Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"

Nabor do usług sąsiedzkich - Fundacja PASJA

Fundacja PASJA rozpoczyna nabór uczestników do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach zadania 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”!

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym, w terminie od 22.04.2020 r. do wyczerpania limitu przewidzianego w I naborze, tj. 60 osób niesamodzielnych, które zostaną objete wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich.
Nabór ciągły wniosków będzie odbywał się od dnia 22 kwietnia 2020 roku z 14-to dniowymi rundami aplikacyjnymi. Pierwsza runda aplikacyjna będzie trwać od 22 kwietnia do 4 maja 2020 roku, a każda następna runda będzie trwać dokładnie 14 dni. Po zakończonej rundzie, w ciągu maksymalnie 7 dni, Komisja rozpatrzy wnioski o objęcie wsparciem, które wpłynęły w czasie trwania danej rundy. Wnioski będą przyjmowane
w sposób ciągły z tym, że w razie wyczerpania limitu miejsc, nabór wniosków o objęcie wsparciem zostanie zamknięty, a złożone w czasie trwającej rundy wnioski po za limitem miejsc – zostaną skierowane na listę rezerwową uczestników projektu.

Wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1. jest osobą niesamodzielną – tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
2. zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów objętych wsparciem: drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki.

Osoba niesamodzielna może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okr. 18 m-cy (śr. 2 godz. dziennie).

Pierwszeństwo udziału w zadaniu  mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:
• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – 1051,50 zł.
• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – 792,00 zł / na osobę.

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” znajdującego się na stronie internetowej Partnera Projektu - Fundacji PASJA: http://fundacjapasja.pl/ogloszenie-o-naborze/ 

Serdecznie zapraszamy!  

udostępnił: WSS, wytworzono: 2020/04/23, odpowiedzialny/a: Agnieszka Dyba, wprowadził/a: Agnieszka Dyba, dnia: 2020/04/23 10:56:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Dyba 2020/04/23 10:56:49 nowa pozycja