Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69932393

Aktualna strona: 513549

Wydrukowano: 0

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji

Data posiedzenia Komisja Tematyka
2019/02/06 12:00:00   Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności   SM -podsumowanie roczne
2019/01/28 10:30:00   Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności   escape room; nazewnictwo ulic
2019/01/23 13:30:00   Komisja ds. Edukacji   protest nauczycieli, reforma oświaty
2019/01/22 15:00:00   Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji   wybór Przewodniczącego
2019/01/16 12:00:00   Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa   opiniowanie projektów uchwał
2019/01/16 09:00:00   Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   budżet
2019/01/15 13:30:00   Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej   budżet 2019
2019/01/14 13:00:00   Komisja ds. Kultury   projekt budżetu 2019
2019/01/11 08:30:00   Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży   Budżet- sport, RO, + stanowisko w sprawie Stadionu
2019/01/09 13:00:00   Komisja ds. Edukacji   budżet 2019
2019/01/09 11:00:00   Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa   wykazy WZiON i WMiRSPN, korespondencja
2019/01/09 09:00:00   Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   wizytacja ekoportu przy ul.Arkońskiej
2019/01/08 10:00:00   Komisja ds. Budżetu i Rozwoju   projekt budżetu 2019
2019/01/07 13:00:00   Komisja ds. Kultury   projekt budżetu 2019
2019/01/07 10:30:00   Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności   nazewnictwo ulic
2018/12/19 13:00:00   Komisja ds. Edukacji   projekt budżetu 2019
2018/12/19 09:00:00   Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   uchwały
2018/12/18 13:00:00   Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności   wybór Przewodniczacy
2018/12/17 11:00:00   Miejska Komisja Wyborcza   opiniowanie projektów uchwał - statuty RO
2018/12/14 13:00:00   Komisja ds. Kultury   uchwały
2018/12/12 11:00:00   Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa   opiniowanie projektów uchwał, wykazy WZiON, WMiRSPN, korespondencja
2018/12/12 09:00:00   Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   uchwały
2018/12/11 13:30:00   Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej   plan pracy , sprawy organizacyjne
2018/12/11 10:00:00   Komisja ds. Budżetu i Rozwoju   projekt budżetu 2019
2018/12/11 08:00:00   Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży   plan pracy, budżet SBO, Klub Stocznia Szczecin
2018/12/10 13:00:00   Komisja ds. Kultury   uchwały, projekt budżety 2019
2018/12/07 10:00:00   Komisja ds. Budżetu i Rozwoju   projekt budżetu 2019
2018/12/05 13:00:00   Komisja ds. Edukacji   reforma edukacji
2018/11/28 13:30:00   Komisja ds. Kultury   Wybór Przewodnicząceg i Wiceprzewodniczącego Komisji
2018/11/28 13:15:00   Komisja ds. Edukacji   Wybór Przewodnicząceegoi Wiceprzewodniczącego Komisji
2018/11/28 13:00:00   Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa   wybór przewodniczącego komisji
2018/11/28 13:00:00   Komisja ds. Budżetu i Rozwoju   Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczacego Komisji
2018/11/28 13:00:00   Miejska Komisja Wyborcza   wybór przewodniczącego komisji
2018/11/28 12:45:00   Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności   Wybór Przewodniczącego Komisji
2018/11/28 12:30:00   Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   wybór Przewodniczacego i Wiceprzewodniczącego Komisji
2018/11/28 12:00:00   Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży   Wybór Przewodniczącego komisji
2018/11/28 11:00:00   Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej   Wybór Przewodniczącego
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin