Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038669

Aktualna strona: 273465

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2011
Siedziba spółki:ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin
Telefony:tel. 91 506 62 00 fax: 91 506 62 99
E-mail:sekretariat@zuo.szczecin.pl
Strona WWW:http://www.zuo.szczecin.pl/
Strona BIP WWW:http://bip.zuo.szczecin.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchały Nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 28 stycznia 2011 r., zaś w dniu 18 marca 2011 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawowe informacje o Spółce:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności podstawowa działalność Spółki to: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).

Gmina Miasto Szczecin, tworząc Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

http://www.zuo.szczecin.pl/aktualnosci/66/ogloszenie_o_postepowaniu_kwalifikacyjnym_na_czlonka_zarzadu_-_wiceprezesa_zarzadu_spolki_zaklad_unieszkodliwiania_odpadow_sp_z_oo_z_siedziba_w_szczecinie/

 

Organy:

Zarząd:

  • Tomasz Lachowicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Stefan Berczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Adamczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Magdalena Gierczak-Korytkowska - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Renata Maniszewska (e-mail: rmanisz@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Lista załączników:
typ pliku  1. Akt Zalożycielski Spółi - tekst ujednolicony  [122 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [511 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.10 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1007 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [241 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3c/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [241 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin