Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2011
Siedziba spółki:
ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin
Telefony:
tel. 91 506 62 00 fax: 91 506 62 99
E-mail:
sekretariat@zuo.szczecin.pl
Strona WWW:
zuo.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
bip.zuo.szczecin.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchały Nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 28 stycznia 2011 r., zaś w dniu 18 marca 2011 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawowe informacje o Spółce:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności podstawowa działalność Spółki to: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).

Gmina Miasto Szczecin, tworząc Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

 

Organy:

Zarząd:

  • Tomasz Lachowicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Stefan Berczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Szotkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Magdalena Gierczak-Korytkowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Renata Maniszewska (e-mail: rmanisz@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2011/03/21, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2021/03/02 09:19:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2021/03/02 09:19:25 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/01/16 12:07:29 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:06:10 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:01:22 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 07:54:24 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/22 08:58:56 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/12/21 10:01:28 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/07 14:14:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/10/22 12:39:04 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/11 08:32:15 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:59:38 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/08/17 09:03:40 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/07/01 10:42:43 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/02 13:21:35 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:41:39 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:35:10 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 11:51:43 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/21 10:22:19 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/08/01 08:29:23 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/05/16 07:42:39 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/22 14:44:45 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:17:05 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:25:09 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:00:00 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/05 14:57:00 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 10:11:29 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 08:44:17 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/05/05 10:36:02 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/03/21 13:54:26 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/03/21 13:28:04 nowa pozycja