Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
2155 Dot. miast partnerskich Miasta Szczecin Zapytanie 2021/01/22 Matecki   Dariusz  
2154 Dot. realizacji ustawowego obowiązku w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami Interpelacja 2021/01/22 Słowik   Przemysław  
2153 Dot. interpelacji nr 2108 Interpelacja 2021/01/22 Lewandowski   Roman  
2152 Dot. wymiany tzw. kopciuchów będących w zasobach TBS Interpelacja 2021/01/21 Pawlicki   Marcin  
2151 Dot. Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul.Łącznej do ul. Szosa Polska - aktualizacja dokumentacji Zapytanie 2021/01/20 Kadłubowski   Łukasz  
2150 Dot. braku umowy z Centrum Edukacyjnym Archidiecezji na administrowanie obiektem Bukovasport Interpelacja 2021/01/19 Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika  
2149 Dot. psucia estetyki miasta przez kontenery na odzież Interpelacja 2021/01/19 Jackowski   Dominika  
2148 Dot. wycinki prawie 100% drzew na terenie Kortów Tenisowych Interpelacja 2021/01/18 Słowik   Przemysław  
2147 Dot. walki z nielegalnymi pojemnikami na odzież na terenie miasta Interpelacja 2021/01/18 Jackowski   Dominika  
2146 Dot. odśnieżania ulic i posypywania piaskiem chodników Zapytanie 2021/01/18 Matecki   Dariusz  
2145 Dot. terenu przylegającego do przedszkola Smyk Zapytanie 2021/01/18 Biskupski   Marcin  
2144 Dot. wstrzymania dostaw ciepła przez SEC w czasie mrozów Interpelacja 2021/01/18 Matecki   Dariusz  
2143 Dot. uzupełnienia do interpelacji nr 2130 Interpelacja 2021/01/18 Biskupski   Marcin  
2142 Dot. modernizacji podjazdów do posesji przy ul. Dąbskiej Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof  
2141 Dot. procedury odśnieżania ulic na Prawobrzeżu Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof  
2140 Dot. naprawy oświetlenia przy Marinie Dąbie Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof  
2139 Dot. odśnieżania chodników w Szczecinie Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof  
2138 Dot: poprawy stanu nawierzchni chodnika przy PP 43 w Dąbiu Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof  
2137 Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ul.Tczewskiej Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/01/22
2136 Dot. ustawienia znaków drogowych na skrzyżowaniu Interpelacja 2021/01/18 Romianowski   Krzysztof   2021/01/22
2135 Dot. informacji w zakresie organizacji ruchu przy ul. Mieszka I i ul. Białowieskiej (Ikea) - odpowiedź na interpelację nr 1145 i nr 1725 Interpelacja 2021/01/14 Pawlicki   Marcin  
2134 Dot. remontu mostu przy ul. Heyki Interpelacja 2021/01/14 Pawlicki   Marcin  
2133 Dot. działki przy ul. Szybowcowej Zapytanie 2021/01/13 Romianowski   Krzysztof  
2132 Dot: konserwacji barierek na rondzie w Dąbiu Interpelacja 2021/01/13 Romianowski   Krzysztof  
2131 Dot. wysypiska śmieci przy targowisku Turzyn Interpelacja 2021/01/13 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/19
2130 Dot. montaż lampy na ul. Turkusowej Interpelacja 2021/01/13 Biskupski   Marcin  
2129 Dot. budowy podjazdu dla wózków Interpelacja 2021/01/13 Biskupski   Marcin  
2128 Dot. kontroli stacji pojazdów oraz zarejestrowanych pojazdów Zapytanie 2021/01/12 Kurzawa   Agnieszka  
2127 Dot. przygotowania szkół do prowadzenia zajęć stacjonarnych w reżimie sanitanym Zapytanie 2021/01/12 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/22
2126 Dot. planów budowy kanalizacji na ul. Dąbskiej Zapytanie 2021/01/12 Biskupski   Marcin  
2125 Dot. uschnietego drzewa na ulicy Paśnikowej Interpelacja 2021/01/12 Biskupski   Marcin  
2124 Dot. przepełnionych koszy na śmieci w parku leśnym Klęskowo Interpelacja 2021/01/12 Biskupski   Marcin  
2123 Dot. dzików na terenie cmentarza w Dąbiu Interpelacja 2021/01/12 Biskupski   Marcin  
2122 Dot. kontenerów na używaną odzież przy ul. Unii Lubelskiej Interpelacja 2021/01/11 Jaskulski   Patryk   2021/01/20
2121 Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Okrzei przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza Interpelacja 2021/01/11 Jaskulski   Patryk   2021/01/14
2120 Dot. organizacji ruchu przy ryneczku Pogodno Interpelacja 2021/01/11 Jaskulski   Patryk   2021/01/14
2119 Dot. ubytków w nawierzchni jezdni przy ul. Wawrzyniaka Interpelacja 2021/01/11 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/22
2118 Dot. przejścia dla pieszych przy Hotelu Piast Interpelacja 2021/01/08 Słowik   Przemysław   2021/01/22
2117 Dot. niepokojącego raportu Polskiego Alarmu Smogowego za 2019 rok dotyczącego wymiany tzw. kopciuchów w Szczecinie Interpelacja 2021/01/08 Pawlicki   Marcin  
2116 Dot. nieuporządkowanego terenu przy ul. Nabrzeże Wieleckie Interpelacja 2021/01/08 Pawlicki   Marcin   2021/01/22
2115 Dot. rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania Mickiewicza z Brzozowskiego Zapytanie 2021/01/08 Jaskulski   Patryk   2021/01/22
2114 Dot. cięć pielęgnacyjnych na Placu Jakuba Wujka Interpelacja 2021/01/08 Jaskulski   Patryk   2021/01/22
2113 Dot. zapadniętej studzienki na ul. Czorsztyńskiej. Interpelacja 2021/01/08 Jaskulski   Patryk   2021/01/19
2112 Dot. buspasa na nowym odcinku ul. Arkońskiej Interpelacja 2021/01/08 Słowik   Przemysław   2021/01/22
2111 Dot. sygnalizacji do skrętu warunkowego Zapytanie 2021/01/07 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/19
2110 Dot. wandalizmów na Skwerze im. Lecha Kaczyńskiego i Alei Papieża Jana Pawła II Zapytanie 2021/01/07 Matecki   Dariusz   2021/01/13
2109 Dot. stanu wyremontowanej nawierzchni przy ulicy Kwiatowej na Gumieńcach Interpelacja 2021/01/05 Jackowski   Dominika   2021/01/14
2108 Dot. lokalizacji przystanku autobusowego dla linii nr 75 i 521 Interpelacja 2021/01/04 Lewandowski   Roman   2021/01/14
2107 Dot. podjętej uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do spółki New Cogen i działań Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Interpelacja 2021/01/04 Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Stankiewicz   Robert   Romianowski   Krzysztof   Biernat   Stefania   Lewandowski   Roman   Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   2021/01/19
2106 Dot. uprzątnięcia terenu wokół kontenerów na odpady selektywne i używaną odzież. Interpelacja 2021/01/04 Jaskulski   Patryk   2021/01/18
2105 Dot. ubytku w jezdni przy ul. Kochanowskiego Zapytanie 2021/01/04 Słowik   Przemysław   2021/01/13
2104 Dot. nasadzeń w Ogrodzie Botanicznym Interpelacja 2021/01/04 Słowik   Przemysław   2021/01/18
2103 Dot. śmieci porzuconych na Krzekowie Interpelacja 2021/01/04 Słowik   Przemysław   2021/01/12
2102 Dot. usunięcia trzech samochodów pozostawionych na parkingu przy ul. Rapackiego Interpelacja 2021/01/04 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/12
2101 Dot. zapadniętego chodnika wzdłuż ul. Maciejkowej Interpelacja 2021/01/04 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/19
2100 Dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zawadzkiego Interpelacja 2021/01/04 Jaskulski   Patryk   2021/01/11
2099 Dot. kontenerów na używaną odzież ustawionych przy ul. Litewskiej Interpelacja 2021/01/04 Jaskulski   Patryk   2021/01/18
2098 Dot. kontenerów na używaną ustawionych na Placu Norwida Interpelacja 2021/01/04 Jaskulski   Patryk   2021/01/18
2097 dot. sytuacji związanej z COVID-19 w ZBILK Interpelacja 2020/12/31 Romianowski   Krzysztof   2021/01/12
2096 dot. wykorzystania rowerów wycofanych z systemu roweru miejskiego Interpelacja 2020/12/30 Słowik   Przemysław   2021/01/15
2095 dot. likwidacji linii na żądanie na Gumieńcach Interpelacja 2020/12/30 Jackowski   Dominika   2021/01/14
2094 dot. wjazdu i wejścia na Cmentarz Centralny od ul. Mieszka I Interpelacja 2020/12/29 Kurzawa   Agnieszka  
2093 dot. przystanków "na życzenie" Interpelacja 2020/12/29 Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   2021/01/13
2092 dot. uporządkowania terenu przy ul. Mierosławskiego, Madalińskiego, Chłapowskiego Interpelacja 2020/12/29 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/11
2091 dot. infrastruktury drogowej przy ul. Dolomitów Interpelacja 2020/12/29 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/14
2090 dot. zniszczonej nawierzchni ulicy Stołczyńskiej Interpelacja 2020/12/29 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/11
2089 dot. niepełnej informacji w sprawie zaakceptowanych wniosków o przedłużenie terminów z uwagii na Covid-19 Zapytanie 2020/12/29 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/18
2088 dot. likwidacji linii autobusowej nr 904 Interpelacja 2020/12/29 Romianowski   Krzysztof  
2087 dot. budowy miejsc postojowych wzdłuż ul. Kormoranów Zapytanie 2020/12/29 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/11
2086 dot. planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r. Interpelacja 2020/12/28 Kadłubowski   Łukasz  
2085 dot. remontów w budynkach mieszkalnych należących do miasta Szczecin Interpelacja 2020/12/28 Romianowski   Krzysztof   2021/01/11
2084 Dot. remontu ul. Jodłowej Interpelacja 2020/12/28 Jaskulski   Patryk   2021/01/05
2083 dot. kontenerów na używaną odzież przy ul. Witkiewicza Interpelacja 2020/12/28 Jaskulski   Patryk  
2082 dot. przebudowy ulicy Mieszka I Interpelacja 2020/12/28 Jackowski   Dominika   2020/12/31
2081 dot. zmian w układzie drogowym ul. Mieszka I związanych z otwarciem Ikei Interpelacja 2020/12/28 Słowik   Przemysław   2020/12/31
2080 dot. przebudowy ulicy Mieszka I Interpelacja 2020/12/28 Jackowski   Dominika   2020/12/31
2079 Dot. braku odpowiedzi na pisma Rady Osiedla Pomorzany Zapytanie 2020/12/22 Matecki   Dariusz   2021/01/05
2078 Dot. awarii systemu głosowania w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim Interpelacja 2020/12/22 Matecki   Dariusz   2021/01/05
2077 Dot. prowizorycznego parkingu przy Placu Słowińców Interpelacja 2020/12/21 Jackowski   Dominika   2021/01/11
2076 Dot. odpowiedzi na interpelację dot. uprzątnięcia niebezpiecznego wraku porzuconego przy ul. Żyznej Zapytanie 2020/12/21 Jaskulski   Patryk   2020/12/31
2075 Dot. planów budowy dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Litewskiej Zapytanie 2020/12/21 Jaskulski   Patryk   2021/01/04
2074 Dot. pojemników na używaną odzież ustawionych przy ul. Łukasińskiego Interpelacja 2020/12/21 Jaskulski   Patryk   2020/12/30
2073 Dot. głosowania w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim Interpelacja 2020/12/21 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/04
2072 Dot. otwarcia sklepów socjalnych w Szczecinie Interpelacja 2020/12/21 Matecki   Dariusz   2021/01/04
2071 Dot. usunięcia wraku samochodu Interpelacja 2020/12/18 Romianowski   Krzysztof   2020/12/31
2070 Dot. usunięcia porzuconych wraków z ulic Felczaka, Monte Cassino Interpelacja 2020/12/18 Matecki   Dariusz   2020/12/31
2069 Dot. chodnika w pasie drogowym ul. Rugiańskiej Zapytanie 2020/12/18 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/30
2068 Dot. usunięcia wraku auta z ul. Niemcewicza Zapytanie 2020/12/18 Matecki   Dariusz   2020/12/30
2067 Dot. uprzątnięcia terenów zielonych przy ul. Teofila Firlika Zapytanie 2020/12/18 Matecki   Dariusz   2020/12/30
2066 Dot. stanu Pomnika Ofiar Grudnia 1970 (Anioła Wolności) Zapytanie 2020/12/18 Matecki   Dariusz   2021/01/05
2065 Dot. naprawy schodów prowadzących do SP 24 Interpelacja 2020/12/17 Romianowski   Krzysztof   2020/12/29
2064 Dot. kamienicy przy al. Wojska Polskiego 46 Zapytanie 2020/12/17 Romianowski   Krzysztof   2020/12/22
2063 Dot. organizacji jarmarku Bożonarodzeniowego Interpelacja 2020/12/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/22
2062 Dot. prac remontowych przy ulicy Jodłowej Interpelacja 2020/12/17 Pawlicki   Marcin   2020/12/29
2061 Dot. usunięcia szczecińskich przedsiębiorców z pawilonów przy al. Wyzwolenia Interpelacja 2020/12/16 Matecki   Dariusz   2020/12/28
2060 Dot. wyposażenia w akcesoria architektoniczne i sportowe dla dzieci na placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 13 Interpelacja 2020/12/16 Lewandowski   Roman   2021/01/05
2059 Dot. braku środków na budowę Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska Zapytanie 2020/12/15 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/18
2058 Dot. pojemników na używaną odzież ustawionych przy ul. Sianokosów Interpelacja 2020/12/15 Jaskulski   Patryk   2020/12/31
2057 Dot. pojemników na używaną odzież ustawionych przy ul. Górniczej 1 Interpelacja 2020/12/15 Jaskulski   Patryk   2020/12/23
2056 Dot. zapadającego się asfaltu przy ul. Szybowcowej Interpelacja 2020/12/15 Romianowski   Krzysztof   2020/12/23
2055 Dot. przekształcenia basenu ppoż. na Placu Matki Teresy z Kalkuty na miejsca parkingowe Interpelacja 2020/12/15 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/12
2054 Dot. uszkodzonych słupków na ul. Szczecińskiej Interpelacja 2020/12/15 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/21
2053 Dot. stadionu przy ul. Bandurskiego Zapytanie 2020/12/15 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/23
2052 Dot. wydłużenia godzin otwarcia jarmarku bożonarodzeniowego Interpelacja 2020/12/14 Matecki   Dariusz   2020/12/16
2051 Dot. walki z trucicielami powietrza na Pogodnie Zapytanie 2020/12/14 Jaskulski   Patryk   2020/12/22
2050 Dot. pojemników na używaną odzież ustawionych przy ul. Modrej Interpelacja 2020/12/14 Jaskulski   Patryk   2020/12/31
2049 Dot. uprzątnięcia niebezpiecznego wraku porzuconego przy ul. Żyznej Interpelacja 2020/12/14 Jaskulski   Patryk   2020/12/18
2048 Dot: zmiany decyzji ws. likwidacji paleniska przy ul.Kołbackiej Interpelacja 2020/12/11 Romianowski   Krzysztof   2020/12/23
2047 Dot. wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin, Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Interpelacja 2020/12/11 Duklanowski   Leszek   Romianowski   Krzysztof   Kurzawa   Agnieszka   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   Matecki   Dariusz   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   Stankiewicz   Robert   Lewandowski   Roman  
2046 Dot. podjęcia prac interwencyjnych przy pojemnikach na odzież w Dąbiu Interpelacja 2020/12/10 Romianowski   Krzysztof   2020/12/21
2045 Dot. montażu lustra przy ul. Spadzistej Interpelacja 2020/12/10 Romianowski   Krzysztof   2021/01/22
2044 Dot. wydłużenia trasy linii autobusu nr 61 Interpelacja 2020/12/10 Romianowski   Krzysztof   2020/12/23
2043 Dot. podjęcia prac interwencyjnych na boisku przy ul. Srebrnej Interpelacja 2020/12/10 Romianowski   Krzysztof  
2042 Dot. przekazaniu terenu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej dla Szczecina Interpelacja 2020/12/10 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   2020/12/22
2041 Dot. źle działających odpływów przy ul. Santockiej Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/30
2040 Dot. infrastruktury w pobliżu Filharmonii Szczecińskiej Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/23
2039 Dot. utrzymania czystości przy ul. Unii Lubelskiej Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/23
2038 Dot. niedziałającego oświetlenia przy ul. Polskich Marynarzy Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/23
2037 Dot. nawierzchni drogi na parkingu przy ul. Struga Interpelacja 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2021/01/05
2036 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1842 w sprawie portu jachtowego Zapytanie 2020/12/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/28
2035 Dot. zgłoszeń mieszkańców osiedla Niebuszewo Interpelacja 2020/12/10 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/23
2034 Dot. błędu na stronie internetowej Agencji Mieszkaniowej Miasta Szczecin Interpelacja 2020/12/09 Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   2020/12/23
2033 Dot. udostępnienia kopii dokumentów ze sprawy I C 13030/18 (bezprawna eksmisja z Willi Grünenberga) Interpelacja 2020/12/09 Matecki   Dariusz   2021/01/05
2032 Dot. bazy danych numerów telefonów mieszkańców Szczecina głosujących w SBO Interpelacja 2020/12/09 Matecki   Dariusz   2020/12/30
2031 Dot. planowanej wycinki drzew przy ul. Broniewskiego Interpelacja 2020/12/09 Słowik   Przemysław   2021/01/04
2030 Dot. namalowania pasów na ul. Ofiar Oświęcimia Zapytanie 2020/12/08 Matecki   Dariusz   2020/12/21
2029 Dot. prac budowlanych na ul. Jodłowej Interpelacja 2020/12/08 Jaskulski   Patryk   2021/01/05
2028 Dot. terenu zielonego przy ul. Rayskiego Interpelacja 2020/12/07 Słowik   Przemysław   2020/12/31
2027 Dot. zakupu samochodu przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie Interpelacja 2020/12/04 Matecki   Dariusz   2020/12/15
2026 Dot. zaakceptowanych wniosków o przedłużenie terminów z uwagi na pandemię Covid-19 Zapytanie 2020/12/04 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/18
2025 Dot. prac budowlanych przy ul. Sławomira i ul. Szarotki Interpelacja 2020/12/04 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/18
2024 Dot. rozbudowy placu zabaw na terenie Stawu Brodowskiego Interpelacja 2020/12/04 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/04
2023 Dot. kosztów umów współpracy z agencją Fitch Ratings Zapytanie 2020/12/03 Pawlicki   Marcin   2020/12/16
2022 Dot. podjęcia działań w zakresie antydyskryminacyjnym Interpelacja 2020/12/02 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   2020/12/16
2021 Dot. ulicy Chłodnej Interpelacja 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2020/12/15
2020 Dot. budowy przetwórni ryb w Szczecinie Zapytanie 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2021/01/04
2019 Dot. udzielenia pomocy w sprawie mieszkaniowej Interpelacja 2020/12/02 Lewandowski   Roman   2020/12/14
2018 Dot. uprzątnięcia terenu przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Interpelacja 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2020/12/21
2017 Dot. oświetlenia na ulicy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i remontu chodnika na ul. Marii Konopnickiej i ul. Henryka Wieniawskiego Zapytanie 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2020/12/17
2016 Dot. udzielenia odpowiedzi na pytania mieszkańca Zapytanie 2020/12/02 Matecki   Dariusz   2020/12/23
2015 Dot. Oświetlenia parkingu przy Boisku na ul. Orlej Interpelacja 2020/12/01 Romianowski   Krzysztof   2020/12/11
2014 Dot. postawienia ławek oraz koszy na śmieci Interpelacja 2020/12/01 Romianowski   Krzysztof   2020/12/16
2013 Dot. wybudowania podjazdów przy schodach Interpelacja 2020/12/01 Romianowski   Krzysztof  
2012 Dot. placu zabaw PP nr 43 w Dąbiu Zapytanie 2020/12/01 Biskupski   Marcin   2020/12/02
2011 Dot. możliwości budowy wybiegu dla psów Zapytanie 2020/12/01 Biskupski   Marcin   2020/12/14
2010 Dot. naprawy chodnika na ul. Rugiańskiej Interpelacja 2020/11/30 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/11
2009 Dot. prac wykończeniowych przy ul. Hożej Interpelacja 2020/11/27 Pawlicki   Marcin   2020/12/11
2008 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1826 Interpelacja 2020/11/27 Biskupski   Marcin   2020/12/11
2007 Dot. pomieszczenia na sprzęt sportowy w budynku socjalnym przy ul. Orlej Interpelacja 2020/11/27 Romianowski   Krzysztof  
2006 Dot. problemów z dzikami w Kijewie Interpelacja 2020/11/27 Romianowski   Krzysztof   2020/12/11
2005 Dot. wybudowania hali pneumatycznej na Prawobrzeżu Interpelacja 2020/11/27 Romianowski   Krzysztof   2020/12/10
2004 Dot. bezpieczeństwa przy ul. Szosa Polska Interpelacja 2020/11/27 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/08
2003 Dot. aplikacji Alert Szczecin Interpelacja 2020/11/27 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/16
2002 Dot. pojemników na śmieci przy ul. Iwaszkiewicza Interpelacja 2020/11/26 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/11
2001 Dot. uszkodzonej tablicy kierunkowej Interpelacja 2020/11/26 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/11
2000 Dot. nagrody dla Magdaleny Błaszczyk za realizację zadań zawodowych związanych z procesem Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Interpelacja 2020/11/25 Matecki   Dariusz   2020/12/10
1999 Dot. placu zabaw w Wielgowie Interpelacja 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/08
1998 Dot. wsparcia miasta Szczecin dla organizacji pomagającym osobom niepełnosprawnym Zapytanie 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/04
1997 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1944 Interpelacja 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/10
1996 Dot. terenów po dawnym zakładzie Wiskord Zapytanie 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/07
1995 Dot. ustawienia wiaty na przystanku autobusowym "Transportowa" Interpelacja 2020/11/25 Romianowski   Krzysztof   2020/12/07
1994 Dot. zarobków Krzysztofa Soski i Piotra Kęsika w radzie nadzorczej SEC Interpelacja 2020/11/25 Matecki   Dariusz   2020/12/07
1993 Dot. skrzyżowania ul. Hożej i Bogumińskiej Zapytanie 2020/11/24 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/04
1992 Dot. kontroli prawidłowego oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych poza pasem drogowym na terenach spółek miejskich Interpelacja 2020/11/24 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/07
1991 Dot. Librusa/ dziennika elektronicznego Interpelacja 2020/11/23 Jackowski   Dominika   2020/12/04
1990 Dot. wyjaśnień przekroczenia zasad i uprawnień przez ksiedza katechetę Interpelacja 2020/11/23 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/12/04
1989 Dot. sprawy mieszkańca Interpelacja 2020/11/23 Lewandowski   Roman   2020/12/08
1988 Dot. nadużycia uprawnień przez księdza uczącego w szczecińskiej szkole Interpelacja 2020/11/23 Słowik   Przemysław   2020/12/04
1987 Dot. budowy zespołu boisk przy ul. Bandurskiego Zapytanie 2020/11/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/04
1986 Dot. bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego Rugiańska 71 Interpelacja 2020/11/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/04
1985 Dot. bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego Ostrowska nż Interpelacja 2020/11/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/04
1984 Dot. budowy szkoły podstawowej na Warszewie Zapytanie 2020/11/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/30
1983 Dot. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) Interpelacja 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/04
1982 Dot. aktualnej floty samochodów Urzędu Miasta Zapytanie 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/04
1981 Dot. pomocy mieszkańcom ulicy Chłodnej Interpelacja 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/02
1980 Dot. Zespołu Opiniującego SBO Zapytanie 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/04
1979 Dot. negatywnej weryfikacji projektu "Kurs na Północ" Interpelacja 2020/11/20 Matecki   Dariusz   2020/12/08
1978 Dot. informacji w sprawie braku znaku B-1 przy ul. Koziej Interpelacja 2020/11/20 Romianowski   Krzysztof   2020/12/04
1977 Dot. murali Interpelacja 2020/11/20 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/12/04
1976 Dot. usunięcia odpadów na terenie Osiedla Dąbie Interpelacja 2020/11/20 Romianowski   Krzysztof   2020/12/03
1975 Dot. interpelacji nr 1912 z dnia 16.11.2020 Interpelacja 2020/11/20 Lewandowski   Roman   2020/12/03
1974 Dot. montażu wiat przystankowych na przystankach Rugiańska 71 Interpelacja 2020/11/19 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/03
1973 Dot. naprawy ulicy Cienistej Interpelacja 2020/11/19 Kadłubowski   Łukasz   2020/12/07
1972 Dot. wniosków o przekazanie nieruchomości związkom wyznaniowym Zapytanie 2020/11/19 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin  
1971 Dot. remontu w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie Zapytanie 2020/11/19 Romianowski   Krzysztof   2020/12/04
1970 Dot. najmu mieszkań komunalnych z zasobu ZBiLK Zapytanie 2020/11/19 Romianowski   Krzysztof   2020/12/02
1969 Dot. czujników sygnalizacji świetlnej przy ul. Energetyków Interpelacja 2020/11/19 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/25
1968 Dot. remontu Przedszkola Publicznego nr 43 w Szczecinie Interpelacja 2020/11/19 Romianowski   Krzysztof   2020/11/27
1967 Dot. zniszczonych barierek ochronnych przy ul. Młodzieży Polskiej Interpelacja 2020/11/19 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/02
1966 Dot. wsparcia udzielanego przez Gminę Miasto Szczecin dla Domu Zakonnego Interpelacja 2020/11/18 Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/11/27
1965 Dot. remontu ulicy Lubczyńskiej Interpelacja 2020/11/18 Pańka   Urszula   2020/11/30
1964 Dot. pomnika św. Jadwigi Zapytanie 2020/11/18 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/12/02
1963 Dot. tworzących się kałuż przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego a al. Bohaterów Warszawy Interpelacja 2020/11/18 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/27
1962 Dot. oznakowania poziomego miejsc parkingowych przy ul. Bogurodzicy Interpelacja 2020/11/18 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/30
1961 Dot. "dzikiego" parkingu przy ul. Przelotowej Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/27
1960 Dot. liczników w sygnalizacji świetlnej przy ul. Struga Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/17
1959 Dot. zniszczonej nawierzchni drogi na parkingu przy ul. Struga Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/03
1958 Dot. spalonych pojemników na odpady na cmentarzu w Zdrojach przy ul. Poległych Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/01
1957 Dot. oświetlenia przy ul. K. Twardowskiego a ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/30
1956 Dot. ilości zgonów w Gminie Miasto Szczecin Interpelacja 2020/11/17 Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/11/25
1955 Dot. zniszczonego pojazdu przy ul. Ojca Beyzyma Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/26
1954 Dot. wraku samochodu przy ul. Ojca Beyzyma Interpelacja 2020/11/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/26
1953 Dot. usunięcia wraków znajdujących się przy ul. Komuny Paryskiej i Rugiańskiej Interpelacja 2020/11/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/26
1952 Dot. wsparcia udzielanego przez miasto na rzecz rozwoju piłki siatkowej Zapytanie 2020/11/17 Romianowski   Krzysztof   2020/11/19
1951 Dot. wprowadzenia systemu pracy zdalnej w ZBILK Interpelacja 2020/11/16 Romianowski   Krzysztof   2020/11/23
1950 Dot. działki zlokalizowanej na Bukowym Zapytanie 2020/11/16 Biskupski   Marcin   2020/11/27
1949 Dot. wsparcia dla klubów bokserskich Zapytanie 2020/11/16 Romianowski   Krzysztof   2020/11/19
1948 Dot. pilnego remontu SP 39 w Szczecinie Interpelacja 2020/11/16 Romianowski   Krzysztof   2020/11/30
1947 Dot. planów związanych z domu dziecka "Zielony dwór" Zapytanie 2020/11/13 Biskupski   Marcin   2020/11/23
1946 Dot. utrzymania piłkarskich obiektów sportowych Zapytanie 2020/11/13 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1945 Dot. nieruchomości przekazanych związkom wyznaniowym w latach 1990-1997 Zapytanie 2020/11/13 Słowik   Przemysław   2020/11/26
1944 Dot. remontu klatki schodowej Interpelacja 2020/11/12 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1943 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie edukacji Interpelacja 2020/11/10 Romianowski   Krzysztof   Lewandowski   Roman   Matecki   Dariusz   Biernat   Stefania   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   Duklanowski   Leszek   Stankiewicz   Robert   Kurzawa   Agnieszka   Pawlicki   Marcin   2020/11/24
1942 Dot. pomocy mieszkańcom po pożarze mieszkania komunalnego Zapytanie 2020/11/10 Matecki   Dariusz   2020/11/24
1941 Dot. remontu ulicy Nurkowej w Dąbiu Interpelacja 2020/11/10 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1940 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie kultury Interpelacja 2020/11/10 Duklanowski   Leszek   Dąbrowski   Witold   Kurzawa   Agnieszka   Pawlicki   Marcin   Romianowski   Krzysztof   Lewandowski   Roman   Matecki   Dariusz   Biernat   Stefania   Stankiewicz   Robert   Ussarz   Maciej   2020/11/25
1939 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie pomocy społecznej Interpelacja 2020/11/10 Lewandowski   Roman   Biernat   Stefania   Matecki   Dariusz   Kurzawa   Agnieszka   Romianowski   Krzysztof   Dąbrowski   Witold   Pawlicki   Marcin   Stankiewicz   Robert   Duklanowski   Leszek   Ussarz   Maciej   2020/11/25
1938 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie transportu miejskiego Interpelacja 2020/11/10 Kurzawa   Agnieszka   Ussarz   Maciej   Lewandowski   Roman   Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Dąbrowski   Witold   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   Stankiewicz   Robert   Romianowski   Krzysztof   2020/11/24
1937 Dot. działań Gminy Miasto Szczecin w walce z drugą falą pandemii koronawirusa w zakresie pomocy przedsiębiorcom Interpelacja 2020/11/10 Duklanowski   Leszek   Ussarz   Maciej   Matecki   Dariusz   Pawlicki   Marcin   Dąbrowski   Witold   Kurzawa   Agnieszka   Lewandowski   Roman   Stankiewicz   Robert   Biernat   Stefania   Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1936 Dot. Szczecin miasto wolne od dyskryminacji kontra obrzydliwy artykuł w Kurierze Interpelacja 2020/11/10 Jackowski   Dominika   2020/11/16
1935 Dot. placu zabaw w Parku Brodowskim przy ul. Żurawiej Interpelacja 2020/11/10 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/25
1934 Dot. prawidłowego oznakowania miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Pelikana 4 Interpelacja 2020/11/10 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/23
1933 Dot. wycinki krzewów przy ul. Ku Słońcu Zapytanie 2020/11/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/30
1932 Dot. zaniedbanego placu przy ul. Wawrzyniaka a al. Wojska Polskiego Interpelacja 2020/11/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/25
1931 Dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Lubczyńskiej Interpelacja 2020/11/09 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1930 Dot. prowadzenia mediów społecznościowych Zapytanie 2020/11/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/22
1929 Dot. korzystania z hali namiotowej Zapytanie 2020/11/09 Romianowski   Krzysztof   2020/11/20
1928 Dot. remontu Przedszkola na Osiedlu Kasztanowym Interpelacja 2020/11/09 Romianowski   Krzysztof   2020/11/23
1927 Dot. remontu postoju TAXI przy ul.Jasnej Interpelacja 2020/11/09 Romianowski   Krzysztof   2020/11/24
1926 Dot. puszczy Bukowej Interpelacja 2020/11/09 Biskupski   Marcin   2020/11/23
1925 Dot. patrolów Straży Miejskiej przy CKS Interpelacja 2020/11/09 Biskupski   Marcin   2020/11/23
1924 Dot. budowy przedszkola w Kijewie Interpelacja 2020/11/06 Romianowski   Krzysztof   2020/11/30
1923 Dot. skrzyżowania ul. Hożej i Bogumińskiej Interpelacja 2020/11/06 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/23
1922 Dot. oświetlenia drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do Przyjaciół Żołnierza Zapytanie 2020/11/06 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/17
1921 Dot. bezpieczeństwa na ul. Makuszyńskiego Interpelacja 2020/11/06 Romianowski   Krzysztof   2020/11/25
1920 Dot. problemów na ul. Przestrzennej Interpelacja 2020/11/06 Biskupski   Marcin   2020/11/18
1919 Dot. stanu schodów przy ul. Wyszyńskiego 42 i interpelacji nr 996 Interpelacja 2020/11/06 Słowik   Przemysław   2020/11/20
1918 Dot. funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w trakcie trwania pandemii Interpelacja 2020/11/06 Słowik   Przemysław   2020/11/24
1917 Dot. wykonania schodów prowadzących od ul. Wyszyńskiego do ul. Św. Ducha Interpelacja 2020/11/06 Słowik   Przemysław   2020/11/20
1916 Dot. przebudowy schodów na skarpie przy ul. Św Ducha Zapytanie 2020/11/06 Jackowski   Dominika   2020/11/20
1915 Dot. podejmowanych działań przez władze miasta w zakresie wsparcia kobiet w Szczecinie Interpelacja 2020/11/05 Duklanowski   Leszek   Romianowski   Krzysztof   Kurzawa   Agnieszka   Pawlicki   Marcin   Lewandowski   Roman   Ussarz   Maciej   Biernat   Stefania   Dąbrowski   Witold   Matecki   Dariusz   Stankiewicz   Robert   2020/11/27
1914 Dot. szykanowania uczennicy szczecińskiej szkoły za udział w protestach Interpelacja 2020/11/04 Słowik   Przemysław   2020/11/17
1913 Dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Granitowej Zapytanie 2020/11/04 Biskupski   Marcin   2020/11/18
1912 Dot. przejścia dla pieszych na oś. Świerczewo Interpelacja 2020/11/04 Lewandowski   Roman   2020/11/16
1911 Dot. zadania SBO 2020 Zapytanie 2020/11/03 Biskupski   Marcin   2020/11/12
1910 Dot. projektów SBO 2018 i 2019 Zapytanie 2020/11/03 Romianowski   Krzysztof   2020/11/18
1909 Dot. nieobecności pracowników spółek i jednostek miejskich 28 października 2020 r. Zapytanie 2020/11/02 Matecki   Dariusz   2020/11/05
1908 Dot. pomocy kupcom mających stoiska przy szczecińskich cmentarzach Interpelacja 2020/11/02 Kurzawa   Agnieszka   Romianowski   Krzysztof   Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Biernat   Stefania   Lewandowski   Roman   Pawlicki   Marcin   Dąbrowski   Witold   Stankiewicz   Robert   2020/11/16
1907 Dot. pomocy ogrodnikom i handlowcom z powodu zamknięcia cmentarzy Interpelacja 2020/11/02 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/11/16
