie 2020/11/03 Biskupski   Marcin   2020/11/12
1910 Dot. projektów SBO 2018 i 2019 Zapytanie 2020/11/03 Romianowski   Krzysztof   2020/11/18
1909 Dot. nieobecności pracowników spółek i jednostek miejskich 28 października 2020 r. Zapytanie 2020/11/02 Matecki   Dariusz   2020/11/05
1908 Dot. pomocy kupcom mających stoiska przy szczecińskich cmentarzach Interpelacja 2020/11/02 Kurzawa   Agnieszka   Romianowski   Krzysztof   Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Biernat   Stefania   Lewandowski   Roman   Pawlicki   Marcin   Dąbrowski   Witold   Stankiewicz   Robert   2020/11/16
1907 Dot. pomocy ogrodnikom i handlowcom z powodu zamknięcia cmentarzy Interpelacja 2020/11/02 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/11/16
1906 Dot. planów zainstalowania oświetlenia na boisku przy ul. Orlej Interpelacja 2020/10/28 Biskupski   Marcin   2020/11/09
1905 Dot. zalegających śmieci w Jelenim Stawie Interpelacja 2020/10/28 Biskupski   Marcin   2020/11/12
1904 Dot. przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej – etap I Interpelacja 2020/10/28 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/04
1903 Dot. Jeleniego Stawu Interpelacja 2020/10/28 Romianowski   Krzysztof   2020/11/13
1902 Dot. skierowania Straży Miejskiej do ochrony kościołów, pomników, miejsc pamięci Interpelacja 2020/10/28 Matecki   Dariusz   2020/11/10
1901 Dot. remontu ul. Żołędziowej w Szczecinie Zapytanie 2020/10/26 Romianowski   Krzysztof   2020/11/12
1900 Dot. budowy Pumptrucka przy ul. Harcerzy Interpelacja 2020/10/26 Myśliwiec   Maria   Jaskulski   Patryk   2020/11/04
1899 Dot. prac nad mpzm "Niebuszewo-osiedle" Interpelacja 2020/10/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/30
1898 Dot. przebudowanego odcinka ul. Miodowej Interpelacja 2020/10/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/05
1897 Dot. zaniedbanego parku im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Interpelacja 2020/10/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/05
1896 Dot. wyjaśnienia braku jednolitych zasad pracy w czasie pandemii Zapytanie 2020/10/22 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/11/05
1895 Dot. poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Szosa Polska, skrzyżowanie z ul. Ostoi Zagórskiego Interpelacja 2020/10/22 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/05
1894 Dot. działalności Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Zapytanie 2020/10/22 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/03
1893 Dot. usuwania martwych zwierząt z ulic miasta Zapytanie 2020/10/22 Matecki   Dariusz   2020/11/04
1892 Dot. niedziałających tablic za siedem milionów złotych Interpelacja 2020/10/22 Matecki   Dariusz   2020/11/04
1891 Dot. postawienia wiaty jednoosobowej na Osiedlu Bukowym Interpelacja 2020/10/22 Romianowski   Krzysztof   2020/11/23
1890 Dot. nowej siedziby Rady Osiedla Kijewo Zapytanie 2020/10/21 Romianowski   Krzysztof   2020/11/04
1889 dot. niepokojącej sytuacji związanej z coraz częściej spotykanymi dzikami w mieście Interpelacja 2020/10/21 Pawlicki   Marcin   2020/11/04
1888 Dot. uszkodzonej elektronicznej tablicy informacyjnej w Dąbiu Interpelacja 2020/10/21 Biskupski   Marcin   2020/10/27
1887 Dot. montażu lustra na ul. Botanicznej Interpelacja 2020/10/21 Biskupski   Marcin   2020/10/30
1886 Dot. utwardzenia drogi Przęsocin-Skolwin i bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Skolwin, Stołczyn, Golęcino, Gocław Interpelacja 2020/10/21 Matecki   Dariusz   2020/11/05
1885 Dot. dokonania zgłoszenia robót budowlanych Zapytanie 2020/10/20 Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/11/10
1884 Dot. montażu tablic informacyjnych o niedokarmianiu ptaków Interpelacja 2020/10/20 Biskupski   Marcin   2020/11/04
1883 Dot. chodników i podjazdów wzdłuż ul. Ofiar Oświęcimia Interpelacja 2020/10/20 Słowik   Przemysław   2020/10/30
1882 Dot. namalowania pasów na ul. Turkusowej Interpelacja 2020/10/20 Biskupski   Marcin   2020/10/28
1881 Dot. namalowania muralu w przejściu od pętli na Turkusowej Zapytanie 2020/10/20 Biskupski   Marcin   2020/10/29
1880 Dot. wyboru zarządcy obiektu BUKOVASPORT Zapytanie 2020/10/20 Biskupski   Marcin   2020/11/03
1879 Dot. pomocy mieszkańcom ul. Powstańców Wielkopolskich Interpelacja 2020/10/20 Matecki   Dariusz   2020/11/04
1878 Dot. zachowania porządku przy przeprowadzanych pracach budowlanych na ul. Wapiennej Interpelacja 2020/10/19 Pawlicki   Marcin   2020/10/30
1877 Dot. budowy brakującego odcinka chodnika wzdluż ul. Kresowej Interpelacja 2020/10/19 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/05
1876 Dot. napraw na ul. Ostrowskiej Interpelacja 2020/10/19 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/27
1875 Dot. ponownej interpelacji w sprawie rzeźby Labirynt Interpelacja 2020/10/16 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/30
1874 Dot. odtworzenia trawnika i nowych nasadzeń przy al. Wyzwolenia Interpelacja 2020/10/16 Słowik   Przemysław   2020/12/22
1873 Dot. kontroli biletów w komunikacji miejskiej Zapytanie 2020/10/16 Słowik   Przemysław   2020/10/28
1872 Dot. kontroli biletów w transporcie miejskim Zapytanie 2020/10/15 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/28
1871 Dot. gasnących lamp ulicznych na Osiedlu Małe Błonia Interpelacja 2020/10/15 Baran   Bazyli   2020/10/27
1870 Dot. przeniesienia wiaty dla "Pomarańczek" z ul. Chopina na ul. 26 kwietnia Interpelacja 2020/10/15 Jaskulski   Patryk   Myśliwiec   Maria   2020/10/29
1869 Dot. działalności zespołu eksperckiego ds. kryzysu powołanego w kwietniu w związku z pandemią koronawirusa Interpelacja 2020/10/15 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/30
1868 Dot. zakupu szczepionek przeciw grypie dla pracowników oświaty i opieki społecznej w Szczecinie Interpelacja 2020/10/15 Baran   Bazyli   2020/10/29
1867 Dot. nauczania zdalnego w szczecińskich szkołach Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/26
1866 Dot. braku właściwego oznakowania drogowego przy pl. Zgody Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/28
1865 Dot. uszkodzonych krawężników przy rabatkach Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/28
1864 Dot. uszkodzonych stojaków na rowery przy ul. Krzywoustego Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/27
1863 Dot. uszkodzeń nawierzchni na Placu Grunwaldzkim Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/23
1862 Dot. bieżących prac naprawczych przy ul. Małkowskiego Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/23
1861 Dot. placu zabaw znajdującego się na placu im. K.I. Gałczyńskiego Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/28
1860 Dot. budowy 150 mb chodnika Interpelacja 2020/10/14 Biskupski   Marcin   2020/10/27
1859 Dot. liczników czasu na skrzyżowaniu Gryfińska-Struga Interpelacja 2020/10/14 Biskupski   Marcin   2020/10/21
1858 Dot. przejścia dla pieszych na Oś. Świerczewo Interpelacja 2020/10/13 Lewandowski   Roman   2020/10/27
1857 Dot. statystyki wypadków z udziałem pieszych na ul. Zawadzkiego Zapytanie 2020/10/13 Jaskulski   Patryk   2020/10/23
1856 Dot. programu tzw. ogrodów fasadowych Interpelacja 2020/10/12 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/29
1855 Dot. zdemontowanej zabytkowej 130-letniej kostki brukowej Interpelacja 2020/10/12 Pawlicki   Marcin   2020/10/27
1854 Dot. efektywności konsultacji społecznych Interpelacja 2020/10/12 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/11/06
1853 Dot. remontu ul Jodłowej Zapytanie 2020/10/12 Duklanowski   Leszek   2020/10/28
1852 Dot. statystyki korzystania z biletów i ulg w komunikacji miejskiej Zapytanie 2020/10/09 Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   2020/11/25
1851 Dot. stawek w komunalnych lokalach użytkowych dla działalności gospodarczej w sferze kultury Interpelacja 2020/10/09 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/21
1850 Dot. budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego dot. budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego Interpelacja 2020/10/09 Duklanowski   Leszek   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   Lewandowski   Roman   Dąbrowski   Witold   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Stankiewicz   Robert   Kurzawa   Agnieszka   2020/10/23
1849 Dot. wraków przy ul. Bazarowej Interpelacja 2020/10/09 Słowik   Przemysław   2020/10/21
1848 Dot. oddania mieszkańcom boiska przy ul. Orlej w Kijewie Interpelacja 2020/10/08 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/20
1847 Dot. organizacji spotkań z petentami w Urzędzie Miasta, które wiążą się z długim czasem oczekiwania przy załatwieniu sprawy Interpelacja 2020/10/08 Pawlicki   Marcin   2020/11/06
1846 Dot. umiejscowienia pomnika paprykarza szczecińskiego na Bulwarach Szczecińskich Interpelacja 2020/10/08 Stankiewicz   Robert   2020/10/22
1845 Dot. lokalizacji pojemników na odzież przy ul. Przepiórki Interpelacja 2020/10/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/19
1844 Dot. zmian cyklu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ul. Przyjaciół Żołnierza i ks. Warcisława I oraz skrzyżowaniu ul. Dubois, Firlika i Łady Interpelacja 2020/10/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/20
1843 Dot. organizacji ruchu w rejonie ulic: Szosa Polska - Nehringa Interpelacja 2020/10/08 Duklanowski   Leszek   2020/10/30
1842 Dot. portu jachtowego North East Marina Zapytanie 2020/10/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/22
1841 Dot. stosowania maseczek ochronnych w komunikacji miejskiej Interpelacja 2020/10/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/23
1840 Dot. braku czynności porządkowych przy ul. Polskich Marynarzy Interpelacja 2020/10/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/21
1839 Dot. zniszczonych elementów infrastruktury przy ul. Kwiatowej Interpelacja 2020/10/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/21
1838 Dot. boiska w Kijewie przy ul. Orlej Interpelacja 2020/10/07 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   2020/10/20
1837 Dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Łącznej i Pelikan Interpelacja 2020/10/07 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/20
1836 Dot. zwiększenia ilości stojaków rowerowych przy Urzędzie Miasta Interpelacja 2020/10/07 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2021/02/17
1835 Dot. Programu "Zielone przystanki Szczecina" Zapytanie 2020/10/06 Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/10/21
1834 Dot. oświetlenia przy ul. Witkiewicza Interpelacja 2020/10/05 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/19
1833 Dot. zniszczonej nawierzchni chodnika przy ul. Cukrowej Interpelacja 2020/10/05 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/20
1832 Dot. zieleni ograniczającej widoczność przy ul. Ku Słońcu Interpelacja 2020/10/05 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/13
1831 Dot. prowadzonych prac w siatce połączeń autobusowych Interpelacja 2020/10/05 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/15
1830 Dot. organizacji pracy przy remoncie ul. Jodłowej Interpelacja 2020/10/05 Jaskulski   Patryk   2020/10/19
1829 Dot. uszkodzonego fragmentu chodnika na ul. Bośniackiej Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/21
1828 Dot. pasów dla pieszych na łączniku pomiędzy ul. Łubinową a ul. Rydla Zapytanie 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/13
1827 Dot. uprzątnięcia terenu na osiedlu Bukowym Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/19
1826 Dot. możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów pospiesznych Zapytanie 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/11/25
1825 Dot. usunięcia wulgarnych napisów i bazgrołów z budynku przy ul. Grodzka 42 Interpelacja 2020/10/05 Matecki   Dariusz   2020/10/19
1824 Dot. pilnej naprawy chodnika przy ul. Kosynierów 1 Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/19
1823 Dot. budowy stanicy wodnej w Podjuchach Zapytanie 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/14
1822 Dot. remontu/ przebudowy ul. Krzemiennej/Smoczej w Podjuchach Zapytanie 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/12
1821 Dot. problemów na osiedlu Majowym Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/14
1820 Dot. konserwacji urządzeń siłowni pod chmurką Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/19
1819 Dot. rozwiązań przy budowie miejsc parkingowych Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/20
1818 Dot. remontu dachu bramy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie Interpelacja 2020/10/02 Pawlicki   Marcin   2020/10/19
1817 Dot. degradacji rzeźby Labirynt Interpelacja 2020/10/02 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/14
1816 Dot. odpowiedzi na interpelację w sprawie wsparcia osób LGBT Interpelacja 2020/10/02 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/02/16
1815 Dot. stanu ulic Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej Interpelacja 2020/10/02 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/19
1814 Dot. zakończenia prac budowlanych przy ul. Hożej Interpelacja 2020/09/30 Pawlicki   Marcin   2020/10/13
1813 Dot. umieszczania nielegalnych reklam promujących wydarzenie pn. "Targi Nieruchomości, Budownictwo, Wnętrza" Interpelacja 2020/09/30 Pawlicki   Marcin   2020/11/25
1812 Dot. funkcjonalności Tablic Systemu Zarządzania Ruchem Interpelacja 2020/09/30 Pawlicki   Marcin   2021/01/26
1811 Dot. katastrofalnego stanu ulicy Zbójnickiej Interpelacja 2020/09/30 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/19
1810 Dot. Parku Lipy na osiedlu Warszewo Interpelacja 2020/09/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/13
1809 Dot. niedziałającego oświetlenia boiska w Parku Warszewo-Podbórz Interpelacja 2020/09/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/19
1808 Dot. funkcjonowania linii 901 (Transport na żądanie) Interpelacja 2020/09/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/12
1807 Dot. bezpiecznego dojścia od Romantycznej do Chłopskiej Interpelacja 2020/09/29 Biskupski   Marcin   2020/10/13
1806 Dot. zakupu rowerów dla pracowników Gminy Miasto Szczecin Interpelacja 2020/09/25 Słowik   Przemysław   2020/10/12
1805 Dot. likwidacji placówki Poczty Polskiej w budynku UMS Interpelacja 2020/09/25 Dąbrowski   Witold   Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Lewandowski   Roman   Duklanowski   Leszek   Biernat   Stefania   Stankiewicz   Robert   Ussarz   Maciej   Chabior   Marek   2020/10/08
1804 Dot. muralu pod Trasą Zamkową Interpelacja 2020/09/25 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/10/09
1803 Dot. uciążliwych prac w pasie drogowym Interpelacja 2020/09/25 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/06
1802 Dot. złego stanu nawierzchni jezdni na odcinku przy ul. Struga Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/06
1801 Dot. umowy z firmą prowadząca pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych Zapytanie 2020/09/24 Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/10/09
1800 Dot. terminu wyborów do RO Żelechowa Zapytanie 2020/09/24 Duklanowski   Leszek   2020/10/12
1799 Dot. kosztów promocji miasta na telebimie przy galerii Kaskada Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/14
1798 Dot. zieleni miejskiej w Parku Kasprowicza Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/06
1797 Dot. zniszczonej nawierzchni torów tramwajowych przy Placu Rodła Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/01
1796 Dot. zanieczyszczonego jeziora Rusałka Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/09
1795 Dot. pomocy w sprawie zamiany mieszkania Interpelacja 2020/09/24 Lewandowski   Roman   2020/10/09
1794 Dot. łąk kwietnych za 150 tysięcy złotych Zapytanie 2020/09/24 Matecki   Dariusz   2020/10/08
1793 Dot. zarażeń koronawirusem w ZBiLK Zapytanie 2020/09/24 Matecki   Dariusz   2020/10/08
1792 Dot. nielegalnych reklam na ogrodzeniu przy ul. Piastów i ul. Kordeckiego z Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza Interpelacja 2020/09/23 Pawlicki   Marcin   2020/10/06
1791 Dot. zwiększenia ilości stojaków na rowery na Placu Orła Białego Interpelacja 2020/09/23 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/10/07
1790 Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Mickiewicza i Brzozowskiego Interpelacja 2020/09/23 Jaskulski   Patryk   2020/10/05
1789 Dot. dzików w mieście Interpelacja 2020/09/23 Jackowski   Dominika   2020/10/09
1788 Dot. malowania oznakowania poziomego na miejscach parkingowych Interpelacja 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/09/29
1787 Dot. miejsc postojowych dla motocykli, skuterów pod siedzibami urzędów oraz w przestrzeni publicznej Interpelacja 2020/09/22 Jackowski   Dominika   2020/09/30
1786 Dot. postępu działań przy inwestycjach przy ulicy Świętochowskiego Zapytanie 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/01
1785 Dot. możliwości zmiany trasy autobusu linii nr 97 Zapytanie 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/06
1784 Dot. uschniętej zieleni na wyspie pomiędzy jezdniami na ul. Jasnej Interpelacja 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/06
1783 Dot. ścieżki rowerowej łączącej Kijewo i Jezierzyce Zapytanie 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/01
1782 Dot. montażu koszy na śmieci przy ul. Kostki Napierskiego Interpelacja 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/02
1781 Dot. Kina Pionier Interpelacja 2020/09/22 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   2020/10/29
1780 Dot. programu MEWA, harmonogramu prac remontowych, programu małych ulepszeń Zapytanie 2020/09/21 Biernat   Stefania   2020/10/02
1779 Dot. interpelacji nr 1735 w sprawie pojemników na odzeż ustawianych na dziko Interpelacja 2020/09/21 Jackowski   Dominika   2020/10/05
1778 Dot. weekendowego otwierania ulic dla pieszych Interpelacja 2020/09/21 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/05
1777 Dot. pilnej pomocy mieszkańcom oficyny przy Królowej Jadwigi 24 Interpelacja 2020/09/21 Matecki   Dariusz   2020/10/02
1776 Dot. koncepcji budowy odcinka drogi od ul. Maciejkowej do ul. Podbórzańskiej Zapytanie 2020/09/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/06
1775 Dot. budowy infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej Zapytanie 2020/09/17 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/04
1774 Dot. braku koszy do recyklingu w ramach katalogu mebli miejskich Interpelacja 2020/09/17 Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   2020/09/25
1773 Dot. jakości powietrza na Stołczynie i Golęcinie-Gocław w związku z działalnością firmy Fosfan Interpelacja 2020/09/17 Matecki   Dariusz   2020/10/02
1772 Dot. odpowiedzi na interpelację dot. wydatków z kart służbowych Interpelacja 2020/09/16 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/17
1771 Dot. braku zabezpieczenia miejsca prac remontowych przed Szczecińskim Domem Sportu Interpelacja 2020/09/16 Pawlicki   Marcin   2020/10/23
1770 Dot. dostępu do dokumentów związanych z nieruchomościami w Szczecinie Interpelacja 2020/09/16 Matecki   Dariusz   2020/09/28
1769 Dot. organizacji uroczystości Wszystkich Świętych na szczecińskich cmentarzach Interpelacja 2020/09/16 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/30
1768 Dot. usunięcia wulgarnych napisów z wiaty przystankowej Zapytanie 2020/09/16 Matecki   Dariusz   2020/09/30
1767 Dot. ustawienia śmietników przy ławkach na ul. Litewskiej Interpelacja 2020/09/15 Jaskulski   Patryk   2020/09/30
