Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019

Protokół
z posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
  w dniu 25 marca 2019r.  o godz. 10.00
w sprawie wytypowania laureatów  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin 2019.

 

Porządek obrad:

 1. Prezentacja wniosków o przyznanie Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.
 2. Dyskusja i głosowanie.
 3. Ogłoszenie wyników – wyłonienie laureatów.
 4. Uwagi i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin odbyło się w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji:

-           Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,

Członkowie Komisji:

 1. Dominika Jackowski – przedstawiciel Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin
 2. Mirosław Gawęda – Dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie
 3. Stanisław Ruksza – Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie
 4. dr hab. Barbara Halec – przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie
 5. Mirosław Kosiński – Prezes Oddziału Szczecińskiego ZASP
 6. Artur Daniel Liskowacki- przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury
 7. Piotr Klimek - przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury
 8. Arkadiusz Buszko – aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie
 9. Dr Katarzyna Utecht - przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie

Sekretarz Komisji:

 1. Joanna Łozowska  – główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji przypomniała o obowiązujących aktach prawnych dotyczących zasad przyznawania stypendiów (Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048),  Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania zmienione Zarządzeniem Nr 383/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Przewodnicząca i członkowie Komisji złożyli oświadczenia o bezstronności w stosunku do kandydatów do Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz oświadczenie w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych i zachowania tajemnicy przetwarzania danych. Każdy z członków Komisji otrzymał listę kandydatów do stypendium wraz z opisami autorskich projektów w dziedzinie literatury, filmu, teatru, muzyki, sztuk wizualnych i upowszechniania kultury.  

Przewodnicząca Komisji powiadomiła zebranych, że w budżecie Wydziału Kultury na 2019 r. przeznaczono na stypendia twórcze  100.000 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku wynosiło 4852,29 zł. Stypendium nie może być niższe od połowy  tej kwoty tj. 2426,14 zł.  ani wyższe od trzykrotności wynagrodzenia tj. 14.556,87 zł. W ogłoszeniu o naborze wniosków  podano do publicznej wiadomości, że maksymalna kwota stypendium wyniesie  12.000 zł.

Do Wydziału Kultury wpłynęło 31 wniosków, z przyczyn formalnych odrzucono
3 wnioski, które nie spełniały warunków regulaminu (Magdalena Tyczka, Igor Kaczmarek, Karolina Sabat).  Komisja przystąpiła do omawiania pozostałych 28 zgłoszonych propozycji. W efekcie wielokrotnego głosowania wyłoniono 10 projektów, które Komisja zarekomendowała do realizacji  jako Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019:

 1. Film  dokumentalny o Leszku Żebrowskim z Akademii Sztuki w Szczecinie – wniosek  Marka Osajdy,  kwota: 11.000 zł.
 2. Projekt muzyczny: „Koncert na skrzypce  tradycyjne i orkiestrę symfoniczną”; wniosek Mateusza Czarnowskiego, kwota : 11.000 zł.
 3. Spektakl : „Kontrapunkt – zderzenie pokoleń”  -  wniosek Joanny Wiśniewskiej, kwota: 11.000 zł.
 4. Cykl fotografii „Fantomy” : wniosek Krzysztofa Olszewskiego, kwota: 11.000 zł.
 5. Projekt „Palimpsest wspomnień – o pokoleniowej architekturze pamięci” – wniosek Anny Sienkiewicz, kwota: 11.000 zł.
 6. „Inwazyjna / Nieinwazyjna instalacja miejska” – projekt z zakresu sztuk wizualnych zgłoszony przez Karolinę Babińską, kwota: 10.000 zł. 
 7. Literatura faktu „Zamordowany Sttetin. Życie, ucieczki i śmierć zapomnianych żydowskich mieszkańców  miasta - wniosek Andrzeja Kotuli, kwota: 9.000 zł.
 8. Projekt nagraniowy : Ars Variationibus. Sweelinck, Scheidemann, Reincken -wniosek Urszuli Stawickiej, kwota : 9000 zł.
 9. Film animowany „Krzątaczka” , wniosek Dominiki Wyrobek, kwota : 9.000 zł.
 10. „Tempo” – przedstawienie o uważności (dla dzieci 1-3 lat) - wniosek Magdaleny Gardas – Wasilewskiej, kwota : 8.000 zł.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała listę wyżej wymienionych projektów i zaproponowane kwoty. Jednocześnie  ustalono, że w przypadku rezygnacji  ze stypendium i niepodpisania przez laureata umowy stypendialnej z powodu niewystarczającej kwoty dofinasowania, powstałe w ten sposób wolne środki będą rozdysponowane po  równo pozostałym laureatom, którzy nie otrzymali  oczekiwanej kwoty stypendium. Na tym obrady Komisji zakończono.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2019/01/24, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/04/04 13:17:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 13:17:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 13:14:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/24 12:55:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/24 12:47:18 nowa pozycja