1906 Dot. planów zainstalowania oświetlenia na boisku przy ul. Orlej Interpelacja 2020/10/28 Biskupski   Marcin   2020/11/09
1905 Dot. zalegających śmieci w Jelenim Stawie Interpelacja 2020/10/28 Biskupski   Marcin   2020/11/12
1904 Dot. przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej – etap I Interpelacja 2020/10/28 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/04
1903 Dot. Jeleniego Stawu Interpelacja 2020/10/28 Romianowski   Krzysztof   2020/11/13
1902 Dot. skierowania Straży Miejskiej do ochrony kościołów, pomników, miejsc pamięci Interpelacja 2020/10/28 Matecki   Dariusz   2020/11/10
1901 Dot. remontu ul. Żołędziowej w Szczecinie Zapytanie 2020/10/26 Romianowski   Krzysztof   2020/11/12
1900 Dot. budowy Pumptrucka przy ul. Harcerzy Interpelacja 2020/10/26 Myśliwiec   Maria   Jaskulski   Patryk   2020/11/04
1899 Dot. prac nad mpzm "Niebuszewo-osiedle" Interpelacja 2020/10/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/30
1898 Dot. przebudowanego odcinka ul. Miodowej Interpelacja 2020/10/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/05
1897 Dot. zaniedbanego parku im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Interpelacja 2020/10/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/05
1896 Dot. wyjaśnienia braku jednolitych zasad pracy w czasie pandemii Zapytanie 2020/10/22 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/11/05
1895 Dot. poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Szosa Polska, skrzyżowanie z ul. Ostoi Zagórskiego Interpelacja 2020/10/22 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/05
1894 Dot. działalności Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Zapytanie 2020/10/22 Kadłubowski   Łukasz   2020/11/03
1893 Dot. usuwania martwych zwierząt z ulic miasta Zapytanie 2020/10/22 Matecki   Dariusz   2020/11/04
1892 Dot. niedziałających tablic za siedem milionów złotych Interpelacja 2020/10/22 Matecki   Dariusz   2020/11/04
1891 Dot. postawienia wiaty jednoosobowej na Osiedlu Bukowym Interpelacja 2020/10/22 Romianowski   Krzysztof   2020/11/23
1890 Dot. nowej siedziby Rady Osiedla Kijewo Zapytanie 2020/10/21 Romianowski   Krzysztof   2020/11/04
1889 dot. niepokojącej sytuacji związanej z coraz częściej spotykanymi dzikami w mieście Interpelacja 2020/10/21 Pawlicki   Marcin   2020/11/04
1888 Dot. uszkodzonej elektronicznej tablicy informacyjnej w Dąbiu Interpelacja 2020/10/21 Biskupski   Marcin   2020/10/27
1887 Dot. montażu lustra na ul. Botanicznej Interpelacja 2020/10/21 Biskupski   Marcin   2020/10/30
1886 Dot. utwardzenia drogi Przęsocin-Skolwin i bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Skolwin, Stołczyn, Golęcino, Gocław Interpelacja 2020/10/21 Matecki   Dariusz   2020/11/05
1885 Dot. dokonania zgłoszenia robót budowlanych Zapytanie 2020/10/20 Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/11/10
1884 Dot. montażu tablic informacyjnych o niedokarmianiu ptaków Interpelacja 2020/10/20 Biskupski   Marcin   2020/11/04
1883 Dot. chodników i podjazdów wzdłuż ul. Ofiar Oświęcimia Interpelacja 2020/10/20 Słowik   Przemysław   2020/10/30
1882 Dot. namalowania pasów na ul. Turkusowej Interpelacja 2020/10/20 Biskupski   Marcin   2020/10/28
1881 Dot. namalowania muralu w przejściu od pętli na Turkusowej Zapytanie 2020/10/20 Biskupski   Marcin   2020/10/29
1880 Dot. wyboru zarządcy obiektu BUKOVASPORT Zapytanie 2020/10/20 Biskupski   Marcin   2020/11/03
1879 Dot. pomocy mieszkańcom ul. Powstańców Wielkopolskich Interpelacja 2020/10/20 Matecki   Dariusz   2020/11/04
1878 Dot. zachowania porządku przy przeprowadzanych pracach budowlanych na ul. Wapiennej Interpelacja 2020/10/19 Pawlicki   Marcin   2020/10/30
1877 Dot. budowy brakującego odcinka chodnika wzdluż ul. Kresowej Interpelacja 2020/10/19 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/05
1876 Dot. napraw na ul. Ostrowskiej Interpelacja 2020/10/19 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/27
1875 Dot. ponownej interpelacji w sprawie rzeźby Labirynt Interpelacja 2020/10/16 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/30
1874 Dot. odtworzenia trawnika i nowych nasadzeń przy al. Wyzwolenia Interpelacja 2020/10/16 Słowik   Przemysław   2020/12/22
1873 Dot. kontroli biletów w komunikacji miejskiej Zapytanie 2020/10/16 Słowik   Przemysław   2020/10/28
1872 Dot. kontroli biletów w transporcie miejskim Zapytanie 2020/10/15 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/28
1871 Dot. gasnących lamp ulicznych na Osiedlu Małe Błonia Interpelacja 2020/10/15 Baran   Bazyli   2020/10/27
1870 Dot. przeniesienia wiaty dla "Pomarańczek" z ul. Chopina na ul. 26 kwietnia Interpelacja 2020/10/15 Jaskulski   Patryk   Myśliwiec   Maria   2020/10/29
1869 Dot. działalności zespołu eksperckiego ds. kryzysu powołanego w kwietniu w związku z pandemią koronawirusa Interpelacja 2020/10/15 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/30
1868 Dot. zakupu szczepionek przeciw grypie dla pracowników oświaty i opieki społecznej w Szczecinie Interpelacja 2020/10/15 Baran   Bazyli   2020/10/29
1867 Dot. nauczania zdalnego w szczecińskich szkołach Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/26
1866 Dot. braku właściwego oznakowania drogowego przy pl. Zgody Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/28
1865 Dot. uszkodzonych krawężników przy rabatkach Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/28
1864 Dot. uszkodzonych stojaków na rowery przy ul. Krzywoustego Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/27
1863 Dot. uszkodzeń nawierzchni na Placu Grunwaldzkim Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/23
1862 Dot. bieżących prac naprawczych przy ul. Małkowskiego Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/23
1861 Dot. placu zabaw znajdującego się na placu im. K.I. Gałczyńskiego Interpelacja 2020/10/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/28
1860 Dot. budowy 150 mb chodnika Interpelacja 2020/10/14 Biskupski   Marcin   2020/10/27
1859 Dot. liczników czasu na skrzyżowaniu Gryfińska-Struga Interpelacja 2020/10/14 Biskupski   Marcin   2020/10/21
1858 Dot. przejścia dla pieszych na Oś. Świerczewo Interpelacja 2020/10/13 Lewandowski   Roman   2020/10/27
1857 Dot. statystyki wypadków z udziałem pieszych na ul. Zawadzkiego Zapytanie 2020/10/13 Jaskulski   Patryk   2020/10/23
1856 Dot. programu tzw. ogrodów fasadowych Interpelacja 2020/10/12 Łongiewska-Wijas   Edyta  
1855 Dot. zdemontowanej zabytkowej 130-letniej kostki brukowej Interpelacja 2020/10/12 Pawlicki   Marcin   2020/10/27
1854 Dot. efektywności konsultacji społecznych Interpelacja 2020/10/12 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/11/06
1853 Dot. remontu ul Jodłowej Zapytanie 2020/10/12 Duklanowski   Leszek   2020/10/28
1852 Dot. statystyki korzystania z biletów i ulg w komunikacji miejskiej Zapytanie 2020/10/09 Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   2020/11/25
1851 Dot. stawek w komunalnych lokalach użytkowych dla działalności gospodarczej w sferze kultury Interpelacja 2020/10/09 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/21
1850 Dot. budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego dot. budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego Interpelacja 2020/10/09 Duklanowski   Leszek   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   Lewandowski   Roman   Dąbrowski   Witold   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Stankiewicz   Robert   Kurzawa   Agnieszka   2020/10/23
1849 Dot. wraków przy ul. Bazarowej Interpelacja 2020/10/09 Słowik   Przemysław   2020/10/21
1848 Dot. oddania mieszkańcom boiska przy ul. Orlej w Kijewie Interpelacja 2020/10/08 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/20
1847 Dot. organizacji spotkań z petentami w Urzędzie Miasta, które wiążą się z długim czasem oczekiwania przy załatwieniu sprawy Interpelacja 2020/10/08 Pawlicki   Marcin   2020/11/06
1846 Dot. umiejscowienia pomnika paprykarza szczecińskiego na Bulwarach Szczecińskich Interpelacja 2020/10/08 Stankiewicz   Robert   2020/10/22
1845 Dot. lokalizacji pojemników na odzież przy ul. Przepiórki Interpelacja 2020/10/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/19
1844 Dot. zmian cyklu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ul. Przyjaciół Żołnierza i ks. Warcisława I oraz skrzyżowaniu ul. Dubois, Firlika i Łady Interpelacja 2020/10/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/20
1843 Dot. organizacji ruchu w rejonie ulic: Szosa Polska - Nehringa Interpelacja 2020/10/08 Duklanowski   Leszek   2020/10/30
1842 Dot. portu jachtowego North East Marina Zapytanie 2020/10/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/22
1841 Dot. stosowania maseczek ochronnych w komunikacji miejskiej Interpelacja 2020/10/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/23
1840 Dot. braku czynności porządkowych przy ul. Polskich Marynarzy Interpelacja 2020/10/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/21
1839 Dot. zniszczonych elementów infrastruktury przy ul. Kwiatowej Interpelacja 2020/10/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/21
1838 Dot. boiska w Kijewie przy ul. Orlej Interpelacja 2020/10/07 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   2020/10/20
1837 Dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Łącznej i Pelikan Interpelacja 2020/10/07 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/20
1836 Dot. zwiększenia ilości stojaków rowerowych przy Urzędzie Miasta Interpelacja 2020/10/07 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław  
1835 Dot. Programu "Zielone przystanki Szczecina" Zapytanie 2020/10/06 Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/10/21
1834 Dot. oświetlenia przy ul. Witkiewicza Interpelacja 2020/10/05 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/19
1833 Dot. zniszczonej nawierzchni chodnika przy ul. Cukrowej Interpelacja 2020/10/05 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/20
1832 Dot. zieleni ograniczającej widoczność przy ul. Ku Słońcu Interpelacja 2020/10/05 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/13
1831 Dot. prowadzonych prac w siatce połączeń autobusowych Interpelacja 2020/10/05 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/15
1830 Dot. organizacji pracy przy remoncie ul. Jodłowej Interpelacja 2020/10/05 Jaskulski   Patryk   2020/10/19
1829 Dot. uszkodzonego fragmentu chodnika na ul. Bośniackiej Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin  
1828 Dot. pasów dla pieszych na łączniku pomiędzy ul. Łubinową a ul. Rydla Zapytanie 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/13
1827 Dot. uprzątnięcia terenu na osiedlu Bukowym Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/19
1826 Dot. możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów pospiesznych Zapytanie 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/11/25
1825 Dot. usunięcia wulgarnych napisów i bazgrołów z budynku przy ul. Grodzka 42 Interpelacja 2020/10/05 Matecki   Dariusz   2020/10/19
1824 Dot. pilnej naprawy chodnika przy ul. Kosynierów 1 Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/19
1823 Dot. budowy stanicy wodnej w Podjuchach Zapytanie 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/14
1822 Dot. remontu/ przebudowy ul. Krzemiennej/Smoczej w Podjuchach Zapytanie 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/12
1821 Dot. problemów na osiedlu Majowym Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/14
1820 Dot. konserwacji urządzeń siłowni pod chmurką Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/19
1819 Dot. rozwiązań przy budowie miejsc parkingowych Interpelacja 2020/10/05 Biskupski   Marcin   2020/10/20
1818 Dot. remontu dachu bramy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie Interpelacja 2020/10/02 Pawlicki   Marcin   2020/10/19
1817 Dot. degradacji rzeźby Labirynt Interpelacja 2020/10/02 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/14
1816 Dot. odpowiedzi na interpelację w sprawie wsparcia osób LGBT Interpelacja 2020/10/02 Łongiewska-Wijas   Edyta  
1815 Dot. stanu ulic Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej Interpelacja 2020/10/02 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/19
1814 Dot. zakończenia prac budowlanych przy ul. Hożej Interpelacja 2020/09/30 Pawlicki   Marcin   2020/10/13
1813 Dot. umieszczania nielegalnych reklam promujących wydarzenie pn. "Targi Nieruchomości, Budownictwo, Wnętrza" Interpelacja 2020/09/30 Pawlicki   Marcin   2020/11/25
1812 Dot. funkcjonalności Tablic Systemu Zarządzania Ruchem Interpelacja 2020/09/30 Pawlicki   Marcin  
1811 Dot. katastrofalnego stanu ulicy Zbójnickiej Interpelacja 2020/09/30 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/19
1810 Dot. Parku Lipy na osiedlu Warszewo Interpelacja 2020/09/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/13
1809 Dot. niedziałającego oświetlenia boiska w Parku Warszewo-Podbórz Interpelacja 2020/09/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/19
1808 Dot. funkcjonowania linii 901 (Transport na żądanie) Interpelacja 2020/09/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/12
1807 Dot. bezpiecznego dojścia od Romantycznej do Chłopskiej Interpelacja 2020/09/29 Biskupski   Marcin   2020/10/13
1806 Dot. zakupu rowerów dla pracowników Gminy Miasto Szczecin Interpelacja 2020/09/25 Słowik   Przemysław   2020/10/12
1805 Dot. likwidacji placówki Poczty Polskiej w budynku UMS Interpelacja 2020/09/25 Dąbrowski   Witold   Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Lewandowski   Roman   Duklanowski   Leszek   Biernat   Stefania   Stankiewicz   Robert   Ussarz   Maciej   Chabior   Marek   2020/10/08
1804 Dot. muralu pod Trasą Zamkową Interpelacja 2020/09/25 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/10/09
1803 Dot. uciążliwych prac w pasie drogowym Interpelacja 2020/09/25 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/06
1802 Dot. złego stanu nawierzchni jezdni na odcinku przy ul. Struga Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/06
1801 Dot. umowy z firmą prowadząca pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych Zapytanie 2020/09/24 Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/10/09
1800 Dot. terminu wyborów do RO Żelechowa Zapytanie 2020/09/24 Duklanowski   Leszek   2020/10/12
1799 Dot. kosztów promocji miasta na telebimie przy galerii Kaskada Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/14
1798 Dot. zieleni miejskiej w Parku Kasprowicza Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/06
1797 Dot. zniszczonej nawierzchni torów tramwajowych przy Placu Rodła Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/01
1796 Dot. zanieczyszczonego jeziora Rusałka Interpelacja 2020/09/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/09
1795 Dot. pomocy w sprawie zamiany mieszkania Interpelacja 2020/09/24 Lewandowski   Roman   2020/10/09
1794 Dot. łąk kwietnych za 150 tysięcy złotych Zapytanie 2020/09/24 Matecki   Dariusz   2020/10/08
1793 Dot. zarażeń koronawirusem w ZBiLK Zapytanie 2020/09/24 Matecki   Dariusz   2020/10/08
1792 Dot. nielegalnych reklam na ogrodzeniu przy ul. Piastów i ul. Kordeckiego z Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza Interpelacja 2020/09/23 Pawlicki   Marcin   2020/10/06
1791 Dot. zwiększenia ilości stojaków na rowery na Placu Orła Białego Interpelacja 2020/09/23 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/10/07
1790 Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Mickiewicza i Brzozowskiego Interpelacja 2020/09/23 Jaskulski   Patryk   2020/10/05
1789 Dot. dzików w mieście Interpelacja 2020/09/23 Jackowski   Dominika   2020/10/09
1788 Dot. malowania oznakowania poziomego na miejscach parkingowych Interpelacja 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/09/29
1787 Dot. miejsc postojowych dla motocykli, skuterów pod siedzibami urzędów oraz w przestrzeni publicznej Interpelacja 2020/09/22 Jackowski   Dominika   2020/09/30
1786 Dot. postępu działań przy inwestycjach przy ulicy Świętochowskiego Zapytanie 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/01
1785 Dot. możliwości zmiany trasy autobusu linii nr 97 Zapytanie 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/06
1784 Dot. uschniętej zieleni na wyspie pomiędzy jezdniami na ul. Jasnej Interpelacja 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/06
1783 Dot. ścieżki rowerowej łączącej Kijewo i Jezierzyce Zapytanie 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/01
1782 Dot. montażu koszy na śmieci przy ul. Kostki Napierskiego Interpelacja 2020/09/22 Biskupski   Marcin   2020/10/02
1781 Dot. Kina Pionier Interpelacja 2020/09/22 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   2020/10/29
1780 Dot. programu MEWA, harmonogramu prac remontowych, programu małych ulepszeń Zapytanie 2020/09/21 Biernat   Stefania   2020/10/02
1779 Dot. interpelacji nr 1735 w sprawie pojemników na odzeż ustawianych na dziko Interpelacja 2020/09/21 Jackowski   Dominika   2020/10/05
1778 Dot. weekendowego otwierania ulic dla pieszych Interpelacja 2020/09/21 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/10/05
1777 Dot. pilnej pomocy mieszkańcom oficyny przy Królowej Jadwigi 24 Interpelacja 2020/09/21 Matecki   Dariusz   2020/10/02
1776 Dot. koncepcji budowy odcinka drogi od ul. Maciejkowej do ul. Podbórzańskiej Zapytanie 2020/09/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/06
1775 Dot. budowy infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej Zapytanie 2020/09/17 Kadłubowski   Łukasz   2021/01/04
1774 Dot. braku koszy do recyklingu w ramach katalogu mebli miejskich Interpelacja 2020/09/17 Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   2020/09/25
1773 Dot. jakości powietrza na Stołczynie i Golęcinie-Gocław w związku z działalnością firmy Fosfan Interpelacja 2020/09/17 Matecki   Dariusz   2020/10/02
1772 Dot. odpowiedzi na interpelację dot. wydatków z kart służbowych Interpelacja 2020/09/16 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/17
1771 Dot. braku zabezpieczenia miejsca prac remontowych przed Szczecińskim Domem Sportu Interpelacja 2020/09/16 Pawlicki   Marcin   2020/10/23
1770 Dot. dostępu do dokumentów związanych z nieruchomościami w Szczecinie Interpelacja 2020/09/16 Matecki   Dariusz   2020/09/28
1769 Dot. organizacji uroczystości Wszystkich Świętych na szczecińskich cmentarzach Interpelacja 2020/09/16 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/30
1768 Dot. usunięcia wulgarnych napisów z wiaty przystankowej Zapytanie 2020/09/16 Matecki   Dariusz   2020/09/30
1767 Dot. ustawienia śmietników przy ławkach na ul. Litewskiej Interpelacja 2020/09/15 Jaskulski   Patryk   2020/09/30
1766 Dot. informacji w obszarze zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zapytanie 2020/09/15 Pawlicki   Marcin   2020/10/02
1765 Dot. inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" - „Dąbie – Pokładowa Etap I" Interpelacja 2020/09/15 Pawlicki   Marcin   2020/09/28
1764 Dot. przepełnionych śmietników przy ul. Chopina 26 Interpelacja 2020/09/15 Pawlicki   Marcin   2020/09/24
1763 Dot. poprawienia oznaczenia trasy pieszo-rowerowej przy Syrenich Stawach Interpelacja 2020/09/15 Jaskulski   Patryk   2020/09/29
1762 Dot. braku punktu gastronomicznego w Zajeździe Szmaragd Interpelacja 2020/09/15 Pawlicki   Marcin   2020/09/29
1761 Dot. zniszczonego samochodu przy ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/09/15 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/25
1760 Dot. Szczecińskiego Roweru Miejskiego Interpelacja 2020/09/14 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/30
1759 Dot. nowych połączeń autobusowych Interpelacja 2020/09/14 Kadłubowski   Łukasz   2020/10/05
1758 Dot. utrudnień spowodowanych pracami przy ul. Jodłowej Interpelacja 2020/09/14 Jaskulski   Patryk   2020/09/30
1757 Dot. przejścia dla pieszych na oś. Świerczewo Interpelacja 2020/09/14 Lewandowski   Roman   2020/09/23
1756 Dot. ciągłego blokowania ul. Maciejkowej przez wykonawcę prac budowlanych Interpelacja 2020/09/11 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/21
1755 Dot. organizacji ruchu przy ul. Arkońskiej Interpelacja 2020/09/11 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/25
1754 Dot. oczyszczenia brudnych "witaczy" Interpelacja 2020/09/11 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/23
1753 Dot. notorycznie zanieczyszczanego terenu przy ulicy Twardowskiego / 26 Kwietnia Interpelacja 2020/09/10 Jackowski   Dominika   2020/09/24
1752 Dot. braku oświetlenia na osiedlowym parkingu przy ul. Rapackiego Zapytanie 2020/09/10 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/24
1751 Dot. ponownej interpelacji w sprawie zapuszczonych miejsc na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2020/09/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/09/25
1750 Dot. hałd i wysypisk odpadów powstałych podczas robót w Dąbiu Interpelacja 2020/09/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/09/25
1749 Dot. przepełnienia w komunikacji miejskiej na pętli przy ulicy Kwiatowej/ Gumieńce Interpelacja 2020/09/10 Jackowski   Dominika   2020/09/23
1748 Dot. ikwidacji placówki Poczty Polskiej Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/09/22
1747 Dot. zrzutu ścieków do Odry przy ul. Zapadłej Interpelacja 2020/09/09 Pawlicki   Marcin   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Kurzawa   Agnieszka   2020/09/25
1746 Dot. braku montażu wiaty przystankowej na przystanku Warszewo Kościół Interpelacja 2020/09/09 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/21
1745 Dot. eksperymentu społecznego na Gumieńcach Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika  
1744 Dot. umiejscowienia tablic informujących o powodach niekoszenia traw w czasie suszy oraz o zadbanie o zieleń miejską w centrum miasta Interpelacja 2020/09/09 Stankiewicz   Robert   2020/09/23
1743 Dot. przebudowy ulicy Przygodnej w celu uruchomienia połączenia autobusowego w kierunku Taczaka Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika   2020/09/23
1742 Dot. przystanku końcowego linii 98 Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika   2020/09/18
1741 Dot. dzików na Osiedlu Pomorzany Interpelacja 2020/09/09 Jackowski   Dominika   2020/09/22
1740 Dot. organizacji wizyt urzędowych w budnku UMS przy pl. Armii Krajowej Interpelacja 2020/09/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/22
1739 Dot. braku wyznaczonych przejść dla pieszych przy przebudowie al. Jana Pawła II Interpelacja 2020/09/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/21
1738 Dot. montażu koszy na śmieci na przystankach autobusowych Interpelacja 2020/09/09 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/18
1737 Dot. spuszczenia ścieków z oczyszczalni do Odry Interpelacja 2020/09/08 Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/09/23
1736 Dot. niewystarczającej polityki zachęt do rozliczenia się z PIT-u w Szczecinie Interpelacja 2020/09/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/23
1735 Dot. ustawianych na dziko pojemników do zbiórki odzieży Interpelacja 2020/09/08 Jackowski   Dominika   2020/09/21
1734 Dot. potencjalnego niszczenia mienia należącego do Miasta przez radnych Koalicji Obywatelskiej Interpelacja 2020/09/08 Matecki   Dariusz   2020/09/29
1733 Dot. naprawy chodnika na ul. Łuczniczej Interpelacja 2020/09/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/21
1732 Dot. budowy i przebudowy miejskiej sieci ciepłowniczej na os. Maciejkowe Wzgórze Interpelacja 2020/09/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/18
1731 Dot. napraw infrastruktury drogowej przy ul. F. Krygiera Interpelacja 2020/09/08 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/23
1730 Dot. organizacji nieobowiązkowych lekcji religii w szkołach publicznych Interpelacja 2020/09/07 Słowik   Przemysław   2020/09/24
1729 Dot. zieleni, która ogranicza widoczność użytkowników ruchu drogowego Interpelacja 2020/09/07 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/18
1728 Dot. bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla seniorów Interpelacja 2020/09/07 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/21
1727 Dot. pożaru w kamienicy przy ul. Mazurskiej Interpelacja 2020/09/07 Pawlicki   Marcin   2020/09/21
1726 Dot. utrudnień w ruchu drogowym na DK10 prowadzącej z Kijewa do centrum miasta Interpelacja 2020/09/07 Pawlicki   Marcin   2020/09/16
1725 Dot. organizacji ruchu przy ul. Mieszka I i ul. Białowieskiej w obrębie sklepu IKEA Interpelacja 2020/09/04 Pawlicki   Marcin   2020/10/14
1724 Dot. ulg w szczecińskim transporcie publicznych dla osób rozliczających podatki w Szczecinie Interpelacja 2020/09/04 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   2020/09/18
1723 Dot. remontu al. Jana Pawła II i wymiany zabytkowych hydrantów Interpelacja 2020/09/04 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/05
1722 Dot. zachwaszczonego miasta i zaniedbanej zieleni Interpelacja 2020/09/04 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/16
1721 Dot. braku odpowiedzi na propozycję Lasów Państwowych w zakresie sadzenia łąk kwietnych Interpelacja 2020/09/04 Matecki   Dariusz   2020/09/18
1720 Dot. budowy boiska typu "Gryfuś" przy Przedszkolu Publicznym nr 73 Zapytanie 2020/09/03 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/18
1719 Dot. budowy zespołu Boisk przy ul. Bandurskiego Zapytanie 2020/09/03 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/14
1718 Dot. bieżących napraw przy ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/09/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/21
1717 Dot. zakupu laptopów dla szczecińskich uczniów w związku z nauczaniem zdalnym Interpelacja 2020/09/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/18
1716 Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bocianiej, Thugutta i Kormoranów Interpelacja 2020/09/03 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/15
1715 Dot. zaniedbanego chodnika przy ul. Władysława IV Interpelacja 2020/09/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/16
1714 Dot. zniszczonej nawierzchni drogi wjazdowej na parking przy ul. Struga Interpelacja 2020/09/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/15
1713 Dot. opóźnienia na budowie nowego węzła Podjuchy Interpelacja 2020/09/02 Pawlicki   Marcin   2020/10/12
1712 Dot. programu "Szczecińskie Magnolie" Interpelacja 2020/09/02 Matecki   Dariusz   2020/09/21
1711 Dot. wydatków z kart służbowych Zapytanie 2020/09/02 Matecki   Dariusz   2020/09/15
1710 Dot. przebudowy ulicy Kolumba v.2 Interpelacja 2020/09/02 Matecki   Dariusz   2020/09/14
1709 Dot. systemu do nauki zdalnej Interpelacja 2020/09/01 Jackowski   Dominika   2020/09/17
1708 Dot. zaniedbanego Cmentarza Komunalnego Golęcino Interpelacja 2020/09/01 Pawlicki   Marcin   2020/10/09
1707 Dot. braku szatni na boisku przy ul. Orlej Interpelacja 2020/09/01 Matecki   Dariusz   2020/09/15
1706 Dot. pomieszczenia na magazynek sprzętu sportowego w nowym obiekcie przy ul. Orlej Zapytanie 2020/09/01 Matecki   Dariusz   2020/09/08
1705 Dot. pielęgnacji zieleni przy ul. Wały Chrobrego Interpelacja 2020/08/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/18
1704 Dot. uruchomienia wirtualnego serwisu mapowego o wycince drzew w Szczecinie Interpelacja 2020/08/31 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/09/29
1703 Dot. przyznawanych premii Zapytanie 2020/08/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/14
1702 Dot. wydatków z kart służbowych oraz użytkowania samochodów służbowych Zapytanie 2020/08/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/15
1701 Dot. komunikatów o przetwarzaniu danych osobowych Zapytanie 2020/08/28 Jackowski   Dominika   2020/12/10
1700 Dot. planowania inwestycji i prac remontowych przy ul. Rugiańskiej Interpelacja 2020/08/28 Pawlicki   Marcin   2020/09/11
1699 Dot. reklamy "Sierpień 80' - Szczecin 2020" Zapytanie 2020/08/28 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/08
1698 Dot. ścieżki rowerowej na osiedlu Książąt Pomorskich Interpelacja 2020/08/26 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/10
1697 Dot. naprawy barierki oraz przycięcia zieleni na ul. Łącznej Interpelacja 2020/08/26 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/03
1696 Dot. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin Zapytanie 2020/08/26 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/08
1695 Dot. opóźniającego się remontu ul. Hożej Interpelacja 2020/08/25 Pawlicki   Marcin   2020/09/07
1694 Dot. parku rozrywki na Łasztowni Zapytanie 2020/08/25 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/31
1693 Dot. boiska wielofunkcyjnego w Parku Warszewo-Podbórz Interpelacja 2020/08/25 Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   2020/08/31
1692 Dot. wprowadzenia infrastruktury innej niż progi zwalniające na ul. Willowej Interpelacja 2020/08/25 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/11
1691 Dot. loterii "Rozlicz PIT w Szczecinie" Interpelacja 2020/08/25 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/08
1690 Dot. uprzątnięcia parku przy 26 kwietnia Interpelacja 2020/08/24 Jaskulski   Patryk   2020/08/31
1689 Dot. wyników testów tzw. yellow boxów Interpelacja 2020/08/24 Słowik   Przemysław   2020/08/27
1688 Dot. konkursu na stanowisko dyrektora Willi Lentza Interpelacja 2020/08/24 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/28
1687 Dot. modernizacji ul. Bocianiej i Liściastej Interpelacja 2020/08/24 Kadłubowski   Łukasz   2020/09/11
1686 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1651 i Mapy Nasadzeń Interpelacja 2020/08/24 Słowik   Przemysław   2020/10/22
1685 Dot. zniszczonej nawierzchni ulicy Rajskiej Interpelacja 2020/08/21 Pawlicki   Marcin   2020/08/31
1684 Dot. harmonogramu instalacji sekundników Zapytanie 2020/08/21 Pawlicki   Marcin   2020/09/04
1683 Dot. harmonogramu instalacji doświetleń przejść dla pieszych Zapytanie 2020/08/21 Pawlicki   Marcin   2020/09/04
1682 Dot. zniszczonych pustostanów położonych przy al. Wojska Polskiego Interpelacja 2020/08/21 Pawlicki   Marcin   2020/09/29
1681 Dot. uregulowania sprawy mandatów radnych osiedli Interpelacja 2020/08/21 Kurzawa   Agnieszka   2020/12/09
1680 Dot. przeprowadzania odkomarzania w mieście Interpelacja 2020/08/21 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/04
1679 Dot. opuszczonego kiosku przy placu Andersa (ul. E. Bałuki) Interpelacja 2020/08/21 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/04
1678 Dot. zaniedbań miasta przy utrzymaniu miejsca rekreacji przy ul. Orłowskiej Interpelacja 2020/08/21 Matecki   Dariusz   2020/08/31
1677 Dot. ekologicznych rozwiązań dotyczących odkomarzania Interpelacja 2020/08/20 Słowik   Przemysław   2020/09/01
1676 Dot. skoszenia trawy i wycięcia chwastów przy ul. Z. Nałkowskiej Interpelacja 2020/08/20 Biskupski   Marcin   2020/08/31
1675 Dot. stacji roweru miejskiego przy ul. Szwoleżerów Interpelacja 2020/08/20 Biskupski   Marcin   2020/08/27
1674 Dot. uprzątnięcia chodników i ścieżek rowerowych w okolicach Arkonki Interpelacja 2020/08/20 Matecki   Dariusz   2020/09/03
1673 Dot. rekultywacji terenu po byłym wysypisku śmieci miasta Szczecin znajdującym się w Gminie Dobra Interpelacja 2020/08/20 Matecki   Dariusz   2020/09/02
1672 Dot. piłkochwytów na boisku przy ul. Orlej w Kijewie Zapytanie 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/09/11
1671 Dot. stanu drzew przy ul. Rostockiej i Rugiańskiej. Interpelacja 2020/08/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/31
1670 Dot. remontu ul. Emilii Plater Interpelacja 2020/08/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/31
1669 Dot. konsultacji społecznych ws. drakońskich podwyżek w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie Interpelacja 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/08/31
1668 Dot. promocji Szczecińskiej Karty Turystycznej Zapytanie 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/08/31
1667 Dot. prowadzenia stron miasta Szczecin w języku niemieckim i angielskim Zapytanie 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/10/13
1666 Dot. tworzenia Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych Interpelacja 2020/08/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/11
1665 Dot. remontu radzieckiego Pomnika Braterstwa Broni na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2020/08/17 Matecki   Dariusz   2020/08/31
1664 Dot. zaniedbanego parkingu przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Interpelacja 2020/08/17 Kurzawa   Agnieszka   2020/09/28
1663 Dot. możliwości budowy parkingu Interpelacja 2020/08/17 Biskupski   Marcin   2020/08/21
1662 Dot. skoszenia trawy i przycięcia krzaków Interpelacja 2020/08/17 Biskupski   Marcin   2020/08/31
1661 Dot. montażu dwóch ławek przy przychodni na ul. Łubinowej 15 Interpelacja 2020/08/17 Biskupski   Marcin   2020/08/21
1660 Dot. budowy parkingowca przy Trasie Zamkowej Zapytanie 2020/08/14 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/09/09
1659 Dot. stworzenia systemowego i zorganizowanego wsparcia dla osób LGBT+ w Szczecinie Interpelacja 2020/08/14 Łongiewska-Wijas   Edyta  
1658 Dot. uruchomienia programu szkoleniowego dla Policji nt. przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści, motywowanych uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Interpelacja 2020/08/14 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/27