1766 Dot. informacji w obszarze zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zapytanie 2020/09/15 Pawlicki   Marcin   2020/10/02
1765 Dot. inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" - „Dąbie – Pokładowa Etap I" Interpelacja 2020/09/15 Pawlicki   Marcin   2020/09/28
1764 Dot. przepełnionych śmietników przy ul. Chopina 26 Interpelacja 2020/09/15 Pawlicki   Marcin   2020/09/24
1763 Dot. poprawienia oznaczenia trasy pieszo-rowerowej przy Syrenich Stawach Interpelacja 2020/09/15 Jaskulski   Patryk   2020/09/29
1762 Dot. braku punktu gastronomicznego w Zajeździe Szmaragd Interpelacja 2020/09/15 Pawlicki   Marcin   2020/09/29
1761 Dot. zniszczonego samochodu przy ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/09/15 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/25
1760 Dot. Szczecińskiego Roweru Miejskiego Interpelacja 2020/09/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/30
1759 Dot. nowych połączeń autobusowych Interpelacja 2020/09/14 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/05
1758 Dot. utrudnień spowodowanych pracami przy ul. Jodłowej Interpelacja 2020/09/14 Jaskulski   Patryk   2020/09/30
1757 Dot. przejścia dla pieszych na oś. Świerczewo Interpelacja 2020/09/14 Lewandowski   Roman   2020/09/23
1756 Dot. ciągłego blokowania ul. Maciejkowej przez wykonawcę prac budowlanych Interpelacja 2020/09/11 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/21
1755 Dot. organizacji ruchu przy ul. Arkońskiej Interpelacja 2020/09/11 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/25
1754 Dot. oczyszczenia brudnych "witaczy" Interpelacja 2020/09/11 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/23
1753 Dot. notorycznie zanieczyszczanego terenu przy ulicy Twardowskiego / 26 Kwietnia Interpelacja 2020/09/10 Jackowski   Dominika   2020/09/24
1752 Dot. braku oświetlenia na osiedlowym parkingu przy ul. Rapackiego Zapytanie 2020/09/10 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/24
1751 Dot. ponownej interpelacji w sprawie zapuszczonych miejsc na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2020/09/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/09/25
1750 Dot. hałd i wysypisk odpadów powstałych podczas robót w Dąbiu Interpelacja 2020/09/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/09/25
1749 Dot. przepełnienia w komunikacji miejskiej na pętli przy ulicy Kwiatowej/ Gumieńce Interpelacja 2020/09/10 Jackowski   Dominika   2020/09/23
1748 Dot. ikwidacji placówki Poczty Polskiej Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/09/22
1747 Dot. zrzutu ścieków do Odry przy ul. Zapadłej Interpelacja 2020/09/09 Pawlicki   Marcin   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Kurzawa   Agnieszka   2020/09/25
1746 Dot. braku montażu wiaty przystankowej na przystanku Warszewo Kościół Interpelacja 2020/09/09 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/21
1745 Dot. eksperymentu społecznego na Gumieńcach Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika  
1744 Dot. umiejscowienia tablic informujących o powodach niekoszenia traw w czasie suszy oraz o zadbanie o zieleń miejską w centrum miasta Interpelacja 2020/09/09 Stankiewicz   Robert   2020/09/23
1743 Dot. przebudowy ulicy Przygodnej w celu uruchomienia połączenia autobusowego w kierunku Taczaka Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika   2020/09/23
1742 Dot. przystanku końcowego linii 98 Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika   2020/09/18
1741 Dot. dzików na Osiedlu Pomorzany Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika   2020/09/22
1740 Dot. organizacji wizyt urzędowych w budnku UMS przy pl. Armii Krajowej Interpelacja 2020/09/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/22
1739 Dot. braku wyznaczonych przejść dla pieszych przy przebudowie al. Jana Pawła II Interpelacja 2020/09/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/21
1738 Dot. montażu koszy na śmieci na przystankach autobusowych Interpelacja 2020/09/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/18
1737 Dot. spuszczenia ścieków z oczyszczalni do Odry Interpelacja 2020/09/08 Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/09/23
1736 Dot. niewystarczającej polityki zachęt do rozliczenia się z PIT-u w Szczecinie Interpelacja 2020/09/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/23
1735 Dot. ustawianych na dziko pojemników do zbiórki odzieży Interpelacja 2020/09/08 Jackowski   Dominika   2020/09/21
1734 Dot. potencjalnego niszczenia mienia należącego do Miasta przez radnych Koalicji Obywatelskiej Interpelacja 2020/09/08 Matecki   Dariusz   2020/09/29
1733 Dot. naprawy chodnika na ul. Łuczniczej Interpelacja 2020/09/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/21
1732 Dot. budowy i przebudowy miejskiej sieci ciepłowniczej na os. Maciejkowe Wzgórze Interpelacja 2020/09/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/18
1731 Dot. napraw infrastruktury drogowej przy ul. F. Krygiera Interpelacja 2020/09/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/23
1730 Dot. organizacji nieobowiązkowych lekcji religii w szkołach publicznych Interpelacja 2020/09/07 Słowik   Przemysław   2020/09/24
1729 Dot. zieleni, która ogranicza widoczność użytkowników ruchu drogowego Interpelacja 2020/09/07 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/18
1728 Dot. bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla seniorów Interpelacja 2020/09/07 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/21
1727 Dot. pożaru w kamienicy przy ul. Mazurskiej Interpelacja 2020/09/07 Pawlicki   Marcin   2020/09/21
1726 Dot. utrudnień w ruchu drogowym na DK10 prowadzącej z Kijewa do centrum miasta Interpelacja 2020/09/07 Pawlicki   Marcin   2020/09/16
1725 Dot. organizacji ruchu przy ul. Mieszka I i ul. Białowieskiej w obrębie sklepu IKEA Interpelacja 2020/09/04 Pawlicki   Marcin   2020/10/14
1724 Dot. ulg w szczecińskim transporcie publicznych dla osób rozliczających podatki w Szczecinie Interpelacja 2020/09/04 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   2020/09/18
1723 Dot. remontu al. Jana Pawła II i wymiany zabytkowych hydrantów Interpelacja 2020/09/04 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/05
1722 Dot. zachwaszczonego miasta i zaniedbanej zieleni Interpelacja 2020/09/04 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/16
1721 Dot. braku odpowiedzi na propozycję Lasów Państwowych w zakresie sadzenia łąk kwietnych Interpelacja 2020/09/04 Matecki   Dariusz   2020/09/18
1720 Dot. budowy boiska typu "Gryfuś" przy Przedszkolu Publicznym nr 73 Zapytanie 2020/09/03 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/18
1719 Dot. budowy zespołu Boisk przy ul. Bandurskiego Zapytanie 2020/09/03 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/14
1718 Dot. bieżących napraw przy ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/09/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/21
1717 Dot. zakupu laptopów dla szczecińskich uczniów w związku z nauczaniem zdalnym Interpelacja 2020/09/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/18
1716 Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bocianiej, Thugutta i Kormoranów Interpelacja 2020/09/03 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/15
1715 Dot. zaniedbanego chodnika przy ul. Władysława IV Interpelacja 2020/09/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/16
1714 Dot. zniszczonej nawierzchni drogi wjazdowej na parking przy ul. Struga Interpelacja 2020/09/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/15
1713 Dot. opóźnienia na budowie nowego węzła Podjuchy Interpelacja 2020/09/02 Pawlicki   Marcin   2020/10/12
1712 Dot. programu "Szczecińskie Magnolie" Interpelacja 2020/09/02 Matecki   Dariusz   2020/09/21
1711 Dot. wydatków z kart służbowych Zapytanie 2020/09/02 Matecki   Dariusz   2020/09/15
1710 Dot. przebudowy ulicy Kolumba v.2 Interpelacja 2020/09/02 Matecki   Dariusz   2020/09/14
1709 Dot. systemu do nauki zdalnej Interpelacja 2020/09/01 Jackowski   Dominika   2020/09/17
1708 Dot. zaniedbanego Cmentarza Komunalnego Golęcino Interpelacja 2020/09/01 Pawlicki   Marcin   2020/10/09
1707 Dot. braku szatni na boisku przy ul. Orlej Interpelacja 2020/09/01 Matecki   Dariusz   2020/09/15
1706 Dot. pomieszczenia na magazynek sprzętu sportowego w nowym obiekcie przy ul. Orlej Zapytanie 2020/09/01 Matecki   Dariusz   2020/09/08
1705 Dot. pielęgnacji zieleni przy ul. Wały Chrobrego Interpelacja 2020/08/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/18
1704 Dot. uruchomienia wirtualnego serwisu mapowego o wycince drzew w Szczecinie Interpelacja 2020/08/31 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/09/29
1703 Dot. przyznawanych premii Zapytanie 2020/08/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/14
1702 Dot. wydatków z kart służbowych oraz użytkowania samochodów służbowych Zapytanie 2020/08/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/15
1701 Dot. komunikatów o przetwarzaniu danych osobowych Zapytanie 2020/08/28 Jackowski   Dominika   2020/12/10
1700 Dot. planowania inwestycji i prac remontowych przy ul. Rugiańskiej Interpelacja 2020/08/28 Pawlicki   Marcin   2020/09/11
1699 Dot. reklamy "Sierpień 80' - Szczecin 2020" Zapytanie 2020/08/28 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/08
1698 Dot. ścieżki rowerowej na osiedlu Książąt Pomorskich Interpelacja 2020/08/26 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/10
1697 Dot. naprawy barierki oraz przycięcia zieleni na ul. Łącznej Interpelacja 2020/08/26 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/03
1696 Dot. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin Zapytanie 2020/08/26 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/08
1695 Dot. opóźniającego się remontu ul. Hożej Interpelacja 2020/08/25 Pawlicki   Marcin   2020/09/07
1694 Dot. parku rozrywki na Łasztowni Zapytanie 2020/08/25 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/31
1693 Dot. boiska wielofunkcyjnego w Parku Warszewo-Podbórz Interpelacja 2020/08/25 Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   2020/08/31
1692 Dot. wprowadzenia infrastruktury innej niż progi zwalniające na ul. Willowej Interpelacja 2020/08/25 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/11
1691 Dot. loterii "Rozlicz PIT w Szczecinie" Interpelacja 2020/08/25 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/08
1690 Dot. uprzątnięcia parku przy 26 kwietnia Interpelacja 2020/08/24 Jaskulski   Patryk   2020/08/31
1689 Dot. wyników testów tzw. yellow boxów Interpelacja 2020/08/24 Słowik   Przemysław   2020/08/27
1688 Dot. konkursu na stanowisko dyrektora Willi Lentza Interpelacja 2020/08/24 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/28
1687 Dot. modernizacji ul. Bocianiej i Liściastej Interpelacja 2020/08/24 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/11
1686 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1651 i Mapy Nasadzeń Interpelacja 2020/08/24 Słowik   Przemysław   2020/10/22
1685 Dot. zniszczonej nawierzchni ulicy Rajskiej Interpelacja 2020/08/21 Pawlicki   Marcin   2020/08/31
1684 Dot. harmonogramu instalacji sekundników Zapytanie 2020/08/21 Pawlicki   Marcin   2020/09/04
1683 Dot. harmonogramu instalacji doświetleń przejść dla pieszych Zapytanie 2020/08/21 Pawlicki   Marcin   2020/09/04
1682 Dot. zniszczonych pustostanów położonych przy al. Wojska Polskiego Interpelacja 2020/08/21 Pawlicki   Marcin   2020/09/29
1681 Dot. uregulowania sprawy mandatów radnych osiedli Interpelacja 2020/08/21 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/09
1680 Dot. przeprowadzania odkomarzania w mieście Interpelacja 2020/08/21 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/04
1679 Dot. opuszczonego kiosku przy placu Andersa (ul. E. Bałuki) Interpelacja 2020/08/21 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/04
1678 Dot. zaniedbań miasta przy utrzymaniu miejsca rekreacji przy ul. Orłowskiej Interpelacja 2020/08/21 Matecki   Dariusz   2020/08/31
1677 Dot. ekologicznych rozwiązań dotyczących odkomarzania Interpelacja 2020/08/20 Słowik   Przemysław   2020/09/01
1676 Dot. skoszenia trawy i wycięcia chwastów przy ul. Z. Nałkowskiej Interpelacja 2020/08/20 Biskupski   Marcin   2020/08/31
1675 Dot. stacji roweru miejskiego przy ul. Szwoleżerów Interpelacja 2020/08/20 Biskupski   Marcin   2020/08/27
1674 Dot. uprzątnięcia chodników i ścieżek rowerowych w okolicach Arkonki Interpelacja 2020/08/20 Matecki   Dariusz   2020/09/03
1673 Dot. rekultywacji terenu po byłym wysypisku śmieci miasta Szczecin znajdującym się w Gminie Dobra Interpelacja 2020/08/20 Matecki   Dariusz   2020/09/02
1672 Dot. piłkochwytów na boisku przy ul. Orlej w Kijewie Zapytanie 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/09/11
1671 Dot. stanu drzew przy ul. Rostockiej i Rugiańskiej. Interpelacja 2020/08/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/31
1670 Dot. remontu ul. Emilii Plater Interpelacja 2020/08/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/31
1669 Dot. konsultacji społecznych ws. drakońskich podwyżek w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie Interpelacja 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/08/31
1668 Dot. promocji Szczecińskiej Karty Turystycznej Zapytanie 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/08/31
1667 Dot. prowadzenia stron miasta Szczecin w języku niemieckim i angielskim Zapytanie 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/10/13
1666 Dot. tworzenia Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych Interpelacja 2020/08/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/11
1665 Dot. remontu radzieckiego Pomnika Braterstwa Broni na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/08/31
1664 Dot. zaniedbanego parkingu przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Interpelacja 2020/08/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/28
1663 Dot. możliwości budowy parkingu Interpelacja 2020/08/17 Biskupski   Marcin   2020/08/21
1662 Dot. skoszenia trawy i przycięcia krzaków Interpelacja 2020/08/17 Biskupski   Marcin   2020/08/31
1661 Dot. montażu dwóch ławek przy przychodni na ul. Łubinowej 15 Interpelacja 2020/08/17 Biskupski   Marcin   2020/08/21
1660 Dot. budowy parkingowca przy Trasie Zamkowej Zapytanie 2020/08/14 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/09/09
1659 Dot. stworzenia systemowego i zorganizowanego wsparcia dla osób LGBT+ w Szczecinie Interpelacja 2020/08/14 Łongiewska-Wijas   Edyta   2021/02/16
1658 Dot. uruchomienia programu szkoleniowego dla Policji nt. przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści, motywowanych uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Interpelacja 2020/08/14 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/27
1657 Dot. Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 Interpelacja 2020/08/14 Lewandowski   Roman   2020/08/25
1656 Dot. rewitalizacji parku Chopina oraz budowy lapidarium Interpelacja 2020/08/14 Słowik   Przemysław   2020/09/02
1655 Dot. planowanej wycinki drzew przy ulicy Chmielewskiego Interpelacja 2020/08/14 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/08/24
1654 Dot. nowej kamienicy przy ul. Śląskiej i ul. Wielkopolskiej Interpelacja 2020/08/13 Pawlicki   Marcin   2020/08/28
1653 Dot. podziemnych lub półpodziemnych pojemników na odpady Interpelacja 2020/08/13 Pawlicki   Marcin   2020/08/27
1652 Dot. pomocy rodzinie, której mieszkanie spaliło się w wyniku pożaru Interpelacja 2020/08/12 Matecki   Dariusz   2020/08/26
1651 Dot. Banku Nasadzeń Interpelacja 2020/08/12 Słowik   Przemysław   2020/08/21
1650 Dot. zastosowania elementów z Katalogu Mebli Miejskich przy ul. Braniborskiej i ul. Grota - Roweckiego Interpelacja 2020/08/12 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/31
1649 Dot. stanu mieszkań komunalnych i ilości piecy na węgiel Interpelacja 2020/08/12 Słowik   Przemysław   2020/08/27
1648 Dot. przedłużenia drogi rolkowo-rowerowej pomiędzy Goplaną a Głębokim Interpelacja 2020/08/12 Słowik   Przemysław   2020/08/28
1647 Dot. naprawy huśtawki na placu zabaw przy ul. Hożej Interpelacja 2020/08/11 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/26
1646 Dot. umiejscowienia pojemników na odzież używaną na terenie Szczecina Interpelacja 2020/08/11 Słowik   Przemysław   2020/08/25
1645 Dot. montażu infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo na ul. Willowej Interpelacja 2020/08/11 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/25
1644 Dot. wycinki drzew przy ul. Starego Wiarusa Interpelacja 2020/08/11 Słowik   Przemysław   2020/08/26
1643 Dot. parku Majowe Interpelacja 2020/08/11 Biskupski   Marcin   2020/08/26
1642 Dot. kropelkowego podlewania drzew Interpelacja 2020/08/11 Pawlicki   Marcin   2020/08/25
1641 Dot. zniszczonego murku wokół parkingu na ul. Łubinowej Interpelacja 2020/08/11 Biskupski   Marcin   2020/08/26
1640 Dot. zaniedbanego placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej Interpelacja 2020/08/11 Pawlicki   Marcin   2020/10/22
1639 Dot. montażu lustra szerokokątnego na ul. Gwarnej na drugim wyjeździe z ulicy Nastrojowej Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/24
1638 Dot. możliwości montażu progu zwalniającego lub fotoradaru na ul. Kolorowych domów Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/24
1637 Dot. montażu worków nawadniających drzewa przy stawie Rubinowym Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/21
1636 Dot. namalowania oznakowania poziomego na miejscach parkingowych przy ul. Rydla Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/24
1635 Dot. planów Miasta w zakresie zagospodarowania terenu po ryneczku w Dąbiu Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/21
1634 Dot. nietykalnych wraków w Dąbiu Interpelacja 2020/08/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/24
1633 Dot. utrzymania nawierzchni asfaltowych dla autobusów i tramwajów Interpelacja 2020/08/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/24
1632 Dot. fatalnego stanu ogrodu „Różanka” Interpelacja 2020/08/07 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/19
1631 Dot. niedziałającego oświetlenia i zarośniętego przejścia pomiędzy ul. Koszalińską a Zielną Interpelacja 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/08/31
1630 Dot. braku tablicy informacyjnej o Marii Antoninie Bonieckiej na Gumieńcach Interpelacja 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/08/18
1629 Dot. likwidacji budynku przy ul. Strzałowskiej 46 i dalszego losu znajdującej się tam Poczty Zapytanie 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/08/20
1628 Dot. zapadniętego chodnika od dwóch lat na pętli Gocław Interpelacja 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/10/22
1627 Dot. braku wiat przystankowych przy ul. Strzałowskiej i Światowida Interpelacja 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/08/20
1626 Dot. działania Szczecińskiej Karty Turystycznej Interpelacja 2020/08/06 Matecki   Dariusz   2020/08/14
1625 Dot. terenów zielonych w okolicach Arkonki Interpelacja 2020/08/06 Matecki   Dariusz   2020/08/21
1624 Dot. przebudowy al. Wojska Polskiego Interpelacja 2020/08/06 Jackowski   Dominika   2020/08/20
1623 Dot. dzikich wysypisk w mieście Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/12
1622 Dot. przygotowania i dezynfekcji szkół do nowego roku szkolnego Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/10
1621 Dot. usunięcia wraku samochodu z parkingu przy ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/18
1620 Dot. zaniedbanego boiska i skweru przy ul. Lwowskiej i Zbójnickiej Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/14
