Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Informacje techniczne

Infrastruktura techniczna
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada określone wymagania techniczne na systemy publikowania danych publicznych. Infrastruktura Urzędu Miasta Szczecin spełnia te wymagania, a w wielu aspektach znacząco przewyższa ustawowe wymagania minimalne. Szereg serwerów aplikacyjnych, bazodanowych oraz infrastruktura urządzeń aktywnych sieci zapewnia publikację aktualnych danych dla Użytkowników Biuletynu Informacji Publicznej. Celem zwiększenia dostępności publikowanych materiałów Urząd Miasta Szczecin korzysta z kilku dostawców Internetu, co jest zgodne z wymogami ustawy.

Infrastruktura programowa
Ustawa wymaga, aby dane z BIP były przechowywane w bazie danych. Do przechowywania danych transakcyjnych wykorzystujemy rozwiązania wiodących światowych liderów dostarczających rozwiązania bazodanowe oraz oprogramowanie aplikacyjne i systemowe. Codziennie kopie bezpieczeństwa oraz stała archiwizacja danych zapewnia bezpieczeństwo i integralność przechowywanych i publikowanych danych. Stały dostęp do systemu transakcyjnego ma blisko 1500 komputerów zlokalizowanych w gmachu Urzędu, Filii Urzędu oraz jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi Miasta.

Aplikacja BIP to element większej infrastruktury opartej o serwer aplikacyjny ICOR. Serwer aplikacyjny ICOR funkcjonuje w UM od kilkunastu lat. Jednym z jego zadań jest integracja już istniejących systemów w UM, z których dane będą docelowo udostępniane w BIP. Dzięki osobnemu serwerowi aplikacyjnemu możemy spokojnie wdrażać kolejne, coraz bardziej skomplikowane etapy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2003/11/13, odpowiedzialny/a: Sławomir Klimek, wprowadził/a: Ewa Szynkowska, dnia: 2015/03/17 11:39:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szynkowska 2015/03/17 11:39:25 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/03/17 09:52:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/02/18 09:11:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/09/20 10:57:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/12/05 12:14:55 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2003/11/23 14:02:16 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2003/11/23 12:05:35 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2003/11/13 19:44:11 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2003/11/13 19:43:00 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2003/11/13 19:28:00 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2003/11/13 11:43:18 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2003/11/13 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2003/11/13 modyfikacja wartości