Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lasy Miejskie - Projekty

Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej

            

Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej jest projektem realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie przy współpracy wieloletniego partnera niemieckiego – Stowarzyszenie „Waldschule” z Eberswalde. W ramach projektu w dniu 18 maja 2007 r. (piątek) w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin od godziny 10.00 do 14.00 odbędzie się konferencja ph. „Synurbizacja zwierząt łownych i związane z tym zjawiskiem problemy”. Synurbizacja jest procesem dostosowania się populacji zwierzęcych do specyficznych warunków panujących w miastach, obserwowana coraz powszechniej u ptaków, a także u ssaków. Konferencja ma ukazać w jaki sposób radzi sobie z synurbizacją zwierząt dzikich oraz na jakie problemy (natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej) natyka się samorząd szczeciński oraz inne samorządy w kraju oraz niemieccy sąsiedzi. W Szczecinie, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, a także po stronie niemieckiej istnieją problemy na styku człowiek – zwierzę łowne. Stanowić to więc będzie doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów na tym polu nie tylko na poziomie lokalnym, ale także w skali obszaru przygranicznego. Po konferencji w godzinach od 14.00 do 16.00 została zaplanowana sesja wyjazdowa na obszary podmiejskie podlegające presji zwierzyny. Natomiast w dniu 19 maja 2007 r. (sobota) w godzinach od 12.00 do 16.00 na terenie ścieżki przyrodniczo-łowieckiej na Głębokim przy ul. Miodowej 3 (obok Leśniczówki "Białej") odbędzie się impreza plenerowa – otwarta dla wszystkich zainteresowanych (warsztaty przyrodniczo-łowieckie). Polscy i niemieccy uczestnicy projektu poprzez konferencję, a także bezpośredni udział w warsztatach przyrodniczo - łowieckich mają poszerzyć swoją wiedzę o tematy związane z ochroną przyrody i łowiectwem w Szczecinie i obszarach przygranicznych. W ramach konferencji oraz warsztatów przyrodniczo-łowieckich realizowana będzie także tematyka związana ze zrównoważonym rozwojem środowiska, ochroną przyrody, kulturą łowiecką i edukacją ekologiczną. Oprócz zdobycia wiedzy nt. wartości przyrodniczych obszarów przygranicznych ( a w szczególności zwierzostanu), każdy z uczestników powinien wynieść osobiste korzyści w postaci umiejętności rozróżniania gatunków zwierząt łownych, roli łowiectwa w życiu człowieka, poznanie bogatej kultury myśliwskiej, odpowiedniego zachowania się i reagowania w sytuacji obecności dzikich zwierząt na terenach zurba-nizowanych, poznania biologii zwierząt łownych. Organizacja Szczecińskich Dni Kultury Łowieckiej, w tym głównie warsztatów przyrodniczo – łowieckich ma spowodować wśród szerokiego grona jej uczestników podniesienie świadomości nt. łowiectwa i jego roli w otoczeniu człowieka oraz stworzyć przyjazny „klimat” dla rozwoju polsko – niemieckich kontaktów transgranicznych, realizowanych na poziomie instytucji i organizacji uczestniczących w projekcie, leżących na terenie Euroregionu Pomerania zajmujących się pośrednio i bezpośrednio łowiectwem. Celem projektu jest więc nie tylko prezentacja i popularyzacja tematyki łowieckiej oraz ukazanie problematyki zwierząt łownych i dzikich na terenach zurbanizowanych, ale także działanie na rzecz zbliżenia i rozwijania kontaktów i współpracy miedzy stowarzyszeniami z terenu Euroregionu Pomerania.

Program sesji popularno – naukowej
„Synurbizacja zwierząt łownych i związane z tym zjawiskiem problemy”

Termin: 18 maja 2007 r.
Miejsce: Sala sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, wejście od strony Filharmonii Szczecińskiej
Czas: 10:00 – 16:00
Prowadzenie: dr Piotr Mysłek, Akademia Rolnicza w Szczecinie

10.00 - otwarcie sesji

10.15 – 11.30 Odczyty tematyczne – cz. I

· „Podstawy ekologiczne synurbizacji dzikich zwierząt, ze szczególnym uwzględnie-niem zwierząt łownych” – prof. dr hab. Zygmunt Pielowski

· „Zwierzyna na terenie miejskim” – Bodo Janitza (Forstamt Pankow)

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.30 Odczyty tematyczne – cz. II

· „Czynniki wpływające na częstotliwość pojawiania się dzików na terenach zurbani-zowanych” – mgr inż. Antoni Przybylski (Naczelna Rada Łowiecka PZŁ)

· „Problematyka odłowów lisów na terenie miasta” – mgr inż. Maciej Lesiak (Akade-mia Rolnicza w Krakowie)

· „Lokacja lisich nor na terenie miasta” – dr hab. inż. Andrzej Tomek (Akademia Rolni-cza w Krakowie)

13.30 – 14.00 Dyskusja, przygotowanie się do sesji wyjazdowej

14.15 – 15.45 – sesja wyjazdowa na obszary podmiejskie podlegające presji zwierzyny

16.00 – zakończenie sesji

Program warsztatów przyrodniczo-łowieckich

Termin: 19 maja 2007 r.
10.00 msza z udziałem myśliwych w kościele
parafialnym Szczecin-Głębokie

12.00 – 16.00 warsztaty przyrodniczo-łowieckie na terenie
ścieżki przyrodniczo - łowieckiej przy ul. Miodowej 3
w Szczecinie (przy Leśniczówce „Białej” na Głębokim)
Prowadzenie warsztatów: Jan Sylwestrzak

W ramach warsztatów zaplanowano m.in.:
· Rozstrzygnięcie okręgowego konkursu wiedzy łowieckiej dla gimnazjalistów.
· Konkursy przyrodniczo-łowieckie z nagrodami dla uczestników imprezy
· Koncerty sygnalistów myśliwskich
· Pokaz fotografii przyrodniczej
· Wystawa i pokaz pracy ras psów myśliwskich
· Wystawa trofeów łowieckich
· Pokaz dorobku kultury łowieckiej
· Pokaz i omówienie tradycji łowieckich
· Wystawa na temat łowiectwa w Polsce
· Stoisko prezentujące działalność Państwowej Straży Łowieckiej
· Prezentacja ośrodka edukacyjnego Lasów Państwowych
· Pokaz żywych dzikich zwierząt
· Stoisko z pokazami multimedialnymi.
· Degustacja kuchni myśliwskiej

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2007/05/12, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Jacek Kowalski, dnia: 2007/05/12 08:24:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Kowalski 2007/05/12 08:24:05 modyfikacja wartości
Jacek Kowalski 2007/05/01 19:08:56 nowa pozycja