1619 Dot. pielęgnacji zieleni i zarośniętych ścieżek rowerowych Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/18
1618 Dot. uszkodzonej sygnalizacji świetlnej Interpelacja 2020/07/31 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/11
1617 Dot. opóźnienia budowy stadionu Pogoni Szczecin Interpelacja 2020/07/31 Pawlicki   Marcin   2020/08/07
1616 Dot. niekoszenia ścieżek, alei i kwater na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2020/07/31 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/14
1615 Dot. remontu nawierzchni jezdni na al. Jana Pawła II Interpelacja 2020/07/31 Pawlicki   Marcin   2020/08/12
1614 Dot. odkomarzania i niepokojącej sytuacji związanej z martwymi owadami. Interpelacja 2020/07/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/14
1613 Dot. sprzątania nieruchomości zarządzanych przez ZBiLK Interpelacja 2020/07/30 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/13
1612 Dot. rejonu ul. Willowej i Druckiego-Lubeckiego Interpelacja 2020/07/30 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/11
1611 Dot. pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych Interpelacja 2020/07/29 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/12
1610 Dot. wykoszenia terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Królewskiego i Kruczej Interpelacja 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/12
1609 Dot. rozbiórki budynku po "Kuflandii" przy ul. Rapackiego Interpelacja 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/11
1608 Dot. aplikacji na telefon dot. segregowania śmieci Interpelacja 2020/07/29 Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   2020/08/18
1607 Dot. montażu koszy na śmieci Zapytanie 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/11
1606 Dot. naprawy chodnika znajdującego się przy ul. Przyjaciół Żołnierza Interpelacja 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/14
1605 Dot. terenu przeznaczonego pod budowę zespół garaży piętrowych dla samochodów osobowych na os. bpa Bandurskiego Zapytanie 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/07
1604 Dot. konsultacji społecznych dotyczących zmian systemu parkowania w Szczecinie Interpelacja 2020/07/29 Matecki   Dariusz   2020/08/19
1603 Dot. zakupu wyposażenia szczecińskich bibliotek Interpelacja 2020/07/29 Matecki   Dariusz   2020/08/11
1602 Dot. zakupu pomocy naukowych/dydaktycznych Interpelacja 2020/07/29 Matecki   Dariusz   2020/08/06
1601 Dot. dotacji w ramach konkursu „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” Interpelacja 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/12
1600 Dot. dofinansowania budowy nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Interpelacja 2020/07/29 Biernat   Stefania   Chabior   Marek   Lewandowski   Roman   Pawlicki   Marcin   Dąbrowski   Witold   Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Kurzawa   Agnieszka   Stankiewicz   Robert   2020/08/11
1599 Dot. usytuowania krzyża na osiedlu Krzekowo Interpelacja 2020/07/27 Lewandowski   Roman   2020/07/31
1598 Dot. promocji Szczecina poza granicami miasta Interpelacja 2020/07/24 Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   2020/08/18
1597 Dot. podjęcia działań przez władze miasta mających na celu uruchomienie skupu butelek przez sieci handlowe Interpelacja 2020/07/24 Lewandowski   Roman   2020/08/19
1596 Dot. naprawy chodnika przy ul. 26 Kwietnia.oraz doraźnych napraw ubytków chodników Interpelacja 2020/07/24 Lewandowski   Roman   2020/09/23
1595 Dot. umieszczenia znaku zakazu przejazdu na ul. Nowotarskiej Interpelacja 2020/07/23 Biskupski   Marcin   2020/07/31
1594 Dot. zaniedbanych liczników rowerowych Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/14
1593 Dot. parkowania przy ul. Małopolskiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/04
1592 Dot. "zlikwidowanego" przejścia dla pieszych przy ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/04
1591 Dot. niedziałającego słupa sygnalizacji świetlnej na placu Orła Białego Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/07
1590 Dot. złego stanu nawierzchni jezdni i niewidocznego oznakowanie poziomego przy ul. Sikorskiego Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/05
1589 Dot. nawierzchni chodnika przy ulicy Spiskiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/04
1588 Dot. zniszczonej infrastruktury przy rondzie Jana Olszewskiego Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/21
1587 Dot. pracy Straży Miejskiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/03
1586 Dot. zaniedbanego przystanku tramwajowego Jaśminowa ZUS Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/07
1585 Dot. zniszczonych słupków ochronnych przy ul. Jagiellońskiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/04
1584 Dot. ławek na przystankach autobusowych Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/05
1583 Dot. napraw infrastruktury w marinie na Wyspie Grodzkiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/30
1582 Dot. montażu lustra przy ul. Gwarnej Interpelacja 2020/07/22 Biskupski   Marcin   2020/07/31
1581 Dot. zlecenia sprzątania śmieci wzdłuż ulicy Stacyjnej Interpelacja 2020/07/22 Biskupski   Marcin   2020/07/30
1580 Dot. montażu spowalniaczy ruchu na odcinku ul. Młodzieży Polskiej Interpelacja 2020/07/22 Biskupski   Marcin   2020/07/31
1579 Dot. wydanego pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych na działce o nr ewidencyjnym 34/10 obręb 51 Interpelacja 2020/07/22 Jackowski   Dominika   2020/08/07
1578 Dot. zaniedbanej infrastruktury przy ul. Sowińskiego Interpelacja 2020/07/22 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/03
1577 Dot. lamp wzdłuż ulicy Andrzejewskiego Interpelacja 2020/07/21 Biskupski   Marcin   2020/07/30
1576 Dot. krzyża na osiedlu Krzekowo Interpelacja 2020/07/21 Lewandowski   Roman   2020/07/31
1575 Dot. osób handlujących przy targowisku Manhattan na skwerze im. Raoula Wallenberga Interpelacja 2020/07/21 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/28
1573 Dot. nierespektowania głosu mieszkańców i ich praw zawartych w ustawie o petycjach Interpelacja 2020/07/17 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/30
1572 Dot. niesprawiedliwych zasad dostępu do boiska przy ul. Orlej Interpelacja 2020/07/17 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/24
1571 Dot. niekorzystnej perspektywy demograficznej w Szczecinie Interpelacja 2020/07/16 Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   Duklanowski   Leszek   Chabior   Marek   Stankiewicz   Robert   Lewandowski   Roman   Biernat   Stefania   2020/08/06
1570 Dot. renowacji grobów ofiar Grudnia'70 Interpelacja 2020/07/16 Matecki   Dariusz   2020/07/31
1569 Dot. utrzymywania czystości i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw na Placu im. K.I. Gałczyńskiego Interpelacja 2020/07/15 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/24
1568 Dot. niewłaściwego parkowania przy ul. Rayskiego Interpelacja 2020/07/14 Słowik   Przemysław   2020/07/28
1567 Dot. polityk sektorowych/branżowych Miasta Szczecin Zapytanie 2020/07/14 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/06
1566 Dot. konieczności zwrotu ponad 7 mln zł przez Gminę Miasto Szczecin na skutek błędnej decyzji Interpelacja 2020/07/14 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/29
1565 Dot. nasadzeń robinii akacjowych w celu odtworzenia i zachowania historycznego krajobrazu kulturowego unikatowego XIX-wiecznego śródmieścia Szczecina Interpelacja 2020/07/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/17
1564 Dot. przeprowadzenia pogłębionych badań drzew przeznaczonych do usunięcia Interpelacja 2020/07/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/17
1563 Dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie usunięcia drzew Interpelacja 2020/07/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/17
1562 Dot. terminu wprowadzania ewentualnych zmian do projektu rewitalizacji al. Wojska Polskiego Zapytanie 2020/07/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/17
1561 Dot. aktów wandalizmu na skwerze Misia Wojtka Interpelacja 2020/07/10 Jaskulski   Patryk   2020/07/22
1560 Dot. kolejnego wypadku na przejściu dla pieszych przy ulicy Ku Słońcu/ Kwiatowa oraz zadania Tramwaj do Mierzyna Interpelacja 2020/07/10 Jackowski   Dominika   2020/07/16
1559 Dot. przystanku autobusowego "Podjuchy dworzec" Interpelacja 2020/07/08 Biskupski   Marcin   2020/07/17
1558 Dot. montażu dwóch ławek na przystankach autobusowych Interpelacja 2020/07/08 Biskupski   Marcin   2020/07/15
1557 Dot. Ekoportu przy pl. Słowińców na Gumieńcach Interpelacja 2020/07/07 Jackowski   Dominika   2020/07/27
1556 Dot. zachowania kierowców komunikacji miejskiej na pętli na Gumieńcach Interpelacja 2020/07/07 Jackowski   Dominika   2020/07/21
1555 Dot. oszczędności energii w placówkach oświatowych Zapytanie 2020/07/06 Jaskulski   Patryk   2020/07/20
1554 Dot. postępu prac nad projektem SBO Zapytanie 2020/07/06 Biskupski   Marcin   2020/07/17
1553 Dot. finansowania przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych Interpelacja 2020/07/03 Matecki   Dariusz   2020/07/16
1552 Dot. wykonania nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Złotowskiej Interpelacja 2020/07/02 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/04
1551 Dot. rozwoju Szczecina w kwestii pozyskiwania inwestorów i powstawania dużych przedsiębiorstw Interpelacja 2020/07/02 Biernat   Stefania   Dąbrowski   Witold   Duklanowski   Leszek   Lewandowski   Roman   Chabior   Marek   Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Stankiewicz   Robert   Pawlicki   Marcin   2020/07/14
1550 Dot. finansowania i prowadzenia profilu na portalu Facebook o nazwie "Prezydent Szczecina" Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/06
1549 Dot. koszenia trawy na Stołczynie Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/15
1548 Dot. kosza na śmieci u zbiegu ulic Kadłubka i Św. Łukasza Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/13
1547 Dot. noszenia maseczek ochronnych w komunikacji miejskiej Interpelacja 2020/07/01 Pawlicki   Marcin   2020/07/14
1546 Dot. wspierania twórców szczecińskich murali Interpelacja 2020/07/01 Pawlicki   Marcin   2020/07/15
1545 Dot. utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej Interpelacja 2020/07/01 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/23
1544 Dot. ulicy Wincentego Witosa Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/14
1543 Dot. przycięcia krzewów blokujących chodnik (ul. Nad Odrą) Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/15
1542 Dot. usunięcia dzikiego wysypiska (ul. Monterska) Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/13
1541 Dot. pomieszczenia tymczasowego położonego w Szczecinie Zapytanie 2020/06/30 Matecki   Dariusz   2020/07/15
1540 Dot. niesprawnych tablic systemu informacji drogowej Interpelacja 2020/06/30 Słowik   Przemysław   2020/07/20
1539 Dot. strategii rozwoju tras rowerowych w Szczecinie Interpelacja 2020/06/30 Słowik   Przemysław   2021/01/05
1538 Dot. zmiany organizacji ruchu na Trasie Zamkowej Interpelacja 2020/06/30 Słowik   Przemysław   2020/07/07
1537 Dot. realizacji inwestycji drogowych na osiedlu Drzetowo-Grabowo Zapytanie 2020/06/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/07/14
1536 Dot. prac pielegnacyjnych oraz niedziałającej fontanny na Stawie Brodowskim Interpelacja 2020/06/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/07/13
1535 Dot. zakończenia II etapu Parku Warszewo-Podbórz Interpelacja 2020/06/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/07/13
1534 Dot. dzikiego parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich Interpelacja 2020/06/25 Biskupski   Marcin   2020/07/14
1533 Dot. zamkniętego ekoportu przy pl. Słowińców osiedle Gumieńce Interpelacja 2020/06/25 Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Zielińska   Grażyna   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   2020/07/13
1532 Dot. koszenia trawników na placach zabaw i trójkątach widoczności osiedle Gumieńce Interpelacja 2020/06/25 Jackowski   Dominika   2020/07/09
1531 Dot. wycinki i nasadzeń krzewów przy ul. Janiszewskiego Interpelacja 2020/06/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/15
1530 Dot. ul. Misia Wojtka i znajdującego się tam skweru Interpelacja 2020/06/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/09
1529 Dot. tablic informacyjnych dla kierowców znajdujących się przy ul. Gdańskiej Interpelacja 2020/06/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/09
1528 Dot. pętli przy Basenie Górniczym Interpelacja 2020/06/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/07
1527 Dot. bazgrołów na szczecińskich kamienicach Zapytanie 2020/06/23 Matecki   Dariusz   2020/07/15
1526 Dot. wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Bandurskiego Interpelacja 2020/06/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/07/08
1525 Dot. usuwania wraków Zapytanie 2020/06/22 Słowik   Przemysław   2020/07/06