Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Obowiązujące akty prawne

Ustawa o stowarzyszeniach

Ustawa o fundacjach

Ustawa o klubach sportowych

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOTACJE:

OGŁOSZENIA OKO, KARTY OCENY, KARTY OBIEGOWE, OŚWIADCZENIA, WNIOSKI O ANEKS  Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innmi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego        

Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ   Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK:  Uchwała Nr XII/442/19 w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na 2020 rok

RAPORT ZA 2019 ROK: Raport z programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2019 ROK:  Uchwała Nr I/4/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok  

ZASADY KONTROLI:  Zasady i tryb sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane 
 
WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA:
 
 
 
Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - dotyczy Strategii Rozwoju Szczecina
 
 
 

SZCZECIŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO:

Uchwała NR XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania

Uchwała Nr XXXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 124/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019 - 2022

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/01/08, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2020/05/18 13:19:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2020/05/18 13:19:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2020/05/18 12:23:00 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/05/18 11:44:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2020/05/18 11:38:41 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/08 11:22:39 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/08 11:19:30 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/08 11:03:31 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/08 10:46:44 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 10:40:08 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/03 08:12:19 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/01/02 14:18:27 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/01/02 09:36:29 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/01/02 09:07:20 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/12/24 11:58:19 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/12/24 11:33:07 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/12/24 11:32:47 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/11/27 11:33:34 modyfikacja wartości
Alicja Gawrońska 2019/05/16 10:08:13 modyfikacja wartości
Alicja Gawrońska 2019/05/16 10:02:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2019/02/12 14:55:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2019/02/08 13:25:38 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2019/01/23 10:07:06 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/10/02 08:20:47 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2018/07/04 09:58:43 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2018/03/12 08:12:48 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/03/01 11:47:25 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/31 13:22:45 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/10/31 13:21:14 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 10:52:08 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 10:51:22 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2017/06/12 10:43:33 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 10:04:37 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 09:57:43 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 09:53:15 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 09:51:45 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 09:50:17 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 09:49:50 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2017/06/12 09:48:36 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2017/01/11 14:14:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2016/12/12 09:00:22 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/12/12 08:46:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2016/12/09 15:16:15 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2016/12/09 15:13:49 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/06/09 12:30:17 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/06/09 12:05:28 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/06/09 11:58:07 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/06/09 11:52:58 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/06/09 11:52:28 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2016/05/10 11:03:23 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2016/05/10 10:57:39 modyfikacja wartości