Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.
Edukacja leśna

Cele edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna ma na celu odpowiednie kształtowanie postaw człowieka wobec środowiska naturalnego. Uczy racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, a także umożliwia zrozumienie procesów i zależności zachodzących w przyrodzie. Edukacja powinna być skierowana do wszystkich grup społecznych. Ważną częścią edukacji ekologicznej jest edu-kacja leśna. Pozwala ona zrozumieć sens trudnej pracy leśnika i funkcjonowanie ekosystemu leśnego. Podstawowym celem prowadzenia edukacji leśnej jest prezentacja ekosystemów leśnych, ich funkcji i zagrożeń oraz celów i zadań gospodarki leśnej, pokazywanie uroków przyrody, a także promowanie kultury leśnej. Cel ten można osiągnąć poprzez spotkania w szkołach i w lesie, głównie na trasach ścieżek edukacyjnych. Lasy Miejskie Szczecina posia-dają obecnie cztery ścieżki na których realizowane są zajęcia w terenie:
- przyrodniczo - leśną "Nad Jeziorem Głębokim" zlokalizowaną przy Jeziorze Głębokim,
- przyrodniczo - leśną "Szmaragdowe - Zdroje" zlokalizowaną w Uroczysku Zdroje,
- przyrodniczo - edukacyjną "Przy leśniczówce" zlokalizowaną przy siedzibie Leśnictwa Dąbie (ul. Czarnogórska 63),
- przyrodniczo - edukacyjną "Wspólny Las-Wspólna Europa" zlokalizowaną przy siedzibie Leśnictwa Głębokie (ul. Miodowa 3). 
Nic tak jednak nie uczy jak bezpośredni kontakt z przyrodą, możliwość jej "dotknięcia". Zapraszamy do aktywnego wypoczynku na terenach leśnych i obcowania z przyrodą.