1657 Dot. Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 Interpelacja 2020/08/14 Lewandowski   Roman   2020/08/25
1656 Dot. rewitalizacji parku Chopina oraz budowy lapidarium Interpelacja 2020/08/14 Słowik   Przemysław   2020/09/02
1655 Dot. planowanej wycinki drzew przy ulicy Chmielewskiego Interpelacja 2020/08/14 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/08/24
1654 Dot. nowej kamienicy przy ul. Śląskiej i ul. Wielkopolskiej Interpelacja 2020/08/13 Pawlicki   Marcin   2020/08/28
1653 Dot. podziemnych lub półpodziemnych pojemników na odpady Interpelacja 2020/08/13 Pawlicki   Marcin   2020/08/27
1652 Dot. pomocy rodzinie, której mieszkanie spaliło się w wyniku pożaru Interpelacja 2020/08/12 Matecki   Dariusz   2020/08/26
1651 Dot. Banku Nasadzeń Interpelacja 2020/08/12 Słowik   Przemysław   2020/08/21
1650 Dot. zastosowania elementów z Katalogu Mebli Miejskich przy ul. Braniborskiej i ul. Grota - Roweckiego Interpelacja 2020/08/12 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/31
1649 Dot. stanu mieszkań komunalnych i ilości piecy na węgiel Interpelacja 2020/08/12 Słowik   Przemysław   2020/08/27
1648 Dot. przedłużenia drogi rolkowo-rowerowej pomiędzy Goplaną a Głębokim Interpelacja 2020/08/12 Słowik   Przemysław   2020/08/28
1647 Dot. naprawy huśtawki na placu zabaw przy ul. Hożej Interpelacja 2020/08/11 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/26
1646 Dot. umiejscowienia pojemników na odzież używaną na terenie Szczecina Interpelacja 2020/08/11 Słowik   Przemysław   2020/08/25
1645 Dot. montażu infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo na ul. Willowej Interpelacja 2020/08/11 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/25
1644 Dot. wycinki drzew przy ul. Starego Wiarusa Interpelacja 2020/08/11 Słowik   Przemysław   2020/08/26
1643 Dot. parku Majowe Interpelacja 2020/08/11 Biskupski   Marcin   2020/08/26
1642 Dot. kropelkowego podlewania drzew Interpelacja 2020/08/11 Pawlicki   Marcin   2020/08/25
1641 Dot. zniszczonego murku wokół parkingu na ul. Łubinowej Interpelacja 2020/08/11 Biskupski   Marcin   2020/08/26
1640 Dot. zaniedbanego placu zabaw przy ul. Gnieźnieńskiej Interpelacja 2020/08/11 Pawlicki   Marcin   2020/10/22
1639 Dot. montażu lustra szerokokątnego na ul. Gwarnej na drugim wyjeździe z ulicy Nastrojowej Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/24
1638 Dot. możliwości montażu progu zwalniającego lub fotoradaru na ul. Kolorowych domów Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/24
1637 Dot. montażu worków nawadniających drzewa przy stawie Rubinowym Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/21
1636 Dot. namalowania oznakowania poziomego na miejscach parkingowych przy ul. Rydla Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/24
1635 Dot. planów Miasta w zakresie zagospodarowania terenu po ryneczku w Dąbiu Interpelacja 2020/08/10 Biskupski   Marcin   2020/08/21
1634 Dot. nietykalnych wraków w Dąbiu Interpelacja 2020/08/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/24
1633 Dot. utrzymania nawierzchni asfaltowych dla autobusów i tramwajów Interpelacja 2020/08/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/24
1632 Dot. fatalnego stanu ogrodu „Różanka” Interpelacja 2020/08/07 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/19
1631 Dot. niedziałającego oświetlenia i zarośniętego przejścia pomiędzy ul. Koszalińską a Zielną Interpelacja 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/08/31
1630 Dot. braku tablicy informacyjnej o Marii Antoninie Bonieckiej na Gumieńcach Interpelacja 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/08/18
1629 Dot. likwidacji budynku przy ul. Strzałowskiej 46 i dalszego losu znajdującej się tam Poczty Zapytanie 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/08/20
1628 Dot. zapadniętego chodnika od dwóch lat na pętli Gocław Interpelacja 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/10/22
1627 Dot. braku wiat przystankowych przy ul. Strzałowskiej i Światowida Interpelacja 2020/08/07 Pawlicki   Marcin   2020/08/20
1626 Dot. działania Szczecińskiej Karty Turystycznej Interpelacja 2020/08/06 Matecki   Dariusz   2020/08/14
1625 Dot. terenów zielonych w okolicach Arkonki Interpelacja 2020/08/06 Matecki   Dariusz   2020/08/21
1624 Dot. przebudowy al. Wojska Polskiego Interpelacja 2020/08/06 Jackowski   Dominika   2020/08/20
1623 Dot. dzikich wysypisk w mieście Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/12
1622 Dot. przygotowania i dezynfekcji szkół do nowego roku szkolnego Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/10
1621 Dot. usunięcia wraku samochodu z parkingu przy ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/18
1620 Dot. zaniedbanego boiska i skweru przy ul. Lwowskiej i Zbójnickiej Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/14
1619 Dot. pielęgnacji zieleni i zarośniętych ścieżek rowerowych Interpelacja 2020/08/06 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/18
1618 Dot. uszkodzonej sygnalizacji świetlnej Interpelacja 2020/07/31 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/11
1617 Dot. opóźnienia budowy stadionu Pogoni Szczecin Interpelacja 2020/07/31 Pawlicki   Marcin   2020/08/07
1616 Dot. niekoszenia ścieżek, alei i kwater na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2020/07/31 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/14
1615 Dot. remontu nawierzchni jezdni na al. Jana Pawła II Interpelacja 2020/07/31 Pawlicki   Marcin   2020/08/12
1614 Dot. odkomarzania i niepokojącej sytuacji związanej z martwymi owadami. Interpelacja 2020/07/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/14
1613 Dot. sprzątania nieruchomości zarządzanych przez ZBiLK Interpelacja 2020/07/30 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/13
1612 Dot. rejonu ul. Willowej i Druckiego-Lubeckiego Interpelacja 2020/07/30 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/11
1611 Dot. pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych Interpelacja 2020/07/29 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/12
1610 Dot. wykoszenia terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Królewskiego i Kruczej Interpelacja 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/12
1609 Dot. rozbiórki budynku po "Kuflandii" przy ul. Rapackiego Interpelacja 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/11
1608 Dot. aplikacji na telefon dot. segregowania śmieci Interpelacja 2020/07/29 Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   2020/08/18
1607 Dot. montażu koszy na śmieci Zapytanie 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/11
1606 Dot. naprawy chodnika znajdującego się przy ul. Przyjaciół Żołnierza Interpelacja 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/14
1605 Dot. terenu przeznaczonego pod budowę zespół garaży piętrowych dla samochodów osobowych na os. bpa Bandurskiego Zapytanie 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/07
1604 Dot. konsultacji społecznych dotyczących zmian systemu parkowania w Szczecinie Interpelacja 2020/07/29 Matecki   Dariusz   2020/08/19
1603 Dot. zakupu wyposażenia szczecińskich bibliotek Interpelacja 2020/07/29 Matecki   Dariusz   2020/08/11
1602 Dot. zakupu pomocy naukowych/dydaktycznych Interpelacja 2020/07/29 Matecki   Dariusz   2020/08/06
1601 Dot. dotacji w ramach konkursu „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” Interpelacja 2020/07/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/12
1600 Dot. dofinansowania budowy nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Interpelacja 2020/07/29 Biernat   Stefania   Chabior   Marek   Lewandowski   Roman   Pawlicki   Marcin   Dąbrowski   Witold   Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Kurzawa   Agnieszka   Stankiewicz   Robert   2020/08/11
1599 Dot. usytuowania krzyża na osiedlu Krzekowo Interpelacja 2020/07/27 Lewandowski   Roman   2020/07/31
1598 Dot. promocji Szczecina poza granicami miasta Interpelacja 2020/07/24 Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   2020/08/18
1597 Dot. podjęcia działań przez władze miasta mających na celu uruchomienie skupu butelek przez sieci handlowe Interpelacja 2020/07/24 Lewandowski   Roman   2020/08/19
1596 Dot. naprawy chodnika przy ul. 26 Kwietnia.oraz doraźnych napraw ubytków chodników Interpelacja 2020/07/24 Lewandowski   Roman   2020/09/23
1595 Dot. umieszczenia znaku zakazu przejazdu na ul. Nowotarskiej Interpelacja 2020/07/23 Biskupski   Marcin   2020/07/31
1594 Dot. zaniedbanych liczników rowerowych Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/10/14
1593 Dot. parkowania przy ul. Małopolskiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/04
1592 Dot. "zlikwidowanego" przejścia dla pieszych przy ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/04
1591 Dot. niedziałającego słupa sygnalizacji świetlnej na placu Orła Białego Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/07
1590 Dot. złego stanu nawierzchni jezdni i niewidocznego oznakowanie poziomego przy ul. Sikorskiego Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/05
1589 Dot. nawierzchni chodnika przy ulicy Spiskiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/04
1588 Dot. zniszczonej infrastruktury przy rondzie Jana Olszewskiego Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/21
1587 Dot. pracy Straży Miejskiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/03
1586 Dot. zaniedbanego przystanku tramwajowego Jaśminowa ZUS Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/07
1585 Dot. zniszczonych słupków ochronnych przy ul. Jagiellońskiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/04
1584 Dot. ławek na przystankach autobusowych Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/05
1583 Dot. napraw infrastruktury w marinie na Wyspie Grodzkiej Interpelacja 2020/07/23 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/30
1582 Dot. montażu lustra przy ul. Gwarnej Interpelacja 2020/07/22 Biskupski   Marcin   2020/07/31
1581 Dot. zlecenia sprzątania śmieci wzdłuż ulicy Stacyjnej Interpelacja 2020/07/22 Biskupski   Marcin   2020/07/30
1580 Dot. montażu spowalniaczy ruchu na odcinku ul. Młodzieży Polskiej Interpelacja 2020/07/22 Biskupski   Marcin   2020/07/31
1579 Dot. wydanego pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych na działce o nr ewidencyjnym 34/10 obręb 51 Interpelacja 2020/07/22 Jackowski   Dominika   2020/08/07
1578 Dot. zaniedbanej infrastruktury przy ul. Sowińskiego Interpelacja 2020/07/22 Kurzawa   Agnieszka   2020/08/03
1577 Dot. lamp wzdłuż ulicy Andrzejewskiego Interpelacja 2020/07/21 Biskupski   Marcin   2020/07/30
1576 Dot. krzyża na osiedlu Krzekowo Interpelacja 2020/07/21 Lewandowski   Roman   2020/07/31
1575 Dot. osób handlujących przy targowisku Manhattan na skwerze im. Raoula Wallenberga Interpelacja 2020/07/21 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/28
1573 Dot. nierespektowania głosu mieszkańców i ich praw zawartych w ustawie o petycjach Interpelacja 2020/07/17 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/30
1572 Dot. niesprawiedliwych zasad dostępu do boiska przy ul. Orlej Interpelacja 2020/07/17 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/24
1571 Dot. niekorzystnej perspektywy demograficznej w Szczecinie Interpelacja 2020/07/16 Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   Duklanowski   Leszek   Chabior   Marek   Stankiewicz   Robert   Lewandowski   Roman   Biernat   Stefania   2020/08/06
1570 Dot. renowacji grobów ofiar Grudnia'70 Interpelacja 2020/07/16 Matecki   Dariusz   2020/07/31
1569 Dot. utrzymywania czystości i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw na Placu im. K.I. Gałczyńskiego Interpelacja 2020/07/15 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/24
1568 Dot. niewłaściwego parkowania przy ul. Rayskiego Interpelacja 2020/07/14 Słowik   Przemysław   2020/07/28
1567 Dot. polityk sektorowych/branżowych Miasta Szczecin Zapytanie 2020/07/14 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/08/06
1566 Dot. konieczności zwrotu ponad 7 mln zł przez Gminę Miasto Szczecin na skutek błędnej decyzji Interpelacja 2020/07/14 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/29
1565 Dot. nasadzeń robinii akacjowych w celu odtworzenia i zachowania historycznego krajobrazu kulturowego unikatowego XIX-wiecznego śródmieścia Szczecina Interpelacja 2020/07/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/17
1564 Dot. przeprowadzenia pogłębionych badań drzew przeznaczonych do usunięcia Interpelacja 2020/07/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/17
1563 Dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie usunięcia drzew Interpelacja 2020/07/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/17
1562 Dot. terminu wprowadzania ewentualnych zmian do projektu rewitalizacji al. Wojska Polskiego Zapytanie 2020/07/10 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/07/17
1561 Dot. aktów wandalizmu na skwerze Misia Wojtka Interpelacja 2020/07/10 Jaskulski   Patryk   2020/07/22
1560 Dot. kolejnego wypadku na przejściu dla pieszych przy ulicy Ku Słońcu/ Kwiatowa oraz zadania Tramwaj do Mierzyna Interpelacja 2020/07/10 Jackowski   Dominika   2020/07/16
1559 Dot. przystanku autobusowego "Podjuchy dworzec" Interpelacja 2020/07/08 Biskupski   Marcin   2020/07/17
1558 Dot. montażu dwóch ławek na przystankach autobusowych Interpelacja 2020/07/08 Biskupski   Marcin   2020/07/15
1557 Dot. Ekoportu przy pl. Słowińców na Gumieńcach Interpelacja 2020/07/07 Jackowski   Dominika   2020/07/27
1556 Dot. zachowania kierowców komunikacji miejskiej na pętli na Gumieńcach Interpelacja 2020/07/07 Jackowski   Dominika   2020/07/21
1555 Dot. oszczędności energii w placówkach oświatowych Zapytanie 2020/07/06 Jaskulski   Patryk   2020/07/20
1554 Dot. postępu prac nad projektem SBO Zapytanie 2020/07/06 Biskupski   Marcin   2020/07/17
1553 Dot. finansowania przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych Interpelacja 2020/07/03 Matecki   Dariusz   2020/07/16
1552 Dot. wykonania nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Złotowskiej Interpelacja 2020/07/02 Kadłubowski   Łukasz   2020/08/04
1551 Dot. rozwoju Szczecina w kwestii pozyskiwania inwestorów i powstawania dużych przedsiębiorstw Interpelacja 2020/07/02 Biernat   Stefania   Dąbrowski   Witold   Duklanowski   Leszek   Lewandowski   Roman   Chabior   Marek   Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Stankiewicz   Robert   Pawlicki   Marcin   2020/07/14
1550 Dot. finansowania i prowadzenia profilu na portalu Facebook o nazwie "Prezydent Szczecina" Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/06
1549 Dot. koszenia trawy na Stołczynie Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/15
1548 Dot. kosza na śmieci u zbiegu ulic Kadłubka i Św. Łukasza Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/13
1547 Dot. noszenia maseczek ochronnych w komunikacji miejskiej Interpelacja 2020/07/01 Pawlicki   Marcin   2020/07/14
1546 Dot. wspierania twórców szczecińskich murali Interpelacja 2020/07/01 Pawlicki   Marcin   2020/07/15
1545 Dot. utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej Interpelacja 2020/07/01 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/23
1544 Dot. ulicy Wincentego Witosa Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/14
1543 Dot. przycięcia krzewów blokujących chodnik (ul. Nad Odrą) Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/15
1542 Dot. usunięcia dzikiego wysypiska (ul. Monterska) Zapytanie 2020/07/01 Matecki   Dariusz   2020/07/13
1541 Dot. pomieszczenia tymczasowego położonego w Szczecinie Zapytanie 2020/06/30 Matecki   Dariusz   2020/07/15
1540 Dot. niesprawnych tablic systemu informacji drogowej Interpelacja 2020/06/30 Słowik   Przemysław   2020/07/20
1539 Dot. strategii rozwoju tras rowerowych w Szczecinie Interpelacja 2020/06/30 Słowik   Przemysław   2021/01/05
1538 Dot. zmiany organizacji ruchu na Trasie Zamkowej Interpelacja 2020/06/30 Słowik   Przemysław   2020/07/07
1537 Dot. realizacji inwestycji drogowych na osiedlu Drzetowo-Grabowo Zapytanie 2020/06/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/07/14
1536 Dot. prac pielegnacyjnych oraz niedziałającej fontanny na Stawie Brodowskim Interpelacja 2020/06/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/07/13
1535 Dot. zakończenia II etapu Parku Warszewo-Podbórz Interpelacja 2020/06/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/07/13
1534 Dot. dzikiego parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich Interpelacja 2020/06/25 Biskupski   Marcin   2020/07/14
1533 Dot. zamkniętego ekoportu przy pl. Słowińców osiedle Gumieńce Interpelacja 2020/06/25 Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Zielińska   Grażyna   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   2020/07/13
1532 Dot. koszenia trawników na placach zabaw i trójkątach widoczności osiedle Gumieńce Interpelacja 2020/06/25 Jackowski   Dominika   2020/07/09
1531 Dot. wycinki i nasadzeń krzewów przy ul. Janiszewskiego Interpelacja 2020/06/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/15
1530 Dot. ul. Misia Wojtka i znajdującego się tam skweru Interpelacja 2020/06/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/09
1529 Dot. tablic informacyjnych dla kierowców znajdujących się przy ul. Gdańskiej Interpelacja 2020/06/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/09
1528 Dot. pętli przy Basenie Górniczym Interpelacja 2020/06/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/07
1527 Dot. bazgrołów na szczecińskich kamienicach Zapytanie 2020/06/23 Matecki   Dariusz   2020/07/15
1526 Dot. wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Bandurskiego Interpelacja 2020/06/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/07/08
1525 Dot. usuwania wraków Zapytanie 2020/06/22 Słowik   Przemysław   2020/07/06
1524 Dot. betonowej przeszkody na drodze rowerowej Interpelacja 2020/06/22 Słowik   Przemysław   2020/07/06
1523 Dot. zabytkowych płyt chodnikowych i kostek brukowych Interpelacja 2020/06/22 Słowik   Przemysław   2020/07/07
1522 Dot. wraku w oficynie przy ul. Rayskiego 19 Interpelacja 2020/06/22 Słowik   Przemysław   2020/07/15
1521 Dot. pojemników na odzież przy ul. Koński Kierat Zapytanie 2020/06/22 Słowik   Przemysław   2020/06/29
1520 Dot. zainfekowanego drzewa przy ul. Koński Kierat Interpelacja 2020/06/22 Słowik   Przemysław   2020/07/07
1519 Dot. przejścia pieszych przy ul. Wendy/ul. Zbożowej Interpelacja 2020/06/22 Słowik   Przemysław   2020/07/07
1518 Dot. promocji Szczecina w zakresie kutury i biznesu Interpelacja 2020/06/22 Lewandowski   Roman   2020/07/07
1517 Dot. skupu butelek Interpelacja 2020/06/22 Lewandowski   Roman   2020/07/06
1516 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1498, pismo znak: WGK- II.0003.787.2020.AG Interpelacja 2020/06/22 Lewandowski   Roman   2020/07/07
1515 Dot. interwencji w sprawie wjazdu/wyjazdu od strony Stargardu do Szczecin Wielgowo Interpelacja 2020/06/19 Pawlicki   Marcin   2020/06/26
1514 Dot. naprawy stopnia schodów nad stawem Rubinowym Interpelacja 2020/06/17 Biskupski   Marcin   2020/07/07
1513 Dot. uszkodzeń w Parku Majowe Interpelacja 2020/06/16 Biskupski   Marcin   2020/06/30
1512 Dot. opróżniania koszy na śmieci Interpelacja 2020/06/16 Biskupski   Marcin   2020/07/02
1511 Dot. pielęgnacji zieleni i kwietnych łąk miejskich Interpelacja 2020/06/16 Duklanowski   Leszek   Pawlicki   Marcin   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Kurzawa   Agnieszka   Biernat   Stefania   2020/06/26
1510 Dot. interwencji w sprawie placu zabaw przy ul. Podgórnej / ul. Dworcowej Interpelacja 2020/06/10 Pawlicki   Marcin   2020/06/24
1509 Dot. usunięcia wraku samochodu Opel na parkingu przy ul. Bazarowa 28 Interpelacja 2020/06/10 Pawlicki   Marcin   2020/06/23
1508 Dot. usunięcia wraku samochodu Polonez na parkingu przy ul. Bazarowa 28 Interpelacja 2020/06/10 Pawlicki   Marcin   2020/06/23
1507 Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1420 Interpelacja 2020/06/10 Pawlicki   Marcin   2020/06/23
1506 Dot. zaniedbanego placu im. K.I. Gałczyńskiego Interpelacja 2020/06/10 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/26
1505 Dot. dewastacji filaru Trasy Zamkowej Zapytanie 2020/06/10 Matecki   Dariusz   2020/06/26
1504 Dot. odbioru odpadów z Parku Łyczywka Interpelacja 2020/06/09 Jaskulski   Patryk   2020/06/22
1503 Dot. odkomarzania terenów w Szczecinie Interpelacja 2020/06/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/06/22
1502 Dot. przeglądów placów zabaw oraz koszenia traw Interpelacja 2020/06/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/06/22
1501 Dot. dewastacji wiat przystankowych na ul. Kościelnej (Stołczyn) Zapytanie 2020/06/08 Matecki   Dariusz   2020/06/19
1500 Dot. przygotowania placów zabaw do eksploatacji Interpelacja 2020/06/08 Jackowski   Dominika   2020/06/22
1499 Dot. wycięcia kasztanowca przy ul. Mickiewicza Interpelacja 2020/06/08 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/06/22
1498 Dot: poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych Interpelacja 2020/06/08 Lewandowski   Roman   2020/06/19
1497 Dot. porządku w Parku im. Tadeusza Kutrzeby Interpelacja 2020/06/08 Jaskulski   Patryk   2020/06/22
1496 Dot. projektu SBO ROZBUJAJMY SZCZECIN - HAMAKI MIEJSKIE W PARKU ŻEROMSKIEGO I W PARKU KASPROWICZA Interpelacja 2020/06/08 Słowik   Przemysław   2020/06/24
1495 Dot. realizacji zadania z SBO 2019 Zapytanie 2020/06/08 Słowik   Przemysław   2020/06/22
1494 Dot. dostępności boiska przy ul. Modrej Interpelacja 2020/06/08 Słowik   Przemysław   2020/06/24
1493 Dot. wycinki drzew w związku z inwestycją przy ul. Szafera Zapytanie 2020/06/08 Słowik   Przemysław   2020/07/07
1492 Dot. rozpowszechniania informacji o zasadach bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa Interpelacja 2020/06/05 Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Pawlicki   Marcin   2020/06/19
1491 Dot. ilości uczniów nieobjętych zdalnym nauczaniem Interpelacja 2020/06/04 Bartnik   Paweł   2020/06/15
1490 Dot. chodnika łączącego ul. Przyjaciół Żołnierza i Bandurskiego Interpelacja 2020/06/04 Kadłubowski   Łukasz   2020/06/18
1489 Dot. próby ograniczenia dostępności Arkonki Interpelacja 2020/06/04 Dąbrowski   Witold   2020/06/16
1488 dot. projektu SBO - Instalacja Artystyczna Upamiętniająca Postać Krzystofa Jarzyny Zapytanie 2020/06/03 Słowik   Przemysław   2020/06/18
1487 dot. zwiększenia bezpieczeństwa dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Frysztackiej z ul. Ruską Interpelacja 2020/06/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/18
1486 dot. nawierzchni na odcinku z ograniczonym ruchem pojazdów przy ul. Kaszubskiej Interpelacja 2020/06/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/20
1485 dot. uprzątnięcia Parku Brodowskiego Interpelacja 2020/06/03 Bartnik   Paweł   2020/07/08
1484 dot. remontu ul. Wiosny Ludów Interpelacja 2020/06/03 Bartnik   Paweł   2020/06/18
1483 dot. zniszczonego pasa zieleni przy ul. Pelikana Interpelacja 2020/06/02 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/19
1482 dot. infrastruktury w okolicy budynku Posejdon Interpelacja 2020/06/02 Kurzawa   Agnieszka   2020/07/07
1481 dot. naprawy chodnika na Małych Błoniach Interpelacja 2020/06/02 Kadłubowski   Łukasz   2020/06/10
1480 dot. wysprzątania terenu przy skrzyżowaniu ul. Warcisława i Rapackiego Interpelacja 2020/06/02 Kadłubowski   Łukasz   2020/06/10
1479 dot. przejścia dla pieszych na wysokości stadionu miejskiego przy ul. Arkońskiej Interpelacja 2020/06/01 Jaskulski   Patryk   2020/06/05
1478 dot. zarejestrowanych aut elektrycznych i hybrydowych Zapytanie 2020/06/01 Słowik   Przemysław   2020/06/10
1477 dot. nasadzeń na ulicy Łukasińskiego Interpelacja 2020/06/01 Jackowski   Dominika   2020/06/17
1476 Dot. placu zabaw przy ul. Hożej Interpelacja 2020/05/29 Kadłubowski   Łukasz   2020/06/10
1475 Dot. zmiany organizacji ruchu na pl. Zgody oraz ul. Edmunda Bałuki Interpelacja 2020/05/29 Słowik   Przemysław   2020/06/18
1474 Dot. wycinki drzew przy ulicy Mariackiej Interpelacja 2020/05/29 Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   2020/06/15
1473 Dot. ławek solarnych z dostępem do Wi-Fi Interpelacja 2020/05/29 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/10
1472 Dot. bezpłatnych punktów dostępu do internetu Zapytanie 2020/05/28 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/16
1471 Dot. platformy zakupowej dla Gminy Miasto Szczecin Interpelacja 2020/05/28 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/04
1470 Dot. wykazu wolnych terenów gminy Zapytanie 2020/05/28 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/10
1469 Dot. koszenia traw w miejskich skwerach i parkach Interpelacja 2020/05/28 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/15
1468 Dot. koszenia traw w mieście Interpelacja 2020/05/28 Pawlicki   Marcin   2020/06/16
1467 Dot. podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ul. Łukasińskiego i ul. Reduty Ordona Interpelacja 2020/05/28 Pawlicki   Marcin   2020/06/05
1466 Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reduty Ordona i Łukasińskiego Interpelacja 2020/05/27 Stankiewicz   Robert   2020/06/05
1465 Dot. wynagrodzeń rad nadzorczych w spółkach komunalnych Interpelacja 2020/05/27 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/08
1464 Dot. częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Interpelacja 2020/05/27 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/08
1463 Dot. kosztów związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa Interpelacja 2020/05/27 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/10
1462 Dot. oczekiwania na rozpatrzenie wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie Interpelacja 2020/05/27 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/10
1461 Dot. żywienia dzieci w przedszkolach Interpelacja 2020/05/26 Jackowski   Dominika   2020/06/05
1460 Dot. strategii Biblioteki Miejskiej w Szczecinie Interpelacja 2020/05/26 Jackowski   Dominika   2020/06/10
1459 Dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum - Brama - Portowa 3 Interpelacja 2020/05/26 Jackowski   Dominika   2020/06/05
1458 Dot. zawiadomień o możliwości składania wniosków do mpzp, wykluczających udział naszych mieszkańców w postępowaniach Interpelacja 2020/05/26 Jackowski   Dominika   2020/06/05
1457 Dot. możliwości organizowania jarmarków osiedlowych oraz zajęć sportowych Zapytanie 2020/05/26 Jackowski   Dominika   2020/06/08
1456 Dot. montażu koszy na śmieci wzdłuż ulicy Polskich Marynarzy Interpelacja 2020/05/26 Jackowski   Dominika   2020/06/08
1455 Dot. wiat przystankowych przy ulicy Sikorskiego Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/05
1454 Dot. przystanku autobusowego przy ulicy Krzywoustego Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/09
1453 Dot. opinii dendrologicznej drzew przy ulicy Ku Słońcu Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/05
1452 Dot. ławek przy jeziorze Słonecznym na Gumieńcach Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/05
1451 Dot. drzew rosnących przy nabrzeżu Wieleckim Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/09
1450 Dot. pielęgnacji zieleni na ternie przy jeziorze Słonecznym na Gumieńcach Zapytanie 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/08
1449 Dot. nowych nasadzeń w sąsiedztwie jeziora Słonecznego na Gumieńcach Zapytanie 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/10
1448 Dot. przebudowy ulicy Przygodnej Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/10
1447 Dot. usunięcia odpadów z al. Struga Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/05
1446 Dot. koszenia trawników Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/05
1445 Dot. drzew przy ulicy Ku Słońcu nr 43- 57 Interpelacja 2020/05/25 Jackowski   Dominika   2020/06/08
1444 Dot. szklanych barierek ochronnych Interpelacja 2020/05/25 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/15
1443 Dot. zainfekowania zieleni miejskiej przez Ćmę Bukszpanową Zapytanie 2020/05/25 Słowik   Przemysław   2020/06/05
1442 Dot. usunięcia wraku przy ul. Wyszyńskiego Interpelacja 2020/05/25 Słowik   Przemysław   2020/06/01
1441 Dot. zabezpieczenia dziury przy ul. Podgórnej i budowy nowego chodnika Interpelacja 2020/05/25 Słowik   Przemysław   2020/06/08
1440 Dot. parkowania przy pl. Witosa Interpelacja 2020/05/25 Słowik   Przemysław   2020/06/09
1439 Dot. opuszczonych pawilonów przy ul.Wyszyńskiego Zapytanie 2020/05/25 Słowik   Przemysław   2020/06/15
1438 Dot. przejścia dla pieszych i bezpieczeństwa przy ul. Arkońskiej Interpelacja 2020/05/25 Słowik   Przemysław   2020/06/04
1437 Dot. półkolonii letnich w dobie epidemii koronawirusa Zapytanie 2020/05/25 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/10
1436 Dot. wznowienia działalności żłobków i przedszkoli Zapytanie 2020/05/25 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/02
1435 Dot. kompleksowego informowania mieszkańców o planowanych wycinkach drzew Interpelacja 2020/05/25 Kurzawa   Agnieszka   2020/06/23
1434 Dot. sygnalizacji świetlnej przy stadionie Arkonii Interpelacja 2020/05/22 Myśliwiec   Maria   2020/06/04
1433 Dot. nieruchomości przy ul. Studziennej 15 Interpelacja 2020/05/22 Pawlicki   Marcin   2020/06/05
1432 Dot. usunięcia wraku samochodu przy ul. Królowej Jadwigi Interpelacja 2020/05/21 Pawlicki   Marcin   2020/06/04
1431 Dot. możliwości utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Metalowej Interpelacja 2020/05/20 Biskupski   Marcin   2020/05/28
1430 Dot. wyłączenia z eksploatacji Obiektu Sportowego Orla Zapytanie 2020/05/20 Matecki   Dariusz   2020/05/28
1429 Dot. mieszkańców Szczecina zagrożonych bezdomnością Zapytanie 2020/05/20 Matecki   Dariusz   2020/06/02
1428 Dot. wniosków i propozycji Zespołu Opiniującego i Odwoławczego SBO Zapytanie 2020/05/20 Matecki   Dariusz   2020/06/05
1427 Dot. testowania pracowników oświaty na obecność koronawirusa Interpelacja 2020/05/19 Pańka   Urszula   Zielińska   Grażyna   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   2020/06/02
1426 Dot. usunięcia wraków przy SP 71 Interpelacja 2020/05/19 Biskupski   Marcin   2020/06/01
1425 Dot. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa w przedszkolach i żłobkach Zapytanie 2020/05/19 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/06/02
1424 Dot. odnowienia oznakowania poziomego w ramach bieżącego utrzymania ulic Interpelacja 2020/05/19 Biskupski   Marcin   2020/05/29
1423 Dot. budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wojska Polskiego 72 Interpelacja 2020/05/19 Matecki   Dariusz   Duklanowski   Leszek   Kurzawa   Agnieszka   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   Ussarz   Maciej   2020/06/05
1422 Dot. możliwości montażu progu zwalniającego na ul. Pszennej Zapytanie 2020/05/19 Biskupski   Marcin   2020/05/29
1421 Dot. podwykonawców przebudowy stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie Zapytanie 2020/05/19 Pawlicki   Marcin   2020/06/04
1420 Dot. usunięcia wraku samochodu przy ul. Budziszyńskiej a ul. Włościańską Interpelacja 2020/05/19 Pawlicki   Marcin   2020/06/01
1419 Dot. zasobu docelowo czynszowego Gminy Miasta Szczecin Zapytanie 2020/05/18 Kadłubowski   Łukasz   2020/06/23
1418 Dot. zwiększenia powierzchni pasa drogowego dostępnej pod ogródki gastronomiczne Interpelacja 2020/05/18 Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   2020/06/02
1417 Dot. wsparcia dla niepublicznych przedszkoli i żłobków Interpelacja 2020/05/18 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   2020/06/05
1416 Dot. wsparcia branży gastronomicznej w Szczecinie Interpelacja 2020/05/18 Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/06/03
1415 Dot. wsparcia przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa Interpelacja 2020/05/15 Pawlicki   Marcin   Ussarz   Maciej   Matecki   Dariusz   Lewandowski   Roman   Kurzawa   Agnieszka   2020/06/03
1414 Dot. lokalu przy ul. Wojska Polskiego 53 Interpelacja 2020/05/15 Duklanowski   Leszek   2020/05/29
1413 Dot. koncepcji budowy nowej siedziby przychodni przy ul. Staromłyńskiej Interpelacja 2020/05/14 Biernat   Stefania   Matecki   Dariusz   Duklanowski   Leszek   Kurzawa   Agnieszka   Ussarz   Maciej   Pawlicki   Marcin   2020/07/07
1412 Dot. możliwości korzystania z siłowni zewnętrznych oraz zestawów do workoutu Interpelacja 2020/05/14 Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   2020/05/28
1411 Dot. popularyzacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Interpelacja 2020/05/13 Ussarz   Maciej   Pawlicki   Marcin   Chabior   Marek   Matecki   Dariusz   Kurzawa   Agnieszka   2020/05/27
1410 Dot. stanu realizacji projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Interpelacja 2020/05/13 Ussarz   Maciej   Matecki   Dariusz   Chabior   Marek   Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   2020/05/27
1409 Dot. otoczenia Syrenich Stawów Interpelacja 2020/05/12 Duklanowski   Leszek   2020/05/25
1408 Dot. niezabezpieczonego zaplecza budowy przy ul. Rugiańskiej Zapytanie 2020/05/11 Kadłubowski   Łukasz   2020/06/09
1407 Dot. uzupełnienia ubytków w jezdniach na os. Książąt Pomorskich Interpelacja 2020/05/11 Kadłubowski   Łukasz   2020/05/25
