Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77927038

Aktualna strona: 12775

Wydrukowano: 1441

Informacje techniczne


Infrastruktura techniczna
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada określone wymagania techniczne na systemy publikowania danych publicznych. Infrastruktura Urzędu Miasta Szczecin spełnia te wymagania, a w wielu aspektach znacząco przewyższa ustawowe wymagania minimalne. Szereg serwerów aplikacyjnych, bazodanowych oraz infrastruktura urządzeń aktywnych sieci zapewnia publikację aktualnych danych dla Użytkowników Biuletynu Informacji Publicznej. Celem zwiększenia dostępności publikowanych materiałów Urząd Miasta Szczecin korzysta z kilku dostawców Internetu, co jest zgodne z wymogami ustawy.

Infrastruktura programowa
Ustawa wymaga, aby dane z BIP były przechowywane w bazie danych. Do przechowywania danych transakcyjnych wykorzystujemy rozwiązania wiodących światowych liderów dostarczających rozwiązania bazodanowe oraz oprogramowanie aplikacyjne i systemowe. Codziennie kopie bezpieczeństwa oraz stała archiwizacja danych zapewnia bezpieczeństwo i integralność przechowywanych i publikowanych danych. Stały dostęp do systemu transakcyjnego ma blisko 1500 komputerów zlokalizowanych w gmachu Urzędu, Filii Urzędu oraz jednostek podległych organizacyjnie Urzędowi Miasta.

Aplikacja BIP to element większej infrastruktury opartej o serwer aplikacyjny ICOR. Serwer aplikacyjny ICOR funkcjonuje w UM od kilkunastu lat. Jednym z jego zadań jest integracja już istniejących systemów w UM, z których dane będą docelowo udostępniane w BIP. Dzięki osobnemu serwerowi aplikacyjnemu możemy spokojnie wdrażać kolejne, coraz bardziej skomplikowane etapy ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin