Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"

Rekrutacja do projektu - usługi opiekuńcze MOPR w Szczecinie

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr I na rok 2020 Uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"
w ramach Zadania 1. Usługi opiekuńcze dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie  

Do projektu przyjęta może być osoba, która:
· jest osobą niesamodzielną - tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
· zamieszkuje1 w Szczecinie;
· jest nowym klientem MOPR - tj. osobę niesamodzielną, która w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o objęcie wsparciem w projekcie nie korzystała z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji administracyjnej MOPR w Szczecinie (nie dotyczy innych form pomocy).
 
W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy wsparcie w postaci świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 
Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego w I naborze w projekcie tj. 25 miejsc, w terminie od 20.04.2020r. do wyczerpania miejsc.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:
• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł.
• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł / na osobę.
 
Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną. Z każdym kandydatem/kandydatką spełniającym/cą kryteria formalne przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się objęcie wsparciem w ramach projektu, w tym ustalenie dochodu. Ocena kryteriów merytorycznych została szczegółowo ujęta w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.
 
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie wniosku o objęcie wsparciem. Wniosek można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 (w urnach znajdujących się przy Biurach Obsługi Interesanta, w poniżej podanych siedzibach MOPR); pocztą tradycyjną; pocztą - elektroniczną na adres e-mail: machramowicz@mopr.szczecin.pl, a także telefonicznie pod numerem 797508902.
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście przy ul. Jagiellońska 62, tel. 91-48-07-020
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód przy ul. Abramowskiego 19, tel. 91-46-46-160
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9, tel. 91-43-28-040
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże przy ul. Struga 10, tel. 91-46-68-046
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym przy al. Wojska Polskiego 184b, tel. 91-487-57-175

Serdecznie zapraszamy!!!
 
Wzory Formularzy oraz Regulamin Rekrutacji znajdują się na stronie MOPR:
http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/zaopiekowani_-_systemowe_wzmacnianie_potencjalu_opiekunczego_rodzin_ogloszenia/

[1] Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
udostępnił: WSS, wytworzono: 2020/04/21, odpowiedzialny/a: Agnieszka Dyba, wprowadził/a: Agnieszka Dyba, dnia: 2020/04/21 10:05:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Dyba 2020/04/21 10:05:18 nowa pozycja