1406 Dot. opóźnień otwarcia odrestaurowanego zajazdu Szmaragd Interpelacja 2020/05/11 Ussarz   Maciej   Kurzawa   Agnieszka   Matecki   Dariusz   Biernat   Stefania   Pawlicki   Marcin   2020/05/25
1405 Dot. działań miasta w zakresie zatrzymywania wody opadowej. Zapytanie 2020/05/11 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   2020/05/25
1404 Dot. odkomarzania wybranych terenów Szczecina Zapytanie 2020/05/11 Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Słowik   Przemysław   2020/05/25
1403 Dot. zasypywania i niszczenia prawnie chronionego zbiornika wodnego na osiedlu Żelechowa. Prośba o pilną interwencję Interpelacja 2020/05/08 Matecki   Dariusz   2020/05/22
1402 Dot. zniszczonych pojemników na odzież Zapytanie 2020/05/08 Matecki   Dariusz   2020/05/22
1401 Dot. dzienników elektronicznych w szczecińskich szkołach Zapytanie 2020/05/08 Matecki   Dariusz   2020/05/15
1400 Dot. zniszczeń przez dziki na ogródkach działkowych im. Mikołaja Reja przy ul. Łukasińskiego Interpelacja 2020/05/08 Pawlicki   Marcin  
1399 Dot. zniszczeń infrastruktury podczas trwających prac budowlanych na ul. Sowińskiego Interpelacja 2020/05/07 Pawlicki   Marcin   2020/05/20
1398 Dot. wykorzystania wody z basenów szczecińskich pływalni Interpelacja 2020/05/05 Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/05/19
1397 Dot. braku flag państwowych na budynkach mieszkalnych wchodzących w zasoby miasta Interpelacja 2020/05/05 Ussarz   Maciej   Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Dąbrowski   Witold   Matecki   Dariusz   2020/06/03
1396 Dot. znaku przy skrzyżowaniu ulic Świerkowa i Stanisława Wojciechowskiego Zapytanie 2020/05/05 Matecki   Dariusz   2020/05/13
1395 Dot. usunięcia wulgarnych napisów Zapytanie 2020/05/05 Matecki   Dariusz   2020/05/19
1394 Dot. uprzątnięcia terenu przy przystanku Plac Rodła 25 Zapytanie 2020/05/05 Matecki   Dariusz   2020/05/14
1393 Dot. odnowienia ławek na Bulwarach Interpelacja 2020/05/05 Ussarz   Maciej   Pawlicki   Marcin   Matecki   Dariusz   Kurzawa   Agnieszka   2020/05/19
1392 Dot. krzyża i flagi na Placu Grunwaldzkim Interpelacja 2020/05/05 Matecki   Dariusz   2020/05/20
1391 Dot. budowy miejsc parkingowych przy ul. Drukarskiej Interpelacja 2020/05/05 Biskupski   Marcin  
1390 Dot. budowy miejsc parkingowych przy ul. Jaracza w Zdrojach Interpelacja 2020/05/05 Biskupski   Marcin   2020/05/19
1389 Dot. brakującego fragmentu chodnika na ul. Pomarańczowej Interpelacja 2020/05/05 Biskupski   Marcin   2020/05/19
1388 Dot. braku rozkładu jazdy linii nr 64 na przystanku Sanatoryjna Interpelacja 2020/05/05 Biskupski   Marcin   2020/05/15
1387 Dot. odpowiedzi na interpelacje 1233 Interpelacja 2020/05/05 Biskupski   Marcin   2020/05/12
1386 Dot. utwardzenia nawierzchni i zagospodarowania terenu przy ul. Podbórzańskiej Interpelacja 2020/05/04 Kadłubowski   Łukasz   2020/05/07
1385 Dot. uzupełnienia ubytku w jezdnia na ul. Sarniej Interpelacja 2020/05/04 Kadłubowski   Łukasz   2020/05/12
1384 Dot. pracowników Domów Pomocy Społecznej Interpelacja 2020/04/30 Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Ussarz   Maciej   2020/05/21
1383 Dot. dezynfekcji przestrzeni publicznej Interpelacja 2020/04/30 Kurzawa   Agnieszka   2020/05/19
1382 Dot. stanowiska ws. zapewnienia wszystkim mieszkańcom maseczek ochronnych Interpelacja 2020/04/30 Kurzawa   Agnieszka   2020/11/13
1381 Dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niebuszewo -Osiedle Zapytanie 2020/04/30 Kadłubowski   Łukasz   2020/05/12
1380 Dot. wykorzystania przesadzarki do drzew Zapytanie 2020/04/29 Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   2020/05/14
1379 Dot. zmian w strefie płatnego parkowania w Szczecinie Zapytanie 2020/04/29 Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   2020/05/13
1378 Dot. sytuacji przychodni przy ul. Staromłyńskiej Interpelacja 2020/04/29 Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   Biernat   Stefania   Matecki   Dariusz   Duklanowski   Leszek   Ussarz   Maciej   2020/05/13
1377 Dot. zabezpieczenia drzew przy ul. E. Bałuki Interpelacja 2020/04/29 Słowik   Przemysław   2020/05/08
1376 Dot. finansowania plebiscytu "Supermiasta" Zapytanie 2020/04/23 Matecki   Dariusz   2020/05/12
1375 Dot. terenów zielonych Interpelacja 2020/04/23 Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz  
1374 Dot. naprawy chodnika przy ul. Złotowskiej Interpelacja 2020/04/23 Kadłubowski   Łukasz   2020/05/05
1373 Dot. łagodzenia ograniczeń użytkowania miejskich obiektów sportowych Interpelacja 2020/04/21 Kurzawa   Agnieszka   Duklanowski   Leszek   Matecki   Dariusz   Ussarz   Maciej   Pawlicki   Marcin   2020/05/12
1372 Dot. realizacji inwestycji w czasie epidemii koronawirusa Zapytanie 2020/04/21 Kadłubowski   Łukasz   2020/05/07
1371 Dot. sytuacji w domach pomocy społecznej i hospicjach Interpelacja 2020/04/21 Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   2020/05/19
1370 Dot. obniżenia czynszu dzierżawnego dla obiektów handlowych i targowisk Interpelacja 2020/04/20 Pawlicki   Marcin   Matecki   Dariusz   Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   Kurzawa   Agnieszka   2020/05/06
1369 Dot. otwarcia lasów miejskich Interpelacja 2020/04/20 Matecki   Dariusz   2020/04/27
1368 Dot. bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność Interpelacja 2020/04/20 Matecki   Dariusz   2020/04/30
1367 Dot. zabezpieczenia DPS Interpelacja 2020/04/20 Matecki   Dariusz   2020/04/29
1366 Dot. zwolnień urzędników spowodowanych epidemią koronawirusa Zapytanie 2020/04/20 Matecki   Dariusz   2020/05/06
1365 Dot. działalności miejskiego schroniska dla zwierząt w okresie pandemii Interpelacja 2020/04/20 Matecki   Dariusz   2020/05/04
1364 Dot. odpowiedzi na interpelacje nr 1293 Interpelacja 2020/04/20 Biskupski   Marcin   2020/05/07
1363 Dot. działalności pełnomocników Prezydenta Szczecina Zapytanie 2020/04/20 Matecki   Dariusz   2020/05/05
1362 Dot. nagród przyznanych zastępcom Prezydenta Miasta Szczecin, Sekretarzowi, Skarbnikowi, pełnomocnikom prezydenta, dyrektorom instytucji podległych UM, dyrektorom wydziałów UM Zapytanie 2020/04/20 Matecki   Dariusz   2020/05/04
1361 Dot. zapewnienia opieki i dostępu do edukacji dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Interpelacja 2020/04/20 Matecki   Dariusz   2020/04/29
1360 Dot. przekazywania maseczek ochronnych osobom bezdomnym Zapytanie 2020/04/16 Kurzawa   Agnieszka   2020/04/24
1359 Dot. zakupu i dystrybucji maseczek wielorazowych dla szczecinian Zapytanie 2020/04/16 Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika   2020/04/24
1358 Dot. statystyk liczby zgonów w Gminie Miasto Szczecin Interpelacja 2020/04/16 Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/04/17
1357 Dot. włączenia terenów lasów miejskich do ponownej eksploatacji Interpelacja 2020/04/16 Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   2020/04/27
1356 Dot. rezygnacji z budowy pomnika Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina Interpelacja 2020/04/16 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/05/05
1355 Dot. wysprzątania terenu przy ul. Pozdawiskiej Interpelacja 2020/04/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/04/22
1354 Dot. statystyk dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia Interpelacja 2020/04/08 Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   Słowik   Przemysław   2020/04/16
1353 Dot. maseczek wielorazowych dla mieszkańców Szczecina Interpelacja 2020/04/08 Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/04/24
1352 Dot. realizacji programu dożywania dzieci Interpelacja 2020/04/06 Słowik   Przemysław   Kadłubowski   Łukasz   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   2020/04/21
1351 Dot. pomocy osobom zamieszkującym lokale komunalne Interpelacja 2020/04/06 Dąbrowski   Witold   Ussarz   Maciej   Kurzawa   Agnieszka   Pawlicki   Marcin   Matecki   Dariusz   2020/04/17
1350 Dot. przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet i dzieci w czasie epidemii koronawirusa Interpelacja 2020/04/06 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/04/21
1349 Dot. zanieczyszczenia ul. Duńskiej Interpelacja 2020/04/06 Kadłubowski   Łukasz   2020/04/16
1348 Dot. odwołanych wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Gminę Miasto Szczecin i przekazaniu dodatkowych środków dla szczecińskich szpitali Interpelacja 2020/04/03 Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/04/24
1347 Dot. zwiększenia możliwości działania infolinii Urzędu Miasta w czasie epidemii Interpelacja 2020/04/02 Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   2020/04/03
1346 Dot. mieszkań tymczasowych dla personelu medycznego Interpelacja 2020/04/02 Słowik   Przemysław   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   2020/04/16
1345 Dot. dofinansowania zakupu sprzęt komputerowego dla potrzeb uczniów wykluczonych cyfrowo Interpelacja 2020/04/02 Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Jaskulski   Patryk   Jackowski   Dominika   Słowik   Przemysław   2020/04/06
1344 Dot. udostępnienia raportu "Energia szczecińskiej kultury. Badanie stanu i perspektyw szczecińskich instytucji oraz odbiorców kultury" Interpelacja 2020/03/31 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/04/14
1343 Dot. pomocy lokalnym przedsiębiorcom Interpelacja 2020/03/31 Kadłubowski   Łukasz   Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   Słowik   Przemysław   2020/04/29
1342 Dot. miejsca zbiorowej kwarantanny przy ul. Kusocińskiego Zapytanie 2020/03/31 Matecki   Dariusz   2020/04/07
1341 Dot. braku działań związanych z dezynfekcją miasta Interpelacja 2020/03/31 Matecki   Dariusz   2021/01/04
1340 Dot. pomocy szczecińskim szkołom, uczniom, nauczycielom w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Interpelacja 2020/03/31 Matecki   Dariusz   2020/04/03
1339 Dot. modyfikacji rozkładów jazdy komunikacji miejskiej Interpelacja 2020/03/27 Pawlicki   Marcin   2020/04/07
1338 Dot. zawieszenia abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania Interpelacja 2020/03/27 Jaskulski   Patryk   Biskupski   Marcin   Kadłubowski   Łukasz   Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/09/02
1337 Dot. wykorzystania potencjału szczecińskich firm w czasie ograniczenia przemieszczania się i gromadzenia ludności Interpelacja 2020/03/25 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   Biskupski   Marcin   Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   2020/03/27
1336 Dot. zawieszenia biletów okresowych komunikacji miejskiej na czas epidemii Interpelacja 2020/03/24 Słowik   Przemysław   2020/04/07
1335 Dot. dezynfekcji miejskiej przestrzeni Interpelacja 2020/03/24 Kurzawa   Agnieszka   2020/04/16
1334 Dot. fatalnego stanu nawierzchni przy ul. Kraszewskiego 9 w Dąbiu Interpelacja 2020/03/23 Biskupski   Marcin   2020/05/07
1333 Dot. rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w związku z epidemią koronawirusa Interpelacja 2020/03/23 Pawlicki   Marcin   2020/03/31
1332 Dot. zmian w rozkładach jazdy - zmniejszenia liczby połączeń Interpelacja 2020/03/23 Matecki   Dariusz   2020/03/31
1331 Dot. wyposażenia Biura Obsługi Interesantów Interpelacja 2020/03/16 Kurzawa   Agnieszka   2020/03/20
1330 Dot. zwiększenia bezpieczeństwa pracowników spółek/instytucji miejskich w czasie epidemii koronowirusa oraz zwiększenia środków bezpieczeństwa w DPS Interpelacja 2020/03/11 Matecki   Dariusz   2020/03/20
1329 Dot. zgłoszenia mowy nienawiści w Szkole Podstawowej w Szczecinie Interpelacja 2020/03/11 Słowik   Przemysław   2020/03/20
1328 Dot. przepełnionego pojemnika na śmieci przy garażach przy ul. Handlowej Interpelacja 2020/03/11 Biskupski   Marcin   2020/03/20
1327 Dot. agresywnego zachowania posła Nitrasa względem kobiety - kierowcy szczecińskiego autobusu Zapytanie 2020/03/09 Matecki   Dariusz   2020/05/07
1326 Dot. budowy drugiej nitki ul. Duńskiej Zapytanie 2020/03/09 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/20
1325 Dot. aktualnie procedowanych aneksów do umowy nr CRU/18/0000206 dot. budowy ulic: Kredowa, Urlopowa i Ostoi-Zagórskiego Zapytanie 2020/03/09 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/17
1324 Dot. diagnozy szczecińskiej kultury Interpelacja 2020/03/09 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/03/16
1323 Dot. Stowarzyszenia Prawy Brzeg Kultury Interpelacja 2020/03/09 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/04/14
1322 Dot. Willi Lentza Interpelacja 2020/03/09 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/03/23
1321 Dot. luki płacowej Interpelacja 2020/03/06 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/03/23
1320 Dot. transparentności działania rad osiedli Zapytanie 2020/03/03 Matecki   Dariusz   2020/03/19
1319 Dot. separatora na skrzyżowaniu ulic Derdowskiego / Świerczewska Zapytanie 2020/03/03 Matecki   Dariusz   2020/03/20
1318 Dot. pomocy lokatorce mieszkania socjalnego Zapytanie 2020/03/03 Matecki   Dariusz   2020/03/20
1317 Dot. wraku samochodu na parkingu przy ul. Wendy (okolice Starej Rzeźni) Interpelacja 2020/03/03 Pawlicki   Marcin   2020/03/20
1316 Dot. wycinki drzew i pielęgnacji zieleni miejskiej Interpelacja 2020/03/03 Pawlicki   Marcin   2020/05/07
1315 Dot. reklamy na ogrodzeniu przy al. Piastów a ul. Ku Słońcu Interpelacja 2020/03/03 Pawlicki   Marcin   2020/03/16
1314 Dot. kontenerów znajdujących się w pasie zielenie przy ul. Włoskiej Zapytanie 2020/03/02 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/13
1313 Dot. budowy ulic: Kredowa, Urlopowa i Ostoi-Zagórskiego Zapytanie 2020/03/02 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/05
1312 Dot. sprzątania terenu przy Al. Wyzwolenia 36 Zapytanie 2020/03/02 Matecki   Dariusz   2020/03/11
1311 Dot. zniszczonego ogrodzenia przy VI LO Interpelacja 2020/03/02 Kurzawa   Agnieszka   2020/03/04
1310 Dot. poniesionych kosztów na reklamy i promocję miasta Interpelacja 2020/03/02 Kurzawa   Agnieszka   2020/05/28
1309 Dot. udzielonej odpowiedzi na interpelację 727 - dotyczącą nielegalnych nośników przy alei Wojska Polskiego Interpelacja 2020/02/28 Jackowski   Dominika   2020/03/11
1308 Dot. stanu przygotowań placówek medycznych, instytucji publicznych, przedszkoli i żłobków w związku z zagrożeniem epidemią Koronawirusem Interpelacja 2020/02/27 Jackowski   Dominika   Zielińska   Grażyna   2020/03/11
1307 Dot. odpowiedzi w sprawie prawych możliwości dot. budowy chodnika do przystanku Podbórzańska Ogrody Interpelacja 2020/02/27 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/11
1306 Dot. aktualizacji koncepcji systemu tras rowerowych Interpelacja 2020/02/27 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/16
1305 Dot. realizację projektu „Boisko dla Bukowa!” Zapytanie 2020/02/27 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/11
1304 Dot. wybudowania wejścia i zjazdu dla rowerzystów do przystanku Przyjaciół Żołnierza Interpelacja 2020/02/27 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/11
1303 Dot. wraku samochodu przy ul. Kusocińskiego a ul. gen. J.Sowińskiego Interpelacja 2020/02/27 Pawlicki   Marcin   2020/03/12
1302 Dot. objęcia drzew szczególną uwagą i troską i stworzenie narzędzi w celu ochrony drzew. Interpelacja 2020/02/26 Jackowski   Dominika   2020/03/17
1301 Dot. zamontowaniu podjazdu dla rowerów na schodach Trasy Zamkowej Interpelacja 2020/02/26 Słowik   Przemysław   2020/05/06
1300 Dot. zaniedbania na budowie kościoła na Warszewie Interpelacja 2020/02/26 Jackowski   Dominika   Kadłubowski   Łukasz   Zielińska   Grażyna   Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   2020/03/10
1299 Dot. urzędowej tablicy przed kościołem Interpelacja 2020/02/26 Słowik   Przemysław   Jackowski   Dominika   2020/03/05
1298 Dot. mebli miejskich użytych przy wykonywaniu przebudowy ulicy Arkońskiej Interpelacja 2020/02/25 Jackowski   Dominika   2020/03/05
1297 Dot. dewastacji rabat na świeżo wyremontowanej ulicy Małkowskiego Zapytanie 2020/02/24 Matecki   Dariusz   2020/03/05
1296 Dot. porzucanych samochodów Zapytanie 2020/02/24 Chabior   Marek   2020/03/09
1295 Dot. wycinki drzew na działce po dawnym szpitalu przy ul. Janosika Interpelacja 2020/02/24 Słowik   Przemysław   2020/03/06
1294 Dot. nieopróżniania miejskich koszy na śmierci na ul. Europejskiej/Dworskiej Zapytanie 2020/02/24 Matecki   Dariusz   2020/03/04
1293 Dot. pawilonów handlowych przy ul. Łubinowej na osiedlu Majowym Interpelacja 2020/02/24 Biskupski   Marcin   2020/03/09
1292 Dot. montażu koszy na śmieci na ulicy Jaśminowej Interpelacja 2020/02/24 Biskupski   Marcin   2020/03/04
1291 Dot. warunków zajęcia pasa drogowego przez parafię przy ul. Św. Ducha Interpelacja 2020/02/20 Słowik   Przemysław   2020/03/02
1290 Dot. azbestu w Szczecinie Interpelacja 2020/02/20 Matecki   Dariusz   2020/03/03
1289 Dot. programu wczesnego wykrywania raka finansowanego z budżetu GMS, którego wnioskodawcą był prof. Tomasz Grodzki Interpelacja 2020/02/20 Matecki   Dariusz   2020/03/05
1288 Dot. prywatyzacji nieruchomości na wyspie Puckiej Zapytanie 2020/02/18 Biskupski   Marcin   2020/03/03
1287 Dot. rozbudowy willi położonej przy Al. Wojska Polskiego 68 Zapytanie 2020/02/18 Matecki   Dariusz   2020/02/27
1286 Dot. opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Interpelacja 2020/02/18 Matecki   Dariusz   2020/02/26
1285 Dot. skrzyżowania ulic Kielecka/Anhellego Interpelacja 2020/02/18 Matecki   Dariusz   2020/03/02
1284 Dot. ronda im. Jana Olszewskiego Zapytanie 2020/02/18 Matecki   Dariusz   2020/02/26
1283 Dot. opieki nad bezdomnymi kotami w Szczecinie Interpelacja 2020/02/18 Matecki   Dariusz   2020/03/03
1282 Dot. zatoki autobusowej w ciągu DK nr 10 Interpelacja 2020/02/18 Matecki   Dariusz   2020/03/03
1281 dot. posprzątania po inwestycji na ul. Szczecińskiej Interpelacja 2020/02/17 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/02
1280 dot. wypadków pracowników ZWiK Zapytanie 2020/02/17 Matecki   Dariusz   2020/02/28
1279 Dot. kolejnej wycinki drzew - LOVI Zapytanie 2020/02/17 Jackowski   Dominika   2020/03/04
1278 Dot. miejskiego programu in vitro 2019-2020 Interpelacja 2020/02/17 Jackowski   Dominika   2020/02/24
1277 Dot. targowisk miejskich i ich modernizacji Interpelacja 2020/02/14 Ussarz   Maciej   Pawlicki   Marcin   Kurzawa   Agnieszka   2020/02/24
1276 Dot. reklamy na budynku przy ul. Śląskiej 43a Interpelacja 2020/02/14 Jackowski   Dominika   2020/02/27
1275 Dot. potykaczy przy al. Wyzwolenia Interpelacja 2020/02/14 Jackowski   Dominika   2020/02/21
1274 Dot. nośnika reklamowego przy ul. Wyszyńskiego Interpelacja 2020/02/14 Jackowski   Dominika   2020/02/26
1273 Dot. lokali usługowych przy ul. Wyszyńskiego Interpelacja 2020/02/14 Jackowski   Dominika   2020/03/02
1272 Dotyczy stawek za wywóz odpadów Interpelacja 2020/02/14 Jackowski   Dominika   2020/02/26
1271 Dot. postępowań egzekucyjnych Interpelacja 2020/02/14 Matecki   Dariusz   2020/03/04
1270 Dot. wykazu wszystkich spraw, w których odstąpiono od żądania zwrotu bonifikaty mieszkaniowej, bądź udzielono ulgi w spłacie wierzytelności z niej wynikającej Interpelacja 2020/02/14 Matecki   Dariusz   2020/02/28
1269 Dot. specjalistycznego sprzętu do holowania samochodów - lawety Interpelacja 2020/02/14 Pawlicki   Marcin   2020/02/28
1268 Dot. zawartych porozumień między miastem, jednostkami miejskimi a związkami zawodowymi Interpelacja 2020/02/14 Pawlicki   Marcin   2020/02/28
1267 Dot. przestrzeni przy pomniku Adama Mickiewicza Interpelacja 2020/02/13 Pawlicki   Marcin   2020/02/24
1266 Dot. koszy ulicznych Zapytanie 2020/02/13 Kadłubowski   Łukasz   2020/03/12
1265 Dot. zdewastowanej budki przy przystanku Plac Rodła Interpelacja 2020/02/13 Matecki   Dariusz   2020/02/21
1264 Dot. rocznego opóźnienia w udzieleniu opowiedzi na interpelację nr 343 Interpelacja 2020/02/12 Pawlicki   Marcin   2020/02/25
1263 Dot. pilnej pomocy mieszkaniowej matce z orzeczoną niepełnosprawnością, która wychowuje trójkę dzieci Zapytanie 2020/02/12 Matecki   Dariusz   2020/03/12
1262 Dot. sprzedaży działki przy ul. Jerzego Popiełuszki Zapytanie 2020/02/12 Matecki   Dariusz   2020/02/26
1261 Dot. modernizacji ulicy Przygodnej i oświetlenia Parku Przygodna Interpelacja 2020/02/11 Matecki   Dariusz   2020/06/18
1260 Dot. awarii tablic dla kierowców Interpelacja 2020/02/10 Matecki   Dariusz   2020/05/13
1259 Dot. rzeczywistej kontroli nad działalnością rad osiedli Interpelacja 2020/02/10 Matecki   Dariusz   2020/02/26
1258 Dot. harmonogramu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz potencjalnych uciążliwości dla mieszkańców Interpelacja 2020/02/10 Matecki   Dariusz   2020/03/03
1257 Dot. planu sieci publicznych szkół podstawowych dla mieszkańców Krzekowa Interpelacja 2020/02/10 Matecki   Dariusz   2020/02/24
1256 Dot. zabytkowego Krzyża na Krzekowie Interpelacja 2020/02/10 Matecki   Dariusz   2020/02/25
1255 Dot. braku odbioru śmieci przy ul. Dworcowej Zapytanie 2020/02/10 Matecki   Dariusz   2020/02/24
1254 Dot. uszkodzonego pojemnika na używaną odzież na ul. Polskich Marynarzy Zapytanie 2020/02/10 Matecki   Dariusz   2020/02/21
1253 Dot. kamienicy przy ul. Szerokiej 16 Interpelacja 2020/02/10 Matecki   Dariusz   2020/02/25
1252 Dot. programu dla Seniorów "Złota Rączka" Interpelacja 2020/02/07 Słowik   Przemysław   Biskupski   Marcin   Jackowski   Dominika   Jaskulski   Patryk   Kadłubowski   Łukasz   2020/02/21
1251 Dot. układu dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów Zapytanie 2020/02/07 Biskupski   Marcin   2020/02/25
1250 Dot. "zjazdów" na schodach wybudowanych przy wiadukcie na ul. Arkońskiej Interpelacja 2020/02/06 Matecki   Dariusz   2020/02/20
1249 Dot. słupków na chodniku łącznika pomiędzy ul. Reymonta i ul. Grzegorza z Sanoka Zapytanie 2020/02/06 Matecki   Dariusz   2020/02/21
1248 Dot. zmian w istniejącej kanalizacji deszczowej i koniecznych napraw w Parku Brodowskim Interpelacja 2020/02/05 Matecki   Dariusz   2020/02/17
1247 Dot. niszczejącego, starego Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Chopina 26 Interpelacja 2020/02/04 Pawlicki   Marcin   2020/02/12
1246 Dot. dzików na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Boh. Warszawy Interpelacja 2020/02/04 Pawlicki   Marcin   2020/02/18
1245 Dot. legalizacji nośników reklamowych wielkopowierzchniowych Interpelacja 2020/02/04 Pawlicki   Marcin   2020/02/17
1244 Dot. przebudowy ulic Andersena, Północnej i Wapiennej Interpelacja 2020/02/03 Kadłubowski   Łukasz   2020/02/07
1243 Dot. działki i powstającego budynku przy ul. Mickiewicza/Waryńskiego Interpelacja 2020/02/03 Kurzawa   Agnieszka   2020/02/12
1242 Dot. renowacji zabytków - szczecińskich gryfów na osiedlu Załom-Kasztanowe Interpelacja 2020/02/03 Matecki   Dariusz   2020/02/17
1241 Dot. utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Weneckiej Interpelacja 2020/02/03 Kadłubowski   Łukasz   2020/02/17
1240 Dot. parkingu przy ul. Rapackiego Interpelacja 2020/01/30 Kadłubowski   Łukasz   2020/02/13
1239 Dot. planowanych inwestycji w rejonie Teatru Polskiego Zapytanie 2020/01/30 Kadłubowski   Łukasz   2020/02/06
1238 Dot. możliwości utworzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Księcia Eryka II Zapytanie 2020/01/30 Kadłubowski   Łukasz   2020/02/12
1237 Dot. montażu lampy/oprawy doświetlającej przejście dla pieszych przy ul. Akwarelowej Interpelacja 2020/01/30 Biskupski   Marcin   2020/02/11
1236 Dot. przystanku autobusowego linii 66 "NŻ" Botaniczna (80614) Interpelacja 2020/01/30 Biskupski   Marcin   2020/02/12
1235 Dot. zamknięcia schroniska dla zwierząt w niedziele niehandlowe Interpelacja 2020/01/29 Matecki   Dariusz   2020/02/07
1234 Dot. terenu Gminy Miasto Szczecin zajętego przez instytucję kościoła Interpelacja 2020/01/29 Słowik   Przemysław   2020/02/12
1233 Dot. oświetlenia drogi do pętli Turkusowa Interpelacja 2020/01/29 Biskupski   Marcin   2020/02/14
1232 Dot. oznakowania na ul. Reymonta Interpelacja 2020/01/28 Jaskulski   Patryk   2020/02/11
1231 Dot. łącznych kosztów prototypowania Placu Orła Białego Zapytanie 2020/01/28 Matecki   Dariusz   2020/02/14
1230 Dot. zwrotów bonifikaty mieszkaniowej Interpelacja 2020/01/28 Matecki   Dariusz   2020/02/13
1229 Dot. umowy pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów a firmą PARTNER SERWIS Interpelacja 2020/01/28 Matecki   Dariusz   2020/05/19
1228 Dot. odmalowania znaku T-24 na ulicy Odzieżowej 13 Zapytanie 2020/01/27 Matecki   Dariusz   2020/02/05
1227 Dot. zamieszkałej nieruchomości przy ul. Składowej 2 określonej jako "pustostan" Interpelacja 2020/01/27 Matecki   Dariusz   2020/03/12
1226 Dot. aktualnych danych w zakresie gospodarki komunalnej miasta Interpelacja 2020/01/27 Matecki   Dariusz   2020/02/24
1225 Dot. dodatkowej bonifikaty przy wykupie mieszkań komunalnych Interpelacja 2020/01/27 Matecki   Dariusz   2020/02/11
1224 Dot. umów pomiędzy GMS a sędzią Grzegorzem Jankowskim od 28 stycznia 2019 roku Interpelacja 2020/01/27 Matecki   Dariusz   2020/02/05
1223 Dot. obiektów sanitarnych znajdujących się na Łasztowni Interpelacja 2020/01/24 Pawlicki   Marcin   2020/02/11
1222 Dot. naprawy tymczasowego oznakowania przy ul. Felczaka Interpelacja 2020/01/24 Słowik   Przemysław   2020/01/31
1221 Dot. przepełnionych koszów do selektywnej zbiórki odpadów Interpelacja 2020/01/23 Ussarz   Maciej   2020/02/05
1220 Dot. przepełnionych pojemników na odpady selektywne przy ul. Brzozowskiego Interpelacja 2020/01/23 Jaskulski   Patryk   2020/02/05
1219 Dot. ławek solarnych za 112 tys. PLN, które miały udostępniać darmową sieć Wi-Fi Interpelacja 2020/01/23 Matecki   Dariusz   2020/02/14
1218 Dot. postawienia wiaty przystankowej na przystanku autobusowym Klucz-Autostrada Zapytanie 2020/01/23 Biskupski   Marcin   2020/02/03
1217 Dot. transportu uczniów do SP 51 Interpelacja 2020/01/23 Jackowski   Dominika   2020/02/04
1216 Dot. transportu zbiorowego do szkoły przy ulicy Mikołajczyka i Jodłowej Interpelacja 2020/01/23 Jackowski   Dominika   2020/02/04
1215 Dot. rakotwórczych substancji w granulatach używanych do budowy boisk dla dzieci Interpelacja 2020/01/22 Matecki   Dariusz   2020/02/07
1214 Dot. miejskiego monitoringu Zapytanie 2020/01/22 Matecki   Dariusz   2020/02/05
1213 Dot. możliwości utworzenia przystanku "Na żądanie" na ulicy Jasnej Zapytanie 2020/01/22 Biskupski   Marcin   2020/01/29
1212 Dot. zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Botanicznej i Maciejowickiej Zapytanie 2020/01/22 Biskupski   Marcin   2020/01/31
1211 Dot. utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Maciejowickiej Zapytanie 2020/01/22 Biskupski   Marcin   2020/01/31
1210 Dot. montażu wyświetlaczy czasu na skrzyżowaniach Interpelacja 2020/01/22 Kadłubowski   Łukasz   2020/01/31
1209 Dot. braku uchwały krajobrazowej Szczecina Interpelacja 2020/01/21 Łongiewska-Wijas   Edyta   2020/02/05
1208 Dot. malowania oznakowania poziomego na parkingu przy ul. Marii Dąbrowskiej Interpelacja 2020/01/21 Biskupski   Marcin   2020/02/11
1207 Dot. wniosków o dotacje na prace konserwatorskie Zapytanie 2020/01/21 Biskupski   Marcin   2020/01/31
1206 Dot. budynku przy ul. Kolumba 33a Interpelacja 2020/01/21 Matecki   Dariusz   2020/02/12
1205 Dot. braku możliwości odbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 40, 42, 44 Interpelacja 2020/01/21 Matecki   Dariusz   2020/02/03
1204 Dot. pomocy lokatorom mieszkania komunalnego przy ul. Budziszyńskiej Zapytanie 2020/01/20 Matecki   Dariusz   2020/01/30
1203 Dot. zajętości stacji do ładowania aut elektrycznych Interpelacja 2020/01/20 Słowik   Przemysław   2020/01/31
1202 Dot. poprawy estetyki tzw. "witaczy" Zapytanie 2020/01/20 Matecki   Dariusz   2020/02/03
1201 Dot. bezpłatnych przejazdów działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych Interpelacja 2020/01/20 Matecki   Dariusz   2020/01/28
1200 Dot. parku Klęskowo Interpelacja 2020/01/20 Biskupski   Marcin   2020/01/30
1199 Dot. oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Pszennej Interpelacja 2020/01/20 Biskupski   Marcin   2020/01/31
1198 Dot. realizacja zadań w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Zapytanie 2020/01/20 Kadłubowski   Łukasz   2020/01/31
1197 Dot. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowania ul. Kruczej i Kormoranów Zapytanie 2020/01/20 Kadłubowski   Łukasz   2020/02/03
1196 Dot. ograniczenia parkowania w niedozwolonych miejscach przy Parku Warszewo-Podbórz Interpelacja 2020/01/20 Kadłubowski   Łukasz   2020/02/11
1195 Dot. wymiany nieruchomości gminnych na nieruchomości prywatne Zapytanie 2020/01/20 Kadłubowski   Łukasz   2020/01/24
1194 Dot. prawych możliwości dot. budowy chodnika do przystanku Podbórzańska Ogrody Zapytanie 2020/01/20 Kadłubowski   Łukasz   2020/02/03
1193 Dot. realizacji kluczowych drogowych inwestycji dla Osiedla Warszewo Zapytanie 2020/01/20 Kadłubowski   Łukasz   2020/01/31
1192 Dot. projektu uchwały 9/20 dotyczącej zmiany rejonów szkół podstawowych w tym rejonu SP8 Interpelacja 2020/01/17 Jackowski   Dominika   2020/01/31
1191 Dot. barierek zabezpieczających przy ulicy Arkońskiej Interpelacja 2020/01/16 Jackowski   Dominika   2020/01/29
1190 Dot. obsługi zgłoszeń w aplikacji Alert Szczecin Interpelacja 2020/01/15 Słowik   Przemysław   2020/01/30
1189 Dot. likwidacji miejsc parkingowych przy al. Wyzwolenia Interpelacja 2020/01/15 Słowik   Przemysław   2020/01/31
1188 Dot. ogrodzenia boiska przy placu Waleriana Pawłowskiego Interpelacja 2020/01/13 Jaskulski   Patryk   2020/02/03
1187 Dot. programu Mewa Interpelacja 2020/01/13 Jackowski   Dominika   2020/01/27
1186 Dot. legitymacji szkolnych Zapytanie 2020/01/13 Jackowski   Dominika   2020/01/20
1185 Dot. kontroli jakości powietrza na obszarze centrum miasta Interpelacja 2020/01/10 Słowik   Przemysław   2020/01/23
1184 Dot. utrzymania pojemników na odpady w Szczecinie Zapytanie 2020/01/10 Matecki   Dariusz   2020/01/20
1183 Dot. aktów wandalizmu na skwerze im. Janiny Szczerskiej Zapytanie 2020/01/09 Matecki   Dariusz   2020/01/20
1182 Dot. budowy brakujących 50 metróch chodnika na ul. Pelikana Interpelacja 2020/01/09 Kadłubowski   Łukasz   2020/01/20
1181 Dot. oceny stanu technicznego barier ochronnych wzdłuż ul. Rostockiej Interpelacja 2020/01/08 Kadłubowski   Łukasz   2020/01/17
1180 Dot. wycinki drzew Interpelacja 2020/01/08 Zielińska   Grażyna   2020/01/22
1179 Dot. parkingu pod oknami mieszkańców ul. Błogosławionego Wincentego Kadłubka 42 Zapytanie 2020/01/08 Matecki   Dariusz   2020/01/22
1178 Dot. unieważnienia z winy urzędników wielu tysięcy głosów w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2019 Interpelacja 2020/01/08 Matecki   Dariusz   2020/01/22
1177 Dot. naprawy płotu na Placu Grunwaldzkim Zapytanie 2020/01/08 Matecki   Dariusz   2020/01/22
1176 Dot. poprawy oświetlenia na ul. Warcisława na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Łuczniczej Interpelacja 2020/01/07 Kadłubowski   Łukasz   2020/04/24
1175 Dot. wskazania budynków przeznaczonych do rozbiórki Interpelacja 2020/01/07 Matecki   Dariusz   2020/01/21
1174 Dot. wycinki krzaków i drzew na Niebuszewie i Warszewie Zapytanie 2020/01/07 Kadłubowski   Łukasz   2020/01/21
1173 Dot. zatrudnienia w szczecińskich spółkach komunikacyjnych i stanu taboru Interpelacja 2020/01/07 Matecki   Dariusz   2020/01/17
1172 Dot. dewastacji w Parku im. Fryderyka Chopina Zapytanie 2020/01/07 Matecki   Dariusz   2020/01/20
1171 Dot. odpadów na ul. św. Łukasza i usytuowania koszy na śmieci nad ul. Wincentego Kadłubka Zapytanie 2020/01/07 Matecki   Dariusz   2020/01/20
1170 Dot. umów na dzierżawy targowisk w Szczecinie Zapytanie 2020/01/07 Matecki   Dariusz   2020/01/17
1169 Dot. działań podjętych przez Komisję Kultury Rady Miasta Szczecin Interpelacja 2020/01/07 Matecki   Dariusz   2020/01/22
1168 Dot. polany rekreacyjnej przy Orłowskiej na Skolwinie Interpelacja 2020/01/07 Matecki   Dariusz   2020/01/22
1167 Dot. utwardzenia ścieżki przy skrzyżowaniu al. Wyzwolenia i ul. Malczewskiego Interpelacja 2020/01/07 Słowik   Przemysław   2020/01/20
1166 Dot. poprawy bezpieczeństwa pieszych przy al. Wyzwolenia 34 Interpelacja 2020/01/07 Słowik   Przemysław   2020/01/16
1165 Dot. zagospodarowywania odpadów uzyskanych w wyniku selektywnej zbiórki Interpelacja 2020/01/07 Duklanowski   Leszek   2020/01/22
1164 Dot. dostępności chodnika dla pieszych przy ul. Unisławy Interpelacja 2020/01/03 Słowik   Przemysław   2020/01/15
1163 Dot. nowych pawilonów przy al. Wyzwolenia Interpelacja 2020/01/03 Słowik   Przemysław   2020/01/10
1162 Dot. połączenia komunikacji miejskiej na Łasztownię Interpelacja 2020/01/03 Słowik   Przemysław   2020/01/20
1161 Dot. boiska Szkoły Podstawowej nr 21 Interpelacja 2020/01/03 Pawlicki   Marcin   2020/01/16
1160 Dot. instalacji 210 stacji ładowania aut elektrycznych Interpelacja 2020/01/03 Słowik   Przemysław   2020/01/14
1159 Dot. funkcjonowania roweru miejskiego Interpelacja 2020/01/03 Słowik   Przemysław   2020/01/13
1158 Dot. przejęcia nieruchomości drogowych Interpelacja 2019/12/31 Chabior   Marek   2020/01/07
1157 Dot. przekazywania pism do wiadomości Komisji Rady Miasta Interpelacja 2019/12/31 Chabior   Marek   2020/01/10
1156 Dot. planowania miejsc szczecińskich murali Zapytanie 2019/12/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/01/13
1155 Dot. konsolidacji miejskich spółek Interpelacja 2019/12/31 Kurzawa   Agnieszka   2020